piatok 18. novembra 2016

      SPRÁVA
      o činnosti Jaskyniarskej skupiny Aragonit v roku 2016 - Eduard Piovarči

 Práce v Hlinenej stene pod Ľudmilou - Jaskyňa nad diamantovým
vŕtaním (4 jún 2016) Jaskyňa v roku 2016 dosiahla dĺžku 29,6 m. Matúš Rýček člen ČSS ZO 6-08 Dagmar pri práci na likvidovaní kompaktných blokov v Tlame levovej - Foto: Eduard Piovarči

       Členovia Jaskyniarskej skupiny Aragonit v lome Kraľovany II v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander dodnes objavili celkom 12 jaskýň. Keď sme do lomu Kraľovany II v roku 2008 prišli nebola v ňom známa žiadna jaskyňa. Dohromady sme odvtedy objavili zdokumentovali a zamerali celkom 392 m krasových podzemných priestorov:
  1./ Jaskyňa Ľudmila 240 m (intenzívny prievan na hlavnom ťahu v smere pod PP Kraľoviansky meander)
  2./ Jaskyňa udavačov 31,2 m (intenzívny prievan dokázané prepojenie s Ľudmilou K prepojeniu chýba v priamom smere 25 m.)
  3./ Jaskyňa nad diamantovým vŕtaním 29,6 m -6 m + 3 m (Prievan - zrejmé prepojenie z Ľudmilou čím by po prepojení i s Jaskyňou udavačov, mohol systém týchto jaskýň dosiahnúť dĺžku minimálne 325 m, na čom plánujeme v nasledujúcich rokoch aktívne zapracovať)
  4./ Flajsová priepasť 27 m - 12 m (v roku 2013 zničená zosuvom)
  5./ Jazerná jaskyňa 18, 54 m -7 m  (vznikla koróziou vo freatickej zóne pomaly tečúcich vôd, prenikajúcich do masívu z vyššie položeného Suchého potoka. Obajvená pomocou geofyzikálneho merania)
  6./ Jaskyňa zelená nádej 12, 38 m ( nález lebky medveďa hnedého - nález odovzdaný správe NP Malá Fatra)
  7./ Hýllová trhlina 9 m - 3 m
  8./ Jaskyňa oravských drakov 7 m - 3 m (Silný prievan jednoznačne súvisí s Jaskyňou udavačov a Ľudmilou a v budúcnosti môže jaskyňa pripojením k systému výrazne prispieť k celkovej dĺžke jaskyne Ľudmila)
  9./ Jaskyňa pri zelenej nádeji 5 m
10./ Jaskyňa Pirátska zátoka 4,5 m (Zvyšok odťaženej časti Ľudmily)
11./ Jaskyňa Tieň Fénixa 4 m - (Silný prievan súvis s Jaskyňou udavačou a Ľudmilou)
12./ Brizolitová jaskyňa 3,5 m (Silný prievan obdobne ako v Ľudmile - pod Hýllovou trhlinou jaskyňa v dolomitoch priestory jednoznačne erodované a korodované vodou)

     Jaskyniarska skupina ARAGONIT hľadá sponzorov       
ľudí podporujúcich dobrovoľnícku činnosť, prieskum, dobrodružstvo, objavovanie neznáma. Čo ponúkame? Reklamu aj v obrazovej knižnej publikácii o najkrajšej jaskyni v Malej Fatre a návštevy najkrajších nesprístupnených a uzatvorených jaskýň v oblasti.
V prípade záujmu podporiť našu činnosť kontaktujte nás na e-mail jsaragonit5@gmail.com
         Dve zahraničné akcie na Istrii v roku 2016 priniesli Aragonitu zaujímavé a podnetné výsledky a postupy
v jaskyniach v oblasti Jame Baredine pri Poreči i strednej Istrii. V priebehu roku 2017 plánujeme 3 zahraničné akcie v oblasti Baredine na Istrii. Krátku jarnú akciu (koniec mája), veľkú letnú (júl-august) a krátku jesennú (koniec septembra)

