streda 27. marca 2013


    VÁŽENÍ PRIATELIA JASKYNIARI


     Naša akcia v Perlovke mala tvrdé dôsledky. PREČO?

       Moju prítomnosť a prácu v jaskyni napadol Jozef Haráni listom predsedovi SSS a SSJ ako hanebnosť a prekročenie zákona použitím dvoch pyronábojkov na území v piatom stupni ochrany. SSJ následne rozhodla, že sa vydajú kľúče od jaskýň, ktoré spravuje a v ktorých aktívne pracuje OS Veľká Fatra novovytvorenej skupine Speleo Turiec. Samozrejme tie dva pyropatróny bola len zámienka tak ako ZHN v Irackej vojne pre vpadnutie a obsadenie jaskýň dlhodobo chránených a spravovaných OS Veľká Fatra.


.
prepis listu J. Harániho

        Priatelia pozrite si to. Chvíľu som pozeral http://aragonit9.blogspot.sk/2013/03/perlovka-najk...  ale po tejto "silnej káve" som sa rozhodol prerušiť internetové embargo k tejto záležitosti. To že Edo Piovarči sa týmto spôsobom prezentuje na svojom blogu sme zobrali ako jeho vlastný štýl. No to, že sa to deje so súhlasom OS Veľká Fatra a dovolili mu operovať pyropatrónmi vo vchode do Perlovej jaskyne, tak toto je páni precedens!!! Edo Piovarči nemá ani toľko hanby, že vďaka jednému z  "Harániovcov"/ako nazýva JK SpleoTuriec/, Jankovi Obuchovi, ktorý túto akciu inicioval, sa dostal do Perlovej jaskyne, strieľa tam a teraz sa s tým ešte chváli aj na nete. Kto mu dal právo rozhodovať o rozmiestnení a delení krasových lokalít na území Turca. Nám chce zobrať čo je naše de fakto a aj de jure a on sa bez mihnutia oka nasťahuje bez opýtania do jaskýň, ktoré nepatria vôbec do jeho kompetencie /Ľudmila alebo Dúpna/ Za tento čin by sa mali oficiálne odobrať kľúče OS Vľká Fatra minimálne od Perlovej jaskyne. Takto sa predsa nenarába s národnou prírodnou pamiatkou. Navrhnite páni aký postup zvoliť v tejto kauze. Ak sa k tomuto nevyjadria kompetentní, budem oficiálne požadovať odobratie kľúčov od Perlovej jaskyne.

     Jozef Haráni predseda Jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec


     

      Nemôžem na tento atak, respektíve udanie, démonizovanie a očierňovanie mojej osoby predsedom Speleo Turiec nereagovať. Rozhodol som sa, že to urobím tak, ako je to už mojím zvykom, verejne. Keď sa človek nebráni, tak z neho hneď spravia úchyla, lúpežníka jaskýň a teroristu operujúceho v cudzích jaskyniach nábojkami do nastrelovacích pištolí a ostatnými zbraňami hromadného ničenia.

       Tak najprv treba vysvetliť, že akcia v Perlovke bola organizovaná OS Veľká Fatra niekoľko týždňov dopredu, a akcia Janka Obucha na sčítanie netopierov v Javorine sa uskutočnila na poslednú chvíľu, zhodou okolností v ten istý termín, v ktorom bola plánovaná aj akcia v Perlovke. 


       Cieľom akcie v Perlovke bolo uvoľniť úžinu za vchodom. Profil úžiny bol čiastočne zatarasený zosunutým blokom, čo sa stalo pri inej akcii, keď do jaskyne šli k študijným a výskumným účelom pracovníci príslušných odborných inštitúcii SSJ a SMOPaJ. Pretože OS Veľká Fatra nemala toho času vlastnú akumulátorovú vŕtačku, požiadali nás, aby sme im šli pomôcť s uvoľnením vstupu do jaskyne preto, že v lete sa má konať vo Veľkej Fatre Jaskyniarsky zraz, ktorý zhodou okolností organizuje Speleo Turiec. Druhotným cieľom akcie bola fotodokumentácia jaskyne pod podmienkou, že sa nám podarí úžinu spriechodniť.

