sobota 9. augusta 2014

       Julské Alpy a Istria 2014

          Jama Baredine naša platforma na Istriii
          Pieskovica  viac ako kilometer dlhá jaskyňa vo flišoch v oblasti Pazinu
            Dolinka za Trentou Zadnjica odtiaľto sa dá vystúpiť za 8 hodín na Triglav. Boli sme obzrieť začiatok cesty.
          Zaujímavé zákutia na riečisku
           Fascinujú má riečiská prítokov Soče....
          Jaskyňa vo flišoch ma prekvapila..... dali by sa tu tvoriť úžasné veci len na to treba trochu viac svetla aj tretí osvetlovač
          by bodol.... Na viacerých akciách by sa tu dali urobiť skvelé veci....
          Zadnjica dolinka pri Tremnte,. Nad vodou je tu čarovný prales.... Keby bolo vyšlo počasie pokúsili by sme sa o Triglav....
          Tak zaujímavú pseudokrasovú jaskyňu sme ešte nevideli....
          Do programu zaraďujem aj intenzívne plávanie v tirkysovej ľadovej vode Soče. .. len škoda že som vo svojom úsilí
          ostal osamotený..... Martin tvrdil že tým nechce zdržovať.... kam sa to všetci stále ponáhľajú?
          Spočiatku nízky plochý strop sa postupne zvýšil. Priestranný koridor miestami široký aj 5 až 8 metrov mierne klesá nadol.
          Pochod chodbou je dlhý.
           Jedno ráno pri plávani vo vyústení veľkých korýt som narazil na partu kánoistov....
          S chladným svetlom sa tu fotí ťažko.....
           Člny v hlbočine
          Silvio Legovič v novoobjavených priestoroch jaskyne Vergotinská Pečina..... Silvio bol objavom nadšený....
          Alpská divočina....
          V dňoch 26 júla až  8 augusta uskutočnila Jaskyniarska skupina Aragonit jednu z ďalších poznávacích ciest v zahraničí...
          Pokračovali sme v práci vo Vergotinskej Pečine na Istrii pri Poreči, kde sa nám podarilo preniknúť do nových priestorov....
           Pohľady z hôr na údolie Trenty
          Vergotinská Pečina je horizontálnou jaskyňou ktorá je v oblasti skôr výnimkou. Zväčša tu ide o priepastné jaskyne....
          Vergotinská Pečina je výnimočnou jaskyňou. Silvio Legovič odhaduje hrúbku sedimentov v chodbe na 10 metrov.
          Archeologická sonda vo vchode bola kopaná do hĺbky 2 metrov a dno nedosiahla. Silviove slová sa mi zdajú prehnané,
          ale hovorí z nich zrejme skúsenosť. Sediment má hrúbku minimálne 3 metre a možno i viac....
          Veľké korytá sú veľmi obľúbenou vodáckou špecialitou
          Náš objav príjemne prekvapil aj domácich jaskyniarov.  Predpokladalo sa že jaskyňa  vedúca tesne pod povrchom
          zrejme nebude mať iné vyústenie ako na povrch v neďalekom závrte. Náš prieskum však dokázal že nad súčastnou
          chodbou jaskyne sa nachádza ešte jeden prítokový horuzont prechádzajúci cca 1 m pod mierne zvlneným povrchom.....
          Ide o neveľký ale celkom skvostný a zaujímavý priestor  s nepravidelným pretiahnutým pôdorysom s rozmermi 7x 5 m
          Najdôležitejšie sú však možnosti pokračovania jaskyne, geomorfológia a veľká perspektíva
          Tu sa začína na Soči plavba každej výpravy
          Riečisko Pieskovice je celkom zaujímavé žltými nátekmi
           Nedalo sa neísť do takejto vody.... a hlavne keď zažiarilo slnečné svetlo nedalo sa odolať.....
          Je nám jasné že sme na začiatku objavov. Pred rokom sme tu začínali s prácami. A tento rok hneď na druhej akcii
          Tomáš Húla prenikol zúžením do nových výrazných priestorov jaskyne s dĺžkou cca 30 metrov...
          Túlali sme sa aj po vŕškoch. Z výstupu na Prísojník
          Formácia kvapľov na plochom strope vo forme lustra. Po zameraní nových priestorov celková dĺžka jaskynie dosiahla
          zatiaľ 72 metrov. Hlavný koridor mierne klesá do masivú a smeruje k neďalekému veľkému závrtu.... Až teraz zisťujeme
          aké má jaskyňa perspektívy. Silvio tvrdí že tu budú kilometre labirintu. Tak toto by sa nám naozaj pozdávalo.
          Potvrdil sa aj môj predpoklad že hlavná chodna pokračuje za prítokom zhora mierne nadol do neznáma. pod krasovú
          plošinu.. Veľkými závrtmi je to v okolí doslova posiate. Mnohé z nich boli zasypané a sú v nich obrábané polia.
          Team pri mori. Hore ja Sárka, Magda s bratrancom Palom. Dolu Alžbetka  a Marika Chýbali len bráchovia Hullovci,
          ktorí slnenie na morskom pobreží moc nemuseli a radšej sa chladili
          v príjemnom chladivom prostredí supermarketov, alebo v podzemí... Ja však milujem slnko a do jaskyne idem radšej
          na večernú smenu... Pridá sa k nám niekto? Druhého septembra vyrážame opäť na Istriu na 4 dni popracovať
          aj sa poslniť v Plavej lagune. Pôjdu dve autá  pridá sa ešte niekto z Aragonitu? 
            Vstup do pseudokrasoej Pieskovice.....
           A krásy Plavej lagúny..... ma uchvacovali:-)
          Pekný tréningový polygón.....
