sobota 9. novembra 2013     Geofyzikálne meranie v lome Kraľovany II.
     16. 11. 2013

         Ohnivý západ nad jazerom.  Konečne sa uskutočnila akcia na ktorú sme čakali celý rok.
          Geofyzikálne meranie v oblasti okolo jaskyne Ľudmila náš speleologický prieskum veľmi potrebuje
         Doktoranda Ondreja Turského z katedry vysokej školy v Ostrave privítal na jazere sám objaviteľ jaskyne Ľudmila
         Marián Hýll
          Pokúšame sa nájsť ďalšiu jaskyňu pod Ľudmilou. Geofyzikálny prieskum by nám v tom mohol pomôcť....
         Pre nás všetkých v Aragonite veľmi vítaná a vzácna návšteva:-)
          Nový impulz v prieskume by veľmi pomohol....
         Vybaľujeme z auta potrebné vybavenie prístroj batérie káble a kovové elektródy. Dorazili sme na jazero o pol
         ôsmej ráno v sobotu 16. 11.
          Ideme na to
          24. 11. sme boli skontrolovať uzáver a urobiť pár cvakov v jaskyni.....
          Ešte že sme sa dali dohromady v solídnom počte... Dorazil Peťo, Martin, Marian a ja. Ďalším spojom by mali ešte
          pricestovať Peťo Balošák a Peťo Janoušek
         Skúšame niečo nové nacvakať toto je na barokovom balkóne.... Alžbetka sa snaží....  došli modelky....:-)
         A sme na placi.... hneď vedľa úzkeho krasového hrdla  smerujúceho do hĺbky....
           Mohli by tam niekde dole existovať takéto priestory? Práve to chceme meraním zistiť....
          Zatĺkanie elektród na prvom profile. Mysleli sme si že pôjde o najjednoduchší profil. Pekne rovných 94 metrov
          Mohutné stalagnáty pred kaplnkou na Barokovom balkóne.....
         Dorazil Peťo Balošák
          Vlčí brloh - sienka päťdesiatnikov.... najbližšie sa čaká objav Siene sedemdesiatnikov:-)
         Elektródy v tomto suchom piesčitom prostredí kladú veľký elektrický odpor treba ich zatĺkať poriadne
           Smutnejšie obdobie roka nad jazerom.... prší a do nečasu by si ani psa nevyhnal....
         Medzičasom dorazil aj Peťo Janoušek. Aragonit je na akcii v sile šiestich ľudí tak to sa nedeje tak často. Už dlho
         sme sa takto nemobilizovali
          Vo vlčom brlohu sme našli čerstvý exkrement líšky
         Všetci svorne na jednej laine....
          Profil chodby vyúsťujúci na Barokový balkón....
         Sfunkčnenie elektród nám dalo poriadne zabrať a stálo nás veľa času. To čo vypadalo jednoducho vôbec jednoduché
         nebolo. Konečne sa začalo s meraním a môžeme ísť dolu do vody
          Do jaskyne už len tak niekoho v najbližšej dobe  nedostanem.... hlavne už nie na meranie....

         Peťo ma studenú vodu v obľube....
         Peťo to vzal hupom....
         a ide príkladom
          Nie je to však také jednoduché ako sa zdá...:-)
         Sebazaprenie je nevyhnutné....
         nuž ale Daltoní sa nezaprú....
         vychutnávačka
          dosť husté prostredie a Peťo je v ňom ako doma....
          medzičasom vbieha do vody ďalší Dalton z Argonitu....
          ty kokos.....
        Voda pekne vyráža dych....
         dosť bolo rozkoše....
         vyšprintovanie z vody....
           Hore zatiaľ prebieha meranie a debata medzi zimomravými:-)
         a meracie zariadenie za milióny ticho fachčí.....
         skúsim to aj ja....
          Cieľom merania je prieskum tohoto erózneho komína....
         Nuž minulú nedeľu v Turskom potoku bola voda omnoho studenšia.....
         člupky člupky...
         Martin je vo vode druhý krát praktizuje tri namočenia.....
          Domerané chlapci balia matroš.
          Zatiaľ surové dáta z merania. Niečo tam dolu máme ale nie je to nič veľké, niečo ako plazivky v Ľudmile

         Snažím sa pobudnúť vo vode čo najdlhšie....
          Presúvame sa k ďalšiemu rezu o hodne vyššie.....
         Na 41 metri máme stred prepadliny na 40 metri sme mali jedinú elektródu ktorá nefungovala ani po opakovanom zatĺkani
         a tak tam máme skreslenie, ale dva metre pod povrchom nám ten komín prechádza do dutiny cca 2 metre širokej
         a 1,5 metra vysokej
          Zosuv nad jazerom je jednoznačne aj viditelne stále v pohybe.....
          Meraný profil Kraľovany 1 má dĺžku 94 metrov
          Konečne dostávame spracované výsledky meraní- Ondrej Tuský píše doslovne "...tak jsem se konečně dostal
          k těm našim profilům, které jsme měřili v okolí jeskyně Ludmila. V příloze Vám zasílám zpracované profily. Vždy jsou
         pojmenované podle použité metedy (Schlumberger nebo Dipole-Dipole) a potom jsem zkusil udělat ještě logaritmickou
         a lineární stupnici odporů. Takže vlastně každý profil Vám zasílám dvakrát jednou v logaritmické a jednou v lineární
         škále.
         Metoda Schlumberger je vhodná při šetření horizontálních a subhorizontálních podpovrchových vrstev. Detekuje
         nehomogenity různých tvarů a směrů, například široké trhliny, tektonické zóny nebo kontaktní vrstvy s velkými rozdílnými
         odpory.
         Metoda Dipole-Dipole je detailnější metodou, která je vhodná pro detekování vertikálních struktur, při pronikání do
         hlubších úrovní. Slouží zejména pro šetření úzkých trhlin a dutin. Ale efektivní hloubka dosahu je silně limitována rychlým
         poklesem měřených potenciálů při větších dipólových vzdálenostech. Nevýhodou algoritmu dipole-dipole je umělý
         elektrický šum způsobující významné limity v připovrchových vrstvách.
         Co se interpretace 1. profilu (na etáži lomu) týče, tak je vidět, že jsme docela hezky zachytili, i přes problémy
         s uzemňováním elektrod, anomálii na 41 m. Tato struktura pokračuje do větších hloubek na obou použitých metodách.
         Takže se tam opravdu nějaká anomálie vyskytuje, i když není moc veliká. Vyskytuje se v hloubce cca 2-3m pod
         povrchem s rozměry cca 2x2m. Dále je zajímavé pokračování této struktury u Schlumbergera až k cca 60m a do hloubky
         cca 10m, u Dipole-Dipole se potom tato struktura vyskytuje ve vzdálenosti cca 55m a hloubce 8-10m. To může být
         dáno právě rozdílem mezi horizontální (Schlumberger) a vertikální (Dipole-Dipole) detekcí
         Len pre informáciu porofil detekovanej dutiny zodpovedá profilom relatívne väčších chodieb v Ľudmile, tak že prieskum
         komína na táborisku treba zahájiť čo najskôr. Chodba môže mať celkom zaujímavý priebeh, jej pokračovanie zrejme
         vidieť aj v hĺbke 10 metrov pod povrchom
         bývať tak tu na jazere....
          S nákladom materiálu sme dorazili na horizont sedielka a treba vystúpiť na vrchol strmého hrebienka za Ondrejom
         tak to by som si už v takejto vode bahnil aj 10 - 15 minút... k tréningu treba 3x do týždňa práve takúto voľnú vodu
          V mančafte je dobrá nálada....
         pracovné vyťaženie mi však takýto komfort nedovolí
          Pohľad na meraný profil....
          Chýba viac slobody sme spútaní a podkapitalizovaní a naše možnosti sú hodne obmedzené.....
          Na území dialničnej.....
         Makáme do strminy k hrebienku nad Ľudmilou....
          Výstup bučinou k plošinke na hrebienku
         Martin ťažko naložený kovovými elektródami.....
         Tesne pod strmým výšvihom....
          Popri ohnisku na plošinke naprieč hrebienkom hneď naťahujemé 100 metrové pásmo....
         a začíname okolo neho rýchlo pracovať.....
         Ponurí neskorojesenný pohľad na jazero....
         Meraný profil ťaháme až dolu do svahu....
         Ondrej zapája káble do prístroja.....
          Máme málo času rýchlo sa zvečerieva.....
         Pretĺkaniie elektród ktoré kladú veľký odpor..... našťastie na tomto profile toho nie je veľa....
          Severná stena lomu Kraľovany II....
          Peťo Kozoň uniká na vlak a znáša nadol do potápačskej základne prázdnu batériu a káble ktoré máme navyše
         Slnko zapadá....
          Popíjame horúci čaj a debatíme o hľadačoch drahých kameňov. Profil sa zatiaľ meria dvoma metódami.....
          Surové dáta v grafickom prevedení bez topografie nám veľa zatiaľ nepovedia...
          Pohľad k horizontu Martinských holí.....
           Ešte návrat k hmlistému ránu....
          Týždeň po meraní....
          Naša rozprávková jaskyňa....