      V úžine za uzáverom, ktorý do jaskyne osadila OS Veľká Fatra sme najprv vypáčili zosunutý blok a suť, ktorá zmenšovala profil priechodu. Snažili sme sa, pokiaľ by to bolo možné nepoužiť vŕtačku a pyronáboje, a zaklínený blok sme rozbíjali kladivom, ale napokon aby bola úžina bezpečne priechodná, bolo predsa len nutné skalný blok ležiaci vo vchode dvakrát navŕtať a expanziou nízkej úrovne ho rozrušiť a potom osekať sekáčom.


       Samozrejme nemusel som o tom vôbec písať a Jožinko by nemal zámienku rozčúlene horliť a sťažovať sa na Správe slovenských jaskýň a u predsedu SSS na zlého a nehanebného zlodeja jaskýň z Aragonitu, aby si tak mohol vynucovať kľúče od jaskýň v ktorých dlhodobo operuje a aktívne pracuje OS Veľká Fatra.

          Aragoniťácka úderka konečne v úvodných priestoroch Perlovky....

       Som však zástancom legalizovania tejto metódy expanzného rozrušovania skalných blokov a horniny, ktorá sa v Slovenskej speleológii používa celkom bežne už hodne dlhú dobu a bolo pomocou nej objavených už hodne veľkých a vzácnych jaskýň.
       Len predseda SSS tvrdí, že treba o tejto technológii mlčať, aby nás nepozatvárali ako teroristov a zločincov. Posledný spor som v tejto veci mal s predsedom SSS pred viacerými rokmi, keď bol problém s publikovaním článku o prerážke v Camberovej sonde preto, že som tam uvádzal štatistiky strelcov a zmieňoval som sa aj o skúsenostiach, ktoré som pri práci nadobudol. Článok nám bez problému uverejnili v Českom Speleu a na Slovensku vyšiel až po roku sporov a dohadovania, napokon proti vôli predsedu SSS. A nič sa neudialo. Nešla po nás ani CIA, ani starí eštebáci, ani kukláči, ani SISka, dokonca ani NKVD 


       O tejto technológii otvorene písal aj Stibrányi v správe o záchrannej akcii v jaskyni Rákóczy barlang, kde táto technológia zachránila ľudský život. Jaskyniari čo zachraňovali pomocou tejto expanznej metódy nízkej úrovne uviaznutého potápača predsa museli niekde legálne /či nelegálne?/ získať prax, aby táto záchranná akcia bola úspešná. Tých čo sa to chceli učiť na mieste, posielal Stibrányi trénovať do lomu a povzdychol si, že keby mal 4 pracovné tímy, akcia by bola omnoho rýchlejšia a pre zúčastnenú údernú skupinu menej vyčerpávajúca.
Aký máme teda dôvod použitie tejto technológie utajovať, ututlávať a mlžiť do hávu niečoho nekalého a protizákonného? Nebude lepšie túto technológiu ošetriť vnútroorganizačnými smernicami po dohovore s ochranárskymi a ostatnými prislúchajúcimi organizáciami?


       Týmto žiadam predsedníctvo aj výbor SSS, aby sme túto pomerne bezpečnú nízko úrovňovú expanznú metódu rozrušovania horniny a skál buď legalizovali, alebo inak zákonne ošetrili, alebo ju potom charakterizujme ako nezákonnú. Nábojky do nastrelovacích poštolí sú voľne dostupné v predaji bez toho aby bolo treba sa preukázať zbrojným pasom. 

        Keď tu nabehneme dobre organizovaní dokážeme tu nafotografovať úžasné scenérie...