SPRÁVA O  ČINNOSTI JASKYNIARSKEJ SKUPINY 
ARAGONIT V ROKU 2016


       Jaskyniarska skupina Aragonit zorganizovala v roku 2016 celkom 56 celodenných pracovných a prieskumných akcií v teréne, z ktorých bolo vyhotovených  50 technických denníkov. Väčšinu akcií (47) sme uskutočnili v lokalite Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander a v lome Kraľovany II. Osem celodenných pracovných akcií sme  uskutočnili počas dvoch zahraničných ciest vo Velebite a v krase na Istrii v Chorvátsku. Objavili a vykopali sme 33 m priestorov – 11,76 metra priestorov sme vykopali v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním (čím jaskyňa dosiahla dĺžku 29,6 m),  V sonde pod Udavačkou alias Jaskyni Oravských drakov sme postúpili 3m. V jaskyni Vergotinská pečina na Istrii sme na hlavnom ťahu jaskyne postúpili vykopom 10 m dopredu. V priepasti Baredine 2 na Istrii sme postúpil 3,5 m do hĺbky a objavili sme 5 m vysoký komín.  Zamerali sme 11,76  m priestorov v Hlinenej stene.
        V Jaskyni Ľudmila sme uskutočnili 5 prieskumných a dokumentačných akcií z toho 2 z nich mali viac menej exkurzný charakter. Bolo to preto že sme najväčšie penzum úsilia sústredili práve na prerážku v Hlinenej stene pod Ľudmilou v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním. V nej sme odpracovali celkom 36 pracovných akcií. Nakoľko NDS neustále zľahčovala bonitu tejto krasovej lokality a snažila sa presadiť užinový variant diaľničného úseku Turany Hubová nesmeli sme ani v tomto roku ustať v našom úsilí prebiť sa k anomálii, ktorú pod Ľudmilou nameralo opakovane už 2x ERT meranie.
       Práce v stále tvrdšom horninovom prostredí postupovali pomerne pomalým tempom napriek pomoci ktorej sa nám dostávalo od spriatelených jaskyniarskych skupín.. Práce postupovali pomalšie aj preto že sa na akciách  počas roka zúčastňovala len malá časť členskej základne. (E. Piovarči, M. Hulla, M. Piovarčiová, P. Kozoň) Predchádzajúce náročné speleosezóny v intenzívnom prieskume nad jazerom vyčerpali náš potenciál natoľko že podpora našich aktivít v lome Kraľovany II., poklesla v členskej základne na minimum.
        13 januára bratia Lukáš a Jozef Ridzoňovci spolu s priateľmi zo Zakamenného Palo Boškaj, Peto Boškaj, Lukas Ridzon, Julius Adamik a Rasto Tison zahájili výkopové práce vo východnom svahu v bukovom lese južne nad sedielkom kde bol pri terénnom prieskume 4 januára nájdený pri holomrazoch veľký biely fľak sriene, čo spôsoboval prienik teplého vlhkého vzducho s krasových priestorov na povrch. Akcia zároveň prebiehala aj v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním (T. Hulla, M. Hulla, E. Piovarči) 
       Už 6 februára nám prichádzajú na pomoc jaskyniari z Moravského krasu zo ZO 6-08 Dagmar - Andrea Pěkná, a zo ZO 6-20 Moravský kras - Libor Budík, Daniel Kucín. Chlapci zvádzali tvrdý boj z blokmi zavadzajúcimi v ceste dopredu a odviedli v Hlinenej stene na čelbe 10 m v masíve veľký kus práce. Chlapci ďakujeme.
Foto z akcie: http://aragonit9.blogspot.sk/2016/03/nedela-6-februar-2015-prisli-nam-posily.html
Viac tu: http://zo620mk.webnode.cz/outlocalities2015/#mf1 
       Väčšiu pracovnú akciu sme zorganizovali na jazere 12 marca. Na lokalitu nám prišli do Hlinenej steny pomôcť Ružomberskí jaskyniari Miroslav Jurečka, Pavol Jurečka, Peter Sliačan, M. Kudla, Lubomír Ivančík a Michal Drobný. Akcie sa zúčastnilo celkom 22 ľudí. Guláš a všetko čo k tomu patrilo sponzoroval Jozef Ridzoň. Za Aragonit sa zúčastnili P. Kozoň, M. Hulla, E. Piovarči, M. Piovarčiová, P. Janoušek, T. Hulla, J. Ridzoň, M. Božek, D. Staníková, S. Puškášová, A. Piovarčiová. Za Hippocampus P. Lauko, M. Spiššák, M. Kanáš.
      Na akcii sme prví krát testovali našu novú centrálu, ktorú do sedielka nad jazero vyviezol Marián Hýll. V Hlinenej stene sme použili príklepovú vŕtačku ktorú doviezli jaskyniari z OS Ružomberok. Rozšíril a zväčšil sa priestor na čelbe pričom sme narazili na poruchu a komínovitú dutinu smerujúcu nahor k Ľudmile. Na dne chodby sme odkryli úzku špáru za ktorou bolo vidieť kúsok volnejšieho priestoru.
       Fotoreportáž z akcie: http://aragonit9.blogspot.sk/2016/03/akcia-s-jaskyniarmi-s-ruzomberka-12.html
       Na niekoľkých nasledujúcich akciách sme rozširovali špáru až sme nazreli do malého priestoru so stropným korytom. Za špárou boli opäť mäkké usadené vrstvičky jemného sedimentu (tektonického ílu) poskladané na sebe do pomerne hrubej vrstvy. Rozširujúc priestor M. Hulla narazil 30 apríla 2016 napravo od poruchy na ďalšiu zaujímavú vodou modelovanú dutinu, ktorej dno bolo opäť vyplnené jemným tektonickým sedimentom. To nás povzbudilo. Po niekoľkých ďalších akciách sme sa kladivom doslova predrali popod blok podobajúci sa na Tlamu leva do malého priestoru za niekdajšou špárou čím sme sa dostali 13. metrou do masívu.
       29 mája sme zaznamenali čerstvý vzduch na čelbe - od Ľudmily ťahá prievan. Konečne máme aspoň vetranie.
        V sobotu 4 júna nám na jazero prišli opäť pomôcť jaskyniari z Moravského krasu. Akcie sa zúčastnili členovia ČSS ZO 6-08 Dagmar: Andrea Pěkná, Matouš Ryček, Jakub Šlimar, ČSS ZO 6-11 Královopolská: Bedřich Musílek, ČSS ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno: Zuzana Kvapilová. Za JS Aragonit sa zúčastnili Eduard Piovarči, Mária Piovarčiová, Martin Hulla, Tomáš Hulla a Peter Kozoň. Matúš Ryček si doviezol nádobíčko a spravil niekoľko odpalov v blokoch pod Tlamov leva.
(V Českej speleologickej spoločnosti majú už túto metódu práce riadne zákonne ošetrenú a legalizovanú!) Sonda celkom pekne odvetrávala. Rozširovali sme priestor za Tlamou leva. Priestor sa tam pozvolna dvýha nahor do zvetranej poruchy stúpajúcej k Ľudmile. Zanesený vodou erodovaný kanál však smeruje nadol do masívu. Hornina výrazne zmenila charakter. Rozbitý blok mal tmavosivú až tmavú žilkovanú štrukturu. Pôjde zrejme o vápence Gaderského typu.
http://aragonit9.blogspot.sk/2016/06/jaskyniari-z-moravskeho-krasu-opat-na.html
       Na ďalších piatich akciách do 23 júla rozoberáme rozpukané bloky pod Tlamou leva. Začína tu vznikať nová šachta. Spodná časť blokov je silne erodovaná vodou. Pod blokmi je meter hrubý nános jemného ilovitého sedimentu s úlomkami vodou modelovaných kusov vápenca. Jaskyňa v Hlinenej stene dosahuje dĺžku 20 m.
       V sobotu 2 júla usporiadal na jazere Klub športových potápačov Hippocampus Martin tradičnú každoročnú akciu EKODEŇ na ktorej sa zúčastnilo viac ako 40 ľudí - fandov do potápania, jaskyniarstva, studenej vody a ochrany prírody. Počas akcie prebiehali na vode aj ukážky výcviku záchranárskych psov labradorov, ktorí majú na vode poriadny ťah a výdrž a dokážu za sebou na vode ťahať desiatky metrov bez problémov 80 kg chlapa. Na akcii sa zúčastnilo celkom 20 jaskyniarov z OS Veľká Fatra, JS Aragonit a OS Ružomberok. Okrem čistenia jazera a jeho okolia a opravy móla sa konali aj jaskyniarske akcie. M. Hulla. J. Ridzoň prevádzali sondovacie práce v Jaskyni oravských drakov pod Udavačkou. V Hlinenej stene pôsobila pracovná skupina v zložení P. Sliačan, E. Piovarči, F. Vacek, Z. Vaceková ml., D. Hric. Pokračovalo sa vo výkopových prácach na čelbe a v ťažení sedimentov von z jaskyne.
       Akcie za jaskyniarov z Aragonitu sa zúčastnili: M. Piovarčiová, A. Piovarčiová, E. Piovarči, M. Hulla, T. Hulla, J. Rydzoň, Za OS Ružomberok: P. Sliačan, M. Jurečka a M. Valková. Za OS Veľká Fatra: Fero Vacek, Ján Vacek,  Viktória Vaceková, Anička Vaceková, Miroslav Vacek, Zuzana Vaceková st., Zuzana Vaceková ml., Dávid Hric, Dominika Vaceková a Jakub Vacek.
http://aragonit9.blogspot.sk/2016/07/ekoden-2016-sobota-2-jul-aj-pocas.html
       Na ďalšej akcii v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním 18. júla podkopávame posledný blok pred kanálom vyplneným ílom a padajúcim šikmo nadol. 
       Niekoľko akcií sme venovali prácam na zaistení bezpečnosti v sonde pod Udavačkou. Bratia Ridzoňovci dôkladne vyčistili dno sondy čím odkryli sintrami vyliate dno posiate nízkymi pňami stalagmitov. Na akcii 9 júla (bratia Ridzoňovci, M. Hulla, P. Kozoň, E. Piovarči) objavili prieskumom pomocou inšpekčnej kamery v šikmej poruche mumifikovanú volavku, ktorú tu ako svoj úlovok zavliekli líšky. Porucha klesá do hĺbky viac ako 4 m. Jaskyňa po rozšírení prvej z úžin dosiahla dĺžku 7 metrov  V sonde sa merala teplota prievanu. V úžine volaviek smerujúcej k Ľudmile sme namerali teplotu 7,4 stupňa. Bolo veterno a polojasno s vonkajšou teplotou 20 stupňov Celzia. J. Ridzoň navrhol nazvať jaskyňu pod Udavačkou Jaskyňou oravských drakov no môže byť, ale tiež by to mohla byť Jaskyňa bielej volavky.
       V ten istý deň sme zahájili i sondovacie práce v bukovom lese na druhej strane hrebienka, kde cez jazvečiu noru nasáva systém vzduch a v zimných mesiacoch najmä pri holomrazoch je na týchto miestach výrazná námraza a v mrazivom vzduchu sa tu zráža vlhký teplý vzduch až na paru...
       Na niekoľkých akciách sme odkrývali druhý sutinový kúžel po etáži severne od Diamantového vŕtania, na mieste kde sa pri holomrazoch našla námraza, zatiaľ však bez adekvátneho výsledku.
       V spolupráci z ŠKP Hipocampus Martin usporiadala JS Aragonit v dňoch 21. júla až 9. augusta zahraničnú akciu do Chorvátska. Prvým cieľom akcie bola rázovitá dedinka Slunji, potom Plitvický kras, Velebit a najmä Istrijský kras v strednej Istrii pri Pazine a pri Poreči.
       Prvá časť výpravy vyrazila v 6 člennej zostave tranzitom Hippocampu. 21. júla podvečer (Eduard. Piovarči, Peter. Lauko, Martin. Hulla, Tomáš. Hulla, Roland, Csicay a Katarína Csicay) Nadránom okolo tretej sme dorazili do Slunji, kde sme prebivakovali v areáli prírodného kúpaliska. V sobotu 22 júna sme absolvovali prehliadku Plitvických jazier a poblíž Jelenej priepastky v ktorej sme pokračovali v sondovacích prácach, bratia Hullovci objavili na dne vedľajšieho závrtu pod priepastkou ďalšie veľmi zaujímavé 3 m hlboké prepadlisko, ktoré sme už však pre pokročilý čas a nedostatok istiaceho materiálu nestihli preskúmať.
        V nedeľu 23 júla sme absolvovali z Oštarijských vrat nad Karlobagom výstup na strategickú výšinu Basača 1080 m n.m., umelo zarovnaný vrchol s palpostami a vojenským bunkrom. Výšinu nad modrým jadranom s nádherným výhľadom na ostrov Pag a okolitú krajinu s najbližším dominantným skalnatým hrebeňom s najvyšším vrcholom Kiza 1240 m n.m., ktorý bol našim ďalším cieľom. Autom sme sa presunuli k osamelej usadlosti Prpici. Pri presune po poľnej ceste cez bukový les pri nástupe do ďalšej túry sme narazili v záreze cesty na veľké kvaple. Cesta tu musela prerušiť nejakú výraznejšiu krasovú dutinu. Na krátkom úseku nachádzame stôp po mohutných sintrových kôrach hneď viac. Možno by tu stačilo trochu popátrať a posondovať. Asi to nabudúce skúsime.
        V neskutočnej poludnajšej páľave stúpame do hrebeňa plného brál. Pred horúčavou sa ukrývame do bukového porastu pod bralami a objavujeme nádherne zoškrapovanú 15 m vysokú vápencovú homolu. Cítime sa ako na Madagaskare. Priamo na hrebeni medzi vrcholmi Kiza a Laginac sme opäť uchvátení nielen výhľadom do krajiny. Obrovský krasový kráter rovno na horskom hrebeni nám priam vyráža dych. To sme tu nečakali. V podzemí tu musia byť gigantické priestory. Tomáš odtrhol podrážku na vybrame a tak zostupuje s Martinom nadol na planinu.
S Peťom Laukom ešte lezieme kus na skalnatý hrebeň. Došla nám ale voda.
No skalný hrebeň je tu hodne členitý a plný prekvapení. Nádherné fotogenické skalnaté scenérie plné bizardných zoškrapovaných vápencových veží. Tak sem sa musíme ešte vrátiť. Sme len kúsok od vrcholu. Je to tu omnoho členitejšie ako v našom impozantnom Rozsutci. Zostupujúc nadol nazeráme ešte do poriadnej priepasti, ktorá je hneď vedľa chodníka. Dobrodružných a fotografických tém pre budúce akcie je tu naozaj veľa.
       V Karlobagu stretámé opäť po roku priateľa potápača Zlatka Možaniča. Kuču mal plne obsadenú a tak sa presúvame popri pobreží k Rieke a pred polnocou sme už pri jamarskom dome na Baredine poli pri Poreči.
       V pondelok 24. júla máme oddych na slnečnom pobreží a v utorok 25. júna vyrážame k Pazinu k nášmu výkopu v grandióznej Juránskej pečine. Sme napätí ako vypadá po roku náš výkop. Obávali sme sa najhoršieho že bude celkom zavalený a zanesený sedimentom.     
       Našťastie sa do výkopu zvalila len časť steny, ktorú sme pol dňa ťažili. Na konci 9 m výkopu bolo jazierko v objeme asi 100 litrov vody. Martin na čelbe preboril ílovú prepážku a voda sa začala z hukotom a s mohutnou ozvenou rútiť do neznámej hlbiny. Celkom sme všetci pri tom zvuku znehybneli. Také niečo sme naozaj nečakali. Veľký priestor za ílovou zátkou musí byť pomerne blízko. Do konca akcie sme vyčistili čelbu od bahna a boli sme zničení. Ďalšie akcie by tu mohli veľmi rýchlo priniesť ovocie objavov. Mančaft však nechcel aj kvôli vzdialenosti viac na Pazin na tejto akcii jazdiť.
       26 v stredu ráno prichádza autom na Baredine ďalšia časť našej výpravy Magdaléna Puškášová, Sárka Puškášová, Mária Piovarčiová, Alžbetka. Piovarčiová a Mirka Jakubčíková. Hneď je nám na pláži všetkým veselšie.
       Vo štvrtok ráno dorazilo tretie auto s prívesom a motorkami s vedúcim Hippocampu Michalom Dančom, Martinom Bielikom Vandou  a s Martinom Macákom
V piatok 29 júla sme uskutočnili celodennú jaskyniarsku akciu vo Vergotinskej jaskyni v ktorej sme sa snažili prekopať dopredu zo Slovenskej sienky po smere výrazného stropného koryta. Napokon sa to nepodarilo lebo prúd vody sa tu roztekal do viacerých úzkych neprielezných kanálov niekde smerom nadol. (M. Hulla, T. Hulla, P. Lauko, E. Piovarči)
       So Silviom Legovičom sme dohodli tri pracoviská na ktorých mienime v budúcnosti i naďalej pracovať Baredine2, Vergotinská pecina a Juránska pecina. Silvio to uvedie do dohody o vzájomnej spolupráci pre domáce speleologické inštitúcie a úrady. K dohode sme dodali aj zoznam jaskyniarov z Aragonitu. Okrem toho sme sa dohodli že každá skupina letujúca na Baredine odpracuje minimálne jednu pracovnú akciu v uvedených jaskyniach.
       V sobotu v noci odišiel tranzit Hippocampu s prvým mančaftom späť na Slovensko. Ostal som z druhou skupinou s ktorou
som previedol v utorok 2 augusta vo Vergotinskej jaskyni ďalšiu kopáčsku a dokumentačnú akciu. Kopali a sondovali sme v prieleze do Slovenskej sienky v nádeji že by sa tadiaľ dalo postúpiť niekde dopredu pod Slovenskú sienku. (M. Bielik, M. Danč, M. Jakubčíková, E. Piovarči)
       Vo štvrtok 4. augusta som mal odcestovať z Poreča autobusom na Slovensko. Autami odchádzala na Slovensko aj druhá časť našej výpravy. Ohlásil sa ale Marcel Spiššák z Hippocampu že vo štvrtok dorazí z ďalšou výpravou tak som sa rozhodol ostať a dohodnúť so Silviom ich pobyt a využiť ho na ďalšiu už tretiu kopáčsku akciu vo Vergotinskej jaskyni, ktorá sa uskutočnila v sobotu 7 augusta. Ďalšie márne kopáčske práce v plazivkách pred Slovenskou sienkou ma presvedčili o tom že sa môžeme prekopať do ďalšieho pokračovania jaskyne len z pravoboku hlavnej chodby tesne pred strmím stúpaním smerom k Slovenskej sienke o čo sa pokúsime na jesennej akcii, ktorú sme si so Silviom následne dohodli. (Marcel Spiššák, Ján Pauliny, Eduard Piovarči, Elena Veterníková, Nika Veterníková, )
       Po návrate z letoviska v Poreči sme pokračovali v ďalších pravidelných exploračných prácach v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním.
       V sobotu hneď po návrate z Istrie sme 12 augusta sprevádzali jaskyňou Ľudmila najúspešnejších a najšikovnejších mladých záchranárov z príležitosti letného tábora Červeného kríža Územného spolku Martin. Prehliadka bola sprostredkovaná Hipocampom pre najlepších mladých zdravotníkov záchranárov za odmenu. 
       Koncom augusta sa ma  jeden z bývalých aktívnych členov pýtal, že či nás to nad tým jazerom vo výkope pod Ľudmilou ešte baví. Osobne som motivovaný preto že sme na akcii 23 augusta v Hlinenej stene s Peťom Kozoňom zistil že hornina pod podkopávaným posledným blokom je poriadne prežratá smerom do kanála za ním, čo je celkom povzbudzujúce. Vody tu boli odvádzané niekde šikmo nadol do vnútra masívu. Ten kanál by nás mohol doviesť do nejakého zberača vôd smerom k anomálii ktorú tu zaznamenalo geofyzikálne meranie. Od anomálie nás pravdepodobne delí ešte stále zhruba 5 m vzdialenosť. Samozrejme po nedávnom nešťastí v Jaskyni strateného prsteňa, kde pri exploračných prácach zrútený blok zabil v plazivke českého jaskyniara,  záujem o prácu v podzemí u nás prudko opadol.
        18.8. 2016  sme sa ako organizácia priamo prieskumne pôsobiaca na lokalite Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander opäť vyjadrovali k záverečnej Správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Dialnice D1 Turany – Hubová, svojim oddôvodneným stanoviskom takto:
       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  na adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d1-turany-hubova-2015-
zverejnilo dňa 3.8.2016 správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti Diaľnica D1 Turany - Hubová (2015).
       Po preštudovaní priloženej dokumentácie konštatujeme v našom odôvodnenom stanovisku v zmysle § 24, ods. 3), písm. c) a § 35 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, že za realizovateľné v zmysle článku 6.3 a 6.4 Smernice o biotopoch 92/43/EHS, resp. podľa § 28, ods. 5) a 6) zákona č. 543/2002 Z.z. považujeme len nasledovné riešenie:
Variant V2 s ekoduktami v alternatíve 2 - objekt 202-00 - ekodukt nad diaľnicou D1 šírky 250m a objekt 216-02 - ekodukt nad cestou I/18 šírky 250m, alt.2 SSÚD Švošov, alt.1 vetranie cez vetraciu šachtu alebo alt.2 odsávanie zo západného portálu tunela a alt.2 niveleta nad hladinou podzemnej vody. 
       Treba opäť zdôrazniť, že výstavba údolného variantu je problematická nielen z pohľadu množstva biotopov a chránených území ale i pre ochranu jaskýň a jaskynných systémov, ktoré ostali zachované v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander napriek ich devastácii ťažbou dolomitu a patria medzi najvzácnejšie jaskyne v Malej Fatre.
       Na tomto malom krasovom území sa dnes nachádza celkom 15 jaskýň ktoré sú súčasne v intenzívnom prieskume jaskyniarskymi skupinami JS Aragonit a OS Orava. Celková súhrnná dĺžka krasových priestorov na lokalite činí 1440 m. Začiatkom roku 2016 bola na lokalite v juhozápadnej časti meandra jaskyniarmi z OS Orava objavená z hľadiska geomorfológie mimoriadne významná jaskyňa Biely dych, ktorej dĺžka v súčasnosti presiahla už 100 m a jej prieskum neustále intenzívne pokračuje. Prajeme týmto jaskyniarom z OS Orava v speleologickom prieskume lokality veľa ďalších úspechov.
       Prírodná pamiatka Kraľoviansky meander je v poslednej dobe známou krasovou lokalitou, v ktorej sa intenzívne rozbehol speleologický prieskum. Jaskyne sú tu veľmi vzácne práve svojim genetickým vývojom, morfológiou a hlavne bohatou a rozmanite vzácnou a jedinečnou krasovou výzdobou. Poznáme tu už 4 vývojové výškové úrovne jaskýň. Boli budované vo veľmi priaznivých geologických podmienkách Váhom a vodami Suchého potoka v niekoľkých úrovniach nad sebou.
       Variant V1o., V1or prechádza tunelom Malá Fatra cez masív Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander čím priamo poškodzujúco zasahuje do krasového reliéfu a do krasových priestorov jaskýň uvedenej lokality (najmä do jaskyne Ľudmila), tak ako sme to uviedli už v našej Správe zo speleologického prieskumu pre primerané posúdenie vplyvu zámeru na sústavu Natura 2000 Diaľnica D1 Turany – Hubová. Speleologický prieskum jaskynných priestorov v trase diaľnice v Kraľovianskom meandri a v lome Kraľovany II., z novenbra 2014.

       Dôsledná ochrana jaskynných systémov Kraľovianskeho meandra je o to dôležitejšia, že ich časť už bola v minulosti zničená ťažbou v lomoch Kraľovany I. a Kraľovany II. Nie je potrebné obzvlášť spomínať, že výstavba údolných variantov by sa negatívne dotkla Rojkovského rašeliniska, keďže to obšírne uvádza aj správa o hodnotení vplyvov a z rovnakého dôvodu ani netreba osobitne spomínať negatívne dopady na severné svahy Kopy. Rovnako riziká a negatívne limity, ktoré by údolné varianty priniesli pre rozvoj obce Kraľovany a okolitých obcí (Šútovo, Stankovany ai.) tie sú dostatočne známe a uvedené v správe o hodnotení. Naopak diaľnica D1 Turany-Hubová by v tunelovom variante Korbelka (Či v neposudzovanom variante tunela Veľká Fatra) tieto a ďalšie problémy a negatívne vplyvy na prírodu a obce do značnej miery, alebo úplne riešila.
       V prípade realizácie tunelovej varianty doporučujeme, aby bola stavba dozorovaná speleológmi Slovenskej speleologickej spoločnosti a Správou Slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, tak aby mohli byť prípadné významnejšie jaskyne na ktoré tunel narazí opatrené prístupovými uzávermi a mohli byť zdokumentované a preskúmané speleológmi,  odborníkmi a špecialistami zo SSJ v Liptovskom Mikuláši čo by prispelo k všeobecnému poznaniu geológie, morfológie a krasu v danej oblasti.
       V zmysle hore uvedeného preto žiadame Ministerstvo životného prostredia SR aby v záverečnom stanovisku odporučilo
iba realizáciu variantu V2 s ekoduktami v alternatíve 2 - objekt 202-00 - ekodukt nad diaľnicou D1 šírky 250m a objekt 216-02 - ekodukt nad cestou I/18 šírky 250m, alt.2 SSÚD Švošov, alt.1 vetranie cez vetraciu šachtu alebo alt.2 odsávanie zo západného portálu tunela a alt.2 niveleta nad hladinou podzemnej vody. A zároveň žiadame MŽP SR aby zamietlo realizáciu ostatných variantov a to všetkých údolných variantov (t.j. aby zamietlo realizáciu variantov V1, V1o a V1or). Podpísaný predseda Jaskyniarskej skupiny Aragonit
       Na základe doporučenia odborníkov z MŽP SR sa v druhej polovici roku 2016 Národná diaľničná spoločnosť konečne  priklonila na úseku diaľnice D1 Turany-Hubová k tunelovej variante Korbelka a upustila od presadzovania povrchového úžinového variantu. Čo  sme vnímali ako dobré znamenie a zároveň  aj zadosťučinenie nášho dlhodobého speleologického snaženia na lokalite Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander a úspech spoločného kolektívneho snaženia všetkých zainteresovaných ochranárskych organizácií.
       Koncom augusta 2016 sa v obciach Turany, Krpeľany, Šútovo, Kraľovany, Stankovany, Rojkov a Hubová uskutočnili verejné prerokovania Správy o hodnotení navrhovanej činnosti daného úseku dialnice.
       24. augusta sa zástupcovia JS Aragonit a ŠKP Hippocampus Martin, Marián Hýll, Eduard Piovarči a Michal Danč zúčastnili a vyjadrili svoje stanoviská na verejnom prerokovaní v Kraľovanoch.
       Následne vznikli dve petičné akcie na podporu povrchovej užinovej varianty a za tunelový variant Korbelka diaľnice D1 Turany-Hubová. Petíciu za užinovú variantu podpísalo 1200 obyvateľov okolitých dedín. Petíciu za Korbeľku podpísalo približne 3300 ľudí. O najlepšom riešení rozhodnú odborníci dúfajme definitívne v začiatku roku 2017.
 http://nasaorava.sme.sk/c/20365715/termin-ukoncenia-vystavby-dialnice-d1-odsuvaju-aj-peticie.html#ixzz4QlGAmxPt
       Ešte 11. 7. 2016 sa vo veci diaľničného úseku Turany - Hubová listom obrátili na ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romana Berecelyho, Mgr. Miroslav Demko riadeteľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti - Bird Life Slovensko, Ing. Ján Topercer samostatný vedecký pracovník Botanickej záhrady UK Bratislava a Eduard Piovarči predseda Jaskyniarskej skupiny Aragonit pri Slovenskej speleologickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši.
         29. 11. sme obdržali na náš podnet písomnú reakciu nového ministra dopravy Arpáda Érseka v ktorom poďakoval za náš návrh a ocenil našu snahu prispieť k urýchleniu prípravy úseku diaľnice D1 Turany - Hubová a ocenil tiež ponuku na úzku súčinnosť v ďalšom procese prípravy stavby. Rovnako v liste skonštatoval, že v zmysle výsledkov multikriteriálneho hodnotenia a Primeraného posúdenia vplyvov diaľničného úseku Turany - Hubová na území Natura 2000 bol ako optimálne riešenie stanovený variant V2 z vedením nivelety tunela Korbelka nad hladinou podzemných vôd, pri ktorom nebol identifikovaný žiadny významný negatívny vplyv. 
       Ďalej v liste minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek píše:
       "Na základe záverov z verejných prerokovaní Správy o hodnotení vplyvov a jej nezávislého odborného posúdenia (podľa paragrafu 36 zákona č. 24/2006 Z.z.) vydá Ministerstvo životného prostredia SR Záverečné stanovisko (podľa paragrafu 27 zákona č. 24!2006 Z. z.), v ktorom okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie či s jej realizáciou súhlasí, alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí, a v ktorom realizačnom variante.
       Definitívne rozhodnutie o výslednom variante trasy diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová bude teda známe až po ukončení procesu posudzovania vplyvov stavby podľa zákona č. 24!2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie... a po vydaní záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, ktoré bude záväzným rozhodnutím pre ďalšie povoľovacie konanie.
       Príprava a realizácia diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová je v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a odporúčam Vám preto, aby ste Váš podnet adresovali taktiež vedeniu tejto spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať ďalší proces vyparacovania projektových dokumentácií a potrebných podkladov a prieskumov.
       Vážim si Váš záujem o spoluprácu a snahu prispieť Vašimi vedeckými a odbornými poznatkami ku kvalitnej a zodpovednej príprave predmetného úseku diaľnice. Pri riešení náročných enviromentálnych otázok a taktiež pri návrhu opatrení na zmiernenie a elimináciu negatívnych vplyvov stavby a všetkých zainteresovaných organizácií tak, aby bolo možné zabezpečiť zosúladenie všetkých podmienok a požiadaviek na realizáciu vybratého variantu diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová.
       Dobudovanie plnohodnotného diaľničného prepojenia D1 medzi mestami Bratislava - Košice, a teda aj výstavba chýbajúceho úseku diaľnice Turany - Hubová, naďalej ostáva prioritou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
       Na záver sa ospravedlňujem za oneskorenie vybavenia Vášho podania.
       S pozdravom Arpád Érsek.
Tak že ako vyplynulo z listu ministra dopravy SR na definitívne rozhodnutie MŽP SR v tejto veci sa stále čaká. 
        Na akciu 30 augusta nám prišiel do Hlinenej steny pomôcť Fero Vacek z OS Veľká Fatra. Navŕtal niekoľko dier do tretieho bloku a pomocou pyropatrónov a troch odpalov ho rozrušil a premenili na drobné, ktoré sme dočasne uskladnili v hojnom počte v servisnom priestore. Pri ťažení si opäť všímame horninové rozhranie badateľné na rozlámanom balvane. Spodok bloku je opäť erodovaný vodou sme už v tmavosivých gaderských vápencoch. (F. Vacek, Z. Vaceková st., K. Vacek, E. Piovarči)
        V lome v ten deň ešte pôsobili ťažobné stroje a autá spoločnosti C a V a tak som požiadal šoféra jedného z rýpadiel aby nám upravil cestu na plošinu z Jazernou jaskyňou preto že sa tam plánovala cvičná záchranná akcia požiarnikov a tiež tam plánujeme v najbližšej dobe kvôli bezpečnosti vybudovať uzáver nad priepastkou Jazernej jaskyne.
        1. september P. Kozoň, E. Piovarči Hlinená stena. Ukladáme naťažené kusy horniny na bok aby sme mohli pracovať na prieskume