           Prvé ráno na chate pod Vršičom....
           Zelené strminy
          Reliéf stien v Pieskovici
           Výlet v predposledný deň dovolenky
          Obhliadka nového priestoru jaskyne Silvio so synom Ninom
          Kajaky na priezračnej vode Soče
             Korienky prenikajúce kompaktným stropom
           Piráti na obzore:-)
          Sárka si to slniečko a horúci pasát užívala....
           Spúšťanie člnov na vodu....
           Divočina Istrie pri vstupe do Pieskovice ....
           Už tretí krát sme vybehli na Malú Mojstrovku... bolo hmlisto ale na moment sa hmla pretrhla a my sme mohli takto
           pozrieť na rozprávkový zelený vrchioček Sleme s krasovými jazierkami
           Ladovica nakoniec som si do nej zaskákal, ale niekedy hlavne po ránu bola tá voda na hrane....
.          V minulom roku sme vsadili na tú správnu jaskyňu
          Rozpracovať to tu stálo naozaj za to
          Začiatok akcie v Alpách nám moc nevyšiel, počasie nám neprialo
          Hlavná chodba je dosť široká a ťažko odhadnúť jej skutočné rozmery.. V priemere môže mať šírku  4 až 7 metrov...
           Cholvarky pod masívom Triglavu
         Streda prvá akcia v jaskyni, vyrazili sme hneď ráno na pár hodín prehĺbiť ryhu v sedimentoch na čelbe.
           Pod mohutnými strmými stenami Alpských vápencových kopcov....
          Na 37 metri jaskyne.....
           Strmý chodnik k Izvoru Boky
          Komora do ktorej sme sa dostalu už minulý rok, začali sme ju prehlbovať, aby sme mohli pracovať do stúpajúcej
          plazivky pred nami preliezanej borsukmi... predpokladali sme že vyústi priamo na povrch čím by sme dosiahli
          transportovanie sedimentov na povrch.
           Prisojník bol pre mňa orieškom. Šlapalo mi to fajn do výšky 2300 metrov a potom prišiel úsek nad skalným oknom
           kde bola potrebná sedačka a istenie, ktoré som nemal.....
           Hlbenie komory pod plazivkou dohora....
           Foto z južneho svahu Prisojníka
          Prieskum doľava odkiaľ cítiť chladný prievan.
           Poobede sa už na hrebeňoch kumulovali búrkové oblaky
          Našli sme zdroj krištálových ihlíc ktoré sme nachádzali minulí rok v terra rose
          Na útese v Plavej lagúne....
           Terra rosu sme zhrňali nižšie do chodby.....
           Vody tečúce spod Triglavu....
          Prehĺbili sme ryhu aby sme mohli postúpiť dopredu....
          Istrijský kras je speleologickou bonandzou s veľkým potencionálom. Náš Malofatranský chudobinec to sú oproti
          Istrii skutočne jaskyniarske galeje. Najbohatší malý kúsok Malej Fatry Kraľoviansky meander má v katastry
          zaknihovaný jaskyniarsky klub z Oravy. Malofantrancom neostalo iné ako objaviť najkrajšiu jaskyňu v Malej Fatre
          na cudzom kúsku Malej Fatry vo vyťaženom lome Kraľovany II. Na Istrii by naše úsilie bolo dávno korunované
          veľkými objavmi, keby sme tam investovali len desatinu úsilia ktoré sme vynaložili v Malej Fatre. Je naozaj pravdou
          že treba jaskyne hľadať tam kde skutočne sú......
          Deravých kameňov sú na Istrii hory.....
          Geologický profil releiéfu severozápadnou Istriou. ktorú tvoria vápance kriedy. Vergotinská jaskyňa je vo výške niečo
          cez 100 metrov nad morom 3 km severne od Jamy Baredine... 
          Objavný prienik do nového priestoru..... Bulliho prienik
           Územie kde pôsobíme je okolo 100 až 130 metrov nad morom, aj napriek tomu je tam krasový potenciál úctyhodný....
           Masív....
           Nádherný kvapľopád je zrejme zaborený do sedimentov, práve na týchto miestach nám to pod nohami poriadne duní.
           Machy a skalničky....
           Hlavná chodba jaskyňe.....
          Kvetena pod vrcholom Malej Mojstrovky
            Pieskovica - riečisko. Hráme sa so svetlom a zaostávame za peletónom Maďarských jaskyniarov...
          Slovák z východu ktorého som stretol pod Mojstrovkou....
          Zelený vrcholček Sleme....
          Mojstrovka po tretíkrát počasie nám moc nepraje je pod mrakom - oproti v mrakoch je Prísojník ďalší náš
          plánovaný cieľ.
            Južné svahy Prisojníka, ktorý bol našim druhým cieľom....
          K priepasti v Mojstrovke som darmo niesol 40 m lano. Problém som mal s kotvením, bez spitov a kompletného
          výstroja sa tu nedá robiť absolútne nič. Nuž aspoň som si v strmých svahoch Mojstrovky zatrénoval... Lano samozrejme
          nikto nechcel niesť veď to bol len môj výmysel ako tvrdil Martin pokúsiť sa o prieskum tejto diery. Nuž aspoň nikto
          nenadával že musel podaromnici niesť nahor to lano:-)
          Naozaj nemalo zmysel nejako tu improvizovať
           Skalničky
          Obišiel som otvor dookola no nenašiel som žiadne vhodné a bezpečné prírodné kotvenie na ktoré som naivne spoliehal.
          Strmý plochý svah a sutiny treba tu dávať bacha...... Tak som tu opäť neuspel možno nabudúce s niekým kto už má
          lezenie v krvi.....
          Maja a Alžbetka od priepasti zostupovali nadol zatiaľ čo sme my ešte vybehli na vrchol. Výstup na Veľkú Mojstrovku
          sme vzdali kvôli hmle.... Alžbetka obetavo zniesla nadol lano...
           V doline pod Triglavom
          Vystupujem strminou do južnej steny Prisojnika. Takmer celý deň som na túre sám.... za niekoľko hodín absolvujem
          prevýšenie vyše 1200 metrov. Sponad Veľkého skalného okna zostupujem rýchlo pod dvetisíc metrov na rázcestie
          chodníkov a potom traverzujem rozľahlým južným svahom Prisojníka opať pozvolne zhruba do rovnakej nadmorskej
          výšky tesne pod hrebeň hory, kde ma opäť zastavuje feratový úsek a prichádzajúca búrka....Počas celej túry som
          stihol vypiť len dve plechovkové pivá - citrónový radler a jedného čierneho kozla. Intenzívne som sa pokúšal dosiahnuť
          vrchol a na nafutrovanie som nemal čas ani na spiatočnej ceste kde ma naháňala búrka.....Šlapalo sa mi však vynikajúco
          aj zostup pol rýchli a sebaistý. Na spiatočnej ceste ma stíhala parta horských vlkov ovešaných výstrojov, pospúšťali
          dosť šutrov no nechal som ich ďaleko za sebou pričom mi spod nôh neušla v strmom exponovanom teréne ani
          jedna skalka. Starý inštingt sa prebudil. Samota v tomto rozľahlom priestore posílila moje sebavedomie.....
          Cítil som sa ako za stara späť v koži horala.
          Svetlo premieňa mútne jazierka na drahokamy......
          V campe Soča je výhodou práve možnosť tréningu v hlbokej vode....
          V strmine Alpského chodníčka.... Na týchto strmých skalnatých svahoch je prilba povinnosťou, často zhora padajú skaly.....
          Tiché sústredenie pred  vkĺznutím do intenzívneho chladu... Predtým som bez opatrného schladenia hneď skočil celý
          do vody a zažil som šok. Treba byť opatrný, človeka to dosť ochromí a to už mám aké také skúsenosti. Ľadová
          voda dokáže šokovať.
           Vyskúšali sme obe výstupové trasy na Prísojník....
          Do protiprúdu... Voda zalieza nepríjemne pod kožu.....
          Bašta pod Mojstrovkou
           Najťažšie je ranné plávanie.....
           Z Alpského pralesa..... každá dolinka, každý potok je tu pre mňa úžasným objavom a inšpiráciou.
           Jaskyňa vo fliši urobila na nás dojem.....
           Je toľko zaujímavých vecí ktoré by človek mohol robiť......
           Guľový blesk:-)
           Rozoklaný horizont....
           Horské kvetinky vždy potešili oko....
           Jagot v priezračnej vode
           Nemal si somnou kto zaskákať a tak to nebolo také veselé ako by normálne malo byť.... Studená voda chalanov
          nejako moc nezaujímala skôr videli v mojom máčaní sa v horskej vode problém ktorý ich zbytočne zdržiaval.
          Napokon v campe Soča sme boli pre špatné počasie vždy len krátko a pre horské prechádzky a túry na otužovanie
          a skákanie do ľadovice nebolo moc času. Skočil som si do vody len 5 krát a nedostal som sa na úroveň aby som
          preplával začiatok krasového kaňona cca asi 200 metrov.
          Vytvorte koridor....
          Tak tomu sa povie bahno....
           Masív Mojstrovky
          Voda je živel s ktorým stojí za to sa spojiť....
.         Hlbočina nie len vo vode v horách ale aj v mysli ju treba objaviť..... Som na ceste sám a len občas proti mne niekto
          zostupuje nadol
          Vodáci čo žijú svoj život naplno....
           Boka chrlila tony vody. Po ceste z Istrie sme sa tu zastavili a pokúsili sme sa dostať k výveru nad vodopádom....
           Ranné svetlo v priazračnej morskej vode v Plavej lagúne....
          Oslíci pri Jame Baredine
           Doporučujeme navštíviť....
          Alžbetkyny kámoši....
          Vstup do priepastnej jaskyne Baredine
          Jaskyniari Jekič Mladen z Pazinu a Silvio Legovič doprevádzajú výpravu maďarských speloológov do pseudokrasovej
          jaskyne Pieskovica. Na programe dňa bol ešte jeden zostup do najväčšieho podzemného systému Istrie ktorý
          len nedávno objavili jaskyniari zo zahraničia. Systémom nehlbokých šácht sa zostupovalo až do hľbky okolo 400 metrov.
          Akcia sa skončila až v neskorých nočných hodinách. Preto že sme nemali potrebnú výstroj akcie sme sa radšej
          nezúčastnili a juchali sme v lejaku ktorý zachvátil Istriu na pobrežie do Plavej lagúny, kde sme sa ešte vykúpali nielen
          v mori ale aj v príjemne hrejivých lúčoch slnka. Bol to náš posledný deň na zlatistom morskom pobreží...
.         .Západy slnka mi moc nevyšli
          Atmosféra na morskom pobreží je priam domovská. Stále to tak cítim ako keby som sa vrátil do prastarého domova.
          Je to priam archetipálne duchovnému svetu. Aspoň my vnútrozemci to tak vnímame.....
           Naše babky na striedačku šnorchlujú....
          Porečské pobrežné mramory
          A mramorová voda....
           Stolovanie v Jamarskom dome u Silvia
           Malí Megdaci ktorých sme si všetci rýchlo obľúbili
           A opäť vyrážame do zelenej istrijskej džungle....
          Objav sa uskutočnil vo štvrtok v druhý deň v ktorý sa v jaskyni pracovalo....
           Miesto prieniku boli sme si istý že to vedie k povrchu......
          Mysleli sme si že sme zhruba 1 maximálne 2 metre pod povrchom.....
          Ukázalo sa však že sme hlbšie a nad nami je ešte ďalší nemenej významný priestor....
          ktorý je však súčasťou niečoho väčšieho.....
          Prvá prehliadka nového priestoru  - Slovačka-prplačka. Hladáme prievan zapálenou cigaretou.......
          Hľadáme cestu na povrch potrebujeme ťažiť sediment von čo najkratšou cestou....
          Silvio nám necháva v prieskume volnú ruku, zameriavame nové priestory aby sme sa zorientovali.
          V prístupovej chodbe. V zadu Nino a Silvio.
           Alžbetka pomáhala kde mohla aj pri ukladaní kameňov.....
          Vpravo spadá nadol strop vstupnej chodby cez ktorý sme do priestoru prenikli.... Steny siene sú nádherne modelované
          tlakovou vodou. ....
           Výrazné stropné koryto pretína strop minimálne v dĺžke 20 metrov v smere hlavnej chodby pod nami. Chalani začali
          pracovať pod stropným korytom smerom na juh späť ku vchodu
           Výzdoba  by mohla byť ďalej v jaskyni zaujímavá....
           Dobro... dobro....  pochvaľuje Silvio.....
           Špeciálna jaskyniarska značka červeného. Magduš je na odchode a dostáva túto značku od Silvia na cestu.
           Modrý bodliak istrijskej divočiny....
           Pred štvrtou akciou v jaskyni
           Meranie zaberá dosť času.... Braňov banský kompas sa nám zišiel a možno aj priniesol šťastie....
           Fotografovanie baví aj Silvia spolu so synom Ninom jaskyniarči a kope na viacerých lokalitách....
            Naša štvrtá akcia v jaskyni meriame  a Martin s Tomášom sa prekopávajú k druhému vchodu do jaskyne.....
          Skúšame s Martinom svetlo....
           Bulliho prienik. Tomáš Hulla sa tu veľmi pracovito a iniciatávne realizoval čo napokon vyústilo do objavu.
           Palo Kubáň jeden z členov Aragonitu
           Alžbetka a Maja pomáhali zameriavať novoobjavené priestory zatiaľ čo chalani pracovali v úzkom koridore k povrchu
            Chodba pokračujúca smerom na severozápad k veľkému závrtu.....
           Výrazné stropné koryto sa tiahne celou Slovenskou sienkou zo severozápadu na juhovýchod....
           Pohľad od podlahy.....
          Silvio nám ponúka vážnu a výhodnú spoluprácu v ďalšom prieskume jaskyne. Sám predpokladá že tu pôjde o celý
          jaskynný labyrint
          Skúšali sme so svetlom všetko možné....
          Silvio má dobrý plán ideme do toho....
           Sme odhodlaní pricestovať ešte dvakrát v tomto roku a popracovať tu....
           Vydretá plazivka na konci vidieť svetlo z povrchu....
          Kreslím mapu a uvažujeme kde by asi mohol v teréne ležať nový vchod...
          .Jazvečia nora mlží sa mi objektív.....
           Martin v úzkej desaťmetrovej plazivke po piatich hodinách práce vysnoril druhý vchod do jaskyne. Už ho len nájsť
           v teréne a rozšíriť aby sa ním dal transportovať sediment na povrch.
           Rampa skál a sedimentov  z 10 metrovej plazivky smerujúcej k povrchu. Jaskyňa bola rajom pre borsukov
           V chodbe dopredu sme našli kváple resp, stalagnátiky ktoré rástli na sedimentoch. Sedimenty sú tu nahromadené
           v dunách tak ako ich formoval prúd tlakovej vody. Tubudeme pokračovať v kopaní v ďalšej našej akcii v septembri...
           Zaslúžený hlt chladiacej zmesy:-)
           Pátranie na povrchu. Martin vystrčil z neprieleznej diery lopatu ....
           Napokon som tú dieru našiel v kroví pri ceste presne podľa predpokladov a našli sme až dve....
          Tak a budeme mať kadial ťahať sedimenty von..... Tak že druhý úspech po objave nových priestorov..
          Kopať sa bude dať v jaskyni v niekoľkých perspektívnych smeroch.. Popod stropné koryto Slovenskej siene
          smerom k veľkému závrtu i na duto znejúcom mieste vpravo za ústredným stalagnátom a prievan máme
          v prienikovej chodbe vľavo a chodba vedie i napravo k duto znejúcemu miestu pod sedimentmi pod veľkým
          stalagnátom
           Tomáš je vo vare a hneď sa aj púšťa do práce aby čo najviac rozšíril vchod. 

         Pršalo ale Tomáš sa nedal odradiť.
           S Martinom robíme prieskum v mokrej Istrijskej džungly.  Všetko je mokré a zamlžené aj objektívy fotoaparátov....
           Tomáš vykopal vpravo od 10 metrovej plazivky k druhému vchodu ďalšiu prieskumnú ryhu....
            Vchod dobre ukrytý v pichľavom chrástí....
          Náš umazánek.....
          Moc sa rozpršalo balíme na dnes stačilo pekný úspech máme druhý vchod....
          Veľké výrové hrnce na stropoch nízkych ale pomerne širokých kanálov majú priemer cez jeden meter.
           Veľkú plytkú škrapovú mysu s priemerom cca 1,5 metra neďaleko jaskyne používajú zvieratá ako zdroj pitnej vody....
          Do hrnca vedie vtoková ryha aj výtokový otvor...Na strope vidieť otery po jazvecoch..
           Nuž na dnes stačilo...
          Alžbetko pochvala za meranie a pomoc v jaskyni....
          Len čiastočne uvolnený otvor ešte sa ním nedá preliezť na ďalšej akcii to dorazíme....
         Prezliekame sa až o kilometer ďalej pri aute... Sme premočení do niitky....
          More - archetipálny obraz Absolutna a Jednoty.... Ten kto poznal smrť už nikdy netrúchli nad smrťou druhých....
          Smrť nie je koniec ale začiatok, nie je to hrôza ale radosť. Najšťastnejší okamih tvojho života bude okamih tvojej smrti.
          Je tomu tak preto, že život nekončí, ale pokračuje tak nádherne a radostne, že je to obtiažne i popísať a nemožné
          pochopiť....
          Neschopnosť pochopiť utrpenie druhých umožňuje pokračovanie utrpenia... Oddelenosť plodí ľahostajnosť a falošnú
          nadradenosť. Jednota plodí súcit a skutočnú rovnosť....  Kolektívne vedomie je veľmi mocné a produkuje buď
          nevýslovnú krásu, alebo nevýslovnú hrôzu. Voľba však záleží na vás....
          A ďalší deň bol opäť krásny...
          Ak nie si spokojný s vedomím svojej skupiny, snaž sa ju zmeniť. Najlepšie toho dosiahneš tým, že budeš žiť príkladným
          životom. Pokiaľ to nestačí založ si svoju vlastnú skupinu - a buď zdrojom vedomia aké si praješ, aby ho mali ostatní.
          Všetko začína u teba.
          Chceš aby sa svet zmenil? Zmeň svoj vlastný svet....
           Kamenný stôl....
           Snažte sa byť lepšími ale nie lepšími než druhí, skôr lepšími než ste boli doposiaľ sami
           Snažte sa získať viac, ale len preto aby ste mohli viac dávať.
           A snažte sa poznávať, aby ste svoje vedomosti mohli zdielať s druhými...
           A v každom prípade sa snažte POZNAŤ BOHA. To by ste mali robiť predovšetkým. A všetko ostatné príde..
           Celý život vás učili, že je lepšie dávať ako prijímať, ale nemôžete dávať to čo nemáte....
           ( Neale Donald Walsh)
           Debata o ďalšom postupe pri práci v jaskyni..... Silvio nás často pozýval ku stolu  na kávu, pivo, zmrzlinu či kapučíno...
           Je to veľmi srdečný človek a priateľ.....
           Silviove kačičky v krasovom jazierku
          A celkom na začiatku keď sme večer dorazili do Jasnej som sa takto zvítal so studenou alpskou riavou....
          Nuž poriadne vyrážala dych
          Kač kač kačena nasypem ti jačmeňa...
          Bol by som spokojný keby som nemusel sťahovať to brucho.... nuž treba ešte na sebe poriadne popracovať
          Dominantný modrastý hrebeň na západnom obzore....
          Kvetena na kopcoch bola bohatá ale naše pochodové tempo bolo tak svieže že som moc nemal čas sa obzerať a robiť
          nejaké kompozície...
           Výšlap k veľkému skalnému oknu v Prisojníku....
          Úžasná Malá Mojstrovka... cez ňu som sa opäť po rokoch dostal k vysokohorskej turistike....
           Tlačenica pred nástupom do hrebeňovej časti s feratou...
           Výhľady po kopcoch....
          Veľké okno v Prisojníku....
           Modrastá hlbočina k Trente.....
          Lastovičky nad veľkým skalným oknom....
           Hrot za Prísojníkom....
          Pred nástupom do feratového úseku....
          Masív Veľkej a Malej Mojstrovky
          Nemám feratovú výstroj dokonca ani prilbu a myslel som si že ani naši chalani nemajú preto že sme sa chystali len na
          obyčajnú túru nie na výstup cez feraty. A keď som si predstavil jedinú feratu v Hoblíku ktorú u nás poznám zhodnotil
          som situáciu tak že by nebolo dobré sa nahor len tak bez ničoho na istenie trepať....
           Na obrazovej roletke stále ešte pracujem a nie je dokončená pribudne ešte 50 fotografií
           Naši ešte neboli na dohľad. Stretol som tu jedného Slováka ostatní boli z Brna......
           Nuž bez istenia ak nepoznám terén to by nebolo moc zodpovedné.... Tieto hory neradno podceňovať. Tatranské
           chodníky s reťazami sú omnoho príjemnejšie. Na túry v Tatrách však už našinec len tak prachy nemá teda ako kto
           samozrejme. Ja som rád že sa popri prieskume vo Fatrách dostanem raz do roka aspoň sem do Juliniek....
           Na Tatry nemôžem ani pomyslieť
           Vzdal som sa teda natentokrát vrcholu. Nižšie keď som zostúpil za chalanmi zisťujem že majú zo sebou kompletné
          vybavenie a už sa aj hákovali na oceľové lanká. To ma dosť prekvapilo lebo sa s tým počas celej dovolenky vôbec
          nepochválili ani pred túrou nič nepovedali o tom že si berú výstroj a že ju vôbec majú Samozrejme ja som bol rád
          že som len tak tak naškriabal nejaké prachy aby som sa sem vôbec dostal a ešte som si musel požičať tak
          že na také vybavenie by mi už peniaze aj tak neostali.  Dosť to somnou zalomcovalo že som taký úbožiak,
          ale prišiel som o prácu mesiac pred dovolenkou tesne po akcii s gulášom na jazere. Investor nečakane zavrel stavbu
          pre nedostatok financií.  Tak že chalani sa vydali k vrcholu a ja som rýchlo zostupoval k rázcestiu aby som sa pokúsil
          dosiahnúť vrchol inou trasou mimo feraty. V budúci rok si feratový výstroj budem musieť kúpiť aby som sa sem
          opäť vrátil a ten vrchol spravil aj keby som mal ísť hore sám..
           Ďalšia výstupová tras vedie skalným zárezom vľavo s flakmi snehu. Tiež pekná strmina. Skúsil som to až po strmí feratový
           úsek povyše snehových polí a aj kvôli prichádzajúcej búrke som to musel vzdať
           Rázcestie na hranici lesa. vo výške 1860 m. Zostupoval som z výšky zhruba 2350 m.
           Nuž aj keď som sa moc snažil na hrebeň Prisojníka som sa nedostal a Triglav som nevidel. Fotograficky by to bolo
           moc zaujímavé. Chlapci si to idú zopakovať a vyrážajú na Istrijskú akciu skôr tak aby sa mohli opäť pokúsiť
           o Prisojník a Triglav. Nuž rád by som ale chábajú prostriedky, budem rád ak sa dostanem ku kopaniu na Istriu
          Zadnjica - záver doliny. Babám sa nechcelo šlapať ďalej a tak som sa ďalej nedostal. Naši šli dopredu ale keďže
          sme ich nikde nevideli Maja vytvorila dohad že šli celkom isto inou cestou, čomu som ale oponoval márne. Baby sa
          vzbúrili a odmietali ísť ďalej....Skrátka tento môj babinec na hory nie je.....
           Keby nebolo takýchto problémov bolo by omnoho viac zaujímavých fotografií....
           Camp Soča

