sobota 18. októbra 2014      20 ľudí v akcii - 18 október - Jazero 
      Geofyzikálne meranie potvrdilo existenciu jaskyne pod   
      Ľudmilou, ktorá bola čiastočne odťažená v roku 1985

          18 októbra sa uskutočnila veľká akcia fandov jazera Zúčastnilo sa na nej celkom 20 ľudí z jaskyniarskych skupín
          Veľká Fatra /7/, Ružomberok /2/, Aragonit /4/. Z Hippocampusu Martin /2/, z Ornitologickej spoločnosti /2/,
          z Ostravskej univerzity /2/ NP Malá Fatra /1/
          Partia meračov sa skladala zo šiestich ľudí.... V poslednom meraní dňa  pracovali Peťo Janoušek, Rony Tretiník,
          Jožo Ridzon. Edo Piovarči, Martin Studený a samozrejme vedúci teamu Ondrej Turský
          V Zlatej hodinke sa hladina jazera zapálila do zlatova.....
          Prišla na rad aj inšpekčná mikrokamera. Narazili sme na vyerodovaný kanál na poruche s ktorého vanie prievan,
           Magický podvečer na jazere..... zlatá hodinka sa nezaprie
          Kufrujeme sa hore k Ľudmile..... Toto meranie máme už dávno v pláne konečne sa uskutočňuje.
          Trenažér?
           Zahriznutá krajina
          Vodu sme dali až v zlatej hodinke cez deň hoci bolo pekne nebolo ani trochu času. Voda už bola skutočne  rázna
          a tak som si zaplával najviac 30 - 40 m od pobrežia asi 100 metrový úsek a mal som dosť.. Bol som vo vode aj
          s ružomberským jaskyniarom Marekom.
           Okrem prievanu sa už objavujú prvé priestory
           Podvečer na jazere
          No uvidíme či bude toto meranie historické, výsledky nemáme bezprostredne k dispozícii, prídu až o pár dní
          V utorok mi Ondrej Turský poslal výsledok merania a napísal k nemu toto:
          v příloze posílám vyhotovený profil z Ludmily. Profil vyšel velice pěkně. Na 32 m, na kterém začíná suťové pole
          (osyp velkých kamenných bloků), byla zachycena v hloubce 5m nějaká vysokoodporová anomálie. Dále na 74m,
          kde se skutečně nacházel vstup do jeskyně, je také zachycena zóna s velkými odpory, což by měla být Ludmila.
          V podzemí jsem nebyl, ale to už bys měl dobře vědět Ty, jestli to skutečně odpovídá průběhu jeskyni Ludmila.
          Jinak v připovrchové zóně je velmi hezky vidět vidět vliv solanky na uzemňování, pomocí které jsme snížili odpory.
          Dle mého tedy tento profil potvrdil Ludmilu. Odporové hodnoty také nejsou nijak závratně vysoké, což docela
          odpovídá i z profilových měření z našich končin v Beskydech či Jeseníkách. Poslední dobou se opravdu začínám
          přiklánět k tomu, že velmi vysoké odpory jsou reprezentovány kompaktními vápenci či dolomity. Ale chce to opravdu
          ověřit buďto kopáním nebo vrty.
           Áno ide o historické meranie.Všetky elektródy boli hneď na prvá krát vďaka solanke bezvadné a nebolo treba nič.
           pretĺkať. Osádzanie elektród na 66 metri tesne 7 m od vchodu do Ľudmily...... Ondrejovi Turskému asistujú pri kotvení
           elektród ochranári Roald Tretiník s vedrom solanky a Peter Janoušek - celkom vpredu
          Ihneď odpovedám Ondrovi:
          Tam 10 m pod vchodom do Ľudmily vôbec nejde o Ľudmilu. Ide presne o to čo sme hľadali a čo signalizovala
          aj telestézia a o čom nám rozprával aj zamestnanec lomu. ide o ostatok jaskyne ktorá sa nachádza pod Ľudmilou
          o tú jaskyňu ktorú tam odťažili len čiastočne. Odpor je tam okolo 70 - 80 000 oh m. Mohlo a malo by to byť
          niečo významnejšie. Mohlo by ísť o väčšiu jaskyňu akou je Ľudmila. Ludmila klasá od vchodu len 2 m a potom ide
          vodorovne na juhovýchod a teda nemá s tým čo sme namerali žiadny súvis. Tak že Heuréka Ondrej výborné
          a vydarené meranie.Solankovanie sa vyplatilo. Jaskyňa o ktorej nám rozprávali pamätníci a ktorá bola odťažená
          v roku 1985 existuje a bude to väčšia jaskyňa, teda ak nejde o superkompakt zasa:-) Na prvom solankovom reze
          máme 100 000 oh m odpor. Tam to bezpečne overíme,
          Je veľmi pravdepodobné že toto meranie bude historické, lebo ho overíme a ak je to jaskyňa je to tá veľká a krásne
          vyzdobená jaskyňa "Veľká dvorana", na ktorú tu narazila ťažba v roku 1985
           Takto vypadá solankou zabezpečená elektróda, došli nám molitanové špongie. Peťo Kozoň ide pre ne na základňu....