čelby a ťažiť íl.  Do ílu ide strčiť i celý pajser... V sedimente sú občas vodou opracované kusy horniny....
       9 september P. Kozoň, E. Piovarči Hlinená stena opäť ťažíme do servisného priestoru. V tektonickom sedimente nachádzame stále viac erodovaných kusov vápenca
       22 septembra P. Kozoň, E. Piovarči Hlinená stena do jaskyne sa nám nasťahovali dva netopiere podkováre. Stále ťažíme z dna novej šachty sediment do servisného priestoru. Po akcii zisťujeme že občania odvážajú na fúrikoch všetky sintre a výzdobu vyťaženú v sonde pod Udavačkou. Bloky z výzdobou pozhadzovali dolu na plošinu a postupne ich odvážali vo fúrikoch. Výzdobu vylamujú aj z lomovej steny, kde bola odkrytá pri čistení steny a hľadaní prielezných kanálov.
       Koncom septembra sme v spolupráci s Moravskou jaskyniarskou skupinov Dagmar uskutočnili ďalšiu plánovanú jesennú zahraničnú pracovnú akciu na Istrii. Členovia ZO 6-08 sa zároveň po vzájomnej dohode skupín stali hosťujúcimi členmi Aragonitu.
       27 septembera v utorok po 22.00 hodine vyrazila 5 členná osádka jaskyniarov ( M. Puškášová, E. Piovarči, P. Sliačan, M. Božek a D. Staníková.) zo Žiliny k Slovinsko Rakúskym hraniciam kde sa stretáme s osádkami dvoch vozov s vôsmimi členmi ČSS ZO 6-08 Dagmar: Andrea. Pěkná, Matúš. Ryček, Jakub. Šlimar, Janka. Faksová, Jenda. Kapusta, Vojtech. Višňovský,  Gabika Vavrová a Jozef. Riegl alias Golemek.
       V stredu 28. krátko po deviatej hodine ráno dorazili naše tri autá na jamarskú základňu na Baredine pole. Deň venujeme zabývaniu sa na základni a oddychu na slnečnej Plavej lagúne v Poreči. Je slnečno príjemných 29 stupňov a voda v mori je stále výborná. Večer sme absolvovali milé spoločenské posedenie s príjemnými a štedrými hostiteľmi manželmi Legovičovcami.   
       Vo štvrtok 29. septembra máme budíček o 6,00 a po raňajkách sa rozdeľujeme na dve pracovné skupiny. O 7,00 odprevádzam prvú z nich k priepasti Baredine 2  a následne doprevádzam druhú skupinu  do Vergotinskej jaskyne, kde sme zahájili plánované zakopávanie sa na pravoboku chodby pred strmým stúpaním ku Slovenskej sienke. Následne som sa vrátil autom k priepasti Baredine 2, kde som doniesol náradie vyfasované u Silvia a zapojil som sa do kopáčských prác na dne priepaste. Medzičasom ráno dorazilo na Baredine pole štvrté auto našej výpravy, ktoré šoféroval šéf Hippocampu Michal Danč a doviezol Mirku Jakubčíkovu a Martina Bielika a velké molitany pre spanie. Sme teraz už komplet 16 členná výprava. Dohodli sme sa že budeme pracovať max do 12.00 a potom sa presunieme na základňu na obed a poobede
na pláž. Práce sa hneď v prvý deň dobre rozbehli.
       30. septembra piatok rovnaký harmonogram len  partie sa vymenili a budíček sme presunuli na siedmu. Skupina E. Piovarči, M. Božek, D. Staníková, M. Puškášová,  P. Sliačan. J. Kapusta sa začala zakopávať dopredu popri bočnej stene vo Vergotinskej jaskyni. Vo výkope nachádzame črepy z doby rímskej a po troch metroch výkopu máme na čelbe prievan a vidieť do vyhrabaných chodieb a starých brlohou jazvecou. Denná norma je 60 prepraviek. Už je jasné že hlavná chodba pokračuje ďalej mierne klesajúc nadol... môj predpoklad sa potvrdil...
       Následne hodnotíme situácie so Silviom Legovičom. Práve sa potvrdilo že lokalita v oblasti Vergotiny je veľmi perspektývna. Silvio navrhuje v budúcnosti vykopať naprieč horizontálnou chodbou stratigrafickú sondu, ktorou by sa zistila okrem iného mocnosť sedimentačného nánosu, ktorá sa tu odhaduje na 3 až 4 metre. Silvio však nevylučuje že hrúbka sedimentu tu môže byť i podstatne väčšia. Archeologická sonda za vchodom siaha do hĺbky 3 m no dno jaskyne nedosiahla. V Istrijských jaskyniach dosahujú sedimenty bežne mocnosť 10 až 15 metrov. Zaujímavý bude aj celkový profil chodby a jeho šírka. Zatiaľ môžeme len odhadovať výšku a šírku chodby na 4 x 5 m. Chodba mierne klesá pod planinu. Prítok niekdajších vôd zo Slovenskej sienky sa po krajoch chodby rozptiloval a presakoval cez sedimenty postupne opačným smerom do masívu v smere spádu hlavnej chodby. Svedčí o tom členitý reliéf sedimentov v chodbe. Vody v chodbe boli pod veľkým tlakom. Silvio nepochybuje o tom že tu pôjde o veľký krasový systém. Chodba smeruje pod krasový závrt nachádzajúci sa 60 m severne od vchodu. Aj v tomto závrte sa nachádzajú jaskynky s jazvečími norami. Dôkladnejšiemu povrchovému prieskumu tu bráni miestami nepreniknuteľný pichľavý krovinatý porast....Vzhľadom na skvostnú rozmanitú a monumentálnu výzdobu v Jame Baredine si vieme živo predstaviť čo na nás v Istrijskom podzemí môže čakať. http://aragonit9.blogspot.sk/2016/10/jesenna-jaskyniarska-akcia-na-baredine.html
       Silvio navrhol v budúcnosti rozšíriť práce aj na závrt v ktorom je dnes situovaný Speleolit - lezecký trenažér. Dno vertikálnej okrúhlej studne je tu zanesené lepkavým ťažkým ílom podobným aký ťažíme v Juranskej pečine. Silvio ho chce ťažiť pomocou tlakovej vody a čerpadiel. V budúcom roku tento projekt spoločne odštartujeme.
       V priepasti Baredine 2 je situácia zložitejšia sonda dosiahla hĺbku 2,5 metra drevo na výdrevu nedorazilo, nepažilo sa.. Navyše je v sedimente množstvo zdravotníckeho odpadu ihiel ampul a iného použitého zdravotníckeho materiálu. Vo večernej zmene pracovali v priepasti Peter Sliačan a Jozef Riegl alias Golemek. Odkryli otvor z ktorého bolo riadne cítiť nemocničnú dezinfekciu. Keď sa nám chlapci cez vysielačku nehlásili ani po polnoci vypravili sme záchrannú akciu. Našťastie nám odľahlo v polke cesty k priepasti, keď sme pred sebou v tme zbadali dve mihotajúce sa svetielka. Chlapci sa našťastie len zabudli pri robote a nestihli sa hlásiť cez vysielačku.
       Sobota1. októbra bola najhektickejšia. Očakávali sa výrazné postupy na oboch lokalitách. Naša parta sa už nevedela dočkať ďalšej akcie vo Vergotine. S chuťou a so zápalom sme sa vrhli do práce. Do 13,00 sme postúpili na 6 meter a mali sme už celkom pekné výhľady pár metrov dopredu. Dokonca už 2-3 metre od nás bolo vidieť visieť zo stropu kvaple a priestor sa tam otváral. Chce to ešte jednu akciu ešte ďalších 60 nákladov a prienik do nových častí tejto jaskyne by sme mohli mať na konte. Už aj tak je táto jaskyňa o 10 m dlhšia a je isté že pôjdeme nadol do systému. Na začiatku nášho prieskumu mala jaskyňa 30 m dnes už má cez 93 m a sme zrejme už len krôčik od väčších postupov.
Keby sme také niečo mali doma na Slovensku resp. v Malej Fatre boli by sme so speleológiou už dávno niekde inde.
       Vrátili sme sa na základňu s tým, že snáď večer vyrazíme na nočnú akciu. Parta v Baredine 2 ešte tvrdo makala a prišla správa cez vysielačku že majú objav. Mysleli sme si že nás len naťahujú ale bola to pravda išlo o 5 m vysoký komín. Šli tam hneď posily P. Sliačan a Golemek. Sonda v Baredine 2 presiahla hĺbku 3 metre a používa sa tam už drevený rebrík. Hoci Silvio doviezol drevo pre výdrevu nestihla sa už sonda zapažiť. Plánovali sme dokumentáciu sondy a objavu v nasledujúce ráno v posledný deň nášho krátkeho pobytu na Istrii. Preto že bolo stále prenádherne a horúco vyrazili sme napokon všetci k zaslúženému spoločnému slneniu a kúpaniu na kamienkovú Červarskú pláž. Bolo úžasne.
       Večer sme absolvovali spoločnú foto šou a zo Silviom exkurzný zostup do Jamy Baredine po čom jedna posádka (J. Šlimar, V. Višňovský, G. Vavrova, J. Riegl ) už vyrážala večer domov na Moravu. Tak že večernú akcia vo Vergotine už nebolo reálne uskutočniť, aj preto že nás Silvio ešte pozval na pohárik do Baredine baru. Posledná noc bola teda búrlivá a spoločenská. Spať sa šlo veľmi neskoro a nadránom prišla pohroma. Lejak, ktorý nám všetko premočil a vytopil i môj stan. Lialo ako z krhly. V tom lejaku nebolo možné vyraziť na žiadnu akciu. Všetko, všetka výstroj bola premočená. Neostáva iné ako sa rýchlo pobaliť a vyraziť radšej na cestu domov.
       Konštatujem že akcia bola mimoriadne úspešná. Odhliadnúc od čiastočných rýchlych postupov v oboch jaskyniach v kolektíve vládla harmonická a mimoriadne priateľská a tvorivá atmosféra akú sme na našich predchádzajúcich akciách dlho nezažili. Došlo k zhode že sa v takejto zostave na Baredine opäť stretneme a to už čo najskôr...
       Nedela 16 október zamračené. Teplota na jazere 12 stupňov. Teplota vody 11 stupňov Každú ďalšiu akciu venujeme len práci v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním. Stereotipná robota. Ťažíme nahromadený materiál - naštiepanú horninu a sediment 20 prepraviek v dvojke P. Kozoň, E. Piovarči.
       V sobotu 28 október nám opäť prišlo na jazero do Hlinenej steny vypomôcť 8 Dagmarákov. Matúš Ryček uskutočnil na čelbe niekoľko odpalov postúpili sme viac ako o pol metra hlbšie. V druhej šachte sme konečne začali používať vedro. Zo servisného priestoru sa vyťahal všetok nahromadený materiál ktorý sa tam hromadil od konca leta - celkom 40 nákladov. Keby to takto šlo na každej našej akcii mohli by sme byť podstatne ďalej žiaľ aktívnych jaskyniarov je u nás stále menej a menej.
       (Stereotyp na jazere už moc    
nepriťahuje. Navyše Marcel Spiššák z klubu športových potápačov Hippocampus presvedčil niektorých našich členov, že snaženie v Hlinenej stene je už kontraproduktívne, preto že je už podľa jeho informácií isté, že diaľnica ponad jazero nepovedie, čím predčasne vypustil paru z nášho dobre našliapnutého
jaskyniarskeho parného kotla a prelanáril našich dvoch najaktívnejších členov do Hippocampusu. Tí sa už začiatkom leta prestali zúčastňovať našich pravidelných jaskyniarských akcií nad jazerom a zúčastňovali sa len samostatných brigád a akcií i dvoch zahraničných výprav Hippocampusu na jamarskú základňu v Poreči bez koordinácie z Jaskyniarskou skupinou Aragonit čo viedlo po letnom období k značnému pnutiu a ochladeniu vzťahov medzi oboma organizáciami a v konečnom dôsledku aj k podstatnému spomaleniu prác na prerážke pod Ľudmilou.)
       Kým sa v Hlinenej stene pracovalo časť účastníkov akcie absolvovala prehliadku jaskyne Ľudmila pričom sme odhalili prerážku cez ľavý okraj betonáže uzáveru. Samotný uzáver poškodený nebol a nezistili sme ani žiadne poškodenie na výzdobe jaskyne. Vyrazený otvor sme hneď provizórne založili veľkými blokmi tak, aby ich nebolo možné vytlačiť dovnútra.
Je to už druhý atak na uzáver tejto jaskyne.
       Zázemie celej akcii poskytol na svojej chate pod Jedľovinou náš priateľ Dušan Kopták Na akcii sa zúčastnilo celkom 12 jaskyniarov.(Eduard Piovarči, Peter Kozoň, Michal Božek. Dominika Staníková, Matúš Ryček, Janka Faksová, J. Riegl, Jenda. Kapusta, Aandrea Pěkná,  Jindřich Faksa, Martin Lacina, Jiří Kadlubiec, Katarina.)
       Popri všetkých našich pracovných speleologických akciách nad jazerom sme príležitostne a podľa potreby prevádzali aj brigády na údržbe a úprave potápačskej základne a jej najbližšieho okolia.
       V neposlednom rade naša speleologická aktivita za posledných 7 rokov vyprovokovala k činnosti na južnej strane Kraľovianskeho meandra aj jaskyniarov z Oblastnej skupiny Orava, ktorým sa na lokalite začína v posledných dvoch rokoch čo sa týka objavov dariť stále viac a viac. Na lokalite pribúdajú nové krasové priestory a ďalšie perspektívne jaskyne. Aj viacerí pracovníci Správy slovenských jaskýň sú presvedčení že lokalita skrýva veľkú jaskyňu. Samozrejme sme tomu radi preto že zvýšená aktivita a konkurencia speleológov tu bola napokon k užitku, zatraktívnila lokalitu, zhodnotila toto územie, čím sme všetci prispeli k zvýšenému záujmu o ochranu lokality a napokon istou mierou i k odborníkmi navrhovanému presadeniu tunelového variantu Korbelka na úseku dialnice D1 Turany – Hubová. 
       Do konca roka sme spolu s Peťom Kozoňom uskutočnili v Hlinenej stene ešte 5 krátkych pracovných akcií na ktorých sme sa prekopali do úzkeho zaneseného Vianočného kanála vybiehajúceho z dna koncovej šachty vodorovne na severovýchod. 27. decembra sme 6 polygónovými ťahmi o celkovej dĺžke 13,16 m domerali v tomto roku vybojované časti priestorov. Jaskyňa tak dosiahla celkovú dĺžku 29,6 m 
       Iba niekoľko akcií sme v roku 2016 venovali lokalitám mimo Prírodnú pamiatku Kraľoviansky meander. Jednou z nich bola akcia 17 apríla v novoobjavenej Jaskyni medzi šutrami v Hoblíku nachádzajúcej sa v západnom svahu Hoblíka vo výške približne 620 m n.m. /M. Piovarčiová, M. Hulla, E. Piovarči/. Jaskyňa je pozoruhodná silným pulzným chladným prievanom. 8 m v jaskyni sme našli zaveseného netopiera podkovára. Jaskyňa je vytvorená v zosunutých blokoch, prielezná len po kolenách a správa sa ako spodný vchod čo je zaujímavé preto že blízko nad ňou je kompaktná stena... Predtým ako by sme tu začali čokoľvek robiť treba najprv sledovať teploty prievanu hlavne v letných mesiacoch....
      Dve akcie sme venovali jaskyniam pod Sterčnianským hradným bralom. 16 januára 2016 sme previedli obhliadku a dokumentáciu Hradných jaskýň, za účelom spísania Hlásenky špecializovanej strážnej skužby pre koordinátora v SSJ P. Satníka (E. Piovarči. M. Piovarčiová, M. Puškášová). Plánovala sa tu totiž výstavba betónového zastrešenia cesty, čím by mohol byť zamedzený prístup k jaskyniam Hradná I., Hradná II. a Hradná III. Najmä jaskyňa Hradná II je zo speleologického hľadiska veľmi zaujímavá.
        Z tejto jaskyne v letných mesiacoch doslovne fučí chladný prievan. Do poruchy sa pred rokmi dalo naliezť cca 3 metre. V čase keď sme tam robili GPS merania polôh vchodov do jaskýň (7. 4. 2009) pre SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, sme zistili že správa ciest odťažila trávnaté násypy pod jaskyňami až po holú skalu a obnažila tak  pod jaskyňou Hradná II pravdepodobne väčšiu a širokú poruchu, ktorú dôkladne zamurovali  aj s prístupom do jaskyne, zrejme preto aby do nej niekto nespadol. Pod týmto murovaním sme našli  zaujímavé škrapy a pod nimi  erodované prisypané stropy väčšieho krasového kanálu, ktorým by bolo možné sa dostať pod murovaný bastión do predpokladaných krasových priestorov. Pravdepodobne sa tu ponárali vody Váhu. Porucha nad zamurovaným bastiónom je v horných častiach začmudená starými sadzami.  Stopy po ohniskách sme tu však ani v osemedesiatych rokoch minulého storočia keď som tu prevádzal prieskum (Rozsiahle výkopové práce v Ponore H5) nikde nenašli ani keď sme zakopali do hlineného násypu pod poruchou. Zasadzenie ide z hĺbky poruchy a z masívu. Dá sa preto predpokladať že pod skalným
bralom by mohla byť jaskyňa ktorá pravdepodobne mohla byť využívaná práve v historických dobách. Prievan cítiť aj z Jaskyne Hradná III. ktorá je cca 6 m dlhá. Jaskyne Hradná II. a Hradná I. boli  dlhodobo zneprístupnené natiahnutým a pevne ukotveným pletivom a preto ich prieskum a dokumentácia nebola možná. Aj toto obmedzenie sme žiadali riešiť. Jaskyňa Hradná I. je dlhá  viac ako 12 m. Fotografická dokumentácia jaskýň  je dostupná v SMOPaJ v Liprovskom Mikuláši a tiež na tejto stránke: http://aragonit9.blogspot.sk/2016/01/blog-post.html    
       Navrhli sme nasledovné opatrenia. Zabezpečiť prístup k jaskyniam aj v prípade výstavby betónového zastrešenia štátnej cesty pod hradným bralom, aby neboli zabetónované a aby v nich mohol byť prevádzaný prieskum a zaistiť doteraz znemožnený prístup do jaskýň Hradná 1. a Hradná II. ktorých vstupy sú zatarasené ochranným pletivom, tiež zistiť z akých dôvodov bolo prevedené murovanie pod Jaskyňou Hradná II. Táto informácia bude pre ďalší prieskum veľmi dôležitá. Následne sme dostali prísľub že budeme k realizačným prácam prizvaní. V dôsledku nedostatku financií sa zastrešenie štátnej cesta pod Hradom Strečno napokon v roku 2016 nerealizovalo. Nedostali sme však ani žiadnu informáciu o dôvode vymurovania bastionu pod jaskyňou Hradná II. Aké tajomstvo skrýva bastion?
        Odhodlali sme sa že to zistíme, a 4 februára sme začali kopať pod škrapami tesne vpravo pod murovaním pod jaskyňou Hradná II. a odkryli sme niekoľko hltačov vody pekne modelovaných smerujúcich šikmo do hĺbky. Je to ale na dlhšie a na ťažšie náradie. Vo vchodoch do Hradnej I. a Hradnej III. sme našli rozstrihané pletivo. K ďalšej akcii sme sa však už v roku 2016 kvôli našej angažovanosti v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním v Hlinenej stene lomu Kraľovany II. nestihli dostať. /E. Piovarči, M. Húlla/
Zľava doprava P. Janoušek, A. Piovarčiová, M. Puškášová
a Sváťo Bumbala pred akciou v Ľudmile
        Na predsedníctve SSS vo Svite bola vedúcemu Jaskyniarskej skupiny Aragonit 1. apríla 2016 udelená Strieborná medaila za dlhoročnú prieskumnú, objaviteľskú, dokumentačnú, speleologickú, organizačnú a ochranársku činnosť. Z dôvodu mojej ospravedlnenej neprítomnosti na rozšírenom predsedníctve ocenenie prevzali členovia z OS Veľká Fatra a odovzdali mi ho s gratuláciou k okrúhlemu výročiu priamo na jazere. Aj touto cestou sa chcem všetkým kolegom jaskyniarom v Malej Fatre a v SSS poďakovať za dlhoročnú pomoc, spoluprácu a povzbudenie, bez ktorej by nič čo sme spolu prežili neexistovalo.
     6. 11. 2016 nás nečakane a náhle navždy opustili Mgr.Sväťo Bumbala s dcérou MVDr.Šárkou Kertezsovou. Je to ťažká strata pre všetkých čo sme Sväťa Šárku poznali. Tisícky kilometrov od nás v Egypte sa udiala tragická udalosť, ktorá zastihla našich dvoch priateľov a spolupracovníkov. Sväťo Bumbala bol našim veľkým priaznivcom a podporovateľom bez ktorého by sme mnohé akcie pri ochrane a objavovaní jaskýň nemohli pri Kraľovianskom jazere realizovať. Pomáhal nám vytvoriť zázemie, pomáhal pri akciách, radil, stmeľoval potápačov a jaskyniarov a za to Ti Sväťo ostane navždy naša veľká vďaka. Nezabudnuteľné boli zimné akcie na jazere pri kúpaní v ľadovej vode, ktoré všemožne podporoval, organizoval a výkonmi nás vždy motivoval. Bolo nám všetkým cťou prežívať spolu s Tebou toto nádherné dobrodružstvo.
       Chcel by som záverom poďakovať všetkým členom, fandom, priaznivcom a spriateleným skupinám ktoré nám v roku 2016 pomáhali v prácach na lokalite Prírodnej pamiatky Kraľoviansky meander. Ďakujem za pomoc a všestrannú podporu aj tú priamu sponzorskú bez ktorej by sa viacero našich akcií ani neuskutočnilo, predovšetkým Jozefovi Ridzoňov zo SOS Bird Life Slovakia, Ferovi Vacekovi a členom OS Veľká Fatra, Matúšovi Ryčkovi a členom ZO 6-08 Dagmar, Petrovi Sliačanovi, Mirovi Jurečkovi a členom OS Ružomberok Liborovi Budíkovi a členom ZO 6-20 Moravský kras, mojim najbližším spolupracovníkom v Aragonite Petrovi Kozoňovi, Martinovi Hullovi a Márii Piovarčiovej  i našim priateľom z ŠKP Hipocampus Martin, Michalovi Dancovi, Petrovi Laukovi, Kataríne Lamošovej, Petrovi Poláčkovi, Marcelovi Spiššákovi a ďalšim za poskytnutie pre nás tak dôležitého oporného bodu – potápačskej základne na jazere.
       Záverečná štatistika členov, čakateľov a priaznivcov JS Aragonit v účasti na akciách:
Matej Kanáš (1), Peter Janoušek (1), Peter Poláček (2), Marcel Spiššák  (2), Alžbetka Piovarčiová (2), Marián Hýll (2), Matej Gašpar (Prievidza) (3), Martin Bielik (3), Michal Danc (3), Mirka Jakubčíková (3), Magdaléna Puškášová (4), Peťo Boškaj (Zakamenné) (4), Vojtech Višňovský (4), Gabriela Vavrova (4) Jozef Riegl (5), Jakub Šlimar (5), Jenda Kapusta (5), Jana Faksová (5) Michal Božek (6), Dominika Staníková (6), Matuš Ryček (6), Andrea Pěkná (7), Peter Lauko (7), Peter Sliačan (7) Lukáš Ridzoň (Zakamenné) (10), Tomáš Hulla (10), Jozef Ridzoň (Zakamenné) (12), Mária Piovarčiová (13), Peter Kozoň (21), Martin Hulla (26), Eduard Piovarči (51).                                                                                                          Vedúci JS Aragonit Eduard Piovarči


            V Juranskej pecine sme uskutočnili v roku 2016 len jedinú akciu čo zapríčinila aj nevôľa niektorých členov starého
            mančaftu, ktorí nesúhlasil s mojími spôsobmi vedenia zahraničných akcií. Kapitánsky systém vedenia našich akcií
            nie všetkým vyhvoval..... Verím však že v novom obohatenom zložení mančaftu tento problém v roku
            2017 prekonáme a ak domáci už do nových priestorov v tejto veľkej jaskyni neprenikli, pokúsime sa o to opäť my.
            Silvio Legovič s tým nemá žiadny problém a prieskum tejto jaskyne zaradil do plánu v rámci zahraničnej spolupráce
            Na letnej akcii na Istrii som sa snažil niečo nafotiť aj s Mirkou Jakubčíkovou no a niečo sa predsa len podarilo.... Stropné
            koryto a pendanty v Slovenskej sienke.
            Zelená lagúna..... Namydlená voda....
             Po ukončení akcie sme šli pozrieť ešte do Slovenskej sienky kde sa mi ale nepodarilo nič nafotiť preto že foťák
             začal pracovať v divnom režime všetko bolo tmavé a podexponované. Napokon vyšiel len tento záber, keď
             som vypol a zapol foťák
             Maskot a spolubývajúci našej zahraničnej akcie na Istrii....
            Nádherný a vydarený záber vo vchode do Vergotinskej jaskyne foto: Rýček
            Plitvický národný park je už dva roky podružným cieľom našich zahraničných výprav....
            Tajúplná Juranská pecina.... stredná Istria.... bola by škoda neskúsiť to tu, keď sme tu už odpracovali 7 celodenných akcií
             Spodné plitvické jazero..... pohľad zhora.....
             Súčasné dno Juranskej peciny... vpravo od nášho výkopu je kanál ktorým odtekajú vody zhromažďujúce sa na dne
             ďalej do neznámeho podzemia. Silvio tvrdí, že toto tu má potenciál druhej Postojnej.....
           Akvárium v plitvických jazerách je terapiou pre dušu......
             Našich sponzorov môžeme pozvať aj k našim zahraničným dobrodružstvám..... Istria na veľké objavy ešte len čaká....
            Malé kaskády na dolných jazerách....
            Prestrih na Afroditu ktorú sme navštívili spolu so Silviom a jeho rodinou tesne po Novom roku
             Nové tváre v Ľudmile.... Chcel som odportrétovať v Ľudmile aj Silvia, ale pre poruchu na jeho aute a snehovú kalamitu
             so spadnutými lavínami sa napokon akcia v jaskyni nekonala.
            Silvio sa vyjadril že keby len tu bol stálo to za to k nám pricestovať..... tak ja som rovno žasol, keby nie Silvia asi by
            som sa sem ani nedostal:-) A to mám doma pod nosom.....:-)
             Tak tieto kúpele sú fantastické najmä večer a v zime.....
             Dušan Kopták a Silvio Legovič.... Dušan nás všetkých pozval do Rajeckých teplíc a skutočne sme neľutovali....
             Presviedčame Silvia aby v zime pricestoval na Slovensko..... september 2016
             Bazén s 38 stupňovou vodou hneď vedľa je bazén s 12 stupňovou vodou ten ale zýva prazdnotou sem tam tam sedí
             osamelý otužilec
            Kúpele  ako v starom Ríme.....
            Niekto tvrdí že gíč, ale ja som bol dosť vo vytŕžení.....
          Silvio Legovič v novoobjavených priestoroch jaskyne Vergotinská Pečina 2014.....
            Afrodita je proste špička..... Silvio bude chodiť odteraz do Afrodity každý rok.... 3 január 2017
            Návšteve Silvia a jeho rodiny na Slovensku budem venovať zvlášť foto-vlákno.....
            Vodopády mali málo vody.....
            Mohutná krasová výzdoba prikrytá nasunutými sedimentami.....
             Ťaženie bahna s prehĺbenia na konci pri stene ktorá strmo padá nadol....
            Na horných jazerách....
            Na čelbe, ktorá je oveľa perspektívnejšia ako ta naša domáca v Hlinenej stene... Odtiaľto treba kopať okolo steny
            nadol možno len pár metrov.... Keby sme tu investovali len desatinu času čo sme investovali v Hlinenej stene už dávno
            by sme boli v obrovskom jaskynnom systéme...
            Čo sa to len medzi nás dostalo? Takéto hady sú na Plitvických jazerách často k videniu....
             Pohľad do ústia chodby.... dúfam že chodba vydrží dokiaľ opäť dorazíme....
             Sme len kúsok pod vrcholom Kiza, je to úžasný hrebeň......
              Lúka na rozprávkovom hrebeni.....
            Obrovský závrt medzi vrcholmi Kiza a Laginac.....
             Organová stena.....
             Planina so sklanými hrebeňmi.....
             Vápencový masív na Velebite....
             Veľké kváple vo svahu zárezu tejto ceste svedčia o bohatosti tunajšieho krasu......
             Poklady na Striebornom jazere.....
             Toto na Plitviciach nafotíte ťažko.....
             Dumka v Slovenskej sienke
            Skalný trón nad Jadranom.....
            Pohodná práca v Hlinenej stene u nás doma nad jazerom....

            Výhľad na ostrov Pag z výšiny nad Karlobagom
             V Ľudmile som v roku 2016 fotil len na dvoch akciách preto že sme všetok čas venovali prerážke pod touto jaskyňou.
             Západ slnka na Baredine poli kde sa nám v roku 2016 veľmi darilo....

            Účastníci Ekodňa na jazere.... Zúčastnilo sa vyše 40 ľudí - fandov do potápania, jaskyniarstva, studenej vody
            a ochrany prírody
             Hoblík zo Soliniek - máme tam novú jaskyňu v šutroch......
            Jaskyňa v šutroch.... Hoblík
            Zvlnená krajina za Solinkami....
            Medzi blokmi - Hoblík
             Hrebienok nad Turskou dolinou.....
             Vchod do Jaskyne medzi blokmi.... Hoblík
            Zvlnený zelený jarný koberec za sídliskom odkiaľ často s túžbou hladíme do diaľky......
             Jesenná exkurzia s moravákmi v Ľudmile....
              Chrbát zeleného draka....
            Jaskyniarka Peťka.... Ľudmila - leto 2016
             Chleb Malofatranská dominanta viditeľná od jazera...
            V krbe na chate u Dušana Koptáka pod Jedľovinou.....
            ARAGONIT TEAM - jeseň 2016             Zberateľské kamienky v slnečnom jase hrajú farbami.....             Peťo Lauko nový vedúci Hippocampu konečne navštívil Ľudmilu.....             Potápačská základňa ktorá bola celý rok našou opornou bázou z ktorej sme vyrážali na naše akcie do lomu.....              Jaskyniarka Janka...... Ľudmiola jeseň 2016               Zeleň a modrá s obláčkami na hladine jazera.....             Jarný prípitok - dobrodružný rok 2016 sa nám pekne rozbiehal.....             Jar nad jazerom.....            Fotenie na posledné zvyšky svetla..... návrat z jaskyne....
             Mača ktoré sa vyhrievalo v rozohriatých skalách pred základňou na jar 2016....

           Akcia v Ľudmile 5. júla

             Exkurzný výšlap lomom do veľkej pracovnej akcie....
            Slnečný ľúč sa často takto intenzívne a bodovo zarezáva do stien jaskyne nad diamantovým vŕtaním.....
             Bol to pre nás jaskyniarsky sviatok. Počasie perfektne vyšlo. Zhuklo sa nás dohromady 10 a to už je akcia na naše
             pomery priamo exkluzívna....

            Tradičné fotenie vo vchode do Ľudmily....
             Takéto krásne dni sme mali najradšej.....
             Celoročne neúnavne fárame hore nad jazero.....

             V Hlinenej stene sa pracovalo týždeň čo týždeň....
            Jedna z posledných exkurzií v Ľudmile kde sme zistili presekané murivo, ktorým niekto obišiel uzáver jaskyne.
            Toto kladivo presekalo zatiaľ väčšinu prekážok.....
            Nájsť tu ešte kúsok novej nádhery to je to čo nás ženie dopredu.....
             Transport materiálu....
              Pracovné nasadenie v Hlinenej stene pod Ľudmilou bolo mnohokrát hektické......
             Celý rok sme sa poriadne snažili.....
            Jeden z viacerých vydarených záberov v Slovenskej sienke.....
            V tlame leva..... čelba....
             Peťo Sliačan úžasný makač a jaskyniar..... zabodoval najmä na jesennej expedícii v Poreči......
             Na Istrii sme boli rozdelení do dvoch mančaftov a toto bola tá naša skupina, ktorej sa vo Vergitine tak páčilo, že sme
             sa už nedali vystriedať
             Gúľanie "snehových gúľ" von z prerážky....
             Črepy vo vrchnej vrstve sedimentu vo Vergotinskej jaskyni pochádzajú z doby Rímskej
             Martin sa vie do práce poriadne obuť....
            Ťaháme von blok za blokom
          Pred plazivkou k Barokovému balkónu - Ľudmila....
             Popri práci v Hlinenej stene nakúkame s potápačmi občas aj do Ľudmily.... Expredseda Hipocampu Peťo
             Poláček s dcérou Peťkou
             S krátkej kopáčskej akcie vo Vergotine, každá akcia je dôležitá aj keby sa neurobilo veľa práce, keby vznikol len
             jeden vydarený záber vždy to stojí zato....

             Páčenie blokov z dna Hornej snemovne bolo hustou makačkou...... Hlinená stena pod Ľudmilou
             Prestrih na Istrijskú Vergotinu prieskum laloka sa stropným korytom.....

             Odrazu začína byť vo vchode tlačenica. Čelbári Martin a Tomáš vyšli von pretože sa ide vŕtať......
             Severný cíp Slovenskej sienky vo Vergotinskej jaskyni.... nám prienik nepriniesol....

             Drina. S týmito kompaktami mali problém aj drvičky v lome.....Libor rozbíja bloky aby sa dali transportovať von.....
             Tu sme sa vo Vergotine snažili márne, chodba sa tu rozsýpa do viacerých neprielezných kanálov.....

              Koniec jednej tvrdej šichty pod Ľudmilou.....
             Ale na inom mieste vo Vergotine sa nám zadarilo tu pokračuje veľká chodba na sever klesajúc do masívu. Už sa tešíme
             na jarnú výpravu....
            Tektonický íl púder a drť...... prehrýzame sa dopredu..... pomedzi bloky
             Tunel vytvorený tlakovou vodou..... podobný len kratší sme vykopali na Dubnej skale:-)
             Jedna z našich jarných akcií, vzácne nás vyprevádza Alžbetka....
            Ťahačka nákladov a na konci sklad vyťaženej tisícročia odpočinutej terra rosy... takúto prácu keby sme mali doma....
             Pajsrom alebo kladivom....  komín pod Ľudmilou...Maja Piovarčiová na čelbe
            Vergotinská jaskyňa zakopávame sa po pravoboku okolo steny dopredu..... ide o veľkú chodbu širokú až 5 m a zrejme
            i rovnako vysokú, ktorá je na tomto uzlovom mieste prisypaná prúdom sedimentov od Slovenskej sienky. To nie je ako
            u nás - to nie sú chodby čo ledva prelezie človek. Viac si zajaskyniarčime na Istrii ako na Slovensku:-)
            Hlinená stena - Prieskum inšpekčnou kamerou vypadá vzrušujúco.... kanáliky majú pokračovanie....
             Tomuto sme hovorili tankovanie torpéd na čelbe.....:-)
             Takto sme to najskôr ohlodali kladivom a pajsrom a na rad prišla iná technológia.....
            Stúpanie k Slovenskej sienke, po fajronte sme si šli priestor v Slovenskej sienke pozrieť.... Až na mňa sú tu všetci
            po prvý krát....

             Matúš Rýček pri vŕtani do kompaktných blokov.....
            Neviem čo som náhodne zapol vo foťáku ale odrazu to robilo takéto efekty  so svetlami....
              Vonku pod lomovou stenou zatiaľ zúrila slnečná búrka.....
            Ťahačka prepraviek vo Vergotine prvá smena ktorá sa popri stene kolmo zakopala nadol. foto:  Rýček
              Rozširovanie priestorov v Hlinenej stene je pracné.....

             Tréningové fotenie v Ľudmile.....

            Rozbíjanie popraskaných blokov.....
            Padol nám do steny sekáč.... Martin ide poň.... je to riskantná operácia....
            Jaskyniarky na čelbe nie sú u nás vzácnosťou..... Andrea Pěkná
            S radosťou poskakujeme hore dolu po lomovej stene..... a najmä Peťo:-)
             A bude bác.... metóda práce ktorá je v Česku ošetrená a legalizovaná....
            Jar nad jazerom doslova prebúdza k životu....
             Výsledovka.....po reakcii pyropatrónov.... blok je rozrušený, už ho len rozoberieme....
            Medveďku daj labku - na jar pobehovala medvedica s mladými po ceste do lomu....

              Balime náradie.... Matúš je vysoký a už je v stoji pol metra pod tlamou leva.....
             Predjarné otužilecké radovánky v studenej vode..... Vľavo v červenej čiapke Sväťo Bumbala ešte medzi nami....
             Toto nás popri tom jaskyniarčení zoceľuje......
              Transport matrošu z čelby.....
            Aragonit team v akcii na Istrii - rozšírili sme náš pracovný tím o jaskyniarov z Moravskej skupiny Dagmar
             Rozstrielané bloky skladujeme dočasne v servisnom priestore....
             Tvorili sme úžasný kolektív, ktorý vedel popracovať aj sa baviť.....
            Vykopaná šachta v priepasti Baredine II. Postupovalo sa tu pomerne rýchlo... Foto Rýček
             Fero Vacek výrazne pomohol pri prekonávaní príliš tvrdých prekážok....

             Mladí zdravotníci z Martina pred návštevou jaskyne Ľudmila.....
             Matúš robí pekné foto Záber s práce vo Vergotine.....

              Klesli sme ďalší kúsok nadol...
            Kolenačkovanie ku pracovisku - Vergotinská jaskyňa

             Zostava pre pracovné nasadenie 2 januára 2016......

            V Sintrovej bráne..... Ľudmila....
            Pracovisko vo Vergotinskej v prvý deň prác..... Ryček
             Blok zo stropu zanesenej dutiny je krásne modelovaný krasovou vodou.....
            Nález keramiky v sedimentoch Vergotinskej jaskyne... Jaskyniarka Dominika na Istrii bodovala snahou i výkonom
            - ďakujeme
             Zúčastňujeme sa popri jaskyniarčení aj veľkých otužileckých akcií....
              Náradíčko na štiepanie blokov.....
            Jarné slnko v Kraľovianskom meandry
            Exkurzií v jaskyni bolo v roku 2016 pomenej ale boli zato milé.....
             Po zlikvidovaní kompaktných blokov.....
           Ťahačka vedier....
             Špára vyplnená ílom ktorá vedie dopredu......
            Priepasť Baredine II.  Rýček   Veľmi perspektívna lokalita. Chodby v Baredine hneď pod vstupnou šachtou smerujú
            k Baredine II. Silvio nám tieto chodby ukázal už pred 20 rokmi. Chodby sú samozrejme mimo prehliadkovu trasu.
              Servisný priestor sa často plní tak že ledva preliezame von....
            Martin Bielik a Mirka Jakubčíková idú somnou fotografovať..... Tu pri stúpaní do sienky som si v lete začal
            uvedomovať že sedimenty ktoré voda prinášala zhora prisypali pokračovanie hlavnej chodby a po krajoch chodby
            vody odtekali hlbšie do systému. Trvalo nám 2 roky kým sme na to prišli. Keby sme toto mali doma sme už 2 roky
            v objave...
             A presne na tomto mieste sme sa v jeseni zakopali a môj predpoklad sa potvrdil....

            V jaskyni Ľudmila je málo možností ďalších prieskumov. Postúpiť by sa dalo do spojovacich častí chodieb
            v Igelitovom dóme smerom k Jaskyni udavačov. Do tejto práce sa však nikomu moc nechce, napokon ale
            priority prieskumu sú teraz v pokusoch presekať sa k priestorom pod jaskyňou Ľudmila
            Naša parta pracantov pre ďalšiu monotónnu akcie v lomovej stene.....
            Mišo sa prehrabal nahor pod strop na druhú stranu za zátku z terra rossy....

            Buchnuté kolienko baby ofúkali je to tvrdá jaskyňa - mladí zdravotníci záchranári v Ľudmile... august 2016
            A rozlúskli sme aj záhadu týchto dún v sedimentoch - voda tu utekala do strany.....

             Peťo Lauko bol v jaskyni prvý krát tak isto aj naši hostia
            Porada pod podmanivou kamenou klenbou.....

            Zdravotníčky záchranárky sa jaskyňou pohybovali bravúrne......
            Dráha pre prepravku......
            Takéto spoločné fotografie sú pamätné....
            Portál Juranskej pečiny
             Skládka vyťaženého sedimentu, ktorý tvorí veľmi úrodná pôda, ktorá na povrchu dosť chýba a tu v podzemí je jej
             strašné kvantá....
            Prezliekanie pod Hlinenou stenou....

            Pohyb Ľudmilou pre týchto šracou nie je žiadny problém.....:-)
            Berieme to športovo aj keby o nič nešlo.....
            Takéto sedenia vo Vlčom brlohu v Ľudmile sa už nekonajú tak často....
             Je to už ako trenažér..... aspoň nevídeme s cviku.....
            Parta jaskyniarov vo vchode do Vergotiny.....
            Ekodeň na jazere brigáda na oprave móla....
            Hlinená stena zobrala všetku našu energiu.....
            Guláš na Ekodni...
             Z prehliadky Ľudmyly....
            Vedúci Oblastnej skupiny Ružomberok Miro Jurečka ide máknuť hore do diery....
             Odpad nazbieraný na brehoch jazera priviezol čln - S Janom Vacekom vedúcim OS Veľká Fatra ho vynášame
             ku kontajneru....
            Mohutná výzdoba v Jame Baredine.....
            Separácia posledného bloku pod komínom k Ľudmile
              Šarvanci pripravení do práce..... s príklepovou vŕtačkou...
             Jaskyniarky z Veľkej Fatry....
            Aj takto sme lopatkovali dokiaľ sme nedoniesli vedro.....
            Tunel ktorý je z 80 percent zanesený sedimentom...

            Baby sú odhodlané.....
            Dve letné sezóny sme venovali prieskumu tejto sienky.....
            Jesenná výprava na exkurzii v Jame Baredine.....
            Keď budete na dovolenke na Istrii nezabudnite si pozrieť jaskyňu Baredine v Novej Vase pri Poreči....
            Vytvorili sme veľký fan klub Jamy Baredine...... 
            Výhľady na modrý Jadran z Velebitu...
             Náš kamarát Silvio Legovič a Michal Danc expredseda Hipocampusu pred našim odchodom z letnej akcie na Istrii
            Gíčové západy slnka nad Jadranom....
             Severné steny hrebeňa pred Malým Fatranským Kriváňom.....
             Koniec októbra na jazere.....
            Reklama Aragonitu.....
                Šachtička v Baredine II.

            Peťo pózoval  ako hviezda akčných filmov...
             Jaskyňa medzi šutrami v Hoblíku....
             Uprataný medzisklad lámaného kameňa.....
             Na ďalšiu spoluprácu medzi Aragonitom a Porečským jaskyniarskym klubom Proteus....
            Vianočný kanál pod Ľudmilou, ktorý sme čistili koncom roka
               Táto trojka ostala v jaskyni na záverečné tri vŕtania...... Tento záber som vyždímal zo zbytku energie vo vymlátenej
               batérii malým SONY s jednopalcovým čipom....
            Takto to vypadalo na jamarskom dome vždy okolo 13.00 hod.
            Obláčikovo.....

            Tu už je to po hruď......
             A máme to za sebou HURÁ.....

           Jeseň na jazere má vždy svoje čaro...
             Kondičku v chladnej vode neradno zanedbávať....
              Chemetrailsové povlaky nad základňou.....
            Dúfame že v nasledujúca jar či leto budeme už fotiť s Mirkou v nových priestoroch Vergotinskej jaskyne...