sobota 11. februára 2017
    Silviova návšteva na Slovensku 2 - 6 januára 2017

            2 januára hneď po Novom roku 2017 pricestoval na naše pozvanie na Slovensko Chorvátska jaskyniar
            Silvio Legovič s rodinou...
            Silvio s rodinou pricestoval v pondelok podvečer....Privítali sme ho u nás doma pod Vianočným stromčekom
            pod ktorý Ježiško ešte doniesol pár oneskorených vianočných darčekov....
           Slnečný lúč na sviatočnom stole s čerstvým ihličím....
             Traktory Stoy dostala nový zbierkový prírastok:-)
            Aňa neskrývala radosť nad Novoročným Macíkom
             Na večeru bolo Novoročné menu oplátky s medom kapustnica a pečená hus, škoda že som si so Silviom nemohol
             vypiť čakala ho ešte cesta cez Terchovú do Zázrivej.
            Po večery sme sme Silvia s rodinou doprevádzali na ubytovanie do Penziónu Havran v Zázrivej
         Večerné kúpanie v kúpeloch v Rajeckých Tepliciach bolo čerešničkov na torte celého utorňajšieho programu pripraveného
         pre Silviovu rodinu
             Silvio prišliel do poriadnej zimy na letných gumách preto používa pre istotu reťaze....
            Je-li vše „ Věčným Přítomným Okamžikem“…zítř ek nikdy nepřijde… není ho třeba…
             Spoločná fotografia pod vianočným stromčekom.... majú to takto aj na Istrii zabudli sme sa spytať...
             Budatínsky zámok ešte nie je celkom orajt. Vonkajšie fasády treba opraviť ale časť je už hotová....
             Budatínsky hrad[2] (pôvodne hrad, neskôr prestavaný na zámok[3]) sa nachádza v Žilinskej mestskej časti
             Budatín, pri sútoku riek Váh a Kysuca. Je zachovalý a sprístupnený verejnosti. Sídli v ňom Považské múzeum.
             Foto pred zámočkom....
             Nádherne snežilo - vydali sme sa na prehliadku Budatínskeho zámku....
            Sám som tu už nebol snáď 10 rokov ak nie viac....
            Celkom to tu dali do glancu....
             Po schodoch po schodoch....
            Zámocká architektúra je zaujímavá.....
            Magduš ktorá má dnes celý program pod palcom....
           Len tesne stíhame prehliadku.... Je veľa snehu presun zo Zázrivej sa natiahol....
            Odtiaťo štartujú prehliadku zámku....
            Silvio má záujem o literatúru vzťahujúcu sa k oblasti.....
            Draky a lustre to nás tu zaujalo....
            Tak takéto skvosty človek hocikedy a hocikde nevidí.....
            Interiéry sú nádherne vysvietené a pri svetelnosti objektívu blesk jednoducho nepoužívam....
             Na zámockom parkete...
            Ladné a kĺzavé pohyby ako pri bruslení....
            Krasokorčulovanie s návlekmi na vyleštených parketách....
            Tak z týchto kríglov sa na zámku chlastalo pivo....
           Dobiehame výpravu so sprievodcom ktorý vedie odborný výklad k histórii....
            Je čo obdivovať....

              Sám som prekvapený ako je to tu všetko pekne reštaurované a vybavené...
             Nebol som tu už desiatky rokov.....
             Parádne vycifrovaný pánsky kožuch.....
             Dekorácie naozaj vkusné.....
             Staré kusy nábytku s dobovým porcelánom......
              Samozrejme bez fotenie cez mobily sa to nezaobišlo....
              Dokonca starý dobový gramafón.... tej Silvia zaujal.. vzácna technická pamiatka....
             A nádherné baroko.....
             Prehliadka je náročná... výklady sú obsiahle.....
             Katovské meče....
            Silvio stále vo vynikajúcej nálade....
              Magduš sa tento salónik obzvlášť páči.....
              Keď sa dá robím hneď príležitosné spoločné foto.....
              Tak to sú krásne kusy historického nábytku.....
              Rodostrom....
            Budatínsky hrad vznikol ako strážny hrad v druhej polovici 13. storočia. Postavený je na skalnom ostrohu na
            strategicky významnom mieste, pri brode na sútoku Váhu a Kysuce, kde sa vyberalo clo.
            Základom hradu bola mohutná kruhová obytná veža v kamennom opevnení, ktorá sa v pôdoryse zachovala podnes
            a vytvára charakteristickú siluetu Budatínskeho zámku.
              Sieň loveckých trofejí....
              Vzácne drevené obloženia stien.....
            Pôvodne kráľovskú pevnosť získal začiatkom 14. storočia Matúš Čák. S jeho výbojmi a koncepciou
            obrany súvisí aj opevnenie veže obranným múrom a výstavba obytného paláca v priestore opevnenia. S výnimkou
            južnej strany obranný múr tvorí dodnes obvod zámku.
            Táto časť zámockých priestorov nás zaujala snáď najviac....
            Od roku 1487 bol novým majiteľom Budatína Gašpar Suňog, ktorý naznačil smer, akým sa uberal stavebný
            vývoj hradu spätý s jeho rodom po niekoľko storočí. Renesančná úprava z roku 1551 spojila jednotlivé budovy
            podľa jednotnej architektonickej koncepcie, sceľujúc tak rôznorodé funkcie do harmonického celku, zdôrazneného
            aj navonok riešením fasád. Zvýraznili sa v nich predovšetkým rytmicky členené priečelia a nádvorie s arkádovou
            chodbou.
            Táto okovaná truhlica je skutočným muzeálnym kusom....
             Krásna keramika po stenách....
             Expozícia Dobový interiér
             Predstavuje návštevníkovi zariadenie meštianskej jedálne z 19. storočia doplnené kolekciou porcelánu
             s cibuľovým vzorom. Vstupom do ďalšej miestnosti sa nachádzame v pracovni baróna Poppera, s ňou potom
             susedí obývacia izba, vybavená nábytkom s krásnou perleťovou marketériou a mosadznou ornamentálnou inkrustáciou
             z konca 19. storočia. Secesný obývací súbor je podobne ako ostatné zariadenie doplnený ukážkami úžitkových
             predmetov, obrazov i textílií z historického fondu Považského múzea. Prehliadku expozície uzatvára jedáleň
             v historizujúcom štýle, ktorú dal vyhotoviť posledný majiteľ Budatínskeho zámku gróf Gejza Csáky.

            Hrozba tureckého nebezpečenstva, ale najmä vnútorných bojov a stavovských povstaní, prispeli v prvej polovici
            17. storočia k výstavbe nového renesančného opevnenia, ktoré spevnili bastiónmi a zabezpečili priekopou
             v severovýchodnom predhradí. V tom čase už gotická pevnosť, prebudovaná na pohodlné renesančné sídlo, spĺňala
             požiadavky pohodlného bývania a strediska hospodárskeho podnikania i modernej vojenskej techniky.
            Barokové obdobie sa v roku 1745 sústredilo na výstavbu kaplnky; súčasne dostavali aj budovy kaštieľa a celok
            obklopili parkom, nadväzujúcim svojou kompozíciou na priečelie zámku.
            Po vymretí Suňogovcov v roku 1798 sa majiteľmi hradu stali Čákiovci, ktorí tu bývali až do roku 1945.
              Magduš sa informuje kde sú tu wecká....
             Sme v priestoroch zámockej veže....
             Posledným vlastníkom zámku bol Gejza Čáki (Csáky). Za revolúcie 1848/49 cisárski vojaci v januári 1849 hrad
             zapálili. Ničivý požiar vážne poškodil stavebné konštrukcie a vnútorné vybavenie hradu. V roku 1870 hrad čiastočne
             opravili a využíval sa ako kasárne. Z tých čias sa podnes zachovali najmä budovy predhradia s výraznými dobovými
             fasádami. Posledná a najvýznamnejšia stavebná úprava, ktorá dala hradu dnešný vzhľad, je z rokov 19221923.
             Vychádzala z historizujúco-romantických motívov a uplatnila sa najmä v juhozápadnom krídle, kde vznikla priestranná
             reprezentačná sála a vstupné priestory. Čákiovci čerpali zo starších vzorov goticko-renesančných feudálnych stavieb,
             čo sa prejavilo najmä pri úprave stropov a obložení miestností.
             Zápis do knihy návštev uskutočnila Aňa....
             Pamiatková obnova zámku sa uskutočnila na prelome päťdesiatych rokov 20. storočia a rešpektovala stavebné
             úpravy z dvadsiatych rokov. Priľahlý zámocký park bol zmenšený výstavbou Košicko-bohumínskej železnice koncom
             19. storočia ako aj rozparcelovaním významnej časti krátko po druhej svetovej vojne; počas dlhého obdobia bol
             park neudržiavaný.
             Silvio radí čo treba napísať.....