          Prespali sme tu dve noci....
           Stolík v dolinke pod Triglavom
           Kvieťa
           Zákutia na potoku.....
          Kamienky
          Tirkisové blokovisko....
          Bublinkovo
          Kúpele pod Triglavom si neviem vynachváliť....
          Stromy sú tu zarastené úžasnými mächmi....
           Večná Labuž pod Triglavom:-)
          Hra svetla vody a farieb pod hladinov horskej riavy
          Nepokladaj sa za chudobného, keď sa tvoje sny neuskutočnili, lebo skutočným bedárom je iba ten, kto nikdy
          nesníval - E. Eschenbachová
          Orandžová škvrna v Prisojníku....
          Mať chalupu pri takej vode to by bolo terno.....
           Miluje iba ten, kto má silu v láske za každých okolností vytrvať.....
          Fantastická voda.... škoda že nie je viac priestoru na plávanie....
          Vápencové steny sú plné tajomných otvorov a portálov....
          Takýto pralesný charakter tu mal len krátky úsek okolo potoka.....
          Triglav nám všetkým začal mátať v hlave....
          Tajomné zákutia skalných stien....
          Na rieke raftov a kajakov
           V strmom chodníčku nad Bokou
          Nádherné hory ale ako nám povedal kamarát Ondrej Turský cesta na Triglav je lemovaná mnohými pamätnými tabulami
          a krížmi. Búrky tam zabili veľa ľudí,. Treba si preto počkať na dobré počasie....
          Malý izvor Boky. Hore je vchod do jaskyne. Tak že námet pre ďalšie akcie. Našim cieľom je hlavný výver Boky.
          Vysokohorská kapusta.....
          Záverové steny
          Táto dolina pod Triglavom je naozaj malebná.... Prehováram baby ale nič nepomáha. Nemajú žiadny ťah na bránku....
           Odtiaľto je na triglav 6 a pol hodiny
           Napriek tomu že je pod mrakom je tu krásne....
          Modrastá zvonkohra
           Rozprávkovo.....
          Všetko čo sa deje vo vesmíre deje sa dokonale.....
           Soča  - Plávanie na Tolminskom mori je po pobyte pri mory vždy úžasne osviežujúce, vždy sa naň nesmierne teším
          na bielu kamenistú pláž plnú okruhliakov tam pekne pečie slnko
          Všetok čas je obsiahnutý v tomto okamihu. Nie je žiadny iný okamih než tento okamih. "Teraz" je všetko čo existuje...
          Chodník k výveru Boky
          Bojová porada
          Boka z boku.... Chodník ide veľmi strmo nahor....
            Večerné vresky vo vode...
           Prekonávame 500 metrové strmé prevýšenie
          Zelené strminy
          Majú tam nejaký krkolomný chodníček takto som to počul od našich jaskyniarov z Dubnice a fakt spolu s Martinom
          sme tu ostali stá ako privarení. V bruchu mi brnel nepríjemný pocit pri pohľade do pristrmého skalnatého svahu
          pod ktorým bola už len 100 metrová hlbočina do ktorej z burácaním padajú voda Boky. Len Tomáš zišiel až dolu
          k výveru. Tak toto ma dožralo som akási padavka. Ale taký pocit v žalúdku som nikdy ešte nezažil. Nabudúce si to tu
          poistíme lanom nedá sa nič robiť fakt krkolomný chodník.... Tak tentokrát z fotenia výveru nebolo nič.
           V Pieskovici nám fotenie moc nešlo.... ale dali by sa tu robiť krásne kompozície ale potrebovali by sme mäkšie svetlo.
           Nuž ale máme len to čo máme
          Pochodujeme. Pre budúcnosť to tu bude dobré miesto na tréningové fotografovanie s rôznym sveteľným vybavením....
           Tomáš hovorí že ako vo Veľkej Pyramíde....
          Vodou opracované dosky na riečišti
         Nekonečný koridor Pieskovice
           Fotenie sa moc nevydarilo
           Na 1200 metroch už platne zo stropu nebezpečne viseli.
.         Určite by šlo sa tu zo svetlom trochu viac pobaviť.....
          Zíbery nie sú najkvalitnejšie len z jedným bleskom
          Jemné frézovanie....:-)
           Na konci sa rútia zo stropov obrovské dosky.....
          Nuž hodili by sa blesky so sinchronizáciou treba sa dovybaviť
          Fenomenálna nekrasová jaskyňa . foto stále dopĺňam
          Fotky tu tlačím tesne pred opätovným odchodom na Istriu:-) Tí čo z Aragonitu nemohli ísť teraz, majú ešte jedno
          okno v októbri. Opäť vyrazia dve autá. Prvá trojica je už dnes 2 septembra na Istrii aspoň dúfam že dobro došli, ďalšia
          osádka s piatimi ľuďmi vyráža dnes.
           Pieskovcové kvádre potečené žltými sintrovými nátekmi...
          Chce to väčšie čipy
           Aj na začiatku je to chvíľu nízke.....
         Zvláštne sintrové náteky....
           Chodba stále mierne klesá nadol....
         S prepalmi ale predsa....
           Prechádzajú okolo nás poslední jaskyniari z Maďarskej skupiny....
           Istrijské flišové eldorádo.....
          Kvádre,,,,
           Stropné korýtka
          Takto potom vypadajú celé dlaždice.....
          Martin pozeral  život medzi šutrami žije tu dne čo.... a kadečo
           Vypadnutý štvorec zo stropu
            Vždy to dá námahu vycestovať niekde von hlavne v dnešnej trafenej dobe, kde je stále problém s peniazmi:-)
            Ja a moje dve dcíry a dolu vnučka Sárka s babičkou.....
             Horské zvončeky v dolomitovh
 PS: Nepotvrzeno - Včera večer jsem zaslechl, že Holadsko oficiálně oznámilo, že nezveřejní plnou informaci z letových dat a z hlasových záznamníků MH17. Tímto se tudíž Holandsko stane oficiálním komplicem při krytí této americké operace pod falešnou vlajkou a vraždy pasažérů MH17. Tohle je naprosto pobuřující a hrozně nechutné, a jsem si jist, že malajská vláda to jen tak nenechá. Co se týče Kyjeva, i ten sedí na záznamech komunikace mezi kyjevským řízením letového provozu a MH17. A nakonec USA s jejich schopnostmi signálního zpravodajství to všechno mají také. Takže tihle všichni to vědí, a všichni to kryjí. Může za těchto okolností vůbec ještě někdo vážně pochybovat, „kdo to udělal?“


[Nový]  Důvod pádu letadla je nyní oficiálně tajný

23.8.14

Neurčeno: Ukrajina, Nizozemí, Austrálie a Belgie podpesaly dohodu o mlčenlivosti, co se týče zveřejnění příčin padu letadla malajských aerolinií letu MH17.


Zdroj: http://www.globalresearch.ca/the-causes-of-the-mh17-crash-ar...
Klasifikace: politika


[Nový]  Den nezávislosti oslavil Doněck pochodem zajatců přes náměstí

24.8.14

Ukrajina: ...a vystavením zničených tanků, obrněných vozidel atd. Na pochodující zajatce obyvatelé Doněcka křičí Vrazi! Stvůry! Fašisté! Buďte prokletí!
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=b3Yc9OXHQJE


Hájek: Zpráva o letu MH17 potvrzuje, že šlo o připravenou akci

2014-09-16  (09:07)

 - Hájek: Zpráva o letu MH17 potvrzuje, že šlo o připravenou akci
15.9.2014

Praha/Kyjev – Tím, že zpráva z vyšetřování tragédie letu MH17 na Ukrajině nemůže říci nic konkrétního, vlastně nepřímo přiznává, že tento incident, který byl málem záminkou k rozpoutání světové války, byl ve skutečnosti připravenou akcí Kyjeva a jeho sponzorů. V pořadu ČT Události, komentáře to prohlásil Petr Hájek.Praha/Kyjev – Tím, že zpráva z vyšetřování tragédie letu MH17 na Ukrajině nemůže říci nic konkrétního, vlastně nepřímo přiznává, že tento incident, který byl málem záminkou k rozpoutání světové války, byl ve skutečnosti připravenou akcí Kyjeva a jeho sponzorů. V pořadu ČT Události, komentáře to prohlásil Petr Hájek.

Petr Hájek v Událostech, komentářích
Petr Hájek v Událostech, komentářích
Jde o jednu z řady konspiračních teorií, jimiž bývalý kancléř prezidenta Václava Klause komentoval dnešní předběžnou zprávu nizozemských úřadů o vyšetřování tragédie ze 17. července, kterou nepřežil nikdo z 298 lidí na palubě malajsijského Boeingu 777. Ze zprávy vyplývá, že trup letounu proděravělo velké množství rychle letících projektilů, které způsobily, že se letadlo ve vzduchu rozpadlo. Výraz "raketa", která tragédii nejspíše způsobila, zpráva přitom vůbec neobsahuje. Většinou se má přitom za to, že letoun se stal terčem rakety země-vzduch typu BUK. Definitivní stanovení příčin si podle vyšetřovatelů ale vyžádá ještě další zkoumání, závěrečnou zprávu z vyšetřování lze očekávat v létě příštího roku. Z odpovědnosti za tragédii se navzájem obviňují Moskva, Kyjev a proruští separatisté.

"Zpráva je komentována jako něco bezvýznamného, jako něco, co si z nás dělá legraci, a odkazuje celou záležitost do vzdálenosti jednoho roku. Čili chce zdánlivě říci: vyšetřování skončilo – zapomeňme. Ve skutečnosti je ta zpráva nesmírně cenná a důležitá. (…) Právě proto, že nám nechce říct vůbec nic dalšího, nám ve skutečnosti říká: My víme, jak to bylo, ale my to říci nemůžeme a utopíme to na dalším ročním vyšetřování. To je zjevné," prohlásil Hájek. Dodal, že jejími signatáři jsou čtyři země, z nichž jedna – Ukrajina - je účastníkem konfliktu. Podle dokumentu, který tyto země podepsaly 8. srpna, nebude bez souhlasu každé z nich nic zveřejněno. "Kdyby mohli, tak nám řeknou, co je obsahem rozhovorů (…) mezi řídící věží a letadlem. To se vůbec nedozvídám. Přitom tento moment je klíčový," tvrdí Hájek.

přehrát video
Petr Hájek a Otakar Van Gemund ke zprávě o MH17

K příčinám tragédie letu MH17 se objevila řada teorií. Ta nejčastější hovoří o tom, že letadlo omylem sestřelili separatisté raketou BUK dodanou z Ruska - možná i s obsluhou vycvičenou v Rusku, či dokonce přímo Rusové. Podle některých konspiračních teorií ale mohlo jít o nezdařený atentát na letadlo s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, Moskva zase tvrdí, že stroj mohl sestřelit ukrajinský bitevník Su-24. Hovoří se i o tom, že boeing zasáhla Ukrajina ve snaze pošpinit proruské separatisty na východě země, a objevují se dokonce teorie spojující sestřelení stroje s pohřešovaným letem MH370, kdy šlo rovněž o letadlo malajsijských aerolinií.

Hájek si dále klade otázku, v čí prospěch se tragédie letu MH17 stala, a dochází k závěru, že za ní mohla stát jakási blíže nespecifikovaná skupina v USA. "(Událost) rozhodně nemohla prospět vzbouřencům, rozhodně nemohla prospět Rusku, rozhodně musela prospět Kyjevu, rozhodně musela prospět Spojeným státům. Uvědomme si důležitou věc: V té době zájem o ukrajinský konflikt - speciálně ve Spojených státech - uhasínal. To obrovské raketování touto událostí, která má hodnotu něčeho takového, jako bylo Sarajevo, které vyvolalo první světovou válku, nebo vypálení Reichstagu, ta záminková akce, ta akce pod cizí vlajkou, je z toho naprosto zjevná," říká. "Rusové zveřejnili svoje fotografie, zveřejnili, že se tam pohybovala stíhačka Su-25, zveřejnili své snímky ze satelitů. Proč něco takového neudělaly Spojené státy?" ptá se Hájek.

Petr Hájek v Událostech, komentářích
Petr Hájek v Událostech, komentářích


Nizozemský bezpečnostní úřad OVV, který se pádem stroje zabývá, již před několika dny oznámil, že zpráva sice objasní část tragédie, ale že řada otázek zůstane bez odpovědi. Tým nizozemských odborníků přerušil v červenci práce na místě pádu malajsijského letadla z bezpečnostních důvodů, protože v okolí trosek pokračovaly přestřelky mezi povstalci a ukrajinskou armádou. Při katastrofě zahynulo 298 lidí, většinou Nizozemců. Nizozemský premiér Mark Rutte dnes oznámil, že experti vyhledávání ostatků a osobních věcí obnoví. "Musíme dokončit, co jsme začali," řekl.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/285680-hajek-zprava-o-letu-mh17-potvrzuje-ze-slo-o-pripravenou-akci/