štvrtok 17. januára 2013

       Druhé odporové meranie v travertínovej kope na Dubnej skale


       1. decembra sa na Dubnej skale uskutočnilo ďalšie geofzikálne odporové meranie.
        Priatelia z Ostravy dorazili...
        Dočkali sme sa. Nenapadol sneh a tak to môžeme skúsiť znovu....
        Ovešali sme sa káblami....
        a pôjde sa na vec...
        Máme opäť namierené do terénneho zárezu na oblom hrebeni Predhory...
        Malá porada. Na pláne sú dva rezy. Prvý prevedieme okolo CH2...
        Naťahujeme pásmo do paralelného rezu západne od sondy CH2...
        Potrebujeme overiť či rez meranie Žilina 1 skutočne priečne pretína jaskynnú chodbu...
        Vedúci akcie Ondrej je v dobrej nálade.....
       Trochu problém robia kroviská na medzi..... ale inak ide práca rýchlo....
       Nerezové elektródy kotvené v zemi a napojené na káble zatĺkame každé dva metre okolo pásma....
        Počas merania sa hrejeme pri ohnisku popíjame horúči čaj a varené víno....
       Ploché dno terénneho zárezu na profile CH2. Rez Žilina 4 je vedený 5 metrov východne a paralelne od rezu Žilina 1
        Prichádza nám posila z OS Veľká Fatra. Fero ukazuje chalanom aká je situácia v novom objave v Suchej dvojke...
       Škoda že dnes nepôjde spraviť tri rezy... ešte jedno meranie na jar bude nutné.....
        Ondrej vkladá namerané údaje do počítača....
       Prebieha grafické spracovanie údajov.... už je jasné že pod hrebienkom je zaujímavá odporová anomália...
       Topografiu sme vložili len približne preto že Martinov topofil nefunguje. Bude to treba premerať dodatočne,
       ale napriek tomu máme prvé surové výsledky a tie sú povzbudzujúce. Anomália pod hrebienkom je pomerne veľká
       a ďalšia je polohovo západne od sondy CH2. Ondrej ale vidí jeden problém. Zatiaľ všetky anomálie majú pomerne
       nízke odporové hodnoty od 3 000 do 8 000 ohm.m. V klasickom krase sú tieto odpory omnoho vyššie
       až 21000 ohm.m. Mohlo by to znamenať že tieto priestory sú vyplnené sedimentom..
       Toto by nás samozrejme nepotešilo.... Ale môže ísť aj o špecifikum krasu vo vápenných íloch a travertínoch..
       Napokon mi svitlo, že na profile Žiliny 3 sme previedli meranie tesne okolo Sondy na lúčke, kde vieme že v hľbke 6 metrov
       sú medzi blokmi priestory a prejavujú sa presne takýmito nižšími odpormi...
        Jasne to vidieť na 103 metri merania Žilina3. Tak že je skutočne možné že namerané anomálie sú skutočne
       dutiny vyplnené vzduchom
       Peťo ako najsilnejší chlap transportuje v teréne autobatériu.... Premiestňujeme sa k druhému plánovanému meraniu
       V tábore na CH2 nechávame len službu pri ohni....
       Martin chce spraviť rez nad oblasťou hlavného ponoru Chrapového potoka.....
       Pôvodne som plánoval viesť rez cez sondu na lúčke, aby sme videli celú štruktúru zlomu dolu v hĺbke, ale Martin plánoval
       viesť rez vyššie nad hlavnými ponormi. Tak že toto meranie skúsime na jar ak všetko pôjde hladko.... preto že by
       bolo dobre vidieť štruktúru zlomu do ktorého sa dostali Pokrieckovci
        Od sondy na lúčke zostupujeme do suchého koryta potoka....
        Malá porada.....
       Rozhodli sme sa že rez povedieme v takejto výške nad potokom.... Je to vysoko, ale mohli by sme zachytiť stopy
       po niektorom z paleoponorov....
        Suché dno Chrapového potoka v oblasti ponorov....
       Naťahujeme káble....
       Ešte pred každým meraním som prešiel v kovovou virgulov ponad oba rezy a do poznámkového bloku som zaznamenal
       metráže kde virgula reagovala... výsledky boli napokon v zhode s grafickým zobrazením odporového merania čo je
       samo o sebe veľmi zaujímavé....
       Práca v strmom svahu na príprave profilu merania je tentokrát náročná....
       Tu všetci dostávame zabrať.... v strmom svahu sa riadne šmýka
       Elektróda na 84 metri....
       Veliteľské stanovište, tu sa napoja káble na batériu a pripojí sa meracie zariadenie....
       Cvrkot okolo pásma. Dopredu prezradím že práve toto je miesto pod ktorým meranie zaznamenalo pomerne veľkú
       a výraznú anomáliu prislúchajúcu jednému z paleoponorou,,,,
        Ondrej pripája batériu....
        .....
        Meranie naštartoval Martin riešiteľ bakalárskej práce....
       Čakanie na výsledok bolo dlhé a krátili sme si ho rôzne....
       Výsledok sa riešil v základnom tábore pri sonde CH2
       Vďaka vede sa to tu s prieskumom možno pohne dopredu.....
        Výsledok aj keď ešte bez topografie je veľmi zaujímavý. Presne na 84 metri je stred výraznej odporovej anomálie.
       Anomália ktorú sme vyhodnotili ako pravdepodobný rez paleoponorom potoka sa začína na mieste kde stojí Martin.
       Asi 7 metrov dolu vo svahu sa musí nachádzať zasutené hrdlo ponoru....
       O týždeň Martin zmeral topografiu a Ondrej mi poslal tento pekný obrázok....Anomália sa nachádza v hĺbke cca 8 m.
       Ponor by sa dal po väčšom úsili odkryť
.       Všetko teraz záleží na overení výsledkov merania kopáčskymi prácami, ktoré však najskôr odštartujeme začiatkom jari,,,,
       Ďalšiu anomáliu je badať aj vľavo v hĺbke 12 až 14 m  Zrejme ide o ponor na úrovni dna potoka.
       Balenie materiálu
       Paralelné meranie 5 metrov  východne od CH2 po konečnej koreláciu údajov.
       Aj touto cestou by sme radi poďakovali  Mgr. Ondrejovi Turskému a jeho realizačnému tímu za ich vzácny ča,s. úsilie
       i pochopenie a tešíme sa jarnú spoločnú akciu....