              Veľká mapa Rakúskouhorska....
             1. januára 2007 bol zámok pre verejnosť uzavretý. Rekonštrukcia zámku bola naplánovaná na roky 2008 až 2013.[4].
              Drotárska expozícia, bola dočasne premiestnená do zrekonštruovanej bývalej koniarne. Počas rekonštrukcie
              boli objavené viaceré archeologické nálezy.[5]
              Kde sa na tejo veľkej mape nachádzame? No práve tu hore....
            Dolu je aj Istria.....
             A tu je Bratislava....
              V roku 2013 sa začala oprava hradnej veže a kompletná výmena strešnej konštrukcie a krytiny, začali sa budovať
              nové sociálne zariadenia, komunikácia a inžinierske siete.[7]. 13. júla 2014 bola hradná veža znovu sprístupnená
              verejnosti [8].
             Naša sprievodčíčka ukazuje našim hosťom kde je hlavné mesto Chorvátska Zagreb.....
            V auguste 2016 bola opätovne sprístupnená kaplnka a väčšia časť vnútorných priestorov vrátane expozície
             drotárstva[9].
              K zámku sa viaže často literárne spracovávaná povesť o zamurovanej princeznej – povesť o nešťastnej láske
              Kataríny Szuňoghovej
            Skrátka máme čo obdivovať....
            Galéria obrazov v zámockej veži....
            Expozícia Sakrálne zbierky 18. a 19. storočia
            Približuje záujemcom na 2. a 3. poschodí veže Budatínskeho zámku (v najstaršej časti historického objektu)
            výber najmä barokového územia z historického fondu Považského múzea v Žiline. Medzi olejomaľbami na plátne
            vynikajú dva obrazy, barokové kompozície - Vízia sv. jána Nepomuckého a obraz Márie Magdaléna pod krížom.
            Z regionálneho hľadiska je významný obraz Sv. Florián s Budatínskym zámkom v pozadí nakoľko zachycuje podobu
            zámku v druhej polovici 18. storočia, teda stav objektu pred jeho radikálnou prestavbou v 70. rokoch 19.
            storočia. Expozíciu dopĺňa výber drevených zväčša polychrómovaných plastík z 18. a 19. storočia.
             Foto v protisvetle....
            Budatínsky hrad je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené
            tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová veža, ktorá bola
            postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici 13. stor.
             Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnila i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice,
              kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska.
              Výstava starých hodín na najvyššom poschodí....
             Starý zámocký hodinový stroj....
             A ten dnešný ktorý riadi hodiny na zámockej veži.....
              Niektoré pondusy sú naozaj skvostné.....
            Silvio sám veľký múzejník môže čerpať inšpiráciu.... jeho obor je ale technika a mechanizácia....
            Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a vystavali jadnotraktový
            palác. Najväčšie stavebné úpravy zaznamenal v rokoch 1487 - 1798, keď bol majetkom rodu Suoogovcov. 
            Dátum renesančnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na krbe prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď
            hrad už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo - klasicistický kaštieľ.
             Expozícia Drotárstvo je jedinou špecializovanou expozíciou svojho druhu na svete. prostredníctvom
             viac ako 350 kusov zbierkových predmetov dokumentuje historický vývoj a materiálne prejavy tohto unikátneho
             typicky slovenského ľudového remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrensku výrobu. Predstavuje
             podnikateľské úspechy drotárov v cudzine a remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete.

            Riaditeľ národnej školy A. Bayer našiel v riečisku Kysuce v Krásne stoličku z mamuta pod terasou U Michálkov,“
            píše v štúdii Archeologický výskum Považia 1959-1960 Anton Petrovský-Šichman, ktorý však neponúka viac,
            ako len toto lakonické konštatovanie. „Škoda, že  o okolnostiach nálezu tejto fosílie máme tak málo údajov,“ hovorí
            archeologička Kysuckého múzea Danka Majerčíková.  „Pre archeológa je totiž dôležitý nielen samotný predmet,
            ale aj miesto, kde sa našiel, v akej polohe, prípadne s  akými ďalšími predmetmi.  Nájdené kosti mamuta sú významným
            nálezom sami osebe, dokladajú existenciu týchto zvierat na Kysuciach, no zároveň nepriamo naznačujú aj prítomnosť
            paleolitických ľudí, mamuty boli totiž dôležitou lovnou zverou. Predpokladáme, že nájdené kosti sú pozostatkom
            loveckej činnosti pravekých obyvateľov Kysúc a spolu s nálezmi drobných nástrojov z pazúrika tak vyvracajú teóriu
            o ľudoprázdnosti tohto regiónu v starších obdobiach praveku.“ Viac o nálezovh na tomto odkaze:
            http://www.e-kysuce.sk/index.php/aktuality-e-kysuce-139/6566-6566-fosie-mamutov-na-kysuciach
            „V Krásne nad Kysucou a aj v Starej Bystrici sa našli v štrkových nánosoch mamutie zuby, ďalej kosti srstnatého
            nosorožca a pratura, ktoré umožňujú predpokladať, že v bližšie neznámej vzdialenosti od miesta nálezu mohli byť
            tieto zvieratá ulovené vtedajšími lovcami,“ píše archeológ Jozef Moravčík v štúdii „Pravek a história Kysúc“.
            „S objavmi v Starej Bystrici by s určitou mierou pravdepodobnosti mohli súvisieť azda aj nálezy radiolaritových
            odštepov z Lysice a Krasnian od rieky Varínky, a možno aj zlomok patinovanej pazúrikovitej čepele z Nezbudskej
            Lúčky. Bola by to obdoba situácie vo vlastnom údolí Kysuce, kde je možné patinovaný pazúrikovitý odštep z Ochodnice,
            ako aj nález z Krásna považovať za stopy trasy, ktorou sa na Považie dostávali nástroje vyrobené zo severského pazúrika,
            známe vo veľkom počte najmä zo sídliska v Žiline-Závodí a v Žiline-Budatíne.“
            Drotárska expozícia nás skutočne zaujala.....
            Samozrejme aj ten nádherný luster z kryštálu.....
            Ešte k tým fosíliám mamuta: Keď sa pred jedenástimi rokmi, 26. júna 2006 prechádzal J. Belaník z Brodna okolo rieky
            Kysuce, určite ešte netušil k akému neobvyklému odhaleniu ho každodenná vychádzka so psom tentoraz privedie.
            Keď v koryte zbadal v prúde vody približne tridsaťcentimetrový kus kosti, zvedavosť mu nedala a nezvyčajný nález
            z rieky vytiahol. Kosť sa totiž nielen veľkosťou líšila od čohokoľvek, čo videl predtým: rozdiel spočíval aj v tvare
            a zložení – bola hladká, biela a podlhovastá. „Takýto nález sa nenájde každý druhý rok, ani každý druhý.
            Len potvrdil skutočnosť, že mamuty tu kedysi žili,
            Nález časti mamutieho kla v riečisku Kysuce pri Brodne v roku 2007 je rukolapnou ilustráciou faktu, aký význam
            zohrávali pre týchto obrov v praveku kly, ktoré evolučne vznikli z druhých horných rezákov. Jeho pôvodnú veľkosť
            nemožno zo zachovaných fragmentov  presne určiť, aj keď je z literatúry známe, že doteraz najväčší kel mamuta
            srstnatého bol dlhý 4,2 metra a vážil 84 kg. Takéto parametre sú však veľmi vzácne: väčšinou kly dosahujú dĺžku do 2,7 m
            a hmotnosť 45 kg. Časti klov, ktoré sa nachádzajú napríklad v zbierkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi z vykopávok
            v Prepoštskej jaskyni, či najlepšie zachovaná lebka mamuta vykopaná pri obci Borovce v Balneologickom  múzeu
            v Piešťanoch sú oveľa skromnejších rozmerov
             Ale dosť bolo o mamutoch teraz sa už nachádzame v drotárskej expozícii. Krásna je klietka pre papagája
             alebo zlatého slávika vpravo.....
             No ale ten luster ľudia....:-)
             Samozrejme najviac zaujal zdrôtovaný drak....
         Naozaj pekný kúsok.... predstavivosť mali drotári skutočne skvelú....
              Zlezte z toho lustru Donalde.....:-)

              Drak je drak poriadne rozprávkový....
             A ešte raz portréty pod kryštálovým lustrom....:-)
            Foto na historickom schodišti....
            Silvia zaujal Juro Jánošík a samozrejme dopomohlo k tomu zobrazenie Jánošíka Ľudovítom Fullom....
             Veľmi pekne spravená dokumentačná publikácia o Jurajovi Jánošíkovi....
            Silvio si dobre vybral...
            Teraz pôjdeme do salónu Nefrit na masáž....
            Tak som sa vyfotil s našími vzácnymi hosťami aj ja....
             Silvia zaujímajú všetky technické pamiatky a atrakcie....

             Keď sme boli požičať  lyže a lyžiarky narazili sme na takúto mapu Álp. Silvoo chcel aby som mu poslal reprodukciu....
             Odskočili sme si na chvíľu do Miráže.....

             A pôjdeme do pôžičovne zapožičať lyže a výstroj.....
             Istria pod Alpami....
              V Nefrite absolvoval Silvio s manželkou masáž......
             A večer keď už boli požičané lyže sme sa vyparavili do Afrodyty.....
            Tento kúpelný areál bol veľkým prekvapením aj pre mňa samotného.....
            Vzácna rajeckoteplická liečivá voda, vyvierajúca z hlbín zeme, získava svoje výnimočné fyzikálne a chemické 
            vlastnosti vďaka geologickej stavbe horninového podložia tvoreného dolomitmi a vápencami. Tieto horniny 
            odovzdávajú tepelnú energiu prenášanú zo samotného zemského jadra. Minerálne látky, najmä Calcium a Magnezium 
            sú prijímané z týchto hornín a následne rozpúšťané v liečivej vode, čím jej dodávajú zásaditotvorný charakter.
             Vzácny liečivý prameň, ktorý vyviera priamo v kúpeľnom parku v Rajeckých Tepliciach
            Jedinečný prameň s menom bohyne krásy a mladosti Afrodité. Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice využívajú
            túto stredne mineralizovanú vodu na pitné kúry, ktorých tradícia tu historicky siaha do 19. storočia. Voda je alkalická
            (s ph 7,44/, príjemnej chuti, bez zápachu.
            Vďaka svojmu ideálnemu zloženiu vápnika a horčíka v pomere 2:1 a veľmi nízkemu obsahu sodíka je vhodná 
            na pravidelný pitný režim pre celú rodinu. Voda sa prirodzene filtruje cez horniny dolomitických vápencov, ktoré ju 
            obohacujú o minerály.
             Interiér kúpelov Afrodyta vyráža doslovne návštevníkovi vych.....
            Prírodné liečivé zdroje v Spa Aphrodite - termálna voda, bahno, priaznivá klíma - tvoria základ kúpeľnej liečby.
            Ich nevídaná rozmanitosť a škála sústredená na jednom mieste dáva predpoklad ich komplexného pôsobenia na
            organizmus s dosahovaním ozdravných účinkov, navrátenia zdravia a harmónie.
            Rímsky štýl kúpelov zaujme každého návštevníka....
             Človek sa cíti v tejto historickej kulise ako v deji historického filmu.....
             Dovolil som si zo sebou zobrať fotoaparát a dobre som urobil hoci stroj vo vlhku dostával dobre zabrať...
             Silvio bol nadšený a povedal že keby na Slovensku len tu bol a toto videl tak to stálo za to.....
            Nadšený som bol aj ja a s foťákom stále v ruke nad vodou som dokumentoval....
             No nie sú to božské kúpele? Vonku bolo - 10 stupňov... a tie krásne Afrodity všade okolo....:-)
            Osvetlenie sa nenápadne farebne mení....
             Takéto nočné zábery človek len tak hocikde nenafotí....
             No som z toho celkom paf....
             Ak treba niekomu niečo z nášho okolia ukázať tak sú to práve tieto kúpele večer a v zime.....
            Naozaj Rímske kúpele ako remeň:-)
             Vstupenky zasponzoroval pre všetkých náš priateľ Dušan  Kopták...
             Tak to je bahno mínus desať a táto teplá voda... úžasné...
            Tu je najhorúcejšia voda niečo okolo 34 stupňov
            Tento bazén s jonskými stĺpmi je zasa príjemne chladný cca 18 stupňov....
             Termálna rajecká voda je klasifikovaná ako prírodná liečivá, stredne mineralizovaná, hypotonická, hydrogénuhliči-
             tanová, vápenato-horečnatá, s teplotou 38 stupňov na prameni.
             Dušan Kopták so Silviom Legovičom....
             Voda Lieči choroby pohybového ústrojenstva, zápalové ochorenia centrálneho nervového systému, nervovo- svalové
             degeneratívne choroby aj choroby z povolania – ochorenia kostí, kĺbov, svalov a šliach.
             Nie náhodou objavili priaznivé účinky rajeckej vody už v 14. storočí. Dnes môžu klienti využívať termálnu liečivú
             vodu vo forme celého radu liečebných procedúr – vodoliečby, balneoterapie, hydromasážnych, perličkových,
             termálnych alebo uhličitých vaňových kúpeľov
             Účinok kúpeľa spočíva v zmiernení bolestí pohybového systému, relaxácii svalstva, zlepšení prekrvenia a metabolizmu
             svalov, šliach a kĺbov, drenáži lymfatického systému, ale aj v detoxikácii a aktivácii imunity
             A tu je bazén ktorý má 12 stupňovú vodu......
             Pre niekoho možno bežná vec ale ja som ešte v kúpeľoch nikdy nebol..... teda iba raz za komančov nás poslali
             povinne do Teplíc a to sme boli ešte mlaďoši hneď po škole a EROHA už dbalo o naše zdravie. Celý deň namiesto
             práce sme boli celé oddelenie montážnikov v Turčianských tepliciach samozrejme zadara.
            Najhorúcejšia voda..... a hneď vedľa 12 stupňová voda......
            Tak takéto máčanie sa v teplej vode by som bral aj dvakrát do týždňa:-)
             V súčasnosti najväčším lákadlom pre návštevníkov sú termálne bazény vybudované v atraktívnom antickom
             prostredí. Klienti môžu načerpať stratenú energiu v dvoch vnútorných (relaxačný 38 °C, rehabilitačný 31 °C)
             a v piatich vonkajších termálnych bazénoch (pokojový 37 °C, rekreačný 28 °C, rodinný bazén pod bralom 34 °C
             a turecký kúpeľ). Mimoriadne obľúbenou procedúrou je omladzujúci striedavý turecký kúpeľ v horúcej
             a studenej vode.
            Naše kočky komplet v Tureckom kúpeli.....
             Je to veľmi krásne a podmanivé prostredie....
             Nino je nadšený.....
            Ja som nadšený rovnako....
             Večerné kúpanie je tu naozaj úžasné.... ešte k tomu z nádychom Vianoc....
             Tak že celkom isto sa tu budem vracať v budúcnosti častejšie.....
            Dušan ma už dávnejšie lákal by som to šiel skúsiť, ale nikdy sa mi nechcelo.... Teraz to už ale vidím inak...
              Niekto povie že gíčovité, ale je to otázka názoru.... mne to pripadne tak akurát....
              Práve že fantastické prostredie....
            Na chvíľu foťák zobrala do rúk Magduš. Skoro mi zamrzla ruka:-)
             Má to naozaj okázalý nádych.....
            Skoro som utopil fotoaparát roka 2016
              Najvzdialenejší bazén s výrivkami po stranách......
            Dve hodiny v kúpeľných vodách ubehli pomerne rýchlo.....
             Vestibul kúpeľov je naozaj vo veľkom štýle.....
            Fotka pri rímskom bojovníkovi.....
            Solinky sadli sme si na tradičné Slovenské národné Brindzové halušky....
            Po úžasnom kúpeli po ktorom sa človek cíti ľahký ako aniel sme si dali výdatnú večeru....
            Hamky mňamky
            Silviovi halušky celkom šmakovali....
            Nino kombinuje halušky so sladkými palacankami.....
            Tak tu si na večeru prídeme ešte viackrát varia naozaj výborne.... to som netušil že v sídliskovej reštaurácii sa
            tak dobe varí. Dušan dal dobrý typ....
            Po večeri v Žiline sa Silviu z rodinou presunul do Zázrivej do penzióne Havran kde bol odvčera ubytovaný...
             V stredu mal Silvio s rodinou program na Kubínskej holy - lyžovačku.... poobede sme mali vyraziť na jazero do
             jaskyne Ľudmula, ale program sa natiahol, preto že Slviovi sa roztrhla reťaz a boli ju zháňať
             Z akcie v Ľudmile tak vzišlo. Bolo napokon aj nepriaznivé počasie veľa snehu a poriadne mrzlo a za Párnicou padali
             na cestu lavíny
            Tak sme aspoň príjemne posedeli.....
             O našich hostí sa na lyžovačke starali Michal S Mirkou a Martin s Vandou
            Tak že s Magduškou máme dva dni pauzu.
            Silvio bude musieť prezuť aj zimné pneumatiky.... a hneď po Novom roku majú servisy voľno treba sa objednať
            S ubytovaním je spokojnosť... trochu sme zazmätkovali Silvio mohol byť ubytovaný hore v horskom hotely Havran.
             Nevedeli že Martin a Mišo tu budú na lyžovačke asi sme sa dobre neporozumeli pri dohadovaní po telefónoch....
            Mohli sme Silvia ubytovať ešte v lepšom hotely....
             A bolo by veselšie.... no nič neporozumeli sme si chybička se vloudila.
            Spločné fotenie vo vestibule penzionu....
             Sme radi že o Silvia je tu dobre postarané a že je tu v dobrých rukách.... Ľudmilu dáme až pri jeho ďalšej návšteve
            Silvio pravdepodobne kvôli servisu bude musieť ostať na Slovensku až do piatka.
             Bude aspoň poriadna lyžovačka. V srvise je prezutie dohodnuté práve na piatok ráno.....
            Lúčime sa s našim priateľom a dobrodincom z Istrie....
             Roky nás hostí na slnečnej Istrii a konečne prišil aj on k nám na Slovensko aby sme sa mu aspoň trošku odvďačili.....
            Ako vždy usmievavý a srdečný.....
             Alžbet si už vonku medzičasom urobila snehuliaka, zatiaľ čo sme čakali na príchod Silvia z lyžovačky....
            Nie a nie nás vyprevadiť....
             Ešte krátka debata o detajloch v nasledujúcich dňoch....
              Koordinácia je nutná.... S Mišom sa spolupracuje veľmi dobre..... skrátka je to parťák....

            Ešte pár slov medzi dvermi... nemáme zabudnúť pozdravovať Kuchára.....
            Viac už zdržiavať nebudeme.....
             V piatok hodlal Silvio ešte zájsť do Liptovského Mikuláša obzrieť si novú expozíciu múzea.....
             No ale nestihlo sa čo je škoda boli problémy s tým servisom a prezúvaním gúm.... Kým sa prezúvali gumy pozreli
             sme si u nás doma pár 3D rozprávok a dali sme horúci čaj s medom. Vonku mrzlo až prašťalo.
             Krátili sme chvíľu pod Vianočným stromčekom... vo vyhriatom panelákovom byte....
             Tak sa už tešíme zasa na letnú akciu na Istrii. Máme to tam pekne rozpracované....
             Ešte raz cvak pri Vianočnom stromčeku....
             Martin sa lúči so Silviom....
            Je poriadna kosa - 12 stupňov
             Dostali sme od Silvia a jeho rodiny Vianočné darčeky za pomoc so servisom.....
            Vyniesli sme ešte ku nám do bytu Letné gumy ktoré dovezieme na Istriu v lete alebo na jar..... Do auta by sa už nezmestili.
             Ešte foto pred našim sídliskovým panelákom
             Nakladanie batožiny do kufra....
             A osádka vyráža na ďalekú cestu na Istriu.... poznáme to aký je to kus šoférovania....
             Prajem šťastnú cestu.... Silvio....
             Treba zohriať motor.....
            Ešte Nino sa zabudol:-)
           Naštartované na veľkú cestu do teplejších oblastí......
            Silvio sa nám druhý deň ráno ohlásil že DOBRE DOŠLI
            Vianoce i Nový rok a dni po ňom boli u nás krásne.....


Vraj nedávno se uznávaný strojní inženýr z Ames Research Center NASA vyjádřil, že se v naší sluneční soustavě „množí“ UFO rychleji, než kdy předtím:-D
http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9876-ufo-povrch-slunce6 komentárov:

 1. Škoda že som nevedel, pridal by som sa.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Dal som vedieť Martinovi ale mal chrípku. Mala byť s ním akcia na jazere malo sa ísť do jaskyne ale bola kalamitná situácia na cestách a Silvio mal poruchu na aute tak sa to na poslednú chvíľu zrušilo. Dal som vedieť aj Hippocampusu. Prišiel len na 3 dni a napokon bol 5 dní. 2 dni lyžovali na Kubínskej holy kde bol s ním Mišo Danč, Mirka a Martin Bielik s Vandou. Ja s Magduš sme robili program prvé dva dni.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Uviazla komunikácia. Nevadí. Urobili ste výborný program.

   Odstrániť
 3. Ešte budem dokladať kopec fotografií aj zo Zázrivej atď. Nestíham. Pozrel by si mi prosím ťa ten web nejdú obrázky na tom malom serveri. Dík. Ak budeš doma tak sa niekedy ozvi začali sme chodiť do ľadu na jazero práve to tu vešiam

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Mal by som začať aj ja. Čo ste boli v Zázrivej ?

  OdpovedaťOdstrániť
 5. V Zázrivej bol Silvio s rodinou ubytovaný v penzióne Havran tam sme mu to zabukovali.
  No treba prísť na jazero máme tam vysekaný malí bazeník v ľade:-)

  OdpovedaťOdstrániť