       Použitie nízkoúrovňovej expanznej  metódy v piatom stupni ochrany ak ide o bezpečnosť - rozrušenie skalného bloku ležiaceho a prekážajúceho v úžine vchodu, ako v prípade Perlovky, nie je porušením žiadnych predpisov. Naopak išlo o zaistenie bezpečného prechodu do jaskyne, čo je ošetrené aj spoločným povolením KÚ ŽP. Pracovalo sa v zóne kde nie je žiadna výzdoba. Nad miestom je cca 4 m vysoký strmý nestabilný sutinový svah s veľkými blokmi, ktoré bude treba zaistiť a eliminovať. Čudujem sa, čo si Jožko nekričal, keď sme sa touto istou metódou prebojovali v Suchej dvojke do nových priestorov vytvorených inváznym ponáraním vôd v Rútenej sieni. Vtedy si asi chcel, aby sa o novom objave písalo v Jaskyniarovi, ktorý si ukradol Aragonitu. Vtedy Ti nevadil piaty stupeň ochrany. Čo si už vtedy nekričal na zločinca a zlodeja jaskýň Piovarčiho. 


       Jožko, nie vďaka Tebe a Speleo Turiec som bol v Perlovke, bol som tam len a len vďaka OS Veľká Fatra. S Oblastnou skupinou Veľká Fatra už Aragonit spolupracuje pekných pár rokov. My sme chodili na akcie do Veľkej Fatry na pozvanie OS Veľká Fatra ešte skôr, ako si Ty založil konglomerát Speleo Turiec. Uvedom si to prosím Ťa pekne. Viem, že po tom, čo si odišiel z Aragonitu si sa predsa musel niekde realizovať, ja to plne chápem. U nás si nemal toľko priestoru, málo sme Ťa chválili v Jaskyniarovi. 

       Teda Jožko krásnu kauzu si to vyrobil len čo je pravda: 

       „Navrhnite páni aký postup zvoliť v tejto kauze. Ak sa k tomuto nevyjadria kompetentní, budem oficiálne požadovať odobratie kľúčov od Perlovej jaskyne.“

       Akým právom Ty chceš žiadať o odobratie kľúčov skupine, ktorá jaskyňu opatrila sofistikovaným uzáverom a starala sa o ňu dlho, dlho predtým, keď ešte Speleo Turiec neexistoval, keď starí členovia OS Veľká Fatra stratili záujem o jaskyniarčenie a boli desaťročia pasívni a venovali sa svojim súkromným záležitostiam a podnikaniu? 

       Aké opatrenia majú podniknúť páni so SSJ? Prečo a proti komu? Čo sa to vlastne udialo?  


       Jožko dobre viem ako ste do Speleo Turiec verbovali aj nášho člena a objaviteľa Ľudmily Mariána Hýlla, aby ste získali ďalšieho objaviteľa a s ním zrejme aj kľúče od tejto jaskyne. Od začiatku Ti ide o likvidáciu práv pôvodnej a samostatnej kmeňovej OS Veľká Fatra aj o poškodenie Aragonitu, ktorému si zobral právo žiadateľa o spoločnú výnimku, dobre vieme ako si to na SSJ pekne zorganizoval. Naši mladí chlapci, ktorí sa v tebe niekedy videli teraz stratili všetky ilúzie a vidia čo si skutočne zač a videli to i jaskyniari združení v spoločnej výnimke v Žilinskom kraji na poslednom spoločnom sedení v Martine, kde si tvrdošijne upieral právo OS Veľká Fatra a JK Malá Fatra zotrvávať v spoločnej výnimke. Nebudem ani písať čo si celkom nezainteresovaní ľudia o tebe po tom stretnutí myslia. A možno nevieš vznikol aj hudobný remix v ktorom si ústrednou postavou, Spracovali to tvoji „fandovia“, ktorí si stretnutie nahrávali. Takto veľmi si obľúbený chlape, sme Ťa chceli toho ušetriť a moc sme to nešírili, ale po tom čo si spravil teraz to púšťam von nech ľudia počujú a urobia si obraz a nech sa pobavia aj keď je to v tvojom podaní trochu morbídna a smutná zábava:       Píšeš že: „Kto mu dal právo rozhodovať o rozmiestnení a delení krasových lokalít na území Turca.“ Pýtaš sa v svojej žalobe na mňa. No, Jožko, ja v tomto ohľade skutočne žiadne právo nemám. Jediné právo, ktoré by sme si tu mali ctiť všetci je právo priority zakotvené myslím v 10. článku a 4. odseku stanov SSS. Takže v tomto zmysle nemám žiadne kompetencie ani žiadny vplyv a už vôbec nie právo.

       Doštnú štvorku si obsadil preto, aby ste OS Veľkú Fatru ako to z obľubou hovorievaš dokopal k spolupráci. A vôbec Ťa neštvalo, že si pritom porušil ich právo priority preto, že tam dovtedy pracovali a objav si im vyfúkol priamo spred nosa. 


       My sme niečo také, čo si urobil Ty Orave neurobili, právo priority sme im doteraz neporušili. Neobsadili sme žiadnu nimi kopanú sondu ani jaskyňu. Všetky jaskyne v Lome Kraľovany II sme objavili my sami – Ľudmilu, Hýllovu priepastku, Flajsovú priepasť, Jaskyňu zelenú nádej i Jaskyňu udavačov.  Pred našim príchodom sa tam o týchto piatich jaskyniach nič nevedelo a bolo tam absolútne pusto a bez života. Že sme sa tam dostali, bola v istom zmysle vec náhody a pri objavení Ľudmily sme nevedeli, že sme na nejakom cudzom území. 

       To čo si urobil je iba chorý akt udavačstva. A s udavačmi nebude len tak niekto spolupracovať. Písať listy a sťažnosti na gaunera Piovarčiho, ktorý bol na požiadanie OS Veľká Fatra iba spriechodniť zašprajcovaný vstup do prírodnej pamiatky, tak to je pekne choré. A vykríkať a démonizovať ma Ľudmilou veď tú sme objavili sami. Ak by sme to neboli my, Orava by tam nič dodnes nenašla preto, že tam absolútne nič nerobila a je tam aj naďalej absolútne pasívna.


       A akú Dúpnu to spomínaš? Čo je to za novotu! Som Ti niečo ukradol? Alebo komu? Treba to objasniť verejnosti, alebo úradom činným v trestnom konaní. 

       Tebe ide iba o kariéru veľkého šéfa. Myslíš si, že všetko pôjde tak ako to Ty iným nalinkuješ. Myslíš si, že keď máš za sebou neviem aké Esá, že hocikoho dokopeš do spolupráce? To sa veľmi mýliš. Spoluprácu si kopancami a udávaním nevynútiš. To jednoducho nejde. Vieš po každom len bliakať a kričať.

       Ak preberieš kľúče od jaskýň, ktoré uzavrela a v ktorých dlhodobo a aktívne pracuje OS Veľká Fatra bez dohody a hlasovania na rozšírenom predsedníctve SSS a porušíš tak ich práva priority, nech SSJ a výbor SSS vie, že Aragonit potom prekročí RUBIKÓN v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander a zaháji na oplátku prieskum Kraľovianskych jaskýň. Jednostranne sme sa v roku 2012 SSS a SSJ písomne zaviazali, že tam prieskum robiť nebudeme. Ale ak nastane nová situácia, a právo priority sa stane pridelením kľúčov od spomínaných jaskýň Speleo Turcu bezpredmetné, nebudeme váhať ani okamih. Na KÚ ŽP túto akciu obhájime keď vysvetlíme  ako chcete porušiť právo priority zakotvené v stanovách SSS. 


       Pridelením kľúčov nedávno vzniknutej skupine Spelo Turiec by ste spôsobili niečo čo by sa dalo prirovnať k zriadeniu bezletovej zóny nad Sýriou. 

       