pondelok 30. mája 2016
       Príjemný chládok na 12 metri
        29 máj - nedeľa...

            Je pekne ale poriadne sparno, ľudí to láka k vode a nás do chládku jaskyne.....
            Podarilo sa nám dať dohromady ďalšiu akciu v Hlinenej stene pod Ľudmilou.....
            Trojka špáranie na čelbe......
            V tesnom priestore sa udomácnil Peťo Kozoň....
            Nad jazerom bolo v nedeľu poriadne sparno....
             Pred obedom sme na základni našli priateľov potápačov......
             Marcel doliečuje poranený palec.....
            Martin sa hneď zapojil do pracovnej činnosti..... S Peťom Laukom sme dohodli predbežný termín zahraničnej
            akcie na Istrii....
              Expedícia teda bude a pôjde sa potápačským tranzitom tak aby sme sa pri Baredine stretli v čo najväčšom počte.
              Martin a Tomáš zrejme vyrazia vlastným autom.
            Informujeme sa o situácii na NDSke. Vypadá to tak že sa začína preferovať tunel Korbelka. Oficiálne však
            ešte rozhodnuté nebolo.
              Vyrážame k nášmu trenažéru.....
            Bloček.....
             Plytké kanáliky.......
             Hore na ceste sme si všimli že zosuv pracuje a objavili sa nové trhliny......
              Zosuv je pod týmto miestom.....
             Svah sa trhá a za čas sa zosunie ďalší blok masy......
            Voláme dolu Martinovi aby ným doniesol ešte jedno svetlo.....
             Voda v jazere je po dažďoch mútnejšia a vo Váhu tečie úplná biela káva.....
             Dnes máme na akcii 5 ľudí to sa nestáva často..... možno sa s prichádzajúcim letom naše rady rozrastú:-)
             V sutinách sa nám objavujú stále nové kúsky sintrov. Toto sú sintre z dna krasového jazierka....
             Martin bude dnes kopať na násype preto že marodí má boľavý palec.....
             kúsky devastovanej krasovej výzdoby.....
             Na akciu nám prišiel Peťov bratranec.....
             Už 1,5 roka fárame na to isté miesto..... možno bude treba zmeniť taktiku.....
             Hor sa trenažéru:-)
             Obsadzujeme našu noru......
            Dnes si to pôjde skúsiť na čelbu Peťo..... 
            Peťo ide rázne na vec....
            Testujeme stredoveké metódy razenia.....
             Majzel kladivo a lopatka.....
            Dnes neťaháme matroš z diery  bolo vyčistené musíme naťažiť.....
            Písali chlapci z Moravského krasu že nás prídu pozrieť tak sa tešíme.... bude tu zasa po dlhej dobe veselo....
             Dolu na základni sme sa dozvedeli že NDS sa zrejme definitívne odkláňa od povrchovej trasy dialnice....
             Tak by sme už snáď mohli poľaviť v tejto nie moc záživnej práci.....
             Ale nedá nám to keď sme sa už taký kus presekali dopredu.....
              Napravo je hornina celkom rozpadavá
             Pôjde ľahko rúbať len Peťo má obavu že by naňho mohlo niečo spadnúť.....
             Na križovakte porúch....
             Priestor je tu stále ešte tesný....
             Hore vidieť mierne sklonenú takmer vodorovnú sedimentáciu.....
             Tu to vidieť lepšie..... skala vpravo dolu je úplne práchnivá......
             V predu je to zasedimentované.....
            Peťo si zaslúži vystriedať.....
            Na čelbu si to ide vyskúšať Peťov bratranec....
             Striedanie....
            Sediment fŕka pri rámovaní aj do očí.....
             Polhodinka na čelbe celkom stačí....
            Pôjdem si to skúsiť na chvíľu aj ja.....
            Je tam vraj veselo....
              Skušam sa presunúť na čelbu.....
            Nuž ale nemám tam dobré pocity....  klaustrofóbia je sviňa....
             Vpredu je všetko pomerne mäkké. Treba tu vydobyť len viac priestoru....
              Tento blok je treba otesať....
             Striedačka..... máme tu pohodlný manipulačný priestor... v pohode sa tu zmestia traja ľudia....
             Čistímedno poruchy.....
             Je to tu na dlho a ľahké to nebude.  samozrejme by sme sa radi skoro preborili do nejakej dutiny.... bol by to
             zaujímavý impulz na tejto strane Meandra.
             O pol tretej končíme ideme dolu k jazeru ochladiť sa do vody....
             Peťo sa dnes neponáhlal čo bolo až neobviklé.....
            Táto fáza akcie je najlepšia:-) Máme to za sebou.....           
            Koľko do toho ešte budeme musieť búšiť......
             Dve a pol hodiny rýpania za tlamou leva prednes stačilo....

            Treba sa čo najskôr bachnúť do vody.... spara jak hovädo......

             Na základni bolo veselo..... začína to tam opäť žit.......
            A ide sa na to.....
           Peťovi sa nechce a nechce málo trénoval .....
            Peťo zisťuje že voda má čosi cez 17 stupňov......
            Tak to už je príjemná kaluž...... predbehol som ho dokonca aj ja....:-)
            Peťo je pekne vymakaný.....
            Škoda že nesviete slniečko.....
              Ľudia už chodia plávať.... leto sa začína.....
             Marcel zvolal brigádu a šli sme vyberať smeti so sudou.....
             Nakladali sme ten prestárlí odpad do plastových vriec.....
             Už sa na to nedalo pozerať... Potápači organizujú 25 júna EKODEŇ 2016
              Pozývajú všetkých priateľov a priaznivcov okolo jazera.....
              Ešte naložiť do auta a odviesť do Kraľovian k obecnému úradu....
             Dnešná zostava na zmiešanej akcii.....
            A koho že sme to zasa stretli na stanici......
            Stará jaskyniarska legenda Jano Kleskeň....
             A je veselo  veď s Janom to inak ani nemôže byť.....
            Atmosféra je skvelá aj pri ceste domov.....

Er. R. Michael Castle: Politické pozadie chemetrails, modifikovania počasia, jedovaté látky v chemetrrails.

Dr. R. Michael Castle: Politické pozadie chemtrails, modifikácia počasia, jedované látky v chemtrails. Detailný článok

(Pozn. prekladateľa: Článok podrobne a vedecky presne popisuje látky používané v chemtrails, vrátane kontextu v akom program vznikol, aké inštitúcie za ním stoja a s akou bezohľadnosťou je presadzovaný bez ohľadu na názor verejnosti a bez akejkoľvek verejnej debaty či schvaľovania parlamentom. Autorom je R. Michael Castle, vyštudovaný polymérový chemik s 22 ročnou praxou v obore a 15 ročnou prácou pre nadáciu na odhaľovanie environmentálnych rizík. Text bol publikovaný v máji 2006 v nezávislých novinách Idaho Observer. Ešte doplním kvôli ozrejmeniu, že chemtrails sú univerzálny mnohoúčelový vojenský program a modifikácia počasia je len jednou z oblastí aplikácie …)
* * *
Metodická likvidácia prírody Zeme (The methodic demise of natural earth)
Bez akéhokoľvek zapojenia kvalifikovaných, korporátne neutrálnych názorov, lídri vo vláde obišli parlamentné postupy a verejnú debatu a začali financovať aktivity šialencov, ktorí tvrdia, že môžu zachrániť svet pomocou zmeny prírodného poriadku pozemských systémov. Bez ohľadu na to, že sú v pozícii čisto špekulatívnych a experimentálnych, prebiehajú viaceré operácie veľkého rozsahu s cieľom dosiahnuť opačné výsledky. Netreba mať pokročilý vysokoškolský titul, aby človek tušil, že ak sa jeden program pokúša “ochladiť” stratosféru, zatiaľ čo cieľ iného programu je “ohrievanie” ionosféry, že to môže vyprodukovať kataklyzmatické výsledky.
Prehľad dopadov na životné prostredie
Dr. R. Michael Castle
Domnievame sa, že v tomto storočí sa stávame svedkami postupného, zámerného likvidovania prírodných systémov Zeme. “ChemTraily”, viditeľné výfukové plyny z lietadiel (a prídavných rozprašovašov) obsahujúce jedovaté chemikálie, to je iba vágny laický popis veľkolepého divadla toxických materiálov vypúšťaných do atmosféry/stratosféry, za ktorými stojí nespočetné množstvo bezohľadných a toxických programov.
Tento článok sa pokúsi uviesť tento globálny debakel do kontextu udalostí a faktov. Technické detaily všetkých identifikovaných látok by si vyžadovali prinajmenšom rozsah knihy, ak by ich mal človek všetky rozobrať. Na konci článku sa nachádza krátka bibliografia a na požiadanie sú k dispozícii linky na rôzne relevantné dokumenty nespochybniteľnej dôveryhodnosti.
Prvé pravidlo pre pochopenie: Jedná sa o veľmi rozsiahle hry štýlu “víťaz berie všetko”, organizované zo strany globálnych záujmov z celého sveta. Pátrali sme a našli zásadné dôkazy o množstve globálnych operácií zamýšľaných na zmiernenie rôznych reálnych a teoretických globálnych katastrof.
Mnohé z tých operácií, ktoré sme spoločne objavili počas nášho pátrania sú prísne tajné a nie sú dostupné verejnosti. Na druhej strane iné boli verejné. Otázky, čo pred nami vyvstali sú: “Prečo by si ktokoľvek želal použitie týchto geo-zbraní a prečo by mu mali ostatní toto použitie odsúhlasiť?”
Stačí sledovať stopy peňazí. Potom si uvedomíte, že prijímatelia tejto informácie [vy] musia byť dostatočne zainteresovaní v tom, čo chceme zverejniť, aby sa odvážili na veľkú whistle-blowingovú kampaň s cieľom zastaviť toto metodické ničenie prírodných systémov Zeme. Táto kampaň bude vyžadovať účasť a odhodlanie mnohých ľudí; zlyhanie tejto kampane môže pravdepodobne znamenať zánik obyvateľov Zeme.
Naša výskumná práca prebiehala po dobu viac než 5 rokov pozorovania týchto udalostí, ako sa vyvíjali a odhaľovala detaily týchto šokujúco nezodpovedných scenárov, ktoré nasledujú.
Jednoduchým slovom popísať cieľ našej misie: Zverejniť a zastaviť metodickú demoláciu našej prirodzenej Zeme a jej obyvateľov.
Stručný úvod
Dr. Edward Teller napísal v roku 1990 doporučujúcu správu (white paper), kde popisuje záchrannú operačnú stratégiu epického rozsahu na zmenu predpovedaného kurzu toho, čo bolo medzinárodnou skupinou vedcov, vrátane Dr. Tellera a Livermore National Laboratoris považované za neodvrátiteľný kataklyzmatický dôsledok globálneho otepľovania, kritických úrovní ultrafialového kozmického žiarenia, kritického oslabenia ozónovej vrstvy a ďalších teoretických katastrofických hrozieb. Je vhodné poznamenať, že Dr. Teller, nazývaný tiež “otec vodíkovej bomby”, bol zodpovedný za množstvo chorobne poňatých stratégií, pričom ani v jednom prípade sa nezaujímal o dôsledky ako je bezpečnosť, jedovatosť, úmrtnosť, dopady na životné prostredie či etika. [2][3]
Podľa Tellera a spol., ultrafialové (UV) žiarenie v dôsledku oslabenia ozónovej vrstvy a globálne otepľovanie v dôsledku skleníkových plynov by mohlo byť účinne zmiernené pomocou rozprášenia špecifických sub-mikrometrových častíc do rôznych vrstiev atmosféry.
Bárium, hliník, thórium a selén mali byť spracované do podoby submikrometrových častíc rozprášených z vysoko letiaceho lietadla a ionizovaných pomocou špecifického elektrického náboja [4][5]. Musíme zdôrazniť, že ionizácia umožňuje týmto špecifickým ťažkým kovom plávať vo vzduchu po dlhú dobu.
Táto elektricky nabitá časticová matrica môže byť perfektná na ovládanie rádiofrekvenčného poľa. Teoreticky môžu tieto ťažké kovy blokovať a odrážať slnečné svetlo pred vstupom do zemskej atmosféry a odraziť 1 až 2 percentá z UV žiarenia späť do vesmíru, vďaka čomu dôjde k poklesu dávok UV žiarenia.
Teller tiež doporučil použitie komerčných a vojenských lietadiel na zrealizovanie enormnej úlohy rozprášiť do zemskej stratosféry tieto experimentálne látky.
Sme presvedčení, že nasadenie a následné vojenské použitie týchto technológií bolo dostatočne dobre preukázané. Pod programom ministerstva obrany s názvom “RF Dominance” (Rádiofrekvenčná nadvláda) armáda experimentovala so zosilovaním, rušením a zachytávaním rádiovej komunikácie s pomocou týchto častíc.
Technológia virtuálneho snímkovania VTRP amerického letectva pre pilotov stíhačiek taktiež závisí na atmosfére nasýtenej týmito ťažkými kovmi.
Štúdia amerického letectva nazvaná “Počasie – zosilovač moci: Ovládnutie počasia do roku 2025” (“Weather—A Force Multiplier: Owning the Weather by 2025”) jednoznačne popisuje vojenské výhody časticami naplnenej troposféry za účelom “ovládnutia” počasia (vytvárať, kontrolovať, manipulovať a riadiť). [7]
Program amerického námorníctva RFMP je ďalší vojenský program využívajúci aerosolizované častice ťažkých kovov, vrátane pohliníkovaných sklenených vlákien. [6]
Agentúrou CIA vedený projekt Cloverleaf bol jednou z prvých operácií s “aerosolizovanými časticami ťažkých kovov”. Týmto začalo masívne práškovanie hornej atmosféry a stratosféry. Zakrátko nasledovali operácie amerického ministerstva obrany popísané vyššie, po tom čo sa americké letectvo zapojilo do rozširovania významných stratégií zmierňovania globálneho otepľovania prostredníctvom modifikácie počasia a geoinžinierskych praktík. [8] (Pozn. prekladateľa: Je zaujímavé, že hoci vláda G.W.Busha verejne tému globálneho otepľovania spochybňovala a zosmiešňovala, americká armáda v utajení usilovne aplikovala stratégie na umelé znižovanie globálnej teploty. Pôsobí to dojmom, že sa americká vláda týmto spôsobom pokúšala falšovať globálne teploty so zámerom zdiskreditovať vedecké výsledky naznačujúce trend globálneho otepľovania a týmto spôsobom sa vyzuť z prípadnej zodpovednosti najväčšieho producenta skleníkových plynov).
Federálnou vládou schválení dodávatelia (Federally-approved contractors (FACs)) sa stali súčasťou tejto masívnej globálnej snahy zachrániť Zem pred istou skazou. Títo dodávatelia boli súčasťou výskumu, vývoja aj realizačných aspektov týchto projektov. Špeciálne jeden z nich, Hughes Aircraft Corporation of Califorina, zameral svoje výskumné snahy týmto smerom. [9]
Thórium a jeho oxidy, hliník a karbid kremíka (Silicon carbide) boli identifikované v špecifickej zmesi všeobecne označovanej ako “Welsbachove reflexné rozprašované látky” (“Welsbach Refractory Seeding Agents” (U.S. Patent 5, 003,186 . – March 26, 1991)). Tento patent bol schválený a pridelený v roku 1990 spoločnosti Hughes Aircraft Corporation. Welsbachovo reflexné rozprašovanie, v rámci neobmedzených rozprašovacích operácií, začalo začiatkom 90.rokov nad rozsiahlymi oblasťami stratosféry nad Severoamerickým Kontinentom. [10]
Spolu s rozširovaním programu ponad celú západnú pologuľu boli mnohé operácie podľa všetkého doplnené o operácie amerického letectva za účelom zmierňovania úbytku ozónu a sú spojené s projektom High Frequency Active Aural Research Project (HAARP) na Aljaške [11]. Ironicky vzato, HAARP vysiela milióny wattov elektriny so zámerom ohrievať ionosféru, zatiaľ čo práškovanie časticami v stratosfére je robené so zámerom ochladiť troposféru.
Obnova ozónu bol 1 z 3 aktívnych programových parametrov pre HAARP, podľa definície Dr. Bernarda Eastlunda, vynálezcu a šéfa programu HAARP. Zariadenie na ohrievanie ionosféry ( Ionospheric Heating Research Facility) bolo prevádzkované rezervami amerického letectva a americkým námorníctvom. HAARP bol používaný ako vojenská zbraň, z toho dôvodu väčšina jeho operácií podliehala a stále podlieha utajovaniu. [12]
Modifikácia počasia/klimatická zmena.
HAARP je používaný na mnohé utajované projekty, pričom modifikácia počasia je jeden z najzákladnejších cieľov. Mikrovlnné, Extreme Low Frequecny (ELF), Very Low Frequency (VLF) a iné na EMR/EMF založené systémy sú vysielané do atmosféry a odrážané ionosférou späť cez zemskú stratosféru a atmosféru, kde rôzne vzduchom nesené chemické častice, polymérové vlákna a iné absorbery a odrážače elektromagnetických frekvencií sú používané na odtlačenie alebo pritiahnutie prevládajúcich vzdušných prúdov (jet-streams) s cieľom zmeniť vzorec počasia. V mnohých prípadoch boli v patentovaných systémoch nájdené technológie na vyvolávanie sucha. Vytváranie sucha vzniká, podľa prezeraných technológií, pomocou ohrievania stratosféry pomocou mikrovĺn, umiestnenia vzduchom nesených častíc do vzdušného priestoru a následne pozmenením základných vlhkostných gradientov pomocou mikrovĺn z HAARP a vysušením regiónov chemicky pomocou zmesí titanátov bária(barium titanates), metylovaného hliníka (methyl aluminuim) a draslíka.
HAARP preráža do atmosférickej ozónovej vrstvy masívne diery. To je dôvod prečo sa v súvislosti s HAARP spomínajú stratégie obnovy ozónovej vrstvy. Avšak “záplatovanie” týchto dier v ozónovej vrstve sa stalo pre americké letectvo a vládou schválených dodávateľov letových operácií bežnou praxou. Americká Air Force v poslednej dobe (2001-2002) presedlala na technológiu používania nepilotovaných vzdušných strojov (unmanned aerial vehicles (UAVs)) . Vysoko letiace stratosférické robotické platformy odstraňujú nutnosť pilotovaných operácií. Roboti si nesťažujú, nikdy nerozprávajú a nikdy sa nezdružujú v odboroch. Navyše Welsbachova technika tlmenia ozónových dier používa chemikálie, ktoré sú pre ľudí a životné prostredie toxické.
Welsbachove reflexné látky využívajú hliník, thórium, zirkónium a iné tepelno-reflexné kovy a kovové oxidy. Thórium dosahuje v zásade 98 percentnú čistotu. Thórium a zostávajúcie 2% (identifikované ako rádioaktívne materiály) skôr či neskôr spadnú na zem. Stredná a Východná Kanada zažíva niečo, čo bolo klinicky identifikované ako otrava thóriom. Neexistujú žiadne iné bežné zdroje thória v tomto regióne. Všetko pochádza zo stratosférického rozprašovania aerosolovaných častíc ťažkých kovov.
Havária lietadla Alaska Flight 261
Welsbachove reflexné látky, hlavne oxidy hliníka a karbidy kremíka sú extrémne abrazívne, hneď za diamantom. Tento 1 mikrometrový a sub-mikrometrový prach počas toho ako padá skrz atmosféru môže byť zachytávaný na lepkavé povrchy vovnútri funkčných komponentov lietadiel prelietavajúcich cez tieto “brúsne oblaky”. Mazacie oleje používané u horizontálnych a vertikálnych stabilizárov, aileronov, klapiek a pristávacích kolies môžu byť vážne poškodené týmto vysoko abrazívnym prachom z Welsbachových reflexných materiálov a môžu spôsobiť postupné obrusovanie kovu ovládacích skrutiek a spôsobiť kompletné zlyhanie: zaseknutie letových ovládacích prvkov do nekontrolovateľnej konfigurácie smeru nahor alebo nadol. Sme presvedčení, že Alaska Airlines Flight 261 je príklad takýchto okolností.
Alaska Flight 261 absolvoval každodenné prechody cez husté štrkovité oblaky z chemtrailových operácií spojených s rozprašovaním Welsbachových reflexných látok, predovšetkým pozdĺž Západného pobrežia Spojených štátov až po Los Angeles a potom južne a východne po Dallas.
Iné lietadlá, komerčné, vojenské aj civilné, taktiež zažívali tieto zlyhania letových komponentov, ktoré sú obvykle pripisované nedostatočnej kvalite práce letových mechanikov – k takémuto záveru dospelo aj vyšetrovanie National Transportation Safety Board (NTSB) v prípade nešťastného osudu posledného letu Alaska Flight 261.
Zmierňovanie ozónovej diery
Zloženie najčastejšie spomínané pri použití na záplatovanie ozónových dier je selén a aromatické uhľovodíky ako je toluén (benzénový komponent zemného plynu) a mixované izoméry xylénu. Rozprašované zo stratosféricky letiacich lietadiel, film z tejto jedovatej zmesi dopadá do oblasti tesne nad tropopauzou – na ozónovú vrstvu. Ozón, tzv. trojatómový kyslík, sa rýchlo tvorí vplyvom ožiarenia selénu a uhľovodíkov s UV/A svetlom. To je identická fotónovo-chemická reakcia, ktorá spôsobuje dni s prízemným “ozónovým poplachom”. Reakcia selénu s UV žiarením je rovnaká ako reakcia, ktorá prebieha počas xerografie: keď sú selénové tonery ožiarené UV zdrojmi svetla, kopírovací stroj generuje malé množstvá ozónu.
Americké NASA satelity Total Ozone Mapping (TOM) potvrdili výskyt záplatovacích ozónových operácií zásadne nad severnými sektormi Severoamerického kontinentu. Pozorovali sme tento fenomén od začiatku roku 2000. [14]
V dôsledku spadu selénu a aromatických uhľovodíkov (a sú značné dôkazy, že toto sa opakovane v Spojených Štátoch a Kanade dialo) dochádza k predávkovaniu benzénom. Karcinogenita benzénu je bez pochyby známa. Kontaminácia povrchových vôd benzénom je trvalá hrozba. Otrava selénom je symptomaticky podobná iným typom otráv ťažkými kovmi (napríklad olovom a ortuťou).
Spad
Je rozsiahle množstvo dôkazov na tvrdenie, že aktivity na modifikáciu počasia sa v malom aj veľkom rozsahu nepretržite vyskytujú v globálnom merítku [15]. Vzhľadom na rozsiahly charakter tohto globálneho divadla sa obmedzíme na nasledujúcu stručnú analýzu spôsobu rozprašovania chemtrailov a ich efektov v USA a Kanade.
Bez jedinej výnimky, všetky chemické sprejovacie operácie boli podniknuté bez vedomia verejnosti a nebolo predložené ani jediné posúdenie rizík na ľudské zdravie či dopadov na životné prostredie, či už verejnosti, civilnému dohľadu alebo odbornej diskusii. Už toto samotné predstavuje neospravedlniteľné porušenie amerických občianskych a environmentálnych zákonov a medzinárodných protokolov o spolupráci medzi národmi svetovej komunity.
Profesionálni nezávislí vyšetrovatelia získali početné vzorky pôdy a vody z celej Severnej Ameriky. Tieto boli vedecky analyzované a výsledky zdokumentované. Testovanie preukázalo toxické množstvá bária a metylovaného hliníka v množstve oblastí Spojených Štátov a Kanady, ktoré nemajú žiadne podstatné vlastné zdroje týchto ťažkých kovov.
Bárium a hliník boli objavené v ľudskej krvi a vzorkách tkanív. Mnohé z týchto výsledkov boli preposlané na organizácie verejného zdravia s požiadavkou zistiť zdroje týchto toxických kontaminácií. Do dnešnej doby organizácie verejného zdravia odmietajú identifikovať zdroje týchto báriových a hliníkových otráv.
Toxické úrovne týchto kovov sú tiež nachádzané v tkanivách domácich a divo žijúcich zvierat.
Avšak ľudia a zvieratá nie sú jedinými negatívne postihnutými z chemtrailového spadu. Celé pozemské prírodné biologické systémy začínajú zlyhávať. Rhizobacteria-endomycorrhizae, kriticky dôležitý mikroorganizmus, pomaly vymiera v pôdach v dôsledku toxicity báriových a hliníkových ťažkých kovov. Tento mikrób je zodpovedný za prenos živín z pôdnej matrice do zásobovacích koreňových systémov rastlín a stromov. Báriové a hliníkové soli sú alkalické a posúvajú základné pH povrchovej pôdy a vody do nových výšok – zvýšené do tej miery, že niektoré druhy rastlín už nedokážu prežívať. Podľa našich expertov z tejto oblasti, bez tohto mikroorganizmu je prirodzený rast rastlín nemožný. Chemtrails systematicky menia rovnováhy kriticky dôležité pre život rastlín a hromadia sa dôkazy o plošnom vymieraní na mikrobiálnej úrovni.
A čo viac, geneticky modifikované biologické materiály a geneticky mutované huby/pliesne, ktoré sú používané ako bioregulátory (biocontrols) v čoraz širšom rozsahu programov, sa dokonca môžu ukázať byť ešte viac nebezpečné pre ľudí a životné prostredie, než chemické aerosolizované chemikálie sprejované do atmosféry.
Záver
Tieto udalosti z 90.rokov 20.storočia boli popisované frázami ako “vylepšovanie trhu” a “vylepšovanie vlády” s cieľom ukryť pred verejnosťou utajované nelegálne operácie vykonávané americkou armádou a pre korporácie pracujúcimi civilnými zamestnancami (operatives) v spolupráci s nadnárodnými subjektmi s cieľom tajne ďalej pokračovať vo výskume tém ako je ovládanie počasia, ovládnutie zdrojov potravín a vody a rozširovanie trhu pre nové farmaceutické lieky na liečbu nových chorôb – pričom všetko toto má priame spojenie k tomu, čo zahŕňame pod univerzálny názov “chemtrails”.
My, združenie znepokojených jedincov z celého sveta, v počtoch miliónov, sme teraz extrémne presvedčení, že sme svedkami metodického zániku prírody Zeme v mene korporátneho zisku a veľkej vládnej kontroly a bezohľadnej formy socializmu vynucovaného vojenským priemyselným komplexom.
Technológie, ktoré sa tu používajú na zmenenie Zemskej rovnováhy sú arogantné a látky identifikované v chemtrails sú jedovaté a potenciálne smrteľné.
Nezávislí rodinní farmári z USA a Kanady nikdy netušili, že tie nekonečné suchá, spojené s agresívnymi obchodnými praktikami pobočiek nadnárodných korporátnych protistrán, sú prepojené súčasti spiknutia medzi štátnymi agentmi a riaditeľmi korporácií s cieľom odstrániť ich z trhu.
Ako sa ukazuje, naše národné rodinné farmy po prepadnutí hypotéky sú skupované za pár dolárov poľnohospodárskymi gigantmi. Všetko, čo od tej doby rastie na týchto farmách sú geneticky mutované zrná a pseudopotraviny – nástup éry Potravinových Zbraní.
* * *
Dr. R. Michael Castle je environmentálny profesionál, držiteľ Národného certifikátu pre vyhodnocovanie environmentálnych rizík s 15 ročnou praxou v oblasti vyhodnocovania environmentálnych rizík, výskumu, analýzy a riešení. S 22-ročnou praxou ako polymérový chemik pred zriadením Environmental Consulting and Engineering Firm, Castle Concepts Consultants, Inc, je tiež členom Medzinárodného poradného panelu Organizácie pre svetové prírodné zdravie (International Advisory Board of the World Natural Health Organization)
Dr. Castle s pomocou ďalších chemtrailových vyšetrovateľov navrhol v roku 2003 “The Unified Atmospheric Preservation Act” (UAPA3), v snahe zastaviť, zakázať a navždy ukončiť praktiky rozprašovania akýchkoľvek chemikálií do atmosféry/stratosféry vo vzdušnom priestore nad celým Severoamericým kontintentom.
Avšak americkí kongresmani, od ktorých dúfal, že tento zákon presadia, stratili záujem akonáhle sa ukázalo, že americká vláda je strategicky zainteresovaná v mnohých aspektoch tohto debaklu.
Dr. Castle dúfa, že keď si dostatočne veľa ľudí uvedomí, že tieto arogantné a nezodpovedné chemtrailové kampane sú bezprostrednou hrozbou pre život na Zemi, že sa nám podarí presadiť schválenie trvalého zákazu proti takýmto aktivitám.
REFERENCIE:
(1) Intergovernmental Panel On Climate Change
https://href.li?http://www.ipcc.ch/
(2) Edward Teller’s “Sun Screen” Document – .pdf
https://href.li?http://www.rense.com/general18/scatteringEdTellerwithnotes.pdf
Excerpt: “1 million tons of scattering materials ~ 1% -refresh about 20% per year” “discusses lifting masses into air or space”
Edward Teller’s “sun screen” document: Global Warming and Ice Ages: I. Prospects for Physics-Based Modulation of Global Change, E. Teller et al., August 15, 1997, Lawrence Livermore National Laboratory, Presented at: 22nd Intl. Seminar on Planetary Emergencies, Erice (Sicily), Italy
(3) WHO IS EDWARD TELLER?
https://href.li?http://www.atomicarchive.com/Bios/Teller.shtml
This is the same Dr. Edward Teller known as Father-H-Bomb. ( The same person that once recommended “nuking” a prominent East Coast U.S. harbor in order to make it deeper for ships of International flags’ commerce. In the Super-Port that would result, International Commerce and Trade would be exceptional; especially one that would not be a Union controlled port. None-the-less, someone nixed that idea after they reviewed the potential lethality of the residual radiation for at least 1,000 years.
(4) BARIUM MATERIAL SAFETY DATA SHEET
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.jtbaker.com/msds/b0444.htm
(5) Chemtrails And Barium
8.3.1 ­ Inhalation Route ­ There are no quantitative data on the deposition and absorption of barium compounds through inhalation in humans.
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc107.htm
Methods have been developed over the last several months which appear to confirm the existence of extraordinary levels of barium within our atmosphere. https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/precip1.htm
The following is a list of conditions, observations and analyses which focus direct attention on barium and barium compounds within the investigation of the aerosol operations
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/deduct1.htm
The identification of barium in the atmosphere as a result of aircraft aerosol activities continues to be confirmed.
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/spectra2.htm
The unusual presence of the element barium in the atmosphere now appears to have been affirmed through the methods of spectroscopy.
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/spectra1.htm
(6) Radio Frequency Mission Planner
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://net127.com/2001/06/18/chemtrails-and-the-radio-frequency-mission-planner/
(7) USAF: Weather As A Force Multiplier ­ Owning The Weather 2025 ­ QUICK LOOK
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/qwiklook.pdf
USAF: Weather as a Force Multiplier ­ Owning the Weather 2025 – INTRO
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/INTRO.PDF
USAF: Weather as a Force Multiplier ­ Owning the Weather 2025 ­ Welcome
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/welcome.pdf
USAF: Weather as a Force Multiplier ­ Owning the Weather 2025 – 1996 Planning Report
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf
(8) Carnicom ­ Aerosol Operations
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.carnicom.com/conright.htm
(9) Stratospheric Welsbach Seeding For Reduction Of Global Warming
US Patent: 5,003,186
https://href.li?http://www.freepatentsonline.com/5003186.html?highlight=5003186&stemming=on
(10) Aerosol Programs Patently Obvious
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.seektress.com/PATLIST.HTM
* AEROSOL RELATED LINKS
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.aaar.org/index2.cfm?section=Related_Links
(11) HAARP HOME PAGE
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://www.haarp.alaska.edu/haarp/
(12) Correspondence with Dr. Bernard Eastlund: Space Based Weather Control: The Thunderstorm Solar Power Satellite
https://web.archive.org/web/20060316100550/http://www.borderlands.com/spacewea.htm
(13) Induced Climate Change ­Geoengineering the Earth’s Radiation Balance
https://href.li?http://adsabs.harvard.edu/abs/2000GeoRL..27.2141G
(14) TOMS ­ Total Ozone Mapping Spectrometer
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://toms.gsfc.nasa.gov/reflect/today_refl_v8.html
(15) Air Force 2025 Home Page ­ Owning The Weather ­ Final Report
https://web.archive.org/web/20060930204813/http://csat.au.af.mil/2025/index.htm
(pozn.prekladateľa: je zaujímavé, ale takmer všetky linkované dokumenty boli medzičasom zmazané, vrátane dokumentov na vládnych weboch. Našťastie existujú ich kópie v podobe internetového archívu web.archive.org)
Zdroj: http://proliberty.com/observer/20060504.htm
Copyleft: Šírenie a kopírovanie textu voľne povolené
Doporučené súvisiace články: Tieto dva články podľa môjho názoru obsahujú všetky podstatné informácie na pochopenie významu a spôsobu prevádzkovania programu chemtrails.
https://diskuter.wordpress.com/2016/04/03/haarp-a-chemtrails-skutocny-ucel-podla-textu-americkeho-patentu/
https://diskuter.wordpress.com/2016/04/10/dr-r-michael-castle-politicke-pozadie-chemtrails-modifikacia-pocasia-jedovane-latky-v-chemtrails-detailny-clanok/


Všetky články z rubriky Chemtrails:
https://diskuter.wordpress.com/category/chemtrails/


HARP a chemtrails. Skutočný účel podľa textu amerického patentu.

HAARP a chemtrails. Skutočný účel podľa textu amerického patentu.

Ohľadom zariadenia HAARP existuje na internete mimoriadne veľa mýtov a kontroverzií. Je predstavovaný ako univerználna zbraň schopná spôsobovať zemetrasenia, výbuchy sopiek, tsunami až po úvahy o zmenách dráhy Zeme alebo ovládaní mysle. Aj keď pripustíme, že HAARP zariadenie má k dispozícii veľké zdroje energie, na dosiahnutie vyššie vymenovaných živelných efektov by bolo nutné zapojenie novej, vede dosiaľ neznámej fyziky. Čo je veľmi nepravdepodobné.
Takže som sa pozriel, čo všetko sa dá o HAARP seriózne zistiť.
Začnem wikipédiou:
Podľa anglickej wikipédie:
“Vysokofrekvenčný aktívny aurorálny výskumný program (High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP)) bol ionosférický výskumný program financovaný spoločne americkým letectvom (U.S. Air Force), americkým námornictvom (U.S.Navy), University of Alaska a vojensko-výskumnou agentúrou DARPA ( Defense Advanced Research Projects Agency).
Jeho účelom bolo analyzovať ionosféru a skúmať možnosti vývoja ionosférickej pokročilej technológie na rádiovú komunikáciu a prieskum (surveillance). HAARP program obsluhoval subarktické zariadenie pomenované HAARP Research Station na pozemku patriacemu vojenskej leteckej základni na Aljaške”.
Toľko teda anglická wikipédia, ktorá si následne neodpustí posmešnú poznámku na tému “konšpirácií” spojených so zariadením HAARP.
Za zmienku stojí ešte príkon zariadenia, ktorý môže dosahovať až 3,6 MW a to stabilne po dlhú dobu.
Už z týchto dát sa dá usúdiť, že tu niečo nehrá. Na vývoji a prevádzke zariadenia sú zainteresované špičkové vojenské agentúry USA, čo nesedí príliš na bežný vedecký výskum. Prekvapivo civilná vesmírna agentúra NASA medzi partnermi vôbec nefiguruje. Ďalej, na bežný výskum ionosféry stačí výrazne jednoduchšie a lacnejšie zariadenie, než zástavba antén s príkonom 3,6 MW. A po tretie, nikde som sa nestretol so žiadnou vedeckou prácou, ktorá by prezentovala vedecké výsledky zo zariadenia HAARP. Čiže jednoznačne sa dá usudzovať, že sa jedná o vojenský projekt a jeho umiestnenie na Aljaške poblíž hraníc s Ruskom to ešte viac zvýrazňuje.
Potom som narazil na článok, ktorý z verejne dostupného patentu cituje vlastnosti a skutočný účel zariadenia HAARP. A hoci jeho schopnosti nie sú také fantastické, ako to prezentujú “konšpiračné” teórie, napriek tomu jeho vlastnosti doslova vyrážajú dych.
———————–
Chemtrails neveštia nič dobré. Obsahujú bárium a hliník, ktorý má potenciál ničiť ekosystémy po celom svete. Avšak čo ak je táto deštrukcia iba nevyhnutným a akceptovateľným dôsledkom omnoho rozsiahlejšieho programu? Programu určeného ako univerzálny nástroj na globálnu kontrolu a manipuláciu?
HAARP
Aký je účel HAARP? Aby sme to pochopili, môžeme sa pozrieť na informáciu v tomto patente
Link na patent 4,686,605 na oficiálnej patentovej stránke:
(citovaný text sa nachádza úplne na konci v zhrnutí patentu):
Tento vynález má fenomenálne rôznorodé možnosti použitia a možného budúceho rozvoja. Ako bolo vysvetlené vyššie, výsledkom môže byť ničenie rakiet alebo lietadiel, ich odklonenie alebo ich dezorientácia, hlavne v prípade využitia relativistických častíc. Taktiež je možné zdvihnúť rozsiahle oblasti atmosféry do neočakávane vysokej výšky, takže rakety budú vystavené neočakávanému a neplánovanému brzdnému odporu atmosféry s výslednou deštrukciou alebo odklonením z dráhy.
Je možná modifikácia počasia, napríklad zmenením vzorcov smeru vetrov vo vrchnej atmosfére alebo pozmenením vzorcov absorbcie slnečného žiarenia pomocou vytvorenia jedného alebo viacerých stĺpcov/oblakov (plumes) atmosferických častíc, ktoré sa budú správať ako šošovka alebo zaostrovacie/zameriavacie zariadenie.
Ako bolo spomenuté vyššie, môže byť dosiahnutá chemická zmena atmosféry, aby boli dosiahnuté požadované enviromentálne efekty. Okrem samotnej zmeny chemického zloženia určitého atmosferického regiónu, môže byť zvolené zvýšenie prítomnosti molekúl konkrétnej chemickej látky/látok. Napríklad môže byť v atmosfére umelo zvýšená koncentrácia ozónu, dusíka a podobne. Podobne je možné dosiahnuť enviromentálnu zmenu spôsobením rozštiepenia rôznych chemických prvkov, ako napríklad oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a podobné.
Je tiež možné dosiahnuť transport objektov, ak je využitý efekt ťahu (drag effects) vyvolávaný oblasťami atmosféry stúpajúcimi pozdĺž rozbiehajúcich sa siločiar. Môžu byť transportované malé častice mikrometrových rozmerov a za určitých okolností a s prístupom k dostatočnej energii  by mohli byť podobne ovplyvnené aj väčšie častice alebo dokonca objekty. Častice s požadovanými charakteristikami ako sú lepkavosť (tackiness), reflektivita, absorbtivita atď môžu byť transportované za špecifickými účelmi alebo efektami. Napríklad vzdušný stĺp (plume) lepkavých častíc môže byť vytvorený so zámerom zvýšiť vzdušný odpor pôsobiaci na balistickú raketu alebo na satelit prechádzajúci cez neho. Dokonca aj stĺpy plazmy, ktorá má podstatne menšiu hustotu nabitých častíc, než je popísané vyššie, vytvoria brzdné atmosferické efekty na rakety, ktoré výrazne odlišným spôsobom ovplyvnia ľahké (falošné) hlavice od ťažkých (reálnych) hlavíc a tento vplyv môže byť použitý k rozlíšeniu medzi týmito dvomi tympmi hlavíc.
Pohybujúci sa stĺpec častíc môže slúžiť ako spôsob zásobovania vesmírnej stanie alebo na sústredenie (focusing) značného množstva slnečného svetla na vybrané miesta zemského povrchu.
Môže byť realizovaný prieskum/monitoring (surveys) v globálnom rozsahu, pretože týmto spôsobom je možné výrazne pozmeniť prirodzené magnetické pole zeme riadeným spôsobom pomocou plazmových beta efektov, výsledkom čoho môže byť napríklad zlepšenie magnetotelurických prieskumov ( magnetotelluric surveys).
Taktiež je možná obrana proti elektromagnetickému pulzu. Zemské magnetické pole môže byť vo vhodných výškach oslabené alebo narušené s cieľom modifikovať alebo eliminovať magnetické pole v oblasiach s vysokou Comptonovou produkciou elektrónov (napríklad pri atmosferických j,drových výbuchoch). Vysoko intenzívne, presne kontrolované elektrické polia môžu byť vytvorené/poskytnuté vo vybraných lokalitách na rôzne účely. Napríklad plazmový obal okolo balistickej rakety alebo satelitu môže byť použitý ako spúšťač na aktivovanie takéhoto poľa s vysokou intenzitou za účelom zničenia rakety alebo satelitu.
Ďalej je možné vytvoriť nepravidelnosti v ionosfére, ktoré budú interferovať s bežnou prevádzkou rôznych typov radarov, napr. radarov so syntetickou apertúrou (synthetic aperture radar).
Tento vynález môže byť taktiež použitý na vytvorenie umelých pásov zachytených častíc, ktoré môžu byť následne študované s cieľom určiť stabilitu takýchto oblastí. (pozn. prekl: asi myslené umelé vytvorenie ďalšieho Van Allenovho radiačného pásu okolo zeme)
A ďalej, v súlade s týmto vynálezom je možné vytvárať oblaky častíc (plumes) za účelom simulácie a dosiahnutia presne rovnakého efektu ako detonácia “vysokej” j.drovej hlavice bez nutnosti také zariadenie naozaj odpáliť. (t.j. umelé vytvorenie efektu elektromagnetického pulzu, pozn. prekl)
Z toho je vidieť, že oblasti použitia sú početné, ďalekosiahle a mimoriadne rôznorodé vo svojom úžitku.
(Koniec citátu z patentu. Ospravedlňujem sa za možné terminologické chyby prekladu).
Stručne zhrnuté, vidíme, že účelom HAARP je nasledovné:
– zničiť, odkloniť alebo dezorientovať balistickú raketu alebo lietadlo
– modifikovať počasie
– zmeniť chemické zloženie určitej oblasti atmosféry pomocou zvýšenia alebo zníženia výskytu ozónu, dusíka, CO2, CO a oxidov dusíka.
– zvýšiť atmosférické brzdné trenie u balistických rakiet a satelitov
– sústrediť veľké množstvá slnečného svetla na vybrané oblasti zeme.
– pozmeniť magnetické pole zeme za účelom napríklad prieskumu
– vytvoriť presne regulované elektrické polia vysokej intenzity vo vybraných oblastiach na rôzne účely
– vytvárať nepravidelnosti v ionosfére, ktoré budú interferovať s bežnými operáciami rôznych typov radarov
– vytvoriť plazmové oblaky so zámerom simulovať EMP efekty detonácie “vysokej” j.drovej hlavice
– – –
Čo s tým majú spoločné Chemtrails?
Podľa Dr. Michaela Castle http://proliberty.com/observer/20060504.htm
HAARP je používaný na mnohé utajované projekty, pričom modifikácia počasia je jeden z najzákladnejších cieľov. Mikrovlnné, Extreme Low Frequecny (ELF), Very Low Frequency (VLF) a iné na EMR/EMF založené systémy sú vysielané do atmosféry a odrážané ionosférou späť cez zemskú stratosféru a atmosféru, kde rôzne vzduchom nesené chemické častice, polymérové vlákna a iné absorbery a odrážače elektromagnetických frekvencií sú používané na odtlačenie alebo pritiahnutie prevládajúcich vzdušných prúdov (jet-streams) s cieľom zmeniť vzorec počasia. V mnohých prípadoch boli v patentovaných systémoch nájdené technológie na vyvolávanie sucha. Vytváranie sucha vzniká, podľa prezeraných technológií, pomocou ohrievania stratosféry pomocou mikrovĺn, umiestnenia vzduchom nesených častíc do vzdušného priestoru a následne pozmením základných vlhkostných gradientov pomocou mikrovĺn z HAARP a vysušením regiónov chemicky pomocou zmesí titanátov bária(barium titanates), metylovaného hliníka (methyl aluminuim) a draslíka.
HAARP preráža do atmosférickej ozónovej vrstvy masívne diery. To je dôvod prečo sa v súvislosti s HAARP spomínajú stratégie obnovy ozónovej vrstvy. Avšak “záplatovanie” týchto dier v ozónovej vrstve sa stalo pre U.S. Air Fore a FAC letové operácie štandardnou praxou. Americká Air Force v poslednej dobe (2001-2002) presedlala na technológiu používania nepilotovaných vzdušných strojov (unmanned aerial vehicles (UAVs)) . Vysoko letiace stratosférické robotické platformy odstraňujú nutnosť pilotovaných operácií. Roboti si nesťažú, nikdy nerozprávajú a nikdy sa nezdružujú v odboroch. Navyše Welsbachova technika tlmenia ozónových dier používa chemikálie, ktoré sú pre ľudí a životné prostredie toxické.
Welsbachove reflexné látky využívajú hliník, thórium, zirkónium a iné tepelno-reflexné kovy a kovové oxidy. Thórium dosahuje v zásade 98 percentnú čistotu. Thórium a zostávajúcie 2% (identifikované ako rád,oaktívne materiály) skôr či neskôr spadnú na zem. Stredná a Východná Kanada zažíva niečo, čo bolo klinicky identifikované ako otrava thóriom. Neexistujú žiadne iné bežné zdroje thória v tomto regióne. Všetko pochádza zo stratosferického rozprašovania aerosolovaných častíc ťažkých kovov.
[…] Zloženie najčastejšie spomínané pri použití na záplatovanie ozónových dier je selén a aromatické uhľovodíky ako je toluén (benzénový komponent zemného plynu) a mixované izoméry xylénu. Rozprašované zo stratosféricky letiacich lietadiel, film z tejto jedovatej zmesi dopadá do oblasti tesne nad tropopauzou – na ozónovú vrstvu. Ozón, tzv. trojatómový kyslík, sa rýchlo tvorí vplyvom ožiarenia selénu a uhľovodíkov s UV/A svetlom. To je identická fotónovo-chemická reakcia, ktorá spôsobuje dni s “ozónovým poplachom” a je problematická. Reakcia selénu s UV žiarením je rovnaká ako reakcia, ktorá prebieha počas xerografie: kopírovací stroj generuje malé množstvá ozónu keď sú selénové tonery ožiarené UV zdrojmi svetla.
Americké NASA satelity Total Ozone Mapping (TOM) potvrdili výskyt záplatovacích ozónových operácií zásadne nad severnými sektormi severoamerického kontinentu. Pozorovali sme tento fenomén od začiatku roku 2000.
V dôsledku spadu selénu a aromatických uhľovodíkov (a sú značné dôkazy, že toto sa opakovane v Spojených Štátoch a Kanade dialo) dochádza k predávkovaniu benzénom. Karcinogenita benzénu je bez pochyby známa. Kontaminácia povrchových vôd benzénom je trvalá hrozba. Otrava selénom je symptomaticky podobná iným typom otráv ťažkými kovmi (napríklad olovom a ortuťou).
(článok je podstatne dlhší, venuje sa detailne jedovatým látkam z chemtrails. Celý preklad sa nachádza tu: ).
– – –
Záverom
Ak je to pravda, tak máme na krku veľký problém. Keďže sa jedná o vojenský program, v prevažnej väčšine prevádzkovaný z územia USA a Kanady, bude v dohľadnej dobe len ťažko možné dosiahnuť jeho zastavenie. A vzhľadom na to, že americká armáda má dlhú históriu absolútnej bezohľadnosti k vedľajším dôsledkom svojich experimentov, obávam sa, že tak skoro sa žiadne zlepšenie nedosiahne.
.
Copyleft: Šírenie a kopírovanie textu je voľne povolené
.
Súvisiace články:
https://diskuter.wordpress.com/2016/04/03/haarp-a-chemtrails-skutocny-ucel-podla-textu-americkeho-patentu/
https://diskuter.wordpress.com/2016/04/10/dr-r-michael-castle-politicke-pozadie-chemtrails-modifikacia-pocasia-jedovane-latky-v-chemtrails-detailny-clanok/
Ďalšie články z rubriky chemtrails:
https://diskuter.wordpress.com/category/chemtrails/


1 komentár:

  1. KAŽDÉ ČÍTANIE TOHOTO SVEDECTVA O tom, AKO ZÍSKAM PÔŽIČKU ZO ZÁKONNEJ A DÔVEROVANEJ ÚVEROVEJ SPOLOČNOSTI Volám sa Kjerstin Lis, hľadal som pôžičku na vyrovnanie svojich dlhov, všetci, s ktorými som sa stretol, boli podvedení a brali som svoje peniaze, až kým som sa konečne nestretol s pánom Benjaminom Breil Lee Mohol mi požičať 450 000,00 R. Pomáhal tiež niektorým mojim ďalším kolegom. Hovorím ako najšťastnejšia osoba v celom dnešnom svete a povedal som si, že ak každý poskytovateľ pôžičiek, ktorý zachráni moju rodinu z našej zlej situácie, poviem meno celému širokému svetu a som šťastný, že môžem povedať, že moja rodina je späť nadobro, pretože som potreboval pôžičku, aby som mohol začať svoj život po celý čas, pretože som slobodná mama s 3 deťmi a celý svet sa zdal akoby visel na mne, kým som nemyslel Pána, ktorý poslal pôžičku, ktorá zmenila môj život a že z mojej rodiny, bohabojný veriteľ, pán, Benjamin, bol Spasiteľ, ktorý bol BOH poslaný na záchranu mojej rodiny, a spočiatku som si myslel, že to nebude možné, kým nedostanem svoju pôžičku, pozval som ho k svojej rodine - spolu strana, ktorú neodmietol, a poradím každému, kto skutočne potrebuje pôžičku, aby kontaktoval pána Benjamina Breila Leeho prostredníctvom e-mailu na adrese (247officedept@gmail.com), pretože je tým najrozumnejším a najlaskavejším veriteľom, sa niekedy stretli so starostlivým srdcom. Nevie, že to robím šírením jeho dobrej vôle smerom ku mne, ale mám pocit, že by som sa o to s vami mal podeliť, kontaktujte správnu pôžičkovú spoločnosť. E-mail: 247officedept@gmail.com alebo whatsapp + 1-989-394-3740. ,

    OdpovedaťOdstrániť