streda 27. marca 2013


    VÁŽENÍ PRIATELIA JASKYNIARI


     Naša akcia v Perlovke mala tvrdé dôsledky. PREČO?

       Moju prítomnosť a prácu v jaskyni napadol Jozef Haráni listom predsedovi SSS a SSJ ako hanebnosť a prekročenie zákona použitím dvoch pyronábojkov na území v piatom stupni ochrany. SSJ následne rozhodla, že sa vydajú kľúče od jaskýň, ktoré spravuje a v ktorých aktívne pracuje OS Veľká Fatra novovytvorenej skupine Speleo Turiec. Samozrejme tie dva pyropatróny bola len zámienka tak ako ZHN v Irackej vojne pre vpadnutie a obsadenie jaskýň dlhodobo chránených a spravovaných OS Veľká Fatra.


.
prepis listu J. Harániho

        Priatelia pozrite si to. Chvíľu som pozeral http://aragonit9.blogspot.sk/2013/03/perlovka-najk...  ale po tejto "silnej káve" som sa rozhodol prerušiť internetové embargo k tejto záležitosti. To že Edo Piovarči sa týmto spôsobom prezentuje na svojom blogu sme zobrali ako jeho vlastný štýl. No to, že sa to deje so súhlasom OS Veľká Fatra a dovolili mu operovať pyropatrónmi vo vchode do Perlovej jaskyne, tak toto je páni precedens!!! Edo Piovarči nemá ani toľko hanby, že vďaka jednému z  "Harániovcov"/ako nazýva JK SpleoTuriec/, Jankovi Obuchovi, ktorý túto akciu inicioval, sa dostal do Perlovej jaskyne, strieľa tam a teraz sa s tým ešte chváli aj na nete. Kto mu dal právo rozhodovať o rozmiestnení a delení krasových lokalít na území Turca. Nám chce zobrať čo je naše de fakto a aj de jure a on sa bez mihnutia oka nasťahuje bez opýtania do jaskýň, ktoré nepatria vôbec do jeho kompetencie /Ľudmila alebo Dúpna/ Za tento čin by sa mali oficiálne odobrať kľúče OS Vľká Fatra minimálne od Perlovej jaskyne. Takto sa predsa nenarába s národnou prírodnou pamiatkou. Navrhnite páni aký postup zvoliť v tejto kauze. Ak sa k tomuto nevyjadria kompetentní, budem oficiálne požadovať odobratie kľúčov od Perlovej jaskyne.

     Jozef Haráni predseda Jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec


     

      Nemôžem na tento atak, respektíve udanie, démonizovanie a očierňovanie mojej osoby predsedom Speleo Turiec nereagovať. Rozhodol som sa, že to urobím tak, ako je to už mojím zvykom, verejne. Keď sa človek nebráni, tak z neho hneď spravia úchyla, lúpežníka jaskýň a teroristu operujúceho v cudzích jaskyniach nábojkami do nastrelovacích pištolí a ostatnými zbraňami hromadného ničenia.

       Tak najprv treba vysvetliť, že akcia v Perlovke bola organizovaná OS Veľká Fatra niekoľko týždňov dopredu, a akcia Janka Obucha na sčítanie netopierov v Javorine sa uskutočnila na poslednú chvíľu, zhodou okolností v ten istý termín, v ktorom bola plánovaná aj akcia v Perlovke. 


       Cieľom akcie v Perlovke bolo uvoľniť úžinu za vchodom. Profil úžiny bol čiastočne zatarasený zosunutým blokom, čo sa stalo pri inej akcii, keď do jaskyne šli k študijným a výskumným účelom pracovníci príslušných odborných inštitúcii SSJ a SMOPaJ. Pretože OS Veľká Fatra nemala toho času vlastnú akumulátorovú vŕtačku, požiadali nás, aby sme im šli pomôcť s uvoľnením vstupu do jaskyne preto, že v lete sa má konať vo Veľkej Fatre Jaskyniarsky zraz, ktorý zhodou okolností organizuje Speleo Turiec. Druhotným cieľom akcie bola fotodokumentácia jaskyne pod podmienkou, že sa nám podarí úžinu spriechodniť.

      V úžine za uzáverom, ktorý do jaskyne osadila OS Veľká Fatra sme najprv vypáčili zosunutý blok a suť, ktorá zmenšovala profil priechodu. Snažili sme sa, pokiaľ by to bolo možné nepoužiť vŕtačku a pyronáboje, a zaklínený blok sme rozbíjali kladivom, ale napokon aby bola úžina bezpečne priechodná, bolo predsa len nutné skalný blok ležiaci vo vchode dvakrát navŕtať a expanziou nízkej úrovne ho rozrušiť a potom osekať sekáčom.


       Samozrejme nemusel som o tom vôbec písať a Jožinko by nemal zámienku rozčúlene horliť a sťažovať sa na Správe slovenských jaskýň a u predsedu SSS na zlého a nehanebného zlodeja jaskýň z Aragonitu, aby si tak mohol vynucovať kľúče od jaskýň v ktorých dlhodobo operuje a aktívne pracuje OS Veľká Fatra.

          Aragoniťácka úderka konečne v úvodných priestoroch Perlovky....

       Som však zástancom legalizovania tejto metódy expanzného rozrušovania skalných blokov a horniny, ktorá sa v Slovenskej speleológii používa celkom bežne už hodne dlhú dobu a bolo pomocou nej objavených už hodne veľkých a vzácnych jaskýň.
       Len predseda SSS tvrdí, že treba o tejto technológii mlčať, aby nás nepozatvárali ako teroristov a zločincov. Posledný spor som v tejto veci mal s predsedom SSS pred viacerými rokmi, keď bol problém s publikovaním článku o prerážke v Camberovej sonde preto, že som tam uvádzal štatistiky strelcov a zmieňoval som sa aj o skúsenostiach, ktoré som pri práci nadobudol. Článok nám bez problému uverejnili v Českom Speleu a na Slovensku vyšiel až po roku sporov a dohadovania, napokon proti vôli predsedu SSS. A nič sa neudialo. Nešla po nás ani CIA, ani starí eštebáci, ani kukláči, ani SISka, dokonca ani NKVD 


       O tejto technológii otvorene písal aj Stibrányi v správe o záchrannej akcii v jaskyni Rákóczy barlang, kde táto technológia zachránila ľudský život. Jaskyniari čo zachraňovali pomocou tejto expanznej metódy nízkej úrovne uviaznutého potápača predsa museli niekde legálne /či nelegálne?/ získať prax, aby táto záchranná akcia bola úspešná. Tých čo sa to chceli učiť na mieste, posielal Stibrányi trénovať do lomu a povzdychol si, že keby mal 4 pracovné tímy, akcia by bola omnoho rýchlejšia a pre zúčastnenú údernú skupinu menej vyčerpávajúca.
Aký máme teda dôvod použitie tejto technológie utajovať, ututlávať a mlžiť do hávu niečoho nekalého a protizákonného? Nebude lepšie túto technológiu ošetriť vnútroorganizačnými smernicami po dohovore s ochranárskymi a ostatnými prislúchajúcimi organizáciami?


       Týmto žiadam predsedníctvo aj výbor SSS, aby sme túto pomerne bezpečnú nízko úrovňovú expanznú metódu rozrušovania horniny a skál buď legalizovali, alebo inak zákonne ošetrili, alebo ju potom charakterizujme ako nezákonnú. Nábojky do nastrelovacích poštolí sú voľne dostupné v predaji bez toho aby bolo treba sa preukázať zbrojným pasom. 

        Keď tu nabehneme dobre organizovaní dokážeme tu nafotografovať úžasné scenérie...

       Použitie nízkoúrovňovej expanznej  metódy v piatom stupni ochrany ak ide o bezpečnosť - rozrušenie skalného bloku ležiaceho a prekážajúceho v úžine vchodu, ako v prípade Perlovky, nie je porušením žiadnych predpisov. Naopak išlo o zaistenie bezpečného prechodu do jaskyne, čo je ošetrené aj spoločným povolením KÚ ŽP. Pracovalo sa v zóne kde nie je žiadna výzdoba. Nad miestom je cca 4 m vysoký strmý nestabilný sutinový svah s veľkými blokmi, ktoré bude treba zaistiť a eliminovať. Čudujem sa, čo si Jožko nekričal, keď sme sa touto istou metódou prebojovali v Suchej dvojke do nových priestorov vytvorených inváznym ponáraním vôd v Rútenej sieni. Vtedy si asi chcel, aby sa o novom objave písalo v Jaskyniarovi, ktorý si ukradol Aragonitu. Vtedy Ti nevadil piaty stupeň ochrany. Čo si už vtedy nekričal na zločinca a zlodeja jaskýň Piovarčiho. 


       Jožko, nie vďaka Tebe a Speleo Turiec som bol v Perlovke, bol som tam len a len vďaka OS Veľká Fatra. S Oblastnou skupinou Veľká Fatra už Aragonit spolupracuje pekných pár rokov. My sme chodili na akcie do Veľkej Fatry na pozvanie OS Veľká Fatra ešte skôr, ako si Ty založil konglomerát Speleo Turiec. Uvedom si to prosím Ťa pekne. Viem, že po tom, čo si odišiel z Aragonitu si sa predsa musel niekde realizovať, ja to plne chápem. U nás si nemal toľko priestoru, málo sme Ťa chválili v Jaskyniarovi. 

       Teda Jožko krásnu kauzu si to vyrobil len čo je pravda: 

       „Navrhnite páni aký postup zvoliť v tejto kauze. Ak sa k tomuto nevyjadria kompetentní, budem oficiálne požadovať odobratie kľúčov od Perlovej jaskyne.“

       Akým právom Ty chceš žiadať o odobratie kľúčov skupine, ktorá jaskyňu opatrila sofistikovaným uzáverom a starala sa o ňu dlho, dlho predtým, keď ešte Speleo Turiec neexistoval, keď starí členovia OS Veľká Fatra stratili záujem o jaskyniarčenie a boli desaťročia pasívni a venovali sa svojim súkromným záležitostiam a podnikaniu? 

       Aké opatrenia majú podniknúť páni so SSJ? Prečo a proti komu? Čo sa to vlastne udialo?  


       Jožko dobre viem ako ste do Speleo Turiec verbovali aj nášho člena a objaviteľa Ľudmily Mariána Hýlla, aby ste získali ďalšieho objaviteľa a s ním zrejme aj kľúče od tejto jaskyne. Od začiatku Ti ide o likvidáciu práv pôvodnej a samostatnej kmeňovej OS Veľká Fatra aj o poškodenie Aragonitu, ktorému si zobral právo žiadateľa o spoločnú výnimku, dobre vieme ako si to na SSJ pekne zorganizoval. Naši mladí chlapci, ktorí sa v tebe niekedy videli teraz stratili všetky ilúzie a vidia čo si skutočne zač a videli to i jaskyniari združení v spoločnej výnimke v Žilinskom kraji na poslednom spoločnom sedení v Martine, kde si tvrdošijne upieral právo OS Veľká Fatra a JK Malá Fatra zotrvávať v spoločnej výnimke. Nebudem ani písať čo si celkom nezainteresovaní ľudia o tebe po tom stretnutí myslia. A možno nevieš vznikol aj hudobný remix v ktorom si ústrednou postavou, Spracovali to tvoji „fandovia“, ktorí si stretnutie nahrávali. Takto veľmi si obľúbený chlape, sme Ťa chceli toho ušetriť a moc sme to nešírili, ale po tom čo si spravil teraz to púšťam von nech ľudia počujú a urobia si obraz a nech sa pobavia aj keď je to v tvojom podaní trochu morbídna a smutná zábava:       Píšeš že: „Kto mu dal právo rozhodovať o rozmiestnení a delení krasových lokalít na území Turca.“ Pýtaš sa v svojej žalobe na mňa. No, Jožko, ja v tomto ohľade skutočne žiadne právo nemám. Jediné právo, ktoré by sme si tu mali ctiť všetci je právo priority zakotvené myslím v 10. článku a 4. odseku stanov SSS. Takže v tomto zmysle nemám žiadne kompetencie ani žiadny vplyv a už vôbec nie právo.

       Doštnú štvorku si obsadil preto, aby ste OS Veľkú Fatru ako to z obľubou hovorievaš dokopal k spolupráci. A vôbec Ťa neštvalo, že si pritom porušil ich právo priority preto, že tam dovtedy pracovali a objav si im vyfúkol priamo spred nosa. 


       My sme niečo také, čo si urobil Ty Orave neurobili, právo priority sme im doteraz neporušili. Neobsadili sme žiadnu nimi kopanú sondu ani jaskyňu. Všetky jaskyne v Lome Kraľovany II sme objavili my sami – Ľudmilu, Hýllovu priepastku, Flajsovú priepasť, Jaskyňu zelenú nádej i Jaskyňu udavačov.  Pred našim príchodom sa tam o týchto piatich jaskyniach nič nevedelo a bolo tam absolútne pusto a bez života. Že sme sa tam dostali, bola v istom zmysle vec náhody a pri objavení Ľudmily sme nevedeli, že sme na nejakom cudzom území. 

       To čo si urobil je iba chorý akt udavačstva. A s udavačmi nebude len tak niekto spolupracovať. Písať listy a sťažnosti na gaunera Piovarčiho, ktorý bol na požiadanie OS Veľká Fatra iba spriechodniť zašprajcovaný vstup do prírodnej pamiatky, tak to je pekne choré. A vykríkať a démonizovať ma Ľudmilou veď tú sme objavili sami. Ak by sme to neboli my, Orava by tam nič dodnes nenašla preto, že tam absolútne nič nerobila a je tam aj naďalej absolútne pasívna.


       A akú Dúpnu to spomínaš? Čo je to za novotu! Som Ti niečo ukradol? Alebo komu? Treba to objasniť verejnosti, alebo úradom činným v trestnom konaní. 

       Tebe ide iba o kariéru veľkého šéfa. Myslíš si, že všetko pôjde tak ako to Ty iným nalinkuješ. Myslíš si, že keď máš za sebou neviem aké Esá, že hocikoho dokopeš do spolupráce? To sa veľmi mýliš. Spoluprácu si kopancami a udávaním nevynútiš. To jednoducho nejde. Vieš po každom len bliakať a kričať.

       Ak preberieš kľúče od jaskýň, ktoré uzavrela a v ktorých dlhodobo a aktívne pracuje OS Veľká Fatra bez dohody a hlasovania na rozšírenom predsedníctve SSS a porušíš tak ich práva priority, nech SSJ a výbor SSS vie, že Aragonit potom prekročí RUBIKÓN v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander a zaháji na oplátku prieskum Kraľovianskych jaskýň. Jednostranne sme sa v roku 2012 SSS a SSJ písomne zaviazali, že tam prieskum robiť nebudeme. Ale ak nastane nová situácia, a právo priority sa stane pridelením kľúčov od spomínaných jaskýň Speleo Turcu bezpredmetné, nebudeme váhať ani okamih. Na KÚ ŽP túto akciu obhájime keď vysvetlíme  ako chcete porušiť právo priority zakotvené v stanovách SSS. 


       Pridelením kľúčov nedávno vzniknutej skupine Spelo Turiec by ste spôsobili niečo čo by sa dalo prirovnať k zriadeniu bezletovej zóny nad Sýriou. 

       SSJ ústami koordinátora strážnej služby Paľa Staníka tvrdí, že konflikty medzi jaskyniarmi brzdia prieskum vo Veľkej Fatre a to si na SSJ myslia, že vydaním kľúčov od spomenutých jaskýň a porušením práva priority OS Veľká Fatra sa konflikt urovná?  A to SSJ nevadí že stará garda čo sa teraz prebudila z hlbokého spánku 20 rokov nič nerobila?

       Hľadajte iné cesty preto, že inak pokoj medzi speleológmi na Hornom Považí nikdy nebude. Ak porušíte právo priority OS Veľká Fatra, recipročne to spraví v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander aj ARAGONIT. Bude vám to stáť za to? Takto to chcete? 


       Preto žiadam aby táto záležitosť bola riešená na rozšírenom predsedníctve SSS nie jednostranným direktívnym nariadením úradníkov na SSJ. 

       OS Veľká Fatra nerobila nikdy problémy, čo sa týka návštevy uzatvorených jaskýň členmi Speleo Turiec. Pokiaľ Speleo Turiec požiadal o návštevu tej ktorej jaskyne, pokiaľ viem, nestalo sa, že by mu bolo nevyhovené. Ba naopak, keď Janko Obuch kontaktoval vedúceho OS Veľká Fatra kvôli sčítaniu netopierov v Javorine napriek tomu, že paralelne prebiehala akcia v Perlovke, bola Ferom Vacekom otvorená pre účely sčítania netopierov aj Javorina.  

       Stále tvrdím, že jaskyne sú najlepšie chránené keď majú jedného správcu veď ak to nie je pravda, tak potom môžem aj ja požiadať SSJ o kľúče od Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom, pretože som v nej pod Glóbusom pracoval ešte v roku 1982, dokonca som už ako vedúci dnes už neexistujúcej skupiny OS Terchová inicioval v roku 1986 opravu dlho vylomeného uzáveru do tejto vzácnej jaskyne. Jaskyňa bola pod mojim vedením opäť uzatvorená. 


       A teraz pozor priatelia: Od roku 1986 až do roku 2003 teda celých 17 rokov nikto jaskyňu neatakoval nepoškodil a nevylomil. A to ju nikto nechodil strážiť ako sa to robí dnes s uzatvorenými jaskyňami. Existovali 3 kľúče jeden u Pokrievku, jeden u mňa a jeden vo Varíne. Kľúče ale boli v držaní členov jednej skupiny.  V Kryštálke sa nepracovalo, ani sa moc často nenavštevovala a 17 rokov bolo všetko v poriadku.

       Jaskyňa bola teda v pohode dlhé roky a jej uzáver ostal nedotknutý, až dovtedy kým nezomrel môj starý priateľ Adam Vallo, s ktorým som zakladal novú jaskyniarsku skupinu Malá Fatra Sever v Terchovej v roku 1998. Po jeho úmrtí so mnou vyjednávali členovia z Terchovej prostredníctvom Dušana Púčeka pokladníka skupiny, aby som nekandidoval na post vedúceho skupiny preto, že vedeli, že by som bol bez problémov a bezprostredne zvolený. Musel som tvrdo presviedčať svojich ľudí, ktorých bola v skupine väčšina, preto že si vo vedení skupiny nevedeli predstaviť niekoho iného. Jožo, isto si to dobre pamätáš. Vysvetlil som všetkým cezpoľným, že nebudem pre pokoj a rovnováhu v skupine kandidovať na post predsedu JS Adama Vallu a navrhnem za predsedu rodáka z Terchovej dnešného vedúceho Ondreja Štefku preto, že členovia z Terchovej nechceli aby bol vedúci skupiny niekto, kto nie je Terchovčan.  Ponúkli mi na oplátku, že budem tajomníkom z rozšírenými právomocami, pošta a Spravodaj budú chodiť na mňa a aj v zozname skupín  bude uvedená moja adresa a kontakt.        No lenže pokoj napokon nebol. Vybuchla kopa problémov, bol som zlý lebo som vybavil skupine na KÚ ŽP napríklad výnimku ktorá stala veľa peňazí, atď. a napokon padli aj právomoci, ktoré mi sľúbili. Nebudem to rozvádzať, je to už za nami, ale niekedy v roku 2002 prišiel za mnou Dušan Púček s tým, že ho poslal Ondrej Štefko aby som mu poslal kľúč od Kryštáľovej jaskyne, že potrebujú spraviť kópiu. Nemal som dôvod mu neveriť a kľuč som mu odovzdal, Ondrejovi som dôveroval, ale vedel som, že ho prakticky odo mňa sťahujú ako predtým postupne aj tie právomoci, ktoré mi sľúbili výmenou za post vedúceho skupiny. Asi sa v Terchovej rozhodlo, že kľúč od Kryštálky nemôžem vlastniť, bola to doslovne prestížna a výsadná záležitosť, ktorej som už nebol hodný. Kľúč sa už ku mne nikdy nevrátil, to bol zrejme aj pôvodný cieľ celej operácie.  Ondrej dodnes tvrdí, že on za mnou Dušana Púčeka kvôli kľúču od Kryštálky neposielal, pretože on už mal kľúč z Varína a ten okopíroval, ale o tom som sa dozvedel až potom, keď bola Kryštálka poškodená a polícia začala vyšetrovať a napokon samozrejme nič nevyšetrila. 
       Radosť v srdci nás neobíde ak srdce horí Láskou .....

       Dušan a Ondrej si aj potom vzájomne protirečili. Dušan však nemohol odškriepiť, že kľúč odo mňa prebral mal som na to očitých svedkov. Takže ako náhle sa začalo čachrovať s kľúčmi a vodiť do Kryštálky exkurzie záujemcov o speleológiu stalo sa čo sa stalo. Na výročnej schôdzi v roku 2002 som ešte vystúpil v diskusii s pripomienkou, že exkurzie do Kryštálky by sa nemali prevádzať v takej frekvencii v akej sa konali. Nepáčilo sa mi to. Bolo to už však mimo mňa. Nemal som na to žiadny vplyv a dosah. Bolo to už čiste v kompetencii domácich jaskyniarov. A asi dva mesiace na to bola jaskyňa vylomená a devastovaná. Koncom roku 2003 som potom zo skupiny s 21 ľuďmi odišiel. Lokalpatriotizmus sa takto stal postupne príčinou vzniku dvoch nových skupín v Malej Fatre Aragonitu /2004/ a Žilinského jasknyarského klubu /2009/

       Poučme sa z toho. 


       V prípade Perlovky ide o Prírodnú pamiatku a malo by sa tu práve preto postupovať veľmi opatrne, aby sa nestalo, že sa nebodaj budú tajne rozmnožovať kľúče, netvrdím že by to niekto chcel robiť, ale sme len ľudia, a stalo sa to v prípade Kryštálovej jaskyne, ktorá na našu nezodpovednosť doplatila. 

       Anička si za svietenie zaslúžila pochvalu....

       Paľo Staník mi povedal, že sme predsa jaskyniari, a teda že sme zodpovední. Nie je to tak celkom pravda! Spomeňte si na prípady, keď jaskyniari vykrádali vzácnu aragonitovú výzdobu. Na SSJ o týchto prípadoch dobre viete.  Za každého nemožno položiť ruku do ohňa. Jaskyňa je najlepšie chránená vtedy, keď má len jedného správcu, zodpovednosť je potom priama a adresná.


       Zhrniem to ešte raz. Ak má dostať pár rokov dozadu založený Speleo Turiec kľúče od inkriminovaných jaskýň, v ktorých má dlhodobo právo priority OS Veľká Fatra, žiadame si aj my od SSJ kľúč od Kryštálovej jaskyne, preto že tam máme záujem pracovať nech sa s nami JS A. Vallu podelí o pracoviská v tejto jaskyni. Presne tak sa vyjadril náš koordinátor strážnej služby zo SSJ. Pracoviská si vraj musia v týchto jaskyniach OS Veľká Fatra a Speleo Turiec podeliť. Toto už je hotová diktatúra zo strany SSJ. To si po tomto na SSJ myslia že keď objavíme ďalšie jaskyne a budene ich chrániť uzávermi že im odovzdáme od týchto jaskýň po takomto čine kľúče? Nuž vonkoncom nie. Budeme uzatvárať vchody do nami objavených jaskýň na vlastné náklady tak ako to urobil Braňo Šmída v Mesačnom tieni i iní vedúci jaskyniarskych skupín. Už nebudeme chcieť od vás peniaze za uzávery. Autonómia v prieskume je pre nás cennejšia ako takéto inštitucionalizované poručníctvo. Nevážite si ani trochu naše úsilie a prácu, ktorú v jaskyniach zadarmo vo svojom voľnom čase odvádzame a vy čo ste štátom platenými profesionálmi o výsledkoch našej práce arogantne a bezohľadne len tak mirnix-dirnix rozhodujete proti Stanovám SSS ako by sme boli iba hračkami vo vašich rukách. Toto je hanebné a odsúdeniahodné. Spamätajte sa !!

      V Malej Fatre pracujeme aktívne už od roku 1979, tak prečo by sme na ten kľúč nemali právo, keďže sme aktívne jaskyniarčili na lokalitách Malej Fatry a vo Vrátnej a jej okolí dávno predtým, ako začal jaskyniarčiť dnešný predseda JS A. Vallu. Dokonca, našim pričinením bola Kryštálka znovu uzatvorená a 17 rokov v bezpečí a bez akejkoľvek ujmy a poškodenia.


       Ondrej nech sa na mňa nehnevá, ja to uvádzam ako príklad absurdistanu do ktorého sa dostaneme ak SSJ odovzdá kľúče od jaskýň v ktorých desiatku rokov pracuje OS Veľká Fatra novozaloženému subjektu Speleo Turiec. 

       V skutočnosti nemám záujem sa tlačiť Terchovcom do Kryštálky. Je to ich srdcovka, plne to chápem a rozumiem im, ale ak prejde tento precedens budem nútený o kľúče s princípu požiadať tiež, pretože potom máme také isté právo aj my v Aragonite a v Terchovej to budú musieť prehryznúť ak by niečo podobné musela prehryznúť aj OS Veľká Fatra

        Dúfam, že v Perlovke nie som posledný krát....či?

       Ak máme v SSS raz zakotvené právo priority v Stanovách SSS ako to, že ho chcete v tomto prípade opäť flagrantne negovať? Preto, že sa objavitelia naverbovaní do Speleo Turiec po 20.tich rokoch prebudili? A čo robili celých tých vyše 20 rokov čo o jaskyne nemali pražiadny záujem? Proti objaviteľom v podstate nikto nič nemá, len spôsob ktorý tu nanucuje druhej strane predseda Speleo Turiec je nechutný, násilnícky a tým aj antiproduktívny.


       Verím, že existujú aj iné riešenia, ktoré neporušia ani práva priority OS Veľká Fatra ani práva jednotlivých objaviteľov. Hľadajme preto iné riešenia, nie direktívne inštitucionalizované  nariadenia, ktoré pošliapavajú práva a dlhoročnú kontinuálnu obetavú prácu jedných pre profit tých, čo viac ako 20 rokov spali na vavrínoch.


       Eduard Piovarči vedúci JS Aragonit PS: Možno ak by mal Speleo Turiec v čele menej popudlivého a agresívneho lídra vedela by si aj druhá strana predstaviť nadviazanie spoločnej  férovej spolupráce.


9 komentárov:

 1. Pani, pani. Uz roky sa topime v sporoch a pochybujem ze ich uz niekto vobec bere vazne. Musim Vas upozornit, ze 80 percent ludi to isto nezaujima a 20 percent ludi sa na tom zabava - ako sa skriepite.
  Prenasat tento spor na predsednictvo SSS, alebo SSJ je podla dlhorocnych skusenosti absolutna hlupost. Pochybujem, ze ich to zaujima viac ako mna. Kazdy si riesi svoj smiesny biznis a hrabe na svojom piesocku.
  Ja som pred nedavnom dostal tiez jeden vtipny list. V nom mi SSJ oznamuje, ze niekto operuje na nasom uzemi. Vtipny v tom, ze ja o nich uz dva roky viem a komunikujeme spolu.
  KUK:
  http://img15.picoodle.com/i53s/rknet/112g_17a_ucdy6.jpg

  Prosim, nevytvarajte tu novy precedens. A to ten, ze SSJ bude rozhodovat o zmenach vynimky a oznamovat nam veci bez prejednania.
  Sadnime si zase za rokovaci stol a stretnime sa.
  Takze chladnu hlavu a porozmyslajte o tom. Rad Vas zase uvidim a verim, ze sa dohodneme. Tak ako to doteraz bolo vzdy.
  Miroslav Jurecka
  OS Ruzomberok

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Miro dík za reakciu
  Mňa nezaujíma koľko ľudí to nezaujíma a koľkí sa na tom bavia nech sa bavia, ale nech si uvedomia že tu chcú o nás a našej práci rozhodovať úradníci zo SSJ, ktorí rozhodnú komu a kedy vydajú kľúče od jaskýň negujúc pritom právo priority
  Odteraz už žiadne kľúče od jaskýň ktoré nájdeme a budeme musieť kvôli ich ochrane uzatvoriť nedostanú.
  Miro ako sa dohodneš s niekým kto takticky žaluje len preto aby za každú cenu dostal kľúče od jaskýň v ktorých pracuje iná skupina. Ty by si sa delil o pracoviská v jaskyni v ktorej pracuješ s niekým koho by ti nadiktovali že s ním musíš spolupracovať?
  Jožo zasa vykopal vojnovú sekeru
  tak má čo chcel
  Mne osobne o nič nejde som v tých jaskyniach len hosť a pomáham keď môžem, však sme nešli zbúrať jaskyňu ale zbespečniť prístup do Prírodnej pamiatky. Nebol tam dostatočný manipulačný priestor aby to šlo urobiť inak ako som to urobil. A prečo by sme mali tajiť že sme to robili.. Nie som si vedomí toho že by som páchal nejaké zločiny a preto nič neskrývam.
  Je to chyba objaviteľov že nedržali časovú kontinutitu a vykašlali sa na jaskyne ktoré objavili a potom 20 rokov nerobili nič.
  Vieš keď nebudeme kričať keď sa dejú takéto excesy tak si úradníci dovolia všetko.
  Srdečne pozdravujem
  edo

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Ahoj Edo,
  chcem už aj ja reagovať na udalosť ktorá sa stala v nedávnej dobe,a to, na tie nezmyselné udania a znevažovanie práce, ktorú robíš spolu s celým týmom Aragonit v spolupráci s OS Veľká Fatra.
  Som členom Aragonitu aj keď teraz momentálne menej aktívny, pretože som v zahraničí, ale skutočne ma to tentokrát už dosť nahnevalo. S Edom som toho zažil a spoznal veľmi veľa, mnohému som sa priučil,videl miesta do ktorých by som sa v živote nedostal, tvrdo sme makali v mnohých jaskyniach a objavovali sme nové miesta, čo je aj prvoradá úloha jaskyniara Nikdy sme nič neničili, nelikvidovali a neznehodnocovali. Edo je človek, ktorý si zaslúži obdiv a uznanie, má rešpekt pred drsnou prírodou a preto si myslím, že by ste sa už konečne mali nad sebou zamyslieť p.Harani vrátane niektorých členov predsedníctva SSS a SSJ.
  Od Eda, ale aj iných jaskyniarov Slovenska, ktorí tvrdo makajú a zbytočne nekecajú o iných, si berte príklad, pekne si oblečte kombinézy a hybaj ho s kladivom, majzlom a lopatov do vody a blata. Lebo mám taký dojem, že kto nič nerobí tak ani nič nepokazí. Alebo mám si myslieť, že je to len sprostá závisť? Alebo kto chce psa biť palicu si nájde.
  Zažil som už spoluprácu aj z českými jaskyniarmi a musím Vám všetkým povedať, že je to hlavne o tímovej práci o pomoci. Chlapi z inej lokality prídu a pomôžu. My sme tiež takto chodili - my sme pomohli im, oni zasa nám.
  Za tie roky, čo som v Aragonite som vypozoroval jeden zvláštny fenomén - tí jaskyniari, ktorí najviac robia a sú pre túto činnosť najviac zapálení, tak tí sú aj najviac nenávidení. A myslím to úprimne a vážne. Preto sa chcem Vás p.Haráni spýtať, čo tak si to vysvetliť napr. v Suchej 1 v blate, vode, skrátka pri tvrdej makačke v jaskyni. Neviem či ste už niekedy boli v tom hnusnom a zuženom priestore. Ono to nie je iba stáť s foťákom pri jaskyni, zablatiť sa a tváriť sa pri tom ako............?
  A ešte Vás chcem poprosiť, keby ste absolvovali kurz slušného správania a vyjadrovania. Slovenský jazyk nepozná iba vulgarizmy. A ešte jeden dotaz(alebo citát) pre všetkých jaskyniarov: krv nám môžu darovať iba ľudia s rovnakou krvnou skupinou, pijú nám ju ľudia s celkom inou!
  S pozdravom Ján Litvík

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Na poslednej meračskej akcii v Ľudmile ktosi navrhol, že treba vypracovať v SSS manuál pre udavačov. Tak sme za zasmiali. Peťo Janoušek aj začal spisovať jednotlivé klauzuuly a regule ako na to, ako kde čo, a koho za čo je vhodné v speleológii natrieť. Dosť sme sa na tom v plazivkách pučili.
  Predseda Spelo Turiec vo Svite tvrdil že len využil situáciu tak ako sa na dobre situovaného a intrigujúceho človeka sluší a patrí. Na predsedníctve dokonca tvrdil že som hore uvedeným textom osočil predsedu SSS:-) Predseda sa zasa hodne snažil zamiesť kauzu pod koberec. Jozef sa v kuloároch ešte vyjadril že keď to inak nepôjde vylomia zámky na uzáveroch inkriminovaných jaskýň a dajú tam nové. Nuž pekný príklad "nenásilnej spolupráce" len čo je pravda. Máme sa čo učiť od tohoto velikána speleologie. Na predsedníctve tvrdil že osobne spísal dohodu o spolupráci a o kľúčoch od jaskýň, ktorú však druhá strana nepodpísala. Za všetko vraj môže henten a kývol pritom hlavou smerom ku mne. Napokon sa ukázalo že v tej ním spísanej dohode žiadne kľúče od jaskýň spomínané ani neboli. Fero Vacek nepodpísanú dohodu predložil výboru SSS na stôl. Jozef zasa vyrábal kaleráby. Ono je to tak, dohody musia písať dvaja nie iba jedna strana a potom sa čertiť že to tí druhí nechcú podpísať. Do toho vystúpil Paľo Pokrievka a povedal z mosta doprosta že Speleo Turiec bol založený preto aby ostatných vytlačil z jaskýň Veľkej Fatry aby potom sám dominoval prieskumu na tomto území. Nuž jednoducho organizátori konglomerátu Speleo Turiec nerátali s tým že OS Veľká Fatra sa vyšmykne z projektu a zachová si integritu a nezávislosť a nevstúpi pod Jozefove velenie. V tom je celý problém. A keďže má Aragonit s OS Veľká Fatra dobré partnerské vzťahy automaticky je za tým všetkým zlý Piovarči. To je jasné ako facka.
  Moja snaha o to aby sa výbor zasadil o legalizáciu technológie s pyropatrónmi vyšla naprázdno. Zákon vraj nikto nepreští. Takto bezmocní sme všetci pred zlými zákonmi. Nečudujme sa preto že tu všetko funguje tak ako to funguje. Pritom všetko ide keď sa chce. Lenže ono sa nechce a bodka. Zdeno Hochmuth potom v jednej debate pri obede na margo toho povedal že sa všetci takto v SSS vlastne dostávame do ilegality. Všetci o tom na plné ústa hovoríme aj vo svojich prednáškach na Speleomítingoch, ale písať sa o tom nemá a nesmie, nepatrí a nesluší tak radí predseda SSS, aby vraj neboli nepríjemnosti a ja sa mám krotiť:-)
  Od istej doby som stratil rešpekt pred súčasnými "autoritami" práve z toho titulu že sa o nič správne nevedia zasadiť, zväčša všetci riešia len svoje osobné záujmy a záujmy mocných lobby skupín, ktoré dobre odmeňujú a platia. Prirodzených autorít tých je v tejto dobe stále menej a menej. Do tejto šede sa žiaľ ponára ja SSS česť výnimkám samozrejme.
  .

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Dobrý deň som aktívnym členom jaskyniarskej skupiny Adama Vallu , som síce členom skupiny len dva roky , ale zaujímam sa o staré dokumenty a písomné zmienky o jaskyniach v Malej Fatre. Chcem sa vyjadriť k niektorým lžiam čo tu píše pán Eduard Piovarči o JS-Adama Vallu . Vedúci skupiny Oblastnej skupiny Terchová ste nikdy nebol žiadna písomná zmienky o oprave uzáveru v roku 1986 neexistuje alebo som ju nikde nenašiel . V roku 1970 bola jaskyňa uzavretá jaskyniarmi z Malej Fatry a členmi ochrany prírody. ( Vallo Adam , Dr. Bukovinský , K. Martinčo , Hanuliak J. , Šupica G. , Bugáň O. , Papan ) .
  Okolo roku 1973-1974 bol uzáver narušený a výzdoba poškodená. Daľšia písomná zmienka ohľadom uzáveru je až z roku 1999 konkrétne 06.06.1999 pôvodný uzáver bol opravený jaskyniarskou skupinou A. Vallu (Štefko, Fondrk, Puček, Klimek, D.Jánošík)
  Ďalej 30 marca roku 2003 bola Kryštálová jaskyňa vykradnutá v tom roku spravil Pavol Staník na uzáver poistku ktorú aj osadil.
  Preto že sa v jaskyni stále pracovalo a uzáver pol pomerne malý 21 mája 2006 sa uzáver osádzali, (Štefko, Štefková, Fondrk, Fondrková, Cingel J. , Jančiak P. , Dubravaj , Dubravajová, Chobot a Lacek

  Bol použitý archív Adama Vallu a iná literatúra
  Ďalšia lož Jaskyniarsku skupinu , ste pán Eduard Piovarči nezakladali len Vy s Adamom Vallo bolo tam ďalších bolo tam ďalších 8 členov ktorých ste mohli spomenúť (Ondrej Štefko , Pavol Šupica , Ján Hanuliak , Michal Šuštiak , Dušan Puček , Daniel Tomaň , Marián Piovarči , Rastislav Havrila )

  Potom keď ste odpojili od jaskyniarskej skupiny z vašou väčšinou ľudí konkrétne 19 členovia odišli s vami, vy vo svojom článku píšete že 21 ľudí odišlo s vami ale pokial viem tak členov bolo v tej dobe 43 čiže ste boli menšina nie väčšina

  Ďalej sa chcem vyjadriť k exkurziám do kryštálovej jaskyne. Ľudia ktorý majú záujem vidieť jaskyňu . Prečo by sme im to nemali umožniť ? Vždy radi zoberieme ľudí na prehliadku jaskyne často krát sa stáva že nám ľudia pomôžu vyťažiť nejaku sutinu sami sa ponúkajú že nám pomôžu. Často krát sa stáva že sa ľudia radi vrátia a pomôžu nám pri nejakej akcii. Bolo by to proti zdravému rozumu keby ľudia čo žijú v okolí Terchovej nemohli vidieť niečo nádherné čo majú pod nosom . kôli čomu by im to malo biť odopreté ?
  Samozrejme pri každej prehliadke sa dbá na bezpečnosť jaskyne i sprevádzaných ľudí.
  Ak máte nejaky dôverihodný písomný dôkaz o vašej oprave uzáveru v roku 1986 tak je zaujímavé že sú po internete a archívoch od vás všeliake články o Malej Fatre ale o tejto oprave nieje žiadna písomná zmienka

  S pozdravom Tomáš Hampl člen jaskyniarskej skupiny Adama Vallu

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Pán Hampl žiadne lži.
  Všetko je dokladované zápisnicami. Neviem koľko ste mali rokov keď som sa stal tajomníkom OS Terchová už si to z hlavy nepamätám ale bol som ním pekných pár rokov a napokon som bol v riadnych voľbách zvolený za predsedu OS Terchová, ale isto Vám to dosvedčí aj Paľo Pokrievka ktorý vedúceho skupiny po mne prebral.
  Treba sa informovať u dnešného predsedu SSS Petra Holúbka ktorého som osobne zhruba v roku 1985 prijímal do OS Terchová. On Vám povie aká bola pravda a kto vtedy aktívne pracoval a viedol všetky akcie OS Terchová v Malej Fatre. Aj tie zápisnice z tej doby existujú a sú archivované v SMOPaJ. Napokon stačí si pozrieť Historiografiu prieskumu Malej Fatry v Sintri 2/94. Pozrite si tam mená ľudí čo chodili na akcie a aktívne pracovali Moje meno ohľadom speleologického prieskumu Malej Fatry sa objavuje už v roku 1979. 11 septembra 1980 sa členovia Varínskeho Minotaurusu pripojila k OS Terchová. S Adamom Vallom som sa vtedy poznal a spolupracoval s ním atívne už asi 2 roky. Boli sme veľmi dobrí priatelia. Odvtedy som písal všetky správy o činnosti OS Terchová a stal som sa tým tajomníkom, ale hlavne sme všetci z Varína spolu s Adamom Vallom a bratmi Janom a Štefanom Muchovcami aktívne pracovali v teréne. Spolu s Muchovcami sme sa prebíjali užinami do jaskyne Medvedia II a spolu s Janom Muchom som objavil jej najväčšie časti a postupne sme sa prepracovali do dómiku za Veternou puklinou, tieto časti potom v roku 2004 znovuobjavili vaši chlapci a nechceli veriť že sme tam boli dávno predtým ale zasintrované nástroje po nás sa tam napokon našli aj mapka tých priestorov bola publikovaná dávno predtým, len to nikoho nezaujímalo čo som v Spravodaji písal, ešte šťastie inak by nám nikto z Terchovej neuveril a rovnako by sa tvrdilo že je to lož:-) .
  Ondrej bol vtedy na mňa naštvaný že som pokazil radosť z objavu:-)

  Uzáver Krištáľovej jaskyne opravovali konkrétne Michal Hanus z Varína a Jano Mucha z Terchovej v roku 1986 keď som bol vedúcim OS Terchová. Určite je to uvedené aj vo výročnej správe Toto sú fakty

  Citujem z Vášho textu:
  "Ďalšia lož Jaskyniarsku skupinu , ste pán Eduard Piovarči nezakladali len Vy s Adamom Vallo bolo tam ďalších bolo tam ďalších 8 členov ktorých ste mohli spomenúť (Ondrej Štefko , Pavol Šupica , Ján Hanuliak , Michal Šuštiak , Dušan Puček , Daniel Tomaň , Marián Piovarči , Rastislav Havrila )"

  Ja tie písomnosti doma všetky mám a sú isto aj v archíve SSS zápis zo zakladajúcej schôdze tam je celkom iste. Zdá sa mi že vám v tom zozname chýbajú ešte ďalšie mená

  Rozhodnutie o založení skupiny padlo po mojej osobnej dohode s Adamom Valom tak aké lži. Samozrejme zakladajúcich členov ja tu nezatajujem, tí sú neoddiskutovateľným faktom. Hore uvedené nebolo myslené ako historická práca preto som nešiel do detajlov. Ale asi bude treba spraviť taký historický súhrn diania okolo speleológie v Malej Fatre.
  Museli sme dať dohromady tých starých členov a skupinu sme založili samozrejme spoločne. Ale bola to spoločná iniciatíva mňa a Adama Vallu. Keby som to nenavrhol dopredu s Adamom nedohodol nič by vtedy nevzniklo.
  A spolu s Adamom Vallom sme museli na predsedníctve SSS o novú skupinu aj riadne zabojovať preto že pôvodná OS Terchová premenovaná na JK Mala Fatra bola proti založeniu novej skupiny. A hneď od zakladajúcej schôdze som bol tajomníkom skupiny. Viem že ma tam v Terchovej nemusíte ale dejiny sa nedajú len tak prepísať. Ani ľudí z nich len tak vygumovať kým žijú pamätníci. Zoznamy upresním aj presne koľko nás odišlo. Viem že nás bolo 21 keď sme založili Aragonit. Všetko Vám to tu doložím reagujem bezprostredne hneď ako som tu Váš príspevok našiel.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Ešte k tým exkurziám pán Hampel
  Tie exkurzie do takých jaskýň akou bola Kryštáľka v tej dobe, keď sa šachovalo s viacerými kľúčami... No možno nebolo celkom rozumné viesť tam v tej dobe toľko ľudí. Teraz je kľúč jeden a je to iná situácia. V tej dobe sa v jaskyni ani nepracovalo. A jaskyniarov v tej dobe bolo dosť a veľmi aktívnych aj našim pričinením.
  Ja nikomu nič neodopieram ale aj taká jaskyňa akou je napr. Ľudmila má obmedzenú návštevnosť teda nevodíme tam moc často a veľa ľudí aby sme ju nezničili je moc malá a tesná a výzdoba sa tam ľahko poničí. Keď už tak berieme len obmedzený počet záujemcov. Ale to už je vec každého klubu ako si jaskyne chrániť aj keď len pred neúmyselným poškodením.
  V tej dobe bola Kryštálová jaskyňa zraniteľnejšia práve pre množstvo existujúcich kľúčov. A vylámaná a otvorená bola tesne po boome tých exkurzíí. Mne sa osobne zdalo že sa to vtedy až preháňalo. A dávam to vylomenie jaskyne do súvislosti, ale to je môj osobný názor. Hundrali na to vtedy viacerí členovia ja som to vyjadril za nich celkom otvorene.

  Tak že ešte raz všetko je archivované a zmienka o oprave uzáveru Kryštálky v roku 1986 je v článku Historiografia speleologického prieskumu Krivánskej Malej Fatry v odbornom múzejnom časopise Sinter 2/94.. S takýchto zdrojov ale v Terchovej neradi citujú. Lebo zlý zlý Piovarči:-)
  Tak že treba vážiť slová o lžiach. V speleológii ste zatiaľ ešte mladé ucho. Ja už mám za sebou 34 rokov aktívnej jaskyniarskej činnosti nielen v teréne ale aj v organizačnej sfére. Netreba hneď robiť unáhlené súdy
  Zrejme bude treba publikovať a odtajniť viac informácií z tej pohnutej doby. Treba si položiť otázku aj tak prečo zo skupiny odišlo už v dvoch prípadoch toľko ľudí. Veď po nás sa odtrhli ďalší žilinčania a vytvorili už piatu jaskyniarsku skupinu v Malej Fatre.
  Archívne materiály k speleologickej činnosti v Malej Fatre od roku 1979 sú všetky uložené v archíve Aragonitu a postupne tu budú publikované. Lebo ako čítam je to potrebné.
  Asi pred polrokom som v Žiline stretol svojho starého dobrého priateľa Štefana Muchu a on mi hneď vraví, čo som bol prekvapený, že ho mrzí a je mu až nepríjemné a že je to až neuveriteľné ako sa v Terchovej medzi jaskyniarmi hovorí o starých časoch že sa tam úplne prepisujú lokálne dejiny:-) Mňa to ani nezaujímalo bol som nad vecou a radšej sme sa bavili o krajších veciach. Ale teraz keď ma obviňujete zo lží a klamstiev vidím potrebu o týchto veciach viac písať a publikovať.
  Ďakujem za Váš podnet.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Pán Hampl k tým odstupujúcim členom k 1. 1. 2004
  Mám pred sebou podpísaný zoznam. Je to:

  Oznámenie o prestupe členov Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu do jaskyniarského klubu Varín.

  Svojim podpisom potvrdzujeme svoje dobrovolné a slobodné rozhodnutie prestúpiť dňom 1. 1. 2004 v rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti z členskej základne Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu do Jaskyniarskeho klubu Varín
  Eduard Piovarči, Jozef Haráni, Slavomír Chmela, Rado Petrovič, Igor Adamko, Štefan Kuna, Peter Chmela, Peter Kozoň. Zdeno Puškáš, Marian Piovarči, Jozef Haráni ml., Peter KRičko, Rastislav Moravčík,, Michal chytčák, Tomáš Húlla, Juraj Hrabovec, Peter Hriník, Daniel Tomaň, Rastislav Havrila, Marek Janšúr, Peter Kopecký, Václav Crk.

  Na vedomie JS Adama Vallu, Jaskyniarskemu klubu Varín a výboru SSS.

  Išlo o 22 ľudí z toho dvaja Rastislav Havrila a Peter Kopecký nepodpísali a ostali členmi JS Adama Vallu. Teda aby som to opravil 20 členov JS Adama Vallu vystúpilo zo skupiny. A Aragonit zakladalo 21 členov.
  Tak že sa ospravedlňujem za nepresnosť. Nevystúpilo z JS Adama Vallu 21 ale len 20 členov., ale treba povedať že sme mali v JS Adama Vallu dvoch čakateľov na členov Magdalénu Puškášovú (moju dcéru) a Andreja Tomaňa (syna Daniela Tomaňa), ktorí napokon vstúpili do Aragonitu.
  Pomýlil som sa teda o jedného člena a to len preto že som vedel že ARAGONIT zakladalo 21 ľudí. Mám tu pred sebou doklad z 23. 4. 2004 o odovzdaní členských príspevkou za Aragonit Mgr. Bohuslavovi Kortmanovi predsedovi SSS vo výške 4 200 Sk za členov Eduard Piovači, Jozef Haráni, Slavomír Chmela, Peter Chmela, Peter Kozoň, Radoslav Petrovič,, Zdeno Puškáš,, Peter Kričko, Daniel Tomaň, Jozef Haráni ml., Tomáš Húlla, Peter Hriník,, Juraj Hrabovec, Igor Adamko, Rastislav Moravčík,, Štefan Kuna, Michal Chytčák, Marian Piovarči, Marek Janšúr, Magdaléna Puškášová, Andrej Tomaň.
  Nuž a keď zoberieme do úvahy aj tých čakateľov na členstvo bolo nás naozaj dosť to iste uznáte.
  Ja zasa pochybujem o tom Vašom uvedenom čísle 49 členov. Viem podľa dokumentácie z roku 2002 keď bol problém z VČS lebo na nej nebola prítomná uvznášania schopná väčšina. Dokument je z 11. 1. 2002 a podpísali ho 4 členovia výboru, O. Štefko, E. Piovarči, J. Haráni, S. Chmela a konštatuje sa v ňom že v skupine je 20 cezpoľných členov a 10 domácich teda spolu 30 členov. Dosť pochybujem o tom že by nás bolo o dva roky 49, ale pozriem sa na to len nemám dosť času.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Ale k tým zakladajúcim členom ešte.
  18. 12. 1997 vtedy ešte JS Malá Fatra SEVER dala vvytlačiť Novoročenku s nasledujúcim textom:

  Na obálke - Nove objavy v roku 1998 praje nová jaskyniarska skupina MALÁ FATRE SEVER - Slovenská speleologická spoločnosť
  Vo vnútri:
  Všetko najlepšie veľa úspechov, zdravia a osobného šťastia v NOVOM ROKU 1998 prajú členovia novej Slovenskej jaskyniarskej skupiny MALÁ FATRA SEVER

  We wish you New Year "89 With all good wishes for the festive season. New Slovak caving group Malá Fatra . North

  ďalej sú uvedení všetci členovia:

  Adam Vallo, Piovarči Eduard, Hanuliak Ján, Púček Dušan, Tomaň Daniel, Chmela Slavomír, Chytčák Michal, Haráni Jozef, Havrila Rastislav, Chmela Peter, Vallo Peter, Šuštiak Michal, Štefko Ondrej, Šupica Pavol, Piovarči Marian, Crk Václav

  V Terchovej 18. 12 1997

  Nová skupina mala vtedy 16 členov
  Určite sa pamätám že na zakladajúcej schôdzi bol aj Michal Chytčák. Dokonca mám zo zakladajúcej schôdze aj fotodokumentáciu. Ale na to sa ešte pozriem aj na ten počet členov v priebehu roku 2003 ale som presvedčený že skupina v roku 2003 nemohla mať 49 členov. Do výročnej členskej schôdze v roku 2004 ich istotne toľko nemala
  No a mám náhodne hneď v rukách ďalší vieruhodný doklad ktorý to dokazuje a v ktorom sa páše:
  Protokol o materiálnom vyrovnaní medzi JS Adama Vallu a JS Aragonit, ktorá vznikla odčlenením sa polovice členskej základne (20 členov z crelkom 40 člennej základne - 4-ria zo 7- členného výboru a siedmy zakladajúci členovia zo 14-stich) z materskej skupiny Adama Vallu na začiatku roku 2004
  (Eduard Piovarči, Jozef Haráni, Slavomír Chmela, Peter Chmela,, Michal Chytčák, MArian Piovarči, Daniel Tomaň, Rado Petroviť, Igor Adamko, Štefan Kuna, Jozef Haráni ml., Marek Janšúr, Tomáš Hulla, Juraj Hrabovec, Peter Kozoň, Zdeno Puškáš, Václav Crk, Peter Kričko, Peter Hriník, Miroslav Moravčík)
  Do vlastníctva JS Aragonit týmto prechádza ručné elektrická akumulátorová vŕtačka Bosch typu GBH 24 VRE s príslušenstvom, 6 kombiníz, 2 svietidlá TIKKA a závesný banský kompas zakúpený Jozefom Haránim.
  Jaskanisarska skupina Adama Vallu akceptuje pracovné lokality na ktorých horeuvedený členovia vyvíjajú už viac rokov aktíbvnu prieskumnú čexploračnú činnosť Ide o nasledujúce lokality. Rozlámaná jaskyňa a Pyritová sonda Pod lampášom v štefínovej, Polygón nad Vzdušným vodopádom a JAskyne Horné okno a Veľká trhlina v Opukách v Starej dolinke vo Vrátnej. Obe skupiny sa týmto zaväzujú vzájomne rešpektovať právo priority i v osttných oblastiach krasu MAlej Fatry a tiež nevylučujú vzájomnú spoluprácu na vopred dohodnutých lokalitách.
  Svojim podpisom potvrdzujeme, že Jaskyniarska skupina Adama Vallu a JS Aragonit sú vzájomne materiálne, finančne, právne i vo veci územnej pôsobnosti na lokalitách vysporiadasné
  V Žiline dňa 12. 3. 2005
  Podpísali za JS Adama Vallu Vedúci Ondrej Štefko a tajomnák Jozef Davidík za JS Aragonit Vedúci Eduard Piovarči a tajomník Jozef Haráni.

  Tak že aj materiálne urovnanie sa odvíjalo od celkového počtu členov JS Adama Vallu do nášho odchodu. Skupina mala dovtedy 40 ľudí a nie 49 ako tvrdíte.
  JA dúfam že ide len o omyl z Vašej strany a nie lož ako ste obvinili hneď vy mňa:-)

  OdpovedaťOdstrániť