           Zuzka a Dominika dievčatá z OS Veľká Fatra obetavo  transportujú molitanové špongie od Omarovej studne
           ku nám na rozpracovaný rez.... Obzerajú či by to nešlo centrálnym žľabom dopraviť ku nám rýchlejšie....
          Skutočne historické meranie dokazuje krasové priestory nachádzajúce sa pod Ľudmilou.....  Jožo Ridzoň si všimol
          na reze ešte niečo a napísal:
          "Ale ešte jednu drobnosť si všimni. Na 112 metri sa tiež ukazuje vrchol nejakej vysoko odporovej anomálie. A to
          je ten roh o ktorom hovoril Marcel. Kvôli hĺbke to nevidieť celé, ale niečo sa tam rysuje.
          Inak logické, že sa nedá rozlíšiť, či ide o dolomit alebo vzduchovú kapsu. Existuje x látok s rovnakým odporom.
          Na to podľa mňa ani tak ľahko nikdy neprídu, aby to vedeli rozlíšiť. Skrátka vždy to bude treba overiť....."
          Odpovedám:
          "Jasné vidím to a uvedomujem si to na čo upozorňuješ hneď ako som to včera dostal, ale dôležité je to že tam 
          máme jasnú anomáliu súvisiacu s tým o čom rozprávajú a svedčia pamätníci, ktorí si pamätajú na odťaženú jaskyňu 
          na ktorú tam ťažba narazila v roku 1985. Ide podľa ich výpovedí a svedectiev o väčšiu a krajšiu jaskyňu akou 
          je Ľudmila a toto meranie len potvrdilo jej existenciu tak ako som to predpokladal už pred dvoma rokmi. Tieto moje 
          predpoklady napriek skeptickým názorom kolegov jaskyniarov sa predsa len  potvrdzujú. Svedčí to o tom že tieto 
          moje dedukcie vyslovené na základe tektoniky na ktorej sú budované chodby v Ľudmile, prieskumu telestéziou 
          a výpovedi svedkov nie sú scestné, ale naopak veľmi realistické a logické.
          Čo sa tíka tých odporov sú menšie ako ten ktorý momentálne overujeme. ide zhruba o 75 000 ohm m čo sa skôr
          približuje k reálnym odporovým hodnotám nameraným v krase ako o tom píše Ondrej Turský. Jednoducho sa to 
          dá overiť premeraním profilu ktorý zachytí priestory jaskyne Ľudmila. Stačí úskutočniť jeden rez na etáži nad Ľudmilou. 
          Asi to bude pre komplexné zhodnotenie situácie potrebné čo najskôr uskutočniť."
           Začína to tu byť napínavé...
           Ani Ondrej netušil že práve pod jeho nohami je najväčšia odporová anomália na tomto práve pripravovanom
           reze.
           Nedeľa  19 októbra už však bola krajšia - pohľad z kóty Malá Fatra....
          Meracie stanovište na začiatku terasy rezu vedeného okolo vchodu do jaskyne Ľudmila..... Počas merania som
         sa vrátil dolu k jazeru, aby som stihol povinné tréningové plávanie v jazere....
          Odporová anomália má šírku cca 9 m a výšku  cca 3 až 4 metre. Mohlo by ísť o celkom solídny priestor aký
          v Ľudmile neexistuje... Je to úžasná motivácia pre náš prieskum. 10 metrov pod vchodom do Ľudmily sme v minulom
          roku vykopali prieskumnú sondu ktorá odkryla horninové dno terasy, poklepom sme zistili na jednom mieste dutú ozvenu.
          Teraz existuje dôvod pokračovať tam v ďalších prácach.....
            Tak toto treba zapiť. také úspešné meranie sme tu ešte namali...... Zuzka sa usmieva lebo vie že sa fotí: a  vie že my
            o tom nevieme-)
           Ale to nevadí.....
          So Stívom Segalom alias Peťom Laukom si rád pripijem na budúce úspechy v prieskume na jazere....
          Jazero poriadne pokleslo a stále klesá, na hlavnej pláži ustúpilo od brehu celkom 4 metre..... voda bola už pekne
          studená okolo 10 stupňov....
           Zlato na protisvahu....
          Zlato aj tu dolu..... Baby sa pustili do práce s búracím kladivom...
          Cieľom akcie bolo geofyzikálne meranie v zosuvovej línii a na terase kde je vstup do Ľudmily. Toto meranie bolo
          dlho plánované a malo by zistiť či odťažená jaskyňa pod Ľudmilou skutočne odbočila do masívu. Ďalšími cieľmi
          akcie bol prieskum pod Hýllovou trhlinou a hĺbenie sondy na nameranej anomálii obďaleč....
           Hellou kote....
          Kto píše?    Aj Zuzka pomáha zachrániť jazero....
           OS Veľká Fatra doviezla centrálu.....
          Motorová lopata....
          Centrála od Veľkej Fatry
          Dorazil náš priateľ Rony Tretiník
           Stív dorazil tiež....
          Pod Hýllovou trhlinou to vypadá veľmi zaujímavo..... Jednoznačne je tu niečo ako ťažbou spôsobený zrútený portál....
           Koláčiky sú fajn dlávime sa....
           Bavíme sa o trase diaľnice v tomto úseku....
           Peťo Janoušek a Roald Tretiník odchádzajú do rehole na meranie v zosuve.....
           Riešime väčšie bloky
          Otužilci sa už pri plávaní držia tesne pri brehu
          Potápači doviezli svoju už opravenú centrálu, aby sme ju vyskúšali......
          Na scéne sa objavujú jaskyniari z Ružomberka....
           Miro Jurečka volal že pošle nejakých chlapov no a fakt sme sa dočkali.....
          Naozaj veľmi vítaná pomoc.....
          Tu kope prvá liga.....
           Centrálu potápačou premiestňujeme pod Hýllovú trhlinu....
          Jano likviduje búracím kladivom blok ktorý prekáža.......
          Bude že tu ešte dosť roboty aby sme sa bezpečne prepracovali pod portál.....
          Urputne sa pracuje aj na prerážke.....
          Máme v akcii nasadené obe centrály......
           Montujeme sa pod portál.....
          A nagúgame dovnútra.....
            Priatelia ornitológovia
           Po odstránení balvanu ktorý bol súčasťou masívu sa objavila dutina erodovaná vodou....
          Priestory za balvanom sú skrasovatelé podobne ako v Jazernej jaskyni....
           Okolo otvoru pod portál je veľký šrumec..
         Bučiny prípálené slnkom do zlatova ...
           Dominika skúša tvrdosť dolomitu...
           Čo to tam tí členovia našej svorky robia... ja sa picnem....
            Baby pekne vyšívali 
           Hemženie pod Hýllovou puklinou neúnavne pokračuje.....
           Ružomberok do toho.....
            Sme v hĺbke 2,8 m
           Jano nezabudni poslať fotky teda tu jednu čo si mi sľúbil....
          Podvečer sme ešte vŕtali do dna sondy 40 cm vrtákom......
          Spoločňák tých čo ostali až do zotmenia.....
           Balíme materiál a sťahujeme sa ku základni......
          Chvíľu sme posedeli v pohovkách potápačskej základne....
          Dorazil Miro Jurečka po čerstvej oslave svojich 35 narodenín..... Bola dobrá nálada a pekne sme si poklábosili.....  
          a dohadovali sme ďalšie akcie hlavne pri ďalšom prieskume Ľudmily. Zameriame sa hlavne na spojenie Ľudmily 
          s Jaskyňou udavačov..... a potom aj na prerážku do čiastočne zničenej a odťaženej jaskyne pod Ľudmilou.
          Nuž roboty je tu pred nami ešte veľa...
          Aj keď som bol po hektickej sobote poriadne zničený vyrazili sme na jazero opäť....
          O pol dvanástej som dorazil na jazero a našiel som tu nášho priateľa z Prievidze Maťa Gašpara ktorý nám nezištne 
          pomáha pri prieskume už pekných pár akcií.....
           Preto že som v sobotu nemal čas nahliadnuť do priestorov za balvanom  tak to teraz v kľude pozriem a zhodnotím.
           Už sa dá vplaziť do priestoru kanálov vytvorených vodou
          Nájazd kamerou do priestoru.
          Prielezné je to viac vpravo
          Na stenách badať stopy vodnej erózne
          Presun vpravo.... do erodovanej poruchy.....
          Posúvam sa ďalej
           Takto vypadá kanál vyžratý vodou v tvrdom a krehkom dolomite.......
          Priestor vyžratý vodou, ťahá odtiaľ prievan.... Za kulisami stropu sú priestory ktoré pokračujú do neznáma.
           Dorazil aj Ridzoň. Znižujeme výkop ku portálu o jeden meter.....
           Prišla nám na pomoc aj rodina Ridzoňová zo Zakamenného....
           Najbližšie bude terba do portálu nasadiť aj fúrik....
          Túto plošinu dotiahneme pod portál až v budúcu sobotu....
          Vybehli sme si nad jazero.....
          Tak teda v ďalšiu sobotu uvidíme.....
          Aj v nedeľu tu nad jazerom panovala dobrá nálada.....
          Babie leto doznieva....
          Zbytok etáže nad Hýllovou trhlinou.....
          Dosť pripálená fotografia ale čo už.....
          Teším sa na vodu v jazere.....
           Na jazere sa chlapci pokúšajú surfovať na doskách, ale pre technický problém navijáka to nešlo....

          No na preplávanie cez jazero som nemohol ani len pomyslieť. Je to už dosť studené.....
          Zachráňme jazero..... krajinársky skvost vo vyťaženom lome.... Zachráňme jaskyne nad jazerom....
           Aspoň som si intenzívne zaplával... ťažké akcie na vode ešte len prídu......treba byť pripravený.....


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára