nedeľa 12. marca 2017
      Konečne poriadna akcia 11 marec

            Na akciu dorazili Lukáš a Jožo Ridzoňovci. Nedeľa bola síce sychravá plus 4 stupne a veterno no zbehli sme sa
            až 4 kusy a tak na základni bolo pekne veselo.....
            S Jožom máme dnes dôvod sa usmievať.....
             Cieľom akcie bolo konečne po dlhšej dobe vyprázdnenie servisného priestoru....
           S Peťom Kozoňom sme dorazili vlakom do Šútova, kde na nás už čakal Lukáš s autom...
             Doviezol nás ku základni, kde sa už začali zbiehať otužilci....
             Hneď sme zakúrili a Peťo ostal na základni preto že ho pri lyžovačke zaťalo v krížoch tak dnes robí len servisnú službu
             pri peci....
             Lukáš sa pustil do čistenia Vianočného kanála.....
             Keď sa v peci rozhorelo vyrazili sme my traja cez lom nahor do sedielka nad jazero.....
             Na čelbe som chvíľu pobudol aj ja a zaďubával som sa do špáry vpravo....
            Cestou debatujeme o novotách a je ich dosť. Hovoríme hlavne o revitalizácii lomu po ťažbe...
            Marcel dorazil nakladať mólo na príves až pred pol treťou poobede...
            Rúra geologického vrtu pre diaľnicu na horizonte je celkom nahnutá ako zosuv pozvolna pracuje....
             Jozef mal dobré správy a tak ideme nahor v dobrej nálade....
              Ľad na jazere je na ústupe a za dva tri dni tu už vôbec nebude......
             Chalani sa zastavili pri povrchovom výkope, ktorý sme hĺbili na základe sledovania výduchových námraz pri
             holomrazoch....
              Lukášovi sa zdá že tu upadá čerstvo nasypadný sediment......
             A že by tam teda mohol byť nejaký zasypaný otvor.....
            Obliekli sme sa do kombinéz.....
            Sedimet však takto upadne takmer kdekoľvek.....
             Vysekal som stupy a zhodil som dolu kus ťažného lanka na zaistenie....
             Jozefovi sa toto pracovisko moc nepozdáva aj kvôli prístupu ale hlavni kvôli prašnosti.....
             I kvôli tomu že sa tu už vyplitvalo veľa energie a neposunulo nás to zatiaľ nikam.....
            Existuje dokonca predpoklad že meranie len zachytilo vonkajší obvod lomovej steny ktorá je tu prevysnutá
            práve na mieste anomálie, ale také niečo nepokladám za pravdepodobné....
            Do vchodu sa nám zosunul zboku po zime balvan... Lukáš nalieza do diery....
            Obsadzujem post nakladača prepraviek........
            Lukáš obzerá terén pred čelbou...... a kladne hodnotí množstvo práce ktoré sa tu odviedlo....
            Jozef ťahá prepravky a práca pekne odsýpa.....
            Vianočný kanál Lukáša zaujal a ťaží z neho íl.....
            Chlapci chcú niečo objaviť a tak sa im v konečnom dôsledku tento flek moc nepáči a pri ďalšej akcii to skúsime na
            hrebeni nad Udavačkou....
            Bol som sa pozrieť dolu i ja...
            Osobne si nemyslím že by to meranie vyskočilo von zo steny, hlavne keď vieme že sa zalamuje kolmo na sklon
            svahu a previs toho bloku nie je moc výrazný. Aj ako geologická sonda je to tu zaujímavé.....
            Jožo sa pri ťahačke ťažkých nákladov vôbec nesťažuje ani po vytiahnutí 21 prepravky.....
            S Peťom budeme pokračovať v prieskume na čelbe a budeme mať dosť priestoru na skladovanie vyťaženého matrošu...
           Odkopávanie prázdnej prepravky dovnútra sondy.... nakolenačkujem sa pritom dosť a pritom by stačilo len nahodiť
           lanko na spätné priťahovanie... no vždy ho zabudnem priniesť:-)
             Chalani ďakujem za pomoc.... vyprázdnenie servisného priestoru by nám zabralo s Peťom minimálne dve akcie..
           Vodou erodované kúsky horniny..... fotíme len na umelé technické svetlo lebo blesk na RX100 MarkIII. už polroka
           nefunguje kvôli poruche software, ktorého odstránenie je drahé ako sviňa....
              Pricestovali sme vlakom o 9,30 hod. Tak že sme mali na prácu peknú časovú rezervu
             Stihli sme vyťažiť všetko.... 26 nákladov.....
             Lukáš sa kufruje z čelby končíme je pred pol druhou..... a chalani majú ďalší program.....
           Dohodli sme striedanie pracovísk a dohadovali sme aj členstvo v Aragonite....
             Nekonečný príbeh.....:-) A to je všade v Malej Fatre kde človek zakopne. A pracoval som už vo všetkých vážnych
             krasových lokalitách tohoto horstva.... zatiaľ sa tu nikomu nepodarili žiadne vážne objavy... Všade sme sa len nadreli:-)
             Bol som pri všetkých významných objavoch v Malej Fatre okrem jedného objavu Jaskyne nad vyvieračkou - Adam
             Vallo a spol. Druhým väčším objavom bola Jaskyňa Medvedia II, ktorú objavili bratia Muchovci ale doteraz
             najvážnejšie objavy som v nej spravil spolu s Janom Muchom a mojim bratom ja. Prebíjali sme sa do nových častí
             Starej strateneckej jaskyne - Orlie hliezdo, ktorú objavil rodák z Varína Peter Freundefeld, prebili sme sa do nových
             ťažkých časti Kukurišovej jaskyne, kde sa naši nasledovníci dnes snažia len v lahších partiách.... Prenikli sme
             do nových priestorov Strateneckej priepasti Kostol doteraz sa našim nasledovníkom nepodarilo viac ako sme
             urobili my, opäť sa prebíjali tam kde sme sa my v 83 roku už dostali. V Krivánskej priepasti sme dosiahli hĺbku
             -75 metrov táto méta tam doteraz nebola prekonaná...Objavili sme nové časti v jaskyni v Opukách, Mnohé jaskyne
             sme predĺžili, ale skutočne výrazný objav sa nikde nepodaril... Najvýraznejšiu a najkrajšiu jaskyňu ktorú sme objavili
             bola práve 240 m dlhá Ľudmila, pritom keď nás ku nej Marian Hýll doviedol mal preskúmaných len cca 12 úvodných
             metrov.
              Nekonečný príbeh...kde nie je isté nič:-) A pritom všade na Slovenskú sa stále objavujú veľké jaskyne...
               Tak kombinézy sa hodili.... lepšie sa vála v prachu a v blate v kombinéze ako v montérkach....
            No a ako že ináč celá akcia sa skončila očistou vo stále ľadovej vode.........
              O 10.00 si bolo zaplávať 7 otužilcov. Katarína bola vo vode 12 minút... ja som dal len 5 minút a mal som dosť....
              V ďalšom termíne o týždeň sa iste polepším:-)
            Peťo do vody nemohol kvôli tým krížom.... a samému sa človeku vo vode moc nechce džemovať
           Hneď ako som vyliezol z vody prifrčal Marcel ťahať mólo z vody....
            Peťos už len prikladal do pece.....
             Dorazil aj Tomáš Hulla..... po dlhom čase sme sa opäť videli.....
             Aj Peťo Lauko ..... dobehol....
             Tak že napokon šla práca ako po masle......
             Prevazovanie lán pri vyťahovaní móla.....
             Nakladať sa bude navyjákom.....
            Kotviaca tyč ešte poriadne držala v sedimente.....
            Bolo poriadne veterno plus 4 stupne Celzia pocitovo však okolo nuly....
            Pomôcť sme už nemohli preto že som musel juchať na vlak a využiť cestovanie zdarma s Peťom. On s tými krížami aj
            tak nič pomôcť nemohol a ponáhlal sa na nedeľnú omšu do Žiliny


http://smayliki.ru/smilies-6.htmlProvokativní rozhovor s knězem Iluminátů „Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chrámové vitráže
~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)
Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.
Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.
Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 
OKNO PŘÍLEŽITOSTI
Súvisiaci obrázok


VLÁDNOUCÍ KREVNÍ LINIE A RODINA
Jsem generačním příslušníkem Vládnoucí pokrevní rodiny. Vždy jednou za čas, podle zákonných instrukcí našeho Stvořitele, se naskytne možnost, aby byla vybrána hrstka členů naší Rodiny, a ti musí pohovořit se svými poddanými.
Naše linie lze vysledovat až za dobu starověku. Existuje 13 hlavních neboli původních pokrevních linií. Přesto existuje mnoho, mnoho dalších menších linií, které z těchto pramení.  Od nejstarších dob zaznamenané historie naše Rodina ovládá dění světa ze zákulisí. Byli jsme zrození k tomu vést. Je to součástí konstrukce tohoto stávajícího modelu života.
Lidé v tomto světě jsou vnímáni jako kolaterál – pěšáci, kteří jsou posunováni po šachovnici života podle daného herního plánu.  Na rozdíl od všeobecného mínění, mnozí z nás v Rodině vám nechtějí přímo nijak ublížit. Jediné, na čem záleží, je otázka božského osudu, kterému se musí dostát a který musí nastat a my musíme hrát naše role ve hře, jak bylo stanoveno Nekonečným Stvořitelem.
Existuje šest disciplín výcviku v rámci rodiny. Každý člen rodiny je od raného dětství vzděláván ve všech z nich. Těchto šest disciplín jsou vojenská studia, vláda, duchovní studia, učenost, vůdcovství a věda. I když máme zkušenosti ve všech těchto oblastech, všichni mají jeden obor, na který se specializují. Mojí oblastí specializace je duchovno, a v menší míře také geopolitické události. Uvědomuji si celkový obraz, ale jemnější body jsou často mimo oblast mých odborných znalostí.
Dokud se budete inkarnovat na této planetě, nikdy se nestanete svobodnými. Samotná podstata vašeho bytí zde je toho indikace. Existuje důvod, proč jste tady, i když „tady“ nejspíš znamená něco úplně jiného, než si myslíte. Jak se stát svobodným? Musíte zjistit, kde jste a pochopit proč.
Jakožto společnost jste dali ve svém hypnotizovaném kómatu svou vlastní svobodnou vůlí souhlas s tím, jak dnes celá planeta vypadá. Naplňujete si mysl nezdravými duševními pokrmy, které jsou vám servírovány v televizi a na kterých jste už nyní závislí: násilí, pornografie, hrabivost, nenávist, sobectví, neustálé negativní zprávy, strach a teror. Kdy jste se naposledy zastavili a pomysleli na něco krásného a čistého? Planeta je taková, jaká je, jen kvůli vašim kolektivním myšlenkám.
Kdykoliv vidíte nespravedlnost a rozhodnete se raději dívat jinam, stáváte se spoluviníky vlastní nečinností. Vaše myšlení na podvědomé úrovni vztahu stvoření-Stvořitel umožňuje, aby se takové věci děly. Děláte přesně, co chceme. Pro nás je totiž nesmírně důležité, aby byla polarizace této planety v době Velké Sklizně negativní – čili orientována na službu vlastnímu já, egu, a nikoliv pozitivní, orientovaná na službu ostatním. Potřebujeme negativní Sklizeň a vám se velice dobře daří nám to umožnit. Jsme vám opravdu vděčni.
K moci jsme došli ne náhodou ale spíše (což vím, že se mnoha nebude líbit) prostřednictvím inteligentního designu. My jsme si tuto cestu nevybrali, naopak nám byla vybrána a my jsme ji akceptovali. Abyste skutečně pochopili, musíte začít přemýšlet mimo vám vyhraněné pole.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chrámové vitráže
Súvisiaci obrázok

NA ZAČÁTKU
Na začátku je Nekonečné Jedno. To je Zdrojem všeho. Inteligentní Nekonečno. Nediferencované absolutno. Uvnitř něj se nachází nezměrný potenciál, který čeká, až se bude moci realizovat. Představte si ho jako neopracovaný kámen, jak se říká ve vašem taoistickém učení.
Existuje jednota. Nekonečná Inteligence a Nekonečná Energie spojeny v jedno. Je v nich potenciál pro veškeré stvoření. Nekonečná Inteligence nerozpoznává svůj potenciál. Ten je nediferencován a absolutní. Tento stav vědomí by se dal nazvat jako „bytí“. Nekonečná Energie si je naopak vědoma svého potenciálu stát se vším, aby mohla přinést do bytí chtěné zkušenosti. Nekonečná Inteligence lze přirovnat k centrálnímu srdečnímu tepu života a Nekonečná Energie k spirituální krvi života, která proudí od Nekonečného Stvořitele a je základem všeho.
Nekonečná Inteligence se poté, co si uvědomila sebe samu, snažila sebe samu i zakusit a tak byl zrozen Jediný Nekonečný Stvořitel. Tento Stvořitel je ve skutečnosti bod, v němž se soustředí nekonečně mnoho vědomí, které vyzařují nekonečnou inteligentní energii. Jediný Nekonečný Stvořitel se rovněž snaží uvědomit si sám sebe a chce sebe samotného zakusit jako Stvořitele, a tak činí další krok dolů po spirále tvorby.
Díky zaměření své Nekonečné Inteligentce Jediný Nekonečný Stvořitel manifestuje inteligentní energii, kterou byste nazvali velké centrální slunce. Pak sám sebe rozdělí na menší části, které pak mohou zakusit sami sebe jako stvořitele neboli centrální slunce. Jinak řečeno, každé centrální slunce (stvořitel), je krok dolů od počátečního uvědomění – jaká si deformace prvotní myšlenky.
Tvorba je založena na „Třech primárních deformacích Nekonečného Jedna“:
Svobodná vůle
Súvisiaci obrázok

Láska
Súvisiaci obrázok

Světlo
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sagrada familia

1) Svobodná vůle: V rámci prvního zákona (první deformace) tvoření je stvořiteli dána svobodná vůle vědět a poznatsebe samotného jako individuální, avšak (paradoxně) sjednocený aspekt Jedna.
2) Láska: V rámci druhého zákona tvoření se počáteční deformace, tedy svobodná vůle, stane středem uvědomění známého jako Logos, čili „Láska“ (nebo Slovo, když užijeme biblickou terminologii). Láska čili Logos pak za použití své Nekonečné Inteligentní Energie převezme úlohu spolustvořitele velkého množství fyzikálních iluzí neboli Rozlehlostí, Vrstvy (kterým někteří říkají dimenze), v nichž se v souladu se svým Inteligentním návrhem budou moci nejlépe nabízet potenciální zkušenosti, díky nimž bude moci Logos poznat sám sebe. V důsledku toho může být Jediný Nekonečný Stvořitel, nyní rozčleněný na Logos, nazýván ve vašem světě třetí dimenze „Univerzálním Stvořitelem“. Jinak řečeno, Logos tvoří Univerzální úroveň Bytí. Logos tvoří fyzické vesmíry, ve kterých mohou jak on sám tak Stvořitel poznat sami sebe.
3) Světlo: Aby projevil tuto Nekonečnou duchovní Energii do fyzické myšlenkové formy dimenzí, vytvoří Logos třetí deformaci – Světlo. Povahou veškeré takto fyzicky manifestované energie je Světlo. Kdekoliv tedy existuje jakákoliv forma fyzické hmoty, tam existuje i Světlo, láska a Božská Inteligentní Energie spočívající v jeho centru či jádru.

Súvisiaci obrázok
Ze tří původních prvotních deformací Jednoho při tvoření vzniká celá myriáda hierarchií dalších sub deformací, které v sobě obsahují své vlastní specifické protiklady. Cílem hry je to, aby Logos vstoupil do těchto dalších rozdělení tvoření a pokusil se o harmonizaci polarit, aby opět poznal sebe sama jakožto jejich Stvořitele.
Vycházeje ze své Nekonečné Inteligence, navrhl Nekonečný Stvořitel plán založený na omezených principech svobodné vůle nižších stvoření, které si tak mohou uvědomit sebe sama a začít zakoušet sebe sama jako stvořitele.
Jediný Nekonečný Stvořitel (neboli Velké Centrální Slunce) sestoupí ze své nekonečné energie, aby se mohl stát Logem. Logos pak navrhne rozsáhlé vesmírné prostory (dosud nematerializované), a sestoupí znovu, aby se mohl rozdělit na Logoi (Logos v množném čísle), jinak řečeno se rozdělí na mnoho Centrálních Sluncí, z nichž se každé stane Logem (spolustvořitele) svého vlastního vesmíru – a každý v sobě bude mít individualizovanou část Inteligentního Nekonečna, tak jak je stvořil Jeden Nekonečný Stvořitel.
Za použití zákona svobodné vůle si pak každý Univerzální Logos (Centrální Slunce) navrhne a vytvoří vlastní verzi nebo perspektivu fyzické reality, v níž bude sám sebe zakoušet jako stvořitele, například tak, že zaměří svou nekonečnou inteligenci na to, aby uvnitř sebe vytvořil galaxie. Pak sestoupí znovu o krok níž, takže se rozčlení ještě na další součásti spolutvoření (sub-Logy neboli Slunce), které opět navrhnou a projeví své vlastní představy o fyzické realitě do podoby bodů Vědomého Uvědomění, jimž my říkáme slunce-hvězdy a planety.
My nejsme přímo stvořeni tímto Jediným Nekonečným Stvořitelem ale spíše našimi vlastními Logy, sub-Logy a sub-sub-Logy a tak dále. Ovšem podle této perspektivy, i když jsme stvořeni ze stejného „těsta“ jako zbytek nekonečné tvorby, kterou započal Jediný Nekonečný Stvořitel, naši přímí stvořitelé pocházejí z různé součásti sub-Logu.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Jahve a Lucifer

JAHVE A LUCIFER
Váš tvůrce, kdo byl nazýván „Jahve“ není „Bůh“, jak o něm referuje Bible – tedy rozhodně ne „Jediný pravý Bůh“. Je jedním z nižších Stvořitelů (jedním ze sub-sub-Logů), nikoliv Jedním Nekonečným Stvořitelem. Není ani Logem na galaktické úrovni, ale pouze planetárním Logem pro tuto konkrétní planetu, vysvětluje Skrytá ruka. Existují i jiní a vyšší „bohové“ než on. Přesto jsou nakonec všichni součástí Jednoho. A ať už vědomě či nevědomě, všichni vykonávají svou svobodnou vůli tvořit.
Náš stvořitel je ten, kterého označujeme jako Lucifer, „Nositel Světla“ a „Morning Star“. Náš tvůrce není „ďábel“, jak bylo označen v některých náboženských textech. Lucifer je to, co byste nazvali „skupinu duši“ nebo „komplexem sociální paměti“, který se vyvinul na úroveň šesté dimenze.
My (naše pokrevní rodiny) jsme se jakožto Skupinová duše či Souhrn společenského vědomí (Lucifer) dostali až na pokraj vzestupu do sedmé dimenze., Na této úrovni, než přijde Sklizeň, (21. 12. 2012), máme možnost z této úrovně postoupit buď ještě výše, anebo se vrátit a pomoci k vzestupu ostatním z nižších dimenzí – a to tím, že předáme potřebným, a těm, kteří ze svobodné vůle požádají o naši pomoc, patřičné vědomosti a moudrost. Nyní, když jsme se tedy rozhodli zůstat a našim galaktickým bratřím a sestrám pomoci – koneckonců jsme všichni Jedno – nám byl Radou starších, kteří ve své osmé dimenzi fungují jako strážci této Galaxie, uložen náročný úkol.
Jahve nepředal (jak bylo jeho právem z pozice planetárního Logu) svou Svobodnou vůli „poznat sebe sama“ těm, kteří se na jeho planetě inkarnovali, a proto zde došlo jen k velice pomalému vývoji. Při absenci svobodné vůle, nemůže existovat žádná polarita, a proto ani možnost volby. Jak je vylíčeno v knize Genesis, planeta byla ve své podstatě jako Ráj.  Jistě, byl to krásný Eden, ale bytosti zde inkarnující neměli žádnou motivaci k tomu vyvinout se za hranice třetí dimenze, a proto měli jen malou naději, že se kdy dostanou zpátky domů k Jednomu.
A tak vyslali na pomoc nás (Lucifera). Jakmile byl Radou starších udělen příkaz, „spadli“ jsme, neboli sestoupili zpátky na místo, ze kterého jsme se mohli díky tvrdé práci a soustředění znovu materializovat ve třetí dimenzi. Jahve s naším příchodem souhlasil. Ve skutečnosti to byl on, kdo požádal Radu o „katalyzátor“ změny, který by vstoupil do jeho tvorby.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sagrada familia
Bez Polarity (vycházející ze Svobodné vůle) je tu jen Jednota Lásky a Světla a žádná jiná možnost není. Takže jsme se měli stát jakýmsi katalyzátorem změny, aby tady vznikla tato možnost volby. V zásadě jsme měli vytvořit polaritu. Jahve souhlasil, abychom obyvatelstvo na Zemi naučili Svobodné vůli a dali jim možnost volby už tím, že jim nabídneme, zda ji budou nebo nebudou chtít přijmout. Proto onen „Strom poznání Dobra a Zla“ – či, přesněji, Znalost Polarity Pozitivního a Negativního. Jahve vzal své obyvatele do nové zahrady a řekl jim, že si teď mohou dělat, co chtějí, kromě jedné jediné věci – čímž samozřejmě vyvolal jejich touhu učinit právě to, co jim zakázal. Proto možnost volby. My jsme zajistili urychlení tím, že jsme jim prozradili výhody, které Poznání skýtá, oni snědli ovoce ze Stromu poznání, a zbytek už znáte.
Jahve se domníval, že si jeho „Děti“ vyberou možnost i nadále ho poslouchat, a když zjistil, že to tak nebude, rozzlobil se. Sám se v Písmu popisuje jako Žárlivý Bůh, a když se ukázalo, že si jeho děti zvolili možnost přestat ho poslouchat a místo toho se řídí naší radou, vůbec se mu to nelíbilo. My už jsme se zavázali, že zde na Zemi strávíme určitý počet cyklů, abychom pomohli urychlit lidskou evoluci – a to zejména tím, že vám nabízíme negativní alternativy, tedy to, co nazýváte zlem.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt najkrajšie vitráže

ŽIVOT JE JEN HRA
Jednu věc si ovšem vyjasněme. Všechno tohle (fyzický život / inkarnace) je velice důmyslná a pečlivě připravená Hra, ve které si Jeden Nekonečný Stvořitel hraje na to, že zapomene, kým je, aby se to mohl časem postupně dovídat a nakonec si vzpomněl. V rámci této hry rovněž zakouší a poznává sám sebe jako Stvořitele. Sahá to až k nám, k těm nejmenším individualizovaným částečkám Všeho, co jest (Veškerenstva).
Mimo hrací plán a mezi životy (čas je v nulovém bodě / vesmír antihmotný) jsme jakožto inkarnované lidské bytosti všichni – my i vy jakožto duše – velice dobrými přáteli. Bratry a sestrami v Jednotě. Mezi životy se vždycky nasmějeme tomu, jaké role jsme museli ve hře ztvárnit, a těšíme se a radostně chystáme na další kapitoly, ve kterých budeme opět vystupovat.
Jste božské duše. Jste jiskry nebo semena Jediného Nekonečného Stvořitele. Jste život sám, který se snaží si vzpomenout a naučit se, kdo skutečně je. Přišli jsme sem, abychom vám pomohli tohoto dosáhnout.
Planeta dokončí svůj vzestup do čtvrté úrovně, vibrační úrovně lásky. Během tohoto vzestupu budou duše obývající tuto Zemi rozděleny do tří typů. Ty, které mají hlavně negativní polaritu, nás doprovodí na cestě negativní (neboli samo služné) sklizně.
Poté (my, Lucifer) stvoříme ve Čtvrté dimenzi novou Zemi založenou na negativní polaritě – orientovanou na službu vlastnímu já – a budeme si muset odpracovat svůj podíl na negativní karmě, jež byla způsobena veškerou negativitou na této planetě. Jakmile tento úkol splníme, budeme propuštěni a budeme moci opět zaujmout své místo strážců šesté dimenze a učitelů moudrosti skrz galaxií.

Súvisiaci obrázok
Ti, u kterých bude převládat polarita kladná (Láska a Světlo), se povznesou na krásnou novou Zemi ve Čtvrté dimenzi. Tam je začneme učit Lásce a Soucitu a jejich projevu. Bude se jednat o nádherný zlatý věk. Čtvrtá dimenze vaší duši umožní projevit své skutečné schopnosti, které jsou vaší unikátní částí Jednoho Nekonečného Stvořitele. Budete moci sami činit díla a zázraky podobné těm, o kterých hovořil muž zvaný Ježíš. Navíc dokážete i věci daleko velkolepější. Bude se jednat o velmi magickou dobu pro ty, kteří půjdou nahoru.
Naproti tomu zbývající lidi na Zemi, kterých bude většina, které bychom mohli nazvat „vlažnými“ – ti zažijí období nulového bodu času, kdy si budou připadat, že jsou jedním se Stvořitelem. To je povzbudí a připomene jim, kým doopravdy jsou, ale pak je opět zahalí závoj zapomnění a nevědomosti, a tito lidé budou přeneseni na jinou planetu ve třetí úrovni, jakousi repliku Země, aby tam pokračovali v práci sami na sobě a naučili se tomu, že život je o možnosti volby a o správných rozhodnutích.
Tito lidé zůstanou v karanténě, tedy v cyklu inkarnací do trojrozměrného hmotného světa, dokud nepřijde další Sklizeň. A během té doby budou muset prokázat, že se naučili být bytostmi pozitivními, zaměřenými na službu ostatním, nikoliv pouze na sebe samé.
Súvisiaci obrázok

My (Lucifer) musíme být do extrémní míry centralizovaní na sebe, abychom splnili své poslání a aby mohla nastat negativní Sklizeň.  Z toho důvodu tvrdě pracujeme, abychom se stali tak negativně polarizovanými, jak je to jen možné. Pokud se nám nepodaří dosáhnout dostatečně vysokého procenta negativity, skončíme s většinou „vlažných“, kteří budou muset projít dalším cyklem ve třetí dimenzi.
Dosažením negativní sklizně, stále ještě můžeme postoupit do čtvrté dimenze, ale bude se jednat o planetu s negativní polaritou. Nebude to hezké místo k životu. Ale jak už jsem se zmínil, my (naše skupinová duše) jsme si způsobili tolik špatné karmické energie za veškerou negativitu, kterou jsme způsobili na této planetě, že si ji musíme odpracovat. Prožijeme jeden cyklus na našem novém světě ve čtvrté dimenzi a pak budeme osvobozeni a budeme se moci znovu stát slavnou bytostí světla, kterou skutečně jsme. Potřebujeme negativní Sklizeň, abychom mohli tento svět vytvořit ve čtvrté dimenzi a vyčistili si naši karmickou energii.
Pochopte, že musíme být negativní.  Proto jsme na tuto planetu přišli. Je to náš slib, že vám poskytneme katalyzátor svobodné vůle a také možnost volby. Býti negativní je pro nás velmi těžké. Ne na fyzické úrovni (postavy, které hrajeme, si svoje role užívají, protože tak jsme byli naprogramováni) ale na úrovni spirituální. Nízké negativní vibrace jsme překonali už před věky. Jsme světlo a jsme láska. Je to pro nás nesmírně náročné, na duchovní úrovni, vytvořit všechnu tuto negativitu, ale děláme to, neboť vás milujeme. A nakonec je to i pro vaše nejvyšší dobro.
Pamatujte si, že zde všichni jen hrajeme jednu velkou hru, kde se rozhodneme zapomenout, kdo doopravdy jsme, abychom se mohli po upamatování znova nalézt a vědět, že jsme Jedno a že všechen život je součástí Jednoho.
Súvisiaci obrázok

Když si vzpomenete, kdo jste a budete si tím jistí až do hloubky vašeho nitra, uvědomíte si neviditelné spojení se Vším Co Existuje. Po tomto poznání bude z vašeho vděčného srdce proudit radost, díky a soucit s druhými. Když na sobě budete pracovat a poznáte svého tvůrce, který sídlí ve vás, bude pro vás služba druhým naprosto přirozená.
Redakční poznámka: Zvažte možnost, že scenário paralelních planet, může být spíše metafora než realita. Mnoho lidí, kteří teď na Zemi žijí, se cítí, jakoby jejich život byl samotné peklo. Přesto existují i ti, kteří se v úplně stejné realitě mají jako v nebi. Jak říká Skrytá Ruka, naše hluboko zakořeněné myšlenky a přesvědčení tvoří náš život.  Přílišné soustředění se na blížící se Sklizeň či Soudný den nám brání v tom otevřít se všemu, co můžeme prožít tady a teď v tomto neustále se rozvíjejícím úžasném posvátném okamžiku.

Súvisiaci obrázok

GALAKTICKÁ RADA STARŠÍCH
Rada starších jsou moudří a milující strážci naší galaxie. Rada nám dala na výběr z několika možností. Zvolili jsme si zůstat a pomoci vám, a to i přes cenu, kterou jsme za to museli zaplatit. To je podstatou milující služby druhým.  Velkým paradoxem toho všeho ale je, že v tomto příběhu, který spolu zde vytváříme, je to takhle: Abychom mohli co nejlépe posloužit vám, musíme být naprosto egoističtí a sloužit výhradně sami sobě. Opravdu miluji jakou má náš Stvořitel smysl pro ironii.
Na začátku jsme se zavázali, že na této planetě zajistíme katalyzátor svobodné vůle. Když se Jahve začal domlouvat s Radou Starších, zpočátku nehledal pomoc se zavedením svobodné vůle, ale spíše chtěl radu, jak by mohl nejlépe urychlit svůj evoluční vývoj a evoluční vývoj svého obyvatelstva. Vlastně tady vedl takové laskavé diktátorství.
My jsme tehdy zrovna dokončili úkol na Tau Ceti a přišli jsme se přihlásit o další. Byli jsme (my, jako naše skupinová duše Lucifer) vysláni na návštěvu Země na jakousi expedici, která měla za úkol získat fakta a informace. Měli jsme se setkat s Jahvem, zhodnotit jeho planetární zákony tvoření a navrhnout, jak by měl nejlépe pomoci svým potomkům (toto je termín, který budu používat, když budu popisovat duše tvořící Skupinovou duši), a tím tedy vlastně i sám sobě, ve vývoji.
Prozkoumali jsme mnoho možností a svá zjištění jsme nahlásili Radě a Jahve.  Podle našeho průzkumu by jediný fungující a rychlý způsob byl obdařit lidi svobodnou vůlí.  Jahve ale nechtěl pomoci specificky se svobodnou vůlí, jednoduše žádal o zavedení katalyzátoru. Naši zprávu, že bude nutné zavést v jeho světě svobodou vůli, nepřijal s radostí. Jahve byl spokojený se svým malým rájem a nechtěl nad ním ztratit kontrolu. Nakonec ho rada přesvědčila, že je to jediná možnost a nakonec neochotně souhlasil.
Vrátili jsme se na Zemi a měli srdečné setkání s Jahvem, kde jsme diskutovali o tom, jak bychom mohli nejlépe svobodnou vůli zavést. Jahve si byl naprosto jistý, že lidé si stejně zvolí být mu i nadále věrní a že jsou natolik spokojeni se způsobem života, který pod ním vedou, že mu budou až do smrti důvěřovat a řídit se tím, o čem tvrdí, že je pro ně nejlepší. Řekl, že to je podle něj hlavní důvod, proč zavedení svobodné vůle nebude na jeho světě fungovat jako katalyzátor.
To je ten důvod, proč souhlasil s experimentem stromu poznání. Byl si naprosto jistý, že se jen potvrdí jeho tvrzení. Když se tak nestalo, hrozně se rozzlobil a všechny své potomky vyhodil z rajské zahrady.  Vyvolal v nich velký pocit viny z toho, že zklamali jeho důvěru a neuposlechli ho. To opravu není čestné chování od Logose, ale v tom je asi krása svobodné vůle.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sagrada familia

Dalším problémem, který nastal, byla skutečnost, že Jahveho potomci nám byli tak moc vděční za pomoc, že se pro ně Jahve (i podle jeho samotného) stal Žárlivým Bohem. No a pak tu byla to „nebudete mít jiného boha, nežli mě.“ Tato situace nás tedy vůbec netěšila, protože Logos by se ke svým potomkům rozhodně takto chovat neměl.  Když jsme se pokusili planetu opustit a vrátit se k Radě, Jahve nám v tom zabránil. Když jsme se o to pokusili podruhé, uvrhl nás Jahve do astrálních sfér a tam nás uvěznil.
Rada nařídila naše uvolnění, ale také řekla, že budeme muset zrušit dohodu o pomoci pozemským duším v růstu a rozvoji. Nechtěli jsme odejít. Bytosti na zemi nám přišli moc sympatické, byly pozitivně naladěné, a my chtěli zůstat a pomoci jim. Také jsme ale chtěli být volní a chodit si, kam se nám zlíbí. Jediná možnost, jak jsme mohli zůstat, bylo jako skupinová duše v určitém omezení, což znamenalo zapojit se do inkarnačních cyklů (jako individualizované duše). To bylo něco, co jsme už dlouho nedělali.
Pokud se díváte z vyšší úrovně, neexistuje žádné „dobré“ a „špatné“, ale každý čin má své důsledky. Taková je karma. Smlouva mezi námi, Jahvem a Radou již byla hotova a uzavřena, a podle jejího znění jsme měli zajistit urychlovač, takže jsme měli právo tu být.  Zůstali jsme, ale dluh, který vytvořil Jahve, když nás uvěznil, musel být splacen a tak nám bylo jako individuálním duším nařízeno Radou, že musíme během našich fyzických inkarnací na této planetě „vládnout“ nad Jahveho potomky.
Dluh, který vytvořil Jahve tím, že nás uvěznil na úrovni makrokosmu, musel být splacen tak, že jeho individualizované Duše budou uvězněny na úrovni mikrokosmu. Nekonečný Stvořitel dal Jahvemu (a všem) dar Svobodné vůle tvořit podle vlastní volby, ale karmickým efektem jeho volby bylo, že Rada uzavřela planetu do karantény. Aby se někdo mohl stát fungující součástí Pozitivně sjednoceného galaktického společenství, musí nejprve dosáhnout určitého vývojového/evolučního stupně.
Súvisiaci obrázok

OPONA JE ZAVŘENA
Nezapomeňte, že v konečném důsledku tady všichni hrajeme jen jednu velkou hru. Jsme herci, co hrají na jevišti života. Tento svět je jen iluzí nebo myšlenkou. Nikdo doopravdy nezemře a nikomu není ublíženo. Mezi inkarnacemi si tohle všichni uvědomujete. Ale podle pravidel hry vždy, když jste nově inkarnováni, musíte zapomenout, kdo doopravdy jste, abyste věřili, že všechno kolem vás je reálné. Musíte zapomenout, abyste mohli udělat rozhodnutí, které vám pomohou růst. Jinak by to bylo moc jednoduché.
My se nerodíme zahaleni závojem zapomnění jako vy.  Závoj tedy máme, ale nejpřesnější by bylo ho popsat jako poněkud tenčí. My vidíme neviditelná spojení života, která jsou před vámi utajena, protože jsme si zachovali perspektivu z vyšší než jen třetí dimenze. Nejsme příliš rozdílní od lidí, kteří mohou například vidět to, čemu říkáte aura. Důvodem toho je, že zatímco se vy snažíte vypracovat nahoru a my jsme se rozhodli sestoupit z vyšší dimenze, abychom vám pomohli. Nemohli bychom náš úkol úspěšně splnit, pokud bychom na všechno zapomněli.
Jinými slovy, vám se všechno jeví naprosto odděleně, my ale víme, že to tak není. Naše duše nemá přímou paměť, tedy není to tak, že bychom si vše vybavovali tak, jako si vy pamatujete, co jste dělali včera. Máme ale přístup k části vzpomínek naší duše, pokud se rozhodneme v meditativním stavu se na ni silně soustředit.
Pokud chceme hru vyhrát (nebo přesněji, být úspěšní) musíme být tak negativně polarizovaní jak jen to jde. Musíme se soustředit jenom na sebe. Násilí, války, nenávist, chamtivost, otroctví, genocida, mučení, morální degradace, prostituce, drogy – všechny tyto věci a ještě mnohem více slouží našemu účelu ve hře. Všechny tyto negativní věci, vám nabízíme jako nástroje. Ale vy to nevidíte. Nezáleží na tom, co děláme, ale jak na to reagujete. Dáváme vám prostředky. Vy máte svobodnou vůli a proto možnost si vybrat. Musíte na sebe vzít zodpovědnost
My všichni jsme Jedno, nic jiného tu není. Pochopte to a pochopíte i Hru. Co děláte druhým, děláte sobě. Rozdíl mezi námi a vámi v rámci Hry je ten, že mi chápeme, že ji hrajeme. Čím méně víte o hře, tím méně si pamatujete, že jste jenom její hráč a tím nesmyslnější se stává vaše existence.
Súvisiaci obrázok

JAK HRÁT HRU
Buďte na sebe hodní. Rozvíjejte opravdovou a nefalšovanou lásku k životu a k bytí. Každý den buďte upřímně vděční Nekonečnému Stvořiteli za to, že vás stvořil, a za jeho štědré zaopatření. Vždyť jste přežili až doteď, nebo ne? Možná nemáte všechno, co byste chtěli, ale máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste tu dokončili to, kvůli čemu jste se sem inkarnovali. Poděkujte za to. Touha sloužit pramení přirozeně z vděčného srdce.
Vyjádřete uznání a vděk Nekonečnému Stvořiteli za vše, co pro vás udělal a stále dělá. Dal vám dar životní zkušenosti a dal vám dar svobodné vůle, abyste si sami rozhodli, co s její pomocí vytvoříte.
Hlídejte si své myšlenky, neboť jsou mnohem mocnější, než si dovedete představit. Pokud všude okolo vidíte zkázu a chmury, pak se jedná jenom o to, co vysíláte vy. Svět je vaše zrcadlo. Vše co vyšlete, odráží zpět k vám. Pokud se vám nelíbí, co vám život ukazuje, je na čase změnit to, co mu ukazujete vy.
Když jdete z místa lásky ke svému stvořiteli, a chcete mu sloužit, pak vám přijde naprosto přirozené i to, že budete sloužit ostatním. Vždy hledejte způsoby, jak můžete pomoci svým bližním. Buďte ostatním oporou a raději je povzbuďte než byste někoho shazovali. Buďte majákem světla v temnotách.
Potřebuje stará paní pomoct s taškami? Jak se zachováte, když vás bezdomovec požádá o pár drobných, aby měl kde na noc složit hlavu? Slyšeli jste někdy o Andělech v přestrojení? Podívejte se a uvidíte božskou jiskru v srdci všech bytostí.  Zacházejte s ostatními tak, jak byste chtěli, aby jednali s vámi. Jako kdyby váš stvořitel mluvil skrze vás. „Neboť se ke mně chováš tak, jak se chováš k nejmenším z mých stvoření.“
Je jen na vás, jak budete používat nástroje, které vám byly dány. Během inkarnací ve třetí úrovni, je negativita stále důležitým nástrojem v procesu učení. Učí vás co nedělat. Myslíte si, že musíte reagovat na negativitu větší negativitou? Nebo se rozhodnete v negativitě vidět jen nástroj, který vám nabízí příležitost.  Všechny duše se nakonec dozví, že jediná cesta, která vede domů, je ta pozitivní.
Je velký rozdíl mezi tím se milovat a sobeckostí. Když opravdu pochopíte, co to znamená sám sebe znát a milovat se, nebudete moci udělat nic jiného, kromě toho milovat a sloužit druhým. Když toto pochopíte hluboko ve svém nitru, budete na cestě domů.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt NAlezení pravdy
 VÍCE INFORMACÍ O RODINĚ
Pokud jste pokrevním členem rodiny, narodíte se v ní a jste od narození vychováván jako její člen. Jinak to nejde. Ty, které znáte, jsou z pozemské linie. Ano, mají v rodině své místo, ale Skutečné mocné linie nepocházejí z této planety. Vrchol pyramidy není na vrcholu pyramidy. Nad nejvyšší pozemskou radou, která je pod záštitou Světové rady Nejvyššího (a jiné vyšší aspekty, které nemohou být jmenovány), jsou „Skryté Ruce“ (nikoli skutečné jméno samozřejmě).
Svět mé vlastní rodiny, je velmi odlišný od světa našich pokrevních příbuzných zde na Zemi. I když byl výcvik během našeho dospívání velmi přísný, nikdy jsme nebyli využiti. Vyrůstali jsme s pochopením celkového obrazu a nepotřebovali jsme žádnou další motivaci. Všechny linie síly (z pokrevních linií světa), které jsou součástí Vnitřní Svatyně (nebo Skrytých rukou) Rodiny mají určité schopnosti, které inkarnovaní do třetí úrovně nemají. Jedna z nich je porozumění všech svých minulých inkarnací.
Pozemské pokrevní linie si neuvědomují celkový obraz. Nejsou součástí naší skupinové duše, Lucifera. Domnívají se, že jejich úkolem je ovládnout svět, kontrolovat a zotročit a vytvořit tolik utrpení a negativity, jak je lidsky možné. To je jejich úkol – ovládnutí světa. Pokud si toto uvědomíte, musíte říct, že dělají skvělou práci.
Jsou si vědomi, že demokracie je jen iluze, vytvořena za účelem udržet vás v otroctví. V zákulisí existuje pouze jedna strana – naše strana. Bez ohledu na to, jaká strana „vyhrává“, vždy vyhrává Rodina. Existuje mnoho možností a alternativních scénářů. Rothschildova linie (ne jich opravdové jméno) byla přední linie, která se postarala o uzavření sítě kontroly nad lidstvem. Ale i oni jsou v rámci Rodini jedni z těch méně mocných. Jména, která neznáte, mají tu skutečnou moc.
Jedna z věcí, které pozemské linie nevědí a ani nemohou pochopit je, že naše agenda je nakonec pro nejvyšší dobro všech zúčastněných stran. Poskytujeme katalyzátor. Pokud by si byli vědomi této pravdy, dochází k mírnému riziku, že by svou práci neudělali správně a mohli by přijít o to přidat se k nám v naší 95% negativní Sklizni. Ví o Sklizni a o tom že je nutné dosáhnout 95% negativity, aby bylo možné se dostat ze třetí dimenze a to je veškerá motivace, kterou potřebují k dosažení svého konečného cíle.
Jak toho dosáhnou, pro nás není příliš důležité, pokud se jim dílo podaří. Někdy musíme zakročit, pokud se stane něco, co by mohlo zasáhnout do našich plánů, nebo co jde proti našim tužbám, ale to se nestává příliš často.

My již víme, co nás čeká na planetě s negativní polaritou ve čtvrté dimenzi. Budeme muset zažít negativitu naší vlastní tvorby a poznat, jaké to je. Budeme si muset odpracovat naši špatnou karmu, kterou jsme získaly díky našim špatným činům. Ale ve stejnou dobu si uvědomujeme, že se jedná o nádhernou spletitou hru, kterou spolu zde všichni tvoříme a také víme, že budeme odměněni za dobře odvedenou práci. Bude nám poděkováno za to, co jsme museli obětovat, abychom do hry mohli vnést tolik negativní energie jen kvůli vám, abyste ji mohli moudře využít a zjistit, kým nejste.
Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme tu nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést.
Můžete se podívat dál, než vám dovolí vaše oči a najít lásku a štěstí v tomto světě plného strachu a úzkosti? Pokud ano, stanete se majákem světla v temnotách. Propadnete se do tmy anebo budete pevně stát a nadále zářit božím světlem, které vychází z vašeho nitra? K tomuto rozhodnutí musíte dojít každý sám.
Pokud je Jediný Nekonečný Stvořitel opravdu nekonečný a vytvořil vše, co je, nedává pak smysl to, že je Nekonečný Stvořitel také součástí vás a také všech věcí? Až uvidíte božskou jiskru Nekonečného Stvořitele nejenom uvnitř sebe ale také uvnitř těch, kteří by vám chtěli ublížit, iluze nad vámi ztratí svoji moc. „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují „.
Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 
Súvisiaci obrázok
SKLIZEŇ
Naším cílem je negativní Sklizeň pro nás osobně, ne pro vás. Zajišťujeme pro vás pouze katalyzátor negativity. Je jen na Vás, co si s tím uděláte. Drastický rozsah negativity, kterou vytvoříme, se bude víc týkat nás než vás.
Sklizeň je smíšená. Ti z vás, kteří jsou z 51 nebo více procent na pozitivní cestě, ti postoupí do pozitivní čtvrté dimenze. Tam budete pracovat na lásce a soucitu a budete pobývat v pro vás nádherném světě. Bude tam jen minimum negativity. Bude jí tam jen tolik, abyste si na ní mohli otestovat svou Svobodnou vůli a díky ní si zvolit to, kým nechcete být. Ve čtvrté dimenzi ale bude mnohem očividnější a jasnější než tady, že negativita je pouze pomůcka a nástroj.
Uvidíte tam propojenost všech věcí a poznáte, že jste s nimi a se samotným životem propojeni i vy sami – že vůbec nejste „odděleni“. Nebudete už příliš používat slova, leda byste sami chtěli. Normálním způsobem komunikace se stane telepatie. Vše vyjde na povrch, nebude možné skrýt své myšlenky před ostatními. Od chvíle inkarnace do čtvrté dimenze už nebudete muset nikdy zakusit žádnou inkarnaci do třetí dimenze, pokud se k tomu sami nerozhodnete a nesestoupíte do ní z vyšší sféry, podobně jako jsme to nyní udělali my, abychom zdokonalili umění Sloužit.
Co se týče této nastávající Velké Sklizně, co potřebujeme je, abychom osobně dosáhli alespoň 95% záporné polarity. My musíme být negativní (alespoň) z 95 %, abychom postoupili do negativní čtvrté dimenze a získali možnost vyčistit si svůj karmický záznam od vší negativity, kterou jsme na této planetě stvořili. Až poté se budeme moci vrátit tam, kam patříme tedy do naší šesté dimenze, kde jsme strážci galaxie a učitelé moudrosti bytostem z nižších dimenzí, které nás občas požádají o pomoc

Súvisiaci obrázok
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vitráže katedrál
NALEZENÍ PRAVDY
Cesta pravdy je samá križovatka, nedivme sa že ten čo ju prešiel bol ukrižovaný
Nikdy neberte to, co vám říká někdo jiný jako pravdu. Vaším úkolem je zde najít svou vlastní pravdu.  Může se stát, že vám bude někdo chtít nabídnout pomoc, ale aby se jejich pravda mohla stát tou vaší, musí projít vaší zkouškou. Sedněte si do ticha, meditujte a zeptejte se Nekonečného Stvořitele, aby vám ukázal cestu. Meditujte nad tím, co jsem vám zde sdělil, a naslouchejte vašim vnitřním pocitů. Naše pocity jsou jazykem naší duše.
Vaše vnitřní esence nemůže být nikdy zničena. Vy jste jedinečná část Jediného Nekonečného Stvořitele. Jste věčná duše, která právě teď pobývá ve fyzické skořápce, kterou byste mohli nazvat vaší „pozemskou skořápkou“.  Vaše skořápka možná zemře, ale VY zemřít nemůžete. Nic nemůže zničit Nekonečného Stvořitele a vy a Nekonečný Stvořitel jste jedním.
Nekonečný Stvořitel touží být blízko nás. Po pravdě řečeno je blíž, než by většina věřila, jenom si ho jednoduše nevšimnete. Minuli jste ho na ulici, vrací vám drobné v obchodě, když jí večer dáváte pusu na dobrou noc, ve chvíli, kdy vám běží v koupelně po zdi směrem ke svojí pavučině a vy ho rozmáčknete. Když není v místnosti nikdo jiný kromě vás.
Čím více budeme věřit v našeho Stvořitele, tím víc toho obdržíme. Život nám dává to, co očekáváme, že budeme dostávat, protože veškeré myšlenky tvoří naši realitu. Pokud ráno vstaneme a budeme očekávat, že budeme mít špatný den, může se velmi často stát, že se přesně tak stane.  Ale pamatujte si, že to funguje oběma směry.
Hlavním důvodem toho, proč se lidem jejich modlitby nenaplňují je, že oni vlastně doopravdy nevěří, že se to může stát. Nemají důvěru v našeho Nekonečného Stvořitele. Ta nejsilnější forma modlitby je vzdání díků „Neboť jsem vám to dal ještě předtím, než jste si o to vůbec řekli.“ Díkůvzdání je obeznámenost s tím, že vám Nekonečný Stvořitel zajistil to, co vám slíbil, spolu s vašim poděkováním – a to ještě předtím, než se dostaví výsledky.

Súvisiaci obrázok
Náhoda neexistuje. Nic se neděje náhodně. Život se s námi snaží neustále komunikovat, škoda je jen že většinou jsou lidé příliš zaneprázdnění, než aby si toho všimli.
Buďte tou silnou a odvážnou duší, kterou hluboko uvnitř vás víte, že jste.  Neskrývejte své vnitřní světlo. Věřte sami v sebe a sviťte své světlo do temnoty. Vaše duše si pamatuje všechno, co jste kdy zažili. Jediným důvodem, proč si všechno teď nevybavuje je to, čemu říkáme „ závoj zapomnění“. Pokud byste začali každou novou inkarnaci s plným přístupem ke všem vzpomínkám vaší duše, nemělo by smysl do tohoto místa a času vůbec chodit. Bylo by to jako hrát počítačovou hru a znát všechny cheaty. Nic byste se nenaučili. A hru byste si ani neužili.
Uvědomte si, že toto fyzické tělo, který nyní nosíte, nejste vy. Je to jen nádoba pro vaši esenci. To co jste je reálné a nezničitelné. Poté co projdete za hranice času a prostoru, do místa, které někteří nazývají nebe, všechny vzpomínky na vaši nynější existenci si uchováte. Tato nekonečná bytost, která žije uvnitř a okolo vašeho těla, vaše duše, je to čím doopravdy jste. Ta vaše část, která myslí a cítí a miluje. Navždy bude vaší součástí.
Bolest a utrpení jsou jen aspekty hry. Když hrajeme hru tak se zdají být naprosto skutečné a je pravda, že tak vám připadat i mají, abyste uvěřili, že hra je skutečností. Nikdo doopravdy nezemře. Co se spíše stane je, že naše lidské tělo se od nás oddělí podobně, jako se kukla housenky oddělí od motýla, který z ní vylétne. Na své fyzické tělo, do kterého jste se narodili, se spíše dívejte jako kuklu, ve které může nastat vaše proměna.
Lineární proudění času je vlastně úmyslným konstruktem, protože skutečná povaha času je cyklická. Pamatujte ovšem, že i cyklický čas je jen součást stvoření, a stvoření, jakkoliv je krásné, je rovněž jen Iluzí, či, přesněji, myšlenkovou formou našeho Nekonečného Stvořitele. Stvoření není realita, ale stvořitel a spolustvořitelé jsou.
Vy nejste zlo. Zlo je jen součástí složitého souboru iluzí, které používáte ve třetí dimenzi, abyste zjistili, kým nejste. Čím výše se dostáváte skrze dimenze, ve kterých působíte, tím méně je ve hře důležitá koncepce polarity. Šestá dimenze, dimenze jednoty, je poslední úrovní, kde polarita hraje nějakou roli, ale už i tam velice odlišnou. Místo toho, abyste balancovali mezi dvojicí pozitivní vs. negativní, budete balancovat lásku vs. světlo a soucit vs. moudrost.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt VNEJŠÍ ODRÁŽÍ VNITŘNÍ
VNEJŠÍ ODRÁŽÍ VNITŘNÍ
Existuje jednoduchý způsob, jak si váš individuální vývoj ověřit. Nezávisle na tom, co se děje v celosvětovém měřítku se zamyslete nad tím, jak láskyplné a harmonické jsou vaše osobní vztahy? Pamatujte, že svět je vaším zrcadlem. Odráží se vám z něj zpět to, co do něj od vás přijde a vstoupí. Do kolika hádek jste se v poslední době zapletl s vašimi blízkými? Panuje mezi vámi a vašimi kolegy v práci nevraživost a uštěpačnost? Díváte se na ostatní a přemýšlíte, jak byste je rád změnil? Nebo je máte rád takové, jací jsou?
Milovat někoho a brát ho takového, jaký je, tomu se říká Nepodmíněná Láska. To je něco, na čem budete dlouho pracovat, až postoupíte do pozitivní čtvrté dimenze. Nebylo by proto na škodu začít se v ní procvičovat už teď. Ale milovat někoho a přijmout ho takového, jaký je, neznamená nechat ho, aby po vás šlapal a tolerovat že se k vám chová zle.  Znamená to milovat a přijmout jeho duši, nikoliv chování této duše. Jejich chování nevyjadřuje to, kým jsou. To, kým doopravdy jsou, vyjadřuje jejich duše uvnitř. Kvalita vašich vztahů je tak skvělým zrcadlem, podle něhož můžete posuzovat, co vlastně sami do světa vysíláte.
Když se na někoho podíváte a soustředíte se více či méně pouze na něho, vidíte vlastnosti, které se vám na něm nelíbí a které byste chtěli změnit, nebo přednosti a rysy, které se vám líbí a které obdivujete?
Pamatujte, co si tu neustále opakujeme, a sice že veškeré myšlenky, všechna slova a činy jsou tvořivé. Vrátí se vám přesně to, co jste vyslali ven. Takže když vyšlete myšlenku: „Proč se mi s ní tak špatně žije? Proč se ke mně takhle chová?“, popřemýšlejte, co to vlastně děláte?
Nyní se soustřeďte, protože to, co řeknu, je tak zřejmé, že by vám to mohlo uniknout. A často vám to také uniká. Když ze své otázky odstraníte otazník, vlastně tím říkáte: „S ní se tak špatně žije. Chová se hrozně.“ Vidíte, co vlastně sami způsobujete? Právě jste v osobě, kterou chcete změnit, sami vytvořili chování, které se vám nezamlouvá. A došlo k tomu proto, že nechápete zákon vyzařování a přitažlivosti.
Zkuste si takový experiment: vezměte si někoho ve vašem životě, koho máte rádi, ale s kým je někdy těžké vyjít. Zamyslete se nad myšlenkami, které jste do této osoby promítli. Všechny negativní myšlenky. Zeptejte se sami sebe, zda negativní vlastnosti a chování tohoto člověka nějak nekoresponduje s myšlenkami, které jste o tomto člověku měli? Pokud k sobě budete upřímní, vsadím se, že to tak téměř jistě bude.
Samozřejmě, že se tak museli chovat už předtím, protože jinak byste si nevšimli, že se vám jejich negativní vlastnosti nelíbí, ale každý z nás občas nemá svůj den. Čím více se na to negativní chování koncentrujete, tím víc si ho budete všímat. To je jen život, který neustále plyne a který se snaží vyhovět vašim očekáváním ohledně toho, jaký pro vás má být. Teď, když jste si uvědomili co se děje, co s tím uděláte?
Jednoduše si všimněte negativních myšlenek, když se vám v hlavě objeví. Musíte se doslova nachytat  až se vám opět začnou honit hlavou. A pak jen prostě změňte a perspektivu. Zaměřte se místo negativních myšlenek na to, co se vám na onom člověku líbí. Jaký má krásný úsměv, jak máte rádi zvuk jeho veselého smíchu.  Jak hezky dělá to či ono, jak vám umí pomoct a jak vás má rád. Dál se zabývejte těmito pozitivními myšlenkami. Vytrvejte, protože zezačátku nejspíše budete muset vyčistit dost negativní energie, a zkoušejte se nachytávat víc a víc a soustřeďte se jen na to pozitivní. A pak už se jen připravte na téměř magickou změnu vašich poměrů.
Vždy sledujte své myšlenky a jejich kvalitu, protože to, na co myslíte, je přímo a velice úzce spjato s tím, co vidíte kolem sebe, a s tím, co vám Život přinese. To je rozdíl mezi vědomým a podvědomým tvořením.

Súvisiaci obrázok
ARCHETYPY, SNY A NÁBOŽENSTVÍ
Univerzální Mysl hovoří v Archetypálních Obrazech. Je to podobný způsob, jako systém písma některých východních jazyků, která používají jeden symbol pro celou skupinu slov nebo významů. Stejně tak i Univerzální Mysl používá Archetypy, aby s námi komunikovala ve Snu. Když se chcete naučit novému nářečí, musíte si nejprve osvojit jazyk jako takový. Sny jsou klíčovou metodou, kterou naše duše užívá k tomu s námi mluvit. Vědomá mysl je většinu času příliš zaneprázdněná a nepozorná na to aby naslouchala, co má duše na srdci. Tak místo toho využívá podvědomí.
To, kdo jste, zapomenete jenom na dobu vaší inkarnace. Cílem hry je probudit se během snění a stát se něčím jako „lucidní hráč“. Vzpomenout si na to, kým doopravdy jste během hry a pak začít pracovat na tom, proč jste sem přišli.
Náboženství jsme si buď zcela vymysleli, nebo je námi přinejmenším silně ovlivněno. Nic takového jako „bůh“ neexistuje. Bůh je jen lidský koncept, který vznikl kvůli nepochopení původního termínu „Stvořitel“. Je to ještě víc zmateno kvůli všem stvořitelům na makrokosmických úrovních, neboli Logy, o nichž jsem hovořil zezačátku. „Bůh“ vyjadřuje nějakou odloučenou entitu, nacházející se „mimo“ vás, kterou musíte pokorně prosit a uctívat.
Náš Jediný Nekonečný Stvořitel a také skoro všichni Logy a sub-Logy nechtějí, abychom je uctívali. Chtějí, abyste pochopili tvorbu a vaše místo v ní jako spolutvůrce.  Je pravda, že existuje nejvyšší bytost v podobě Jednoho Nekonečného Tvůrce. Ale všichni jsme jeho součástí, spíše než jeho poddanými. Žádné ze jmen, které této bytosti dávají vaše náboženství, nejsou jeho pravým jménem. Ale mají pravdu v tom, že opravdu existuje jedna nejvyšší bytost, tedy Nekonečný Stvořitel. Pouze o něm mají rozdílné představy, což pramení z textů, na kterých jsou tato náboženství založena.
Neuctívejte svého Nekonečného Stvořitele, spíše mu děkujte za to, že vás stvořil, za tuto úžasnou hru, kterou pro vás vytvořil a ve které máte možnost zapomenout, kdo doopravdy jste, abyste se mohli znovu upamatovat a poznat sami sebe jako Stvořitele.
Satana vytvořili lidé. Je zosobněním všeho negativního, co jste na této nádherné planetě nalezli. Vy jste nevěděli koho za tyto hrozné věci vinit a zodpovědnost za ně jste nebyli schopni přijmout. Satan byl vytvořen s cílem zbavit vás odpovědnosti.
Nejste ztraceni, a vaše duše nevyžaduje spásu. Ničí duše to nevyžaduje. Není nic, před čím by ji bylo potřeba zachraňovat. V nejhorším případě jednoduše budete opakovat vaše životy v této třetí dimenzi do té doby, dokud se nenaučíte to, co se naučit potřebujete, abyste mohli postoupit do pozitivní čtvrté dimenze. Ale jedna věc je jistá, že se tam nakonec dostanete. Všechno si najde svoji cestu Domů, k našemu Nekonečnému Stvořiteli.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sagrada familia

VÁŠ ÚKOL VE HŘE
Vaším hlavním cílem ve hře je pracovat na sobě. Musíte růst, vyvíjet se a stát se pozitivní a milující bytostí.  Máte určité cíle, kterých plánujete dosáhnout během svého života tady, což je hlavní důvod pro existenci závoje zapomnění. Pokud byste věděli, jaké jsou vaše konečné cíle, hra by byla příliš jednoduchá.
Uvědomte si, co vás v životě nejvíce těší. Zeptejte se sami sebe, co vám dělá největší radost. Tyto věci pak zažívejte tak často, jak jen to bude možné, protože se budou týkat některých věcí, které jste si přáli udělat předtím, než jste sem přišli.
Podívejte se také na negativní věci, které se vám často v životě dějí. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o zkušenosti, na kterých jste sem přišli pracovat. Řekněme například, že jste se rozhodli přijít sem na tento svět a pracovat na vaší trpělivosti. Nejspíše zjistíte, že máte sklony k netrpělivosti a že vám život často přináší mnoho zkušeností, kdy je vaše trpělivost opravdu zkoušena. Cílem je, že namísto toho že trpělivost ztratíte, na sobě budete pracovat a budete se snažit stát se mírnější a trpělivější duší.
Tato analogie může být aplikována na všelijaké případy ve vašem životě, kdy se cítíte, jako že vás svět asi zkouší. Snažte se najít a identifikovat opakující se události, které pro vás třeba nejsou jednoduché. Pokuste se identifikovat problémy, které u vás nastávají nejčastěji, ať je to vztek, sobectví, nenávist, cynizmus a dále. Kdykoliv přijdete na situace, které se u vás stále opakují, díváte se nejspíše na možnosti, kterou vám život dává, abyste na těchto problémech zapracovali, dokud se vám je nepovede vyřešit. Nakonec si vyberete ten nejpozitivnější způsob chování.
Poté, co jste tyto problémy ve vašem životě úspěšně identifikovali, zapracovali na nich a využili je jako nástroje, kterými jsou, na přetvoření a vylepšení vašeho charakteru zjistíte, že najednou tyto situace z vašeho života naprosto vymizí. Pořád vám budou čas od času prezentovány, jako kontrola, že jste nezapomněli to, co jste se naučili, ale bude jich méně a nebudou tak časté.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Lucidné sny
PRÁCE NA SOBĚ
Pracujte na sobě. Uveďte se do stavu meditativního rozjímání. Zklidněte svou mysl, aby vaše duše měla prostor, ve kterém bude slyšet její stále ještě slabý hlas. Požádejte svého Nekonečného Stvořitele o pomoc a naslouchejte svému vnitřnímu hlasu. Buďte trpěliví. Chvíli trvá, než se tato vnitřní komunikace rozvine poté, co jste ji celý život zanedbávali.
Všech svých negativních emocí, které budou přicházet, využijte jako nástrojů, kterými jsou. Naučte se vycítit, kdy ve vás narůstá negativita. Když se přistihnete, že vysíláte negativní myšlenku, vzpomeňte si na to, že veškeré myšlení je kreativní, a zeptejte se sami sebe, zda je to skutečně to, co chcete vytvořit? Chvíli potrvá, než své myšlenky budete schopni ovládnout, ale nevzdávejte se. Pouze si všímejte vzorců vašich přicházejících negativních myšlenek, a pak si jednoduše zvolte něco odlišného –  vyberte si odezvu, která bude pozitivnější. Říká se tomu „pracovat na sobě“ a je to hlavní důvod, proč jste se rozhodli, že tu právě teď budete. Abyste na sobě pracovali.
Když vytrváte a nadále na sobě budete pracovat, postupně to k vám přijde. A když se tomu stane, musíte se naučit důvěřovat svému vnitřnímu vedení, bez ohledu na to, co na to řeknou ostatní. To je ten nejtěžší test – věřit tomu, o čem víte hluboko uvnitř, že je to pravda, i když celý svět říká, že se mýlíte. Je to tvrdá práce věřit sám v sebe, když vám nikdo ve vašem okolí nevěří a někteří vás dokonce mají za blázna, ale je to také důvod, proč jste na tento svět přišli.
Jediná skutečná a trvalá pravda je ta, ke které dojdete sami. Poslové mohou přicházet a odcházet a hlásat vám o svojí pravdě až budou modří v obličeji, ale nebude to vaše pravda, dokud si ji neuvědomíte hluboko ve svém nitru, dokud se nebudete cítit, jako že se jedná o vaši pravdu.
Nikdy nesmíte považovat nic za pravdivé jenom proto, že vám někdo tvrdí, že to pravdivé je. Ale když pocítíte to vzrušení, které bude prostupovat celou vaší bytostí, když vám váš vlastní vnitřní hlas hluboko uvnitř řekne: „Ano! Já to věděl!“. Pokuste si ten pocit uchovat (pocity jsou jazykem naší duše) a dobře si ho chraňte, protože si buďte jisti, že vaše nově objevená víra začne být ze všech stran zpochybňována.
Vaše vnitřní pravda musí být schopna odolat zkoušce času. Bude důkladně a ze všech stran zkoumána. Pokud hluboko uvnitř cítíte, že vaše pravda je skutečná, musíte se jí držet zuby nehty. Nedovolte nikomu a ničemu aby vás svedl z cesty, ani když se s vámi budou lidé tvrdošíjně hádat. Oni jen dělají svou práci, i když si toho nejsou vědomi. Prokazují vám důležitou službu a vy byste jim za to měli být vděční.
Následujte své srdce. Poslouchejte a důvěřuje svému vnitřnímu hlasu.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt NAlezení pravdy
PRÁCE S OSTATNÍMI
Když budete někomu předávat zprávu, podávejte informace, ale zároveň se ze všech sil snažte nevyvolávat v lidech strach nebo paranoiu, protože to by se pak obrátilo proti vám, a rozhodně by to nezvýšilo Pozitivní vibrace, právě naopak.  Předejte vaši zprávu tak, aby zdůrazňovala Naději a neodmyslitelnou pravou krásu a realitu našeho Spojení s Nekonečným Stvořitelem.
Nejdůležitější věcí je nic neuspěchati a nebýt příliš vášnivý a horlivý v šíření vaší zprávy, to by totiž mohlo některé lidi odradit. Je třeba nalézt rovnováhu mezi vaší touhou ostatní probudit a vaším soucitem pro nedostatek porozumění v jejich stavu. Vždy dodržuje zákon svobodné vůle a nikdy nikomu svou zprávu nenuťte.
Buďte jako světlo zářící v temnotě. Snažte se ale druhé svým světlem neoslnit a nepopálit, spíše jim dovolte, aby k němu přišli z vlastní vůle – a těm, kteří tak učinili dobrovolně, pomozte, jak budete moci. Jinak řečeno, až budete své informace šířit, nebuďte příliš horliví, ale buďte jako onen záhadný a láskyplný starý mudrc, ke kterému lidi přicházejí, protože jsou jeho vibrace na vysoké úrovni a ne proto, že by toho hodně namluvil.
Ale nejdůležitější je, abyste šli ostatním příkladem. Ostatní totiž musí vidět účinek, který na vás má úžasné a skvělé působení Nekonečného Stvořitele, jenž se skrze vás projevuje. Ale nade vše, pokračujte v práci na sobě a i nadále si vybírejte to pozitivní a pomáhejte druhým. A to z toho důvodu, že po tom toužíte, nikoliv proto, že byste museli.
Súvisiaci obrázok
DALŠÍ KATALIZÁTORY A ZPRÁVA
Na Zemi je ještě jedna Rodina (nebo skupina přesněji), která se snaží na lidstvo prosazovat pozitivní vliv, ale nemůžete je vidět a ani si nejste vědomi jejich existence. Pomáhají planetě z tajné „vnitřní“ lokality, kde znásobují energii putující na toto místo ze Zdroje.
Také jsou zde cestovatelé nebo poutníci z vyšších sfér, kteří si vybrali se inkarnovat v tuto domu na Zemi, za účelem dokonalé služby druhým. Ti si pořád pamatují, kdo jsou, ale někdy se stává, že se jim nepodaří se během hry probudit. Až tak silná tato iluze je. Přišli sem, aby se zde probudili a poté pomohli probudit I ostatní, aby se mohli připravit na nadcházející velkou Sklizeň. Ale i když se jim nepodaří se zde probudit, tyto duše nejsou vázány na třetí dimenzi, tu už zvládli. Jakmile bude jejich inkarnace u konce, mohou se opět vrátit do svých odpovídajících sfér.
Mnoho nevědomých lidí se nyní bude snažit otevřít svou mysl, až se začne měnit planeta Země. Lidé budou vyděšení a nebudou vědět co se děje, protože vlády před nimi všechny informace utajili. Tito cestovatelé, kterým se také říká „ hvězdná semena“ jsou zde proto, aby mohli pomoci, až všechno během několika příštích let vypukne. Až nastane správný čas, objeví se. Většina lidí není připravená tyto informace slyšet, ale zanedlouho už budou.
Mnoho těchto Semen Hvězd se zatím samo neprobudilo. Konfederace je však připravena jim s tím pomoci, jakmile to bude potřeba. Tito a jim podobní, kteří se zatím ještě neprobudili, mají celý život pocit, že jsou v něčem jiní, a hluboko uvnitř cítí, že sem jaksi nepatří.
Mnoho z nich bude mít také sny a dokonce i představy o svém životě na svých domovských planetách.
Navážete s nimi spojení a komunikaci pouze tehdy, pokud jste se na tom předem, než jste sestoupili sem, dohodli ve vaší duševní smlouvě. V této chvíli je zde miliony takových, kteří mají sehrát svou roli ve Velkém Probuzení a v přípravách na Velkou Sklizeň.
Informace se dostanou ke všem těm, ke kterým se dostat mají, a přesně tak to má být. Tak to Stvořitel chce. Ti, kteří mají uši k poslouchání, oči k dívání a srdce k chápání, mou zprávu uslyší, a takto zasetá semena se v tak úrodné půdě, která tu je, uchytí a vzklíčí.
V Urychlovač není potřeba věřit, proto tu není. Tato zpráva je dalším v dlouhé řadě katalyzátorů, které vám v průběhu historie poskytoval a poskytuje váš Nekonečný Stvořitel. V katalyzátor není potřeba věřit. Je tu proto, že je zpochybněním toho, co si myslíte, že víte o skutečnosti. Ale je jen na vás, jak na katalyzátor zareagujete a jak s ním naložíte.
Vezměte si podstatné informace z tohoto textu do svých meditací a informace hledejte také ve svých snech. Důkladně tato slova otestujte a srdcem je přijměte pouze tehdy, když budete mít pocit, že jsou pro vás správná a pravdivá. Pokud to tak bude, řiďte se jimi a nenechte se nikým a ničím odradit. Povstaňte a ihned začněte s hraním role, pro kterou jste se dobrovolně přihlásili. Už je téměř čas. Přichystejte se a ujistěte se, že jste připraveni.
A pamatujte, bez ohledu na to, jaké ideologie nás mohou rozdělit ve hře, zpráva je to jediné, na čem záleží. A zpráva je, že v lásce a světle našeho Nekonečného Stvořitele jsme všichni důvěrně propojeny v jedno. Jsme bratry a sestrami světla. Přejeme vám vše nejlepší na vaší cestě a upřímně doufáme, že se vám podaří využít námi nabídnutý katalyzátor tak, abyste dosáhli úžasné a positivní sklizně.
Redakční poznámka: Zamyslete se nad tím, že možná Hitler, Stalin, Cheney, a mnoho dalších despotických světových vůdci mohlo být přesvědčeno, že aby úspěšně dosáhli další úrovně duchovní evoluce, musí v sobě dosáhnout 95% negativity a více než 50% negativity celosvětově. To by mohlo vysvětlovat jejich negativní chování a také mnoho dalších hrozných věcí, které se na tomto světě dějí.  Ale je možné, že některá z těchto čísel jsou jen vymyšlená, aby hru udělali ještě zajímavější.
Sklizeň a také paralelní planety jsou možná spíše metaforou nežli realitou. Pro spoustu lidí na Zemi je jejich život naprosté peklo. Přesto existují i ​​ti, jejichž životy jsou jako ráj na zemi. Sklizeň může probíhat přirozeně pro každého z nás, ve chvíli naší smrti, kdy opustíme tuto fyzickou realitu. To, že se zaměříme na nadcházející Sklizeň či soudný den, nám může zabránit v tom, se ještě více otevřít úžasným zážitkům, které jsou nám k dispozici v tomto neustále se rozvíjejícím posvátném okamžiku.
Zde předložené návrhy mívají hierarchický nádech a často se soustřeďují na službu druhým oproti službě egu. Nebyla vůbec zmíněna možnost sloužit všem, tedy sobě i ostatním.

Súvisiaci obrázok 

Súvisiaci obrázok
........aby svět pochopil a lásku láskou oplácel.
Súvisiaci obrázok

http://www.suenee.cz/provokativni-rozhovor-s-knezem-iluminatu-7-dil-zaver/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára