piatok 7. marca 2014

     Odkazová schránka pre CHKO HORNÁ ORAVA 
   a NP MALÁ FATRA      Jaskyňa Ľudmila - zatiaľ najkrajšia jaskyňa v Malej Fatre.... je tiež svojou dĺžkou druhá najdlhšia jaskyňa
      v Malej Fatre - doposiaľ zameraných 210, 9 metra - celkom odhadovaná dĺžka zatiaľ viac ako 230 metrov.
      Po spojení s Jaskyňou udavačov dosiahne dĺžku okolo 260 m.
      Hlavný ťah jaskyne smeruje na juh do masívu Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander. Jaskyňa sa od jesene 2013
      správa ako horný vchod systému a v letnom období mohutne nasáva vzduch.. Prieskum jaskyne je mimoriadne náročný
      hlavne pre úzke a nízke priestory vyplnené bohatou krasovou výzdobou. V najvzdialenejších častiach je dno zaliate
      vodou a jazierkami. Prieniku do ďalších častí jaskyne prekáža znižujúci sa strop chodby na Gavlasovej méte a bohatá
      kvalpová a sintrová výzdoba.
          Isté je iba jedno, že nie je isté nič..... Kto kráča ďaleko pred tebou, ten nemá záujem ťa zdržiavať....
 
          24 mája 2014 v sobotu sa uskutoční v lome Kraľovany II jaskyniarska akcia Aragonitu. Ciele: práce v Jazernej
          jaskyni a meračská akcia v Ľudmile. Podobne prebehne akcia na lokalite pravdepodobne aj v nedeľu 25 mája
           Zaistenie a transport troch šúlkov starej trhaviny zabezpečil policajný pyrotechnik začiatkom mája pri našej
           námätkovej kontrole pracovnej sondy Srdiečko. (Jazerná jaskyňa)

          1. júna sa poriada prieskumnáakcia akcia na lokalite Lom Kraľovany II - Jazerná jaskyňa
           Na akcii bol uskutočnený nález ďalšej starej trhaviny, ktorú prišiel vyzdvihnúť policajný pyrotechnik.
           Akcie sa zúčastnili M. Hulla. M Grossmann. M. Hýll, E. Piovarči.
          7, a 8. júna sa na jazere uskutočnia ďalšie dve akcie. V sobotu sa uskutoční meračská akcia v Ľudmile a v nedeľu
          pracovná akcie v Jazernej jaskyni
          Akcie 7 júna sa zúčastnili T. Hulla ako služba pred jaskyňou, E. Piovarči, M. Geossmann, M. Hulla, ktorí
          previedli akciu v jaskyni. V náročných podmienkach sme znížili hladinu jazierka pod Medovým kváplopádom
          a následne sme natiahli Tri krátke polygónové ťahy v užine meandra prítokovej chodby v celkovej dĺžke 4,9 m
          čím jaskyňa dosiahla zameranú dĺžku 215,8 m
          Akcie 8 júna sa zúčastnili P. Kozoň. E. Piovarči, M. Piovarčiová v spolupráci s potápačmi sme osadili vrecia
          na odpad do 12-stich sudou rozmiestnených ako odpadkové koše na lokalite jazera a následne sme vo
          veľkej horúčave ťažili suť z Jazernej jaskyne...

15. 6. sa uskutoční akcia v Jazernej jaskyni - ťaženie závalu. V dňoch 20 až 22. 6 sa na jazere koná pracovný jaskyniarsky zraz spolu s geofyzikálnym prieskumom v juhozápadnej časti lomu Kraľovany II. Pracovať sa bude v Jazernej jaskyni a v jaskyni Ľudmila


Všetkých priaznivcov jaskyniarstva, prírody a AKCIE pozývame na jaskyniarsky pracovný zraz k jazeru do Lomu Kraľovany II

        Akcia sa začína v piatok 20. 6. príchodom účastníkov k jazeru kde sa vybuduje stanový tábor pri ústi do Jazernej jaskyne... Žiadame  najmä členov JS Aragonit, aby  prišli už v piatok pomôcť budovať táborisko (spoločenský stan, chistanie dreva , transport materiálu, úprava prístupovej cesty pre vozidlá) akciu nabitú zaujímavým programom končíme až 22. 6. 2014

       Program:

Nonstop štafetová akcia v Jazernej jaskyni s podtextom že možno príde aj pyrotechnik
Štúdijné a poznávacie akcie v jaskyne Ľudmila
Geofyzikálny prieskum v okolí geologických vrtov v juhozápadnej časti lomu, ktorý prevedú pod vedením Mgr, Ondreja Turského doktorandi vysokej školy z Ostravy
Relax, slnenie, plávanie a potápanie na jazere (i v guláši a pive) plus vyhliadkové jazdy motorovým člnom, ktoré uskutočnia športový potápači z Hippocampusu Martin

        Večerný program pri táborovom ohni tvoríme spoločne, naháňanie dopamínu aj pri disco šou, gitarové songovanie, premietanie diafónov na veľké plátno z činnosti JS Aragonit a OS Veľká Fatra. Premietanie filmov zo zahraničných expedícii UK Bratislava  Nočné plávanie s čelovkou cez jazero a nočná akcia potápačov pod hladinou jazera

         Ak neviete čo so sebou tak rozhodne prídite – radi Vás uvidíme


          Foto s pracovného zrazu : http://aragonit9.blogspot.sk/2014/06/pracovny-zraz-na-jazere-20-az-22-jun.html


          Sobotu a nedeľu 5 a 6. júla sa uskutočnia akcie v Lome Kraľovany II. Pracovať sa bude v Ľudmile a v Jazernej jaskyni.

          13 júna v nedeľu sa uskutoční akcia v jaskyni Ľudmila pokúsime sa o prekonanie užiny v odbočke za Medovým kvaplopádom


           Magický podvečer na jazere na jednej z najväčších spelelologických akcií v Lome Kraľovany II.
          Partia meračov sa skladala zo šiestich ľudí.... V poslednom meraní dňa  pracovali Peťo Janoušek, Rony Tretiník,
          Jožo Ridzon. Edo Piovarči, Martin Studený a samozrejme vedúci teamu Ondrej Turský
          V Zlatej hodinke sa hladina jazera zapálila do zlatova.....
          Kufrujeme sa hore k Ľudmile..... Toto meranie sme mali už dávno v pláne konečne sa uskutočnilo a stalo sa z hľadiska 
          speleologického prieskumu najdôležitejším a najúspešnejším meraním na lokalite.
          V utorok mi Ondrej Turský poslal výsledok merania a napísal k nemu toto:
          v příloze posílám vyhotovený profil z Ludmily. Profil vyšel velice pěkně. Na 32 m, na kterém začíná suťové pole
          (osyp velkých kamenných bloků), byla zachycena v hloubce 5m nějaká vysokoodporová anomálie. Dále na 74m,
          kde se skutečně nacházel vstup do jeskyně, je také zachycena zóna s velkými odpory, což by měla být Ludmila.
          V podzemí jsem nebyl, ale to už bys měl dobře vědět Ty, jestli to skutečně odpovídá průběhu jeskyni Ludmila.
          Jinak v připovrchové zóně je velmi hezky vidět vidět vliv solanky na uzemňování, pomocí které jsme snížili odpory.
          Dle mého tedy tento profil potvrdil Ludmilu. Odporové hodnoty také nejsou nijak závratně vysoké, což docela
          odpovídá i z profilových měření z našich končin v Beskydech či Jeseníkách. Poslední dobou se opravdu začínám
          přiklánět k tomu, že velmi vysoké odpory jsou reprezentovány kompaktními vápenci či dolomity. Ale chce to opravdu
          ověřit buďto kopáním nebo vrty.
          Pohľad z dna sondy ktorou sa snažíme preveriť nameranú odporovú anomáliu na geofyzikálnom reze Kraľobany solanka 
          pred západným portálom plánovaného tunela dialnice D1 Malá Fatra na trase Turany - Hubová
           Áno ide o historické meranie.Všetky elektródy boli hneď na prvá krát vďaka solanke bezvadné a nebolo treba nič.
           pretĺkať. Osádzanie elektród na 66 metri tesne 7 m od vchodu do Ľudmily...... Ondrejovi Turskému asistujú pri kotvení
           elektród ochranári Roald Tretiník s vedrom solanky a Peter Janoušek - celkom vpredu
          Ihneď odpovedám Ondrovi:
          Tam 10 m pod vchodom do Ľudmily vôbec nejde o Ľudmilu. Ide presne o to čo sme hľadali a čo signalizovala
          aj telestézia a o čom nám rozprával aj zamestnanec lomu. ide o ostatok jaskyne ktorá sa nachádza pod Ľudmilou
          o tú jaskyňu ktorú tam odťažili len čiastočne. Odpor je tam okolo 70 - 80 000 oh m. Mohlo a malo by to byť
          niečo významnejšie. Mohlo by ísť o väčšiu jaskyňu akou je Ľudmila. Ludmila klasá od vchodu len 2 m a potom ide
          vodorovne na juhovýchod a teda nemá s tým čo sme namerali žiadny súvis. Tak že Heuréka Ondrej výborné
          a vydarené meranie.Solankovanie sa vyplatilo. Jaskyňa o ktorej nám rozprávali pamätníci a ktorá bola odťažená
          v roku 1985 existuje a bude to väčšia jaskyňa, teda ak nejde o superkompakt zasa:-) Na prvom solankovom reze
          máme 100 000 oh m odpor. Tam to bezpečne overíme,
          Je veľmi pravdepodobné že toto meranie bude historické, lebo ho overíme a ak je to jaskyňa je to tá veľká a krásne
          vyzdobená jaskyňa "Veľká dvorana", na ktorú tu narazila ťažba v roku 1985.
          Preskumom v ďalších týždňoch sa výkopovými sondami dokázalo že s prípade anomálií na tomto meraní ide
          skutočne o krasové priestory. Prekopali sme sa do nich na 39 metri merania pod vchodom do jaskyne Udavačov,
          kde sa navhádza výraznejšia anomália 2.5 m pod povrchom. Vysoké odporové hodnoty v celom rozsahu
          zodpovedajú krasovým dutinám. Tá navjäčšia má úctyhodné rozmery 8 x 3,5 m, rozhodne ide o podstane
          väčšie priestory aké existujú v Ľudmile

V mesiacoch september október a november prebieha v lome Kraľovany II intenzívny speleologický prieskum pre NDS. Prieskum má zistiť aký by mal plánovaný dialničný tunel Malaá Fatra vplyv na konkrétne jaskyne v PP Kraľoviansky meander.
 http://aragonit9.blogspot.sk/2014/11/brizolitova-jaskyna-8-az-9-novembra-v.html
 http://aragonit9.blogspot.sk/2014/10/blog-post.html

Správa o prieskume bola v konečnej verzii odovzdaná NDS 15 decembra 2014

          My len prehlbujeme a rozširujeme priestor.... Na diamantovým vŕtaním už teda máme zaujímavú dutinku, Prebiť sa ňou
          dovnútra masívu však nebude tak jednoduché ako sme si to pôvodne mysleli. Bude sa tu treba tvrdo oprieť do roboty.
          Práca je tu na samom začiatku. Šance sú však väčšie ako keby sme mali prekopávať všetky násypy pod stenami
          v oblasti odporovej anomálie.

           Akcie na prieskume prebiehajú plynule až do konca roka 2014 a pokračujú aj po Novom roku 2015
           V lomovej stene....
          Niekto sa pokúšal rozbiť alebo aspoň znefunkčniť zámok na uzávere jaskyne Ľudmila. 30 decembra 2014 sme ho museli 
          vymeniť...
            Opäť a opať sa neúnavne štveráme nad jazero aby sme pokračovali v prácach na prebíjaní sa do masívu nad
            Diamantovým vŕtaním
          Na prvú akciu v roku som naozaj nemohol nikoho nahovoriť. Všetci mali iný program, výlety, chaty atď... A tak som zavolal
          Janovi a ten ma zachránil a mal chuť vyraziť. Do terénu vyrazili aj naši priatelia z Oravy  Jožo Ridzoň s bráchom
          a kámošom....
          Šťastný Nový rok 2015 veľa zdravia, šťastia i toho najkrajšieho citu prajú jaskyniari z Aragonitu
          Takúto zimu sme mali mať na Vianoce.... Trojkráľová akcia zo 6 januára 2015
          Dostali sme sa v jaskyni nad diamantovým vŕtaním do otvorenej vodou erodovanej poruchy vyplnenej sedimentom.
          Z jaskyne vanie teplý prievan čo svedčí o vrchnom vchode systému. Priestory by mali byť pod nami.

Akcie sa budú v roku 2015 uskutočňovať pravidelne cez soboty a nedele a sústredia sa na exploračné prieskumné práce v nových jaskyniach - v jaskyni pod udavačkou v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním, na prerážke v Omarovej studni v Jazernej jaskyni a v jaskyni Ľudmila

           10 január 2015  Novoročná jaskyniarska kapustnica na jazere....
          Pred jaskyniarskou akciou sme si dali najprv lázeň....
          V jaskyni prebiehala dokumentačná činnosť....
          Päť Hippocampusákov a dvaja Aragoniťáci vliezli v rámci kondičnej prípravy do ľadovej vody....
          Foto po akcii v jaskyni....
          Na poludnie sme vliezli do vody v celku kolektívne a veselo... Bola spravená dohoda že sa v nasledujúcu sobotu
          všetci opäť stretneme v ľadovej vode jazera a jaskyniari potom budú pracovať v Jaskyni nad diamantovým 
         vŕtaním
             7 marca sme na jazere nemali veľký jaskyniarsky kontingent.... Po riadne studenej vode sme vyrazili do akcie len
             dvaja, ale zato sme podali celkom slušný výkon...
            Tentokrát mali najdlhší pobyt vo vode baby Katka. Maja a Mirka cca 14 minút, Sväťo 11 minút ja som si polepšil
             cca len o minútu dostal som sa na zhruba 8 minút s čím som nadmieru spokojný.
            Začíname hĺbiť šachtu nadol.... vypadá to tak že to pôjde a profil bude dobre priechodný.....
            Diera do ktorej investujeme energiu na začiatku roku.....
            Perspektíva vykopu začína byť aspoň zaujímavá....
            28 marca v Hlinenej stene pokračujú práce na prerážke.....
             Sonda pod Ľudmilou v J. nad diamantovým vŕtaním dosiahla 2 mája hĺbku - 3 m
             Jarná nádhera  nad Šútovom........
              Jaskyniarska dumka pri kvaplopáde pod Barokovým balkónom....
               V sobotu 2 mája bolo v lome Kraľovany II na akcii celkom 14 jaskyniarov. Jožo Ridzoň s bráchom bol už hore v teréne.....
               a Maja fotila.... tak že pekne veľká akcia....
             Žlté jazierko..... v Druhej sintrovej bráne.....
 
            Akcia sa rozbehla aj 9 mája. Bolo nás síce pomenej ale predsa sme sa dali dohromady a popracovali sme
            v trojici nad Diamantovým vŕtaním

             Naši plavčíci na vode... dnes sa púlávalo cez jazero až dvakrát po sebe.
             Dve smeny sa nám podaria zrejme až v nasledujúci týždeň..... Mali by sme dostať posily.... musíme klesnúť ešte
             minimálne ďalšie 3 m do hĺbky
             Výšlap strminou do sedielka.....
            Bratia Ridzoňovci pracovali 23, 5, v sonde pod Udavačkou. V druhom vchode do Jaskyne udavačov vyplašili 7 zavesených
            netopierov, ktoré následne vleteli do jaskyne. Toto je vzhľadom na ojedinelé sledovanie netopierov na tejto lokalite
            pozoruhodné zistenie. Podľa ERT maraní nad Jaskyňou udavačov by mal existovať väčší krasový priestor....
            Peťo Kozoň tu videl vletieť netopiera do závalu. To miesto bude treba preskúmať....
             Po záchrane tohoto prostredia, ktoré treba čoskoro rekultivovať a vybudovať tu oázu pokoja a oddychu....
            23 májasonda dosiahla hĺbku takmer 4 metre
            Dlhodobo zabúdam fotiť detajlnejšie dno výkopu..... rozmýšľam ako práce urýchliť......
              Práce v sonde pokračujú každú sobotu pravidelne od začiatku roku....
.
            Postup k najväčšej anomálii sa poriadne pribrzdil.....na čalbe nám to riadne stvrdlo..... 24 október 2015
             Nádherná sobota po dlhých dvoch týždňoch olovenej a upršanej oblohy.....  Balzám na dušu spolu s pestrími farbami
             jesennej zelenej steny nad vodou v mŕtvom ramene Krpelianskej priehrady....
             V sonde pod Udavačkou poriadne zapracoval Peťo Sliačan s OS Ružomberok.....
             Na akcii sa zúčastnilo vzácne 12 ľudí. 6 chlapov prišlo zo Zakamenného jeden z Trnavy traja sme boli zo Žiliny
             a dvaja z Ružomberka.....
             Protisvetlo v Kraľovianskom meandry....
             Ťaženie v sonde pod Udavačkou odkrýva zrútené priestory, ktoré zničila ťažba......
              Chlapci z Oravi odkopávali sutinový kúžel pod ktorým sa predpokladalo zavalené pokražovanie stratenej jaskyne.
            Jeseň je na jazere nádherný....
             Výlov rozbitých kvápľov....
              Keď sme dorazili chlapci už makali na suťinovom kúželi vľavo od Diamantového vŕtania......
            Chlapci si robili prču že aby som nedostal pruh:-)
            Dnes sme videli na vode plávať len dvoch ľudí blízko pri brehu.....
              Tu už teraz máme ďalšiu jaskyňu..... Je to už deviata jaskyňa v lome Kraľovany 2
             Pohľad zo sondy ku vstupnej šachte.....
             Okukané pohľady do brezového hája nad jazerom....
             Chalani už vytiahli 40 vedier kamenia.....
             Zbiehame k základni....
             Toto nám v Malej Fatre vždy chýbalo.....
             Dolu hlavou to nie je len tak.....
            Ako zlato na Klandajku....
            Laserová šou...... nám pomáha raziť cestu dopredu..... Jaskyňa slnečného lúča....
            Jazero miesto sily a energie......
             Začali sme rovnať terasku nad studňou....
            Krásne miesto hodili by sa tu ďalšie zaujímavé jaskyne
              Aby sa lepšie ťahali prepravky.....
             Dnes sme hore zavčasu.....
             V poslednej dobe máme na akciách stále viac ľudí a to je dobré.....
             Písal nám priateľ Maťo Gašpar až z Kansasu, že keď príde na sviatky domov intenzívne sa zapojí do činnosti....
             Máme fandov rozlbehaných po celom svete....:-)
             Takto plocho vyzerala čelba na začiatku akcie....
            Tréningové cvaky a výrezy obrazu dodrásanej krajiny.....
             Nad nami to nie je komín a vpredu to znie poriadne duto......s hlsvne ide raziť chodbu dopredu.----
            Jeseň je tu nsjkrsjšis....
            Vyliezame z diery až pri západe slnka....
            Na brehoch Krpelianskej priehrady......
            Oheň jesene......
            Nádherný deň. Makali sme nad Diamantovým vŕtaním až do západu slnka....
             22. novembra sme dali po dlhšej pauze ďalšiu akciu nad Diamantovým vŕtaním  sme tam už 12 m v masíve a vypadá
             to zaujímavo
             Mazanica na vodnej hladine....
             U nás taká obyčaj sekeru mi požičaj......
            Posledná zlatá minútka nad jazerom....
            Voda mala okolo 6 -7 stupňov a dala už poriadne zabrať... som bez tréningu preto tá voda tak bolí..
            Nedeľa 22 november vyrazili sme k jazeru neskoro lebo Martin prispal. Preto že sme boli len dvaja nepracovali sme
            v sonde pod Udavačkou kde je už treba 3 ľudí ale nad Diamantovým vŕtaním.....
            Vpravo nás to púšťa do ílovitého materiálu  klesajúceho nadol.....
             Bude to tu mordovisko.....
            Nie že by jazero lákalo ale na dnes máme dosť.....
            Čelba na ronci roku 2015
             Nepretržite pracujeme v lomovej stene vždy v sobotu alebo v nedeľu
             ODKAZ NA SPRÁVU o ˇčinnosti JS ARAGONIT v roku 2015:
             http://aragonit9.blogspot.sk/2016/02/normal-0-21-false-false-false.html
             Meranie ERT z terasy Ľudmila z decembra 2015

              Porovnanie s meraním z roku 2014 prevedeným a spracovaným Ostravskou univerzitou....
             Zo silvestrovskej terénnej akcie v Turskej doline....
             Na skalnatom hrebeni Dedovej.....
         Akcia s Moravskými jaskyniarmi zo 6 februára 2016.....
             Boj s blokmi zasadenými na dne chodby..... veľmi zavadzajú v ceste dopredu..... Chlapci tu odviedli veľký kus
             dobrej práce.
            Ide sa na to pozrieť aj Peťo. Výška kanálu je cca 10 - 20 cm. Meandruje dopresu.
             Je to ale poriadna drina. S týmito kompaktami  mali problém aj drvičky v lome....
            Posielame hore najprv prvú trojku nech sa už pracuje a netrpezlivo čakáme na Hýlla. Dorazili sme na dvoch autách
            zo Žiliny celkom 10 ľudí, následne po nás dorazilo autom z Ružomberka 5 jaskyniarov s OS Ružomberok...
            Následne dorazil tranzit potápačov so 4 ľuďmi. Tak že celkom 19 ľudí... Neskôr ešte dorazil autom Palo Jurečka
            a Jožo Rydzoň až po ňom Marián Hýlll tak že celkom sa akcie zúčastnili 22 ľudí
             Na stretnutie a na akciu.....  Počasie nám moc nevyšlo ale nám to nevadilo....
             Dorazil na chvíľu aj Sväťo Bumbala. Doviezol parádne skladacie stoličky. Na lyžovačke narazil rameno....
             tak že do vody asi nemôže......
             Keďže kuchár nedorazil včas  dala sa do práce kuchárska rada......
              V kotly to pekne rozvoniavalo....
             Zálohy do poslednej smeny ostávajú na základni....
                 Dokonca nám začalo aj pršať do kšeftu:-)
              Transport materiálu po terase.....
              Transport centrály pod  Diamantové vŕtanie.....
              Prišiel aj Marián Hýll a vyviezol nám centrálu do sedielka, škoda že prišiel až na obed a centrála nemohla fachčiť
              už od rána, nuž načakali sme sa volajúc mu každú polhodinu... kým konečne dorazil....
              Ružomberčania sa pustili do roboty so svojou vŕtačkou.......
             Na ďalšej väčšej akcii 12 marca sme použili centrálu a príklepovú vŕtačku
             Prišli nám pomôcť Ružomberskí jaskyniari.....
                Rozbíjanie kompaktu príklepkou ide len veľmi ťažko.... škoda že nikto z Veľkej Fatry nemohol prísť s búracím
                kladivom.  Skvelí Harániho ťah s dvoma pyropatrónmi dosiahol svoj cieľ dokonale.... a dostal nás do izolácie.
                Neostáva iné ako kúpiť ešte jedno menšie kladivo.....

            Ťažká to banícka práca. Pre chalanov nič mimoriadne len to čo už poznajú.....
               Guláš už bol hotový a začali sa rozdávať nášupy......
             V jaskyni sa zatiaľ tiež tvrdo maká.....
             Dobrú chuť.....
            Ideme hore aj s inšpekčnou kamerou pozrieť do kanála ku ktorému sa akosi nemôžeme dostať.
             Zväčšil a rozšíril sa operačný priestor na čelbe.....
           Porucha za ktorou je priestor široký minimálne 30 cm  je tam sypký sediment na dne a na ňom sú nadrolené
           ostrohranné skalky, hneď za poruchou je na dne asi 15 cm dlhý úlomok skaly. Je to prvý relatívne väčší priestor
           pred nami v tejto časti výkopu. Po metri sa priestor zahýba nadol. Rozhodne bude treba prelomiť cca 40 cm
           kompaktu aby sme mohli do priestoru priamo nahliadnúť....
              Stihli sme vytiahnúť len jednu prepravku stmievalo sa.....  ťaháme materiál von.....
            Napadlo ma ešte niekoľko myšlienok. K anomálii by sa dalo prekopávať prakticky aj zhora priamo z Ľudmily z priestoru
            pred uzáverom. Sme tam už  dnom takmer 2 m hlboko a takmer priamo nad anomáliou.
            Nad niečím podobným sme už uvažovali že ten úvodný dóm vypraceme a vyťažíme aby sme odkryli zasypané
            jazerné sintre.
             Keď sme zišli na základňu bola už tma....
            Dostali sme sa mimo prúd party otužilcov a tak už len takto samotársky živoríme....
             Napadlo ma čo tak vbehnúť do vody a pár sa nás našlo čo s tým nemali problém:-)
             Na základni vládla dobrá nálada......
           Kráčam ťažko a opatrne aby sa nerozbehla depka.... Martina už lomí..... 2 aprál 2016
              Idilka modrej nad základňou tak krásne tu už dlho nebolo....
               Na budúci týždeň sa nám tu črtá väčšia akcia - potápači chcú ísť pozrieť do jaskyne. A o niečo neskôr sa plánuje
               záchranná akcia požiarnikov, ktorí by skúsili vytiahnúť z jaskyne zraneného jaskyniara.
              Tie bločky sprava pôjdu vyrvať.  potom azda uvidíme do  meandra za poruchou....
            čelba je teraz pohodlná ale pritvrdá na sekáče a kladivá......
             Martin sa do toho poriadne zaťal či obul?
             Marcel sa posiluje klobáskou krájanou na displeji svojho mobilného telefónu..... fakt zírame.....
              A tak si tu žijeme....
            Jediná PF v tomto roku.....
             Martin rýchlo strieda náradie......
             Prehríza sa mäkším materiálom doprava a vôbec ešte netuší na čo vpravo narazí.....
             Vodou vyhladené úlomky skál  zo sedimentu za poruchou.....
            Cesta prináša moc a lásku.......
            Naša erózna činnosť je tiež intenzívna...... podkopávame blok zospodu aj zboku.....

      V tlame Levovej.
     Prebili sme sa cez tvrdú prekážku 
     do mäkkých sedimentov na 12-tom metri.....
        7 máj 2016 - 90 foto.
        Otázka Pravdy:
        Celý povrchový variant úseku Turany - Hubová vedie cez zosuvové oblasti.
        Evidentne bolo chybné rozhodnutie viesť diaľnicu týmito oblasťami. Bude niekedy za túto 
        chybu vyvodená zodpovednosť?
        Odpoveď ministra:
        Zodpovednosť už vyvodená bola. Vymenil som šéfa Národnej  diaľničnej spoločnosti.
        On bol zodpovedný za všetky tieto aktivity aj za zmenu trasovania. Považujem to za vybavené.
 http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/392340-brecely-obchvat-bratislavy-podpise-ma-vsak-dve-podmienky/
        Tak že sa zdá, že naše snaženie nebolo márne!!! Dúfam že toto ochranárov v oboch 
       Národných parkoch Malá a Veľká Fatra  poteší.
http://aragonit9.blogspot.sk/2016/05/prebili-sme-sa-cez-tvrdu-prekazku-do.html

             Martin konečne preliezol k mäkkým sedimentom....do Levovej tlamy
             Na druhej strane za poruchov. Sme tam už na 12.stom metri v masíve..... Už sa tu treba len postupne
             zakopať do sedimentu
              Pohľad k Hornej Rovni.....
              Premiestňujeme sa od základne k lomovej stene nad jazerom
             Misteriózny Hoblík
             Martin zoskočil do sondy a ide si to obzrieť.....
               Pôvodné dno zavaleného jaskynného priestoru.....
             Porucha smerom k Ľudmile..... Jaskyňa už má dĺžku 7 m.  Postupne sa tu bude dať predierať poruchou dopredu....
            Zrútení stena jaskyne s bohatou výzdobou......
            Chlapci to pojali ako archeológiu a očistili dočista pôvodné dno prasového priestoru s množstvom stalagnitových
             pňov....
            Nad jaskyňou Oravských drakov.....
             Druhý kanál je priechodnejší.....
             Krajina za Solinkami....
            Na každej akcii sa čosi pohne dopredu. Ešte dve tri akcie a budeme zakopaný na druhej strane za poruchou.....

            Samota znamená slobodu. Je to kotva v prázdnote. Nebyť k ničomu pripútaný, to je moja definícia slobody....
            John Lilly
              Už sme sa tam dostali len aby to bolo pohodlnejšie musíme si tam vydobiť viacej priestoru....
            Veľké oživenie sme zaznamenali návštevou jaskyniarov z Moravského krasu...
            http://aragonit9.blogspot.sk/2016/06/jaskyniari-z-moravskeho-krasu-opat-na.html
             Bol to pre nás jaskyniarsky sviatok. Počasie perfektne vyšlo. Zhuklo sa nás dohromady 10 a to už je akcia na naše
             pomery priamo exkluzívna....
             Na čeľbe bolo tentoraz naozaj veselo.... skrátka radosť pracovať....
             Spolu s našimi priateľmi z Moravy dorazil aj expredseda Hippocampusu Peter  Poláček
              Opäť po dlhej dobe veselejšia akcia v Hlinenej stene....
             Priateľské posedenie okolo stola.....
             Na čelbe začalo byť viac priestoru
            Rozdelili sme sa na dve skupiny jedna pôjde na exkurziu do Ľudmily a druhá do Hlinenej steny......
..             Matúšu a tento sa podaril:-)
            Cestou sa vedú debaty o všetkom možnom.....
           Vpredu je tlačenica.....
              Tu hore  pri Ľudmile je celkom príjemne
             Odrazu začína byť vo vchode tlačenica. Čelbári Martin a Tomáš vyšli von pretože sa ide vŕtať......
              V jaskyni pod Ľudmilou som našiel kočky a na čeľbe vŕtal Matúš Řyček
            Plagát zavesený na Základni s prelepeným termínom..... Akcia sa preložila z 25. 6. na 2. 7. 2016

Boli sme vyčistiť sondu po odpaloch....
       12 jún 2016 (91 foto) Planeta záhad  http://www.nwoo.org/2016/06/13/bilderberg-planuje-spusteni-financniho-kolapsu/


          A je to tu už iná pohodička.
              Najnovší víkrik .- jóga na hladine jazera.....
             A hrozilo že akcia ani nebude, lebo Martin na poslednú chvíľu odvolal svoju účasť. Podarilo sa mi ale prehovoriť
             Peťa Lauka od potápačou....

           Pod dierou sme sa natiahli do overalov  a poďme hore.....
              Už  tam budem......

            Vľavo je rozbitý blok s ktorým sme si dlho nevedeli poradiť.....
            Takto nám to ostalo pred čelbou po posledných dvovh odpaloch..... Sekáčom to pôjde ešte poriadne porozoberať,
            ale zabudli sme ho dolu.....

            Štuchám paisrom do mäkkých sedimentov a všetko sa sype na mňa aj väčšie bločky......
             Na čelbe ma vystiedala Maja... takúto činnosť vôbec neplánovala.... ledva som ju prehovoril aby šla.

            Hore je to mäkké  je tam il a nánosy skrátka mäkko a je tam priestor medzi stropom a sedimentom a čo ma zaujalo
            najviac cítil na tvári slabý ale citeľný prievan

             No je tu stále  práce po hovädo

            Na nasledujúcej akcii rozoberieme popraskaný skalný peˇv s čelba sa stane ešte prístupnejšia....
             Na záver akcie sme všetko ťahali prepravkou von.....

             Ten urobí radosť tam dole.....
              Nadnes bude stačiť.....

            ďalší z balíkov.....
            Ešte pár skaliek treba vytransportovať....

             To bol posledný....
              Kus práce je dnes za  nami......

 Odkaz na správu o činnosti Jaskyniarskej skupiny ARAGONIT v Roku 2016: http://aragonit9.blogspot.sk/2016/11/pomocna-ku-sprave-sprava-o-skupiny.html

             Už 10 mesiacov tu pracujeme v dvojici osamotene...
 
            Prieskum Vianočného kanála....

             Prehrízame sa Vianočným kanálom dopredu..... všetko to tam duto zuní......

            Prekutať musíme všetko.... križuje sa tu tektonika ktorá odvádzala krasovú vodu hlbšie do masívu
             Opúšťame dieru nikdy neviem kedy sa opäť podarí zorganizovať ďalšiu akciu......Z vianočnej akcie v šachte pod
             Tlamou leva

              Servisný priestor je opäť plný. Prevažne pracujeme len dvaja a tak hromadime materiál v servisnom priestore
              odkiaľ ho potom ťažíme von


         http://aragonit9.blogspot.sk/2017/03/jan-pavelka-2017-03-20-2212-pepo-z-depa.html
                      Osobne si nemyslím že by to meranie vyskočilo von zo steny, hlavne keď vieme že sa zalamuje kolmo na sklon
            svahu a previs toho bloku nie je moc výrazný. Aj ako geologická sonda je to tu zaujímavé.....
            http://aragonit9.blogspot.sk/2017/03/konecne-poriadna-akcia-11-marec-na.html

          Ťahačka materiálu z úložiska v servisnom priestore je ťažká práca.....
        2 apríl  2017

            Prace na dne druhej šachty....

           Striedali sme sa  pri kladive no fotil som zväčša zhora .. Peťo načal ďalší blok predtým ako som ho obhrabal...

          Ťahačka vedier....
           Opäť sme zaplnili prístupovú chodbu a bude treba ťažiť  matroš von....
             Banské dielo pod Ľudmilou , musíme tu postupovať obozretne....

             Charakter ťaženého materálu sa výrazne mení
           7 apríl 2017 v dvojke prehlbujeme druhú šachtu
 http://aragonit9.blogspot.sk/2017/04/7-april-2017-v-dvojke-prehlbujeme-druhu.html
                   Postupujeme veľmi pozvolne a našli sme odtokový kanál zanesený ílom a skalím

          Stav v druhej šachte 16.4. 2017 Sme v hĺbke 3 metre

            Posledná akcia 30.4. 2017 
            Práce na prerážke stále húževnato pokračujú aj keď je stále väčší problém nájsť jaskyniarov ktorí by na projekte
            spolupracovali. V lome je práca veľmi ťažká a nezáživná.... prerážka sa mierne vychýlila a vzdialila od nameranej
            anomálie 4 m vľavo. Dostali sme sa do masívu šikmo 13 m,  kolmo na lomovú stenu sme však len 8 m v masíve.
            Od anomálie nás delí kompaktná horninová prepážka, cez ktorú si ale voda v druhej šachte našla cestu. Toto
            je povzbudivý poznatok s posledných akcii.
            Do toho nečasu ani psa nebolo hodno vyhnať 23. 4. 2017
            Upršaný usnežený chladný a sychravý deň. Strašne sa nám nechcelo vyraziť na akciu.... ale skalná dvojka ktorá
            posledných 10 mesiacov osamelo pracuje bez podpory bývalých aktívnych členov Aragonitu, sa nevzdáva.
            Viac menej sme vyrazili kvôli otužovaniu.... hore do diery sa nám nechcelo, ale napokon sme sa zapreli a naliezli
            sme aj do tej našej bane....
            Poobede keď sme šli na 7 minút do vody nám aj trochu svitlo slniečko..... voda mala okolo 6 stupňov. Poriadne
            nám schladla a to je dobre plávanie v studenej vode sa nám predlžuje....
             Taký divoký a chladný apríl sme tu ešte nemali...
            Peťo dnes plánuje ísť skorším vlakom tak sme tu len na skok....
            Máme teraz spoločný problém so základňou.
             Prepravka je v katastrofálnom stave už presluhuje....
             Od Peťa Lauku sa dozvedám že nastali komplikácie so statusom základne najmä pre obec Kraľovany... Tak sme
             sa rozhodli že sa starostovi Kralovian pripomenieme i s našou zásluhou i s potenciálom ktorý tu existuje ak by
             sa objavila väčšia jaskyňa ku ktorej sa práve snažíme prekopať.
            Do Zelenej nádeje ju doniesol ešte Jano Litvík v roku 2010....
            No malo by aj potápačom na oplátku ďalej záležať na našom prieskume a nie len prebrať od nás členov a odradiť
            ich od ďalšieho pracovného nasadenia v lome, preto že už netreba, lebo diaľnica už je v cajchu, nech už pracujú len
            pre nás v Hippocampe. Aragonit už teraz nepotrebujeme. Nie je to správny postoj.
            Dnes tomu moc neublížime...... nabudúce doťaháme a rozbijeme dva balvany v druhej šachte a transportujeme
            ich do skladiska...

             Pôjde to len bude treba v nasledujúcej sezóne viac zabrať. V roku 2017 takmer nemal kto.

             Jedna s viacerých príparavných akcií 15. 10. bolo treba oddrôtovať ostávajúcu časť ježka na uzávere....
          Ale Peťo s Lukášom to hravo zvládli....
          A začalo sa pracovať teda Lukáš sa do toho pustil ja som len asistoval, prepínal káble svietil a sem tam fotil....
           Priestor vľavo od uholníka sme prekryli 4 mm hrubou platňou a privarili sme ju zozadu pevne k rámu a uholníku
           Peťo ako strojník sa osvedčil.... Ani táto naša nová centrála v spoločnom užívaní Hipocampu a Aragonitu
           nestačila na to aby sme mohli mať k dispozícii kľúč od potápačskej základne. Samozrejme Aragonitu pribudne
           postupne do výbavy ďalšie strojné vybavenie i výkonnejšia centrála samozrejme. To všetko mohol mať Hipocampus
           rovnako k dispozícii, ale zrejme je to bohatý klub a takáto spolupráca im nestojí za to. Holt k týmto problémom
           so základňou došlo žiaľ po zmene výboru, keď sa okrem výmeny predsedu dostal do výboru paradoxne
           aj jeden z členou Aragonitu.
             Lukáš sa poriadne obracal aj napriek tomu mu nohy poriadne dreveneli.....
          Vylamovači a ničitelia nám síce zavarili ale nás to nezlomí... zavaríme to....
          Konečný výsledok - mreža je opäť funkčná....
            Centrála pôjde dočasne na iné úložisko.... aj preto že našu prácu niektorí priatelia z Hipocampu nedocenili
            berieme si centrálu k sebe a o jej požičiavaní budú rozhodovať najaktívnejší  členovia skupiny Aragonit.
                4. 11 v sobotu sme boli s Majou previesť zadný nástrek striebrenkou...
Istria 2017 - Fantastický mančaft prvej veľmi produktívnej výpravy pred portálom jaskyne Juranska peć
Foto: Matúš Rýček
Správa o činnosti JS ARAGONIT za rok 2017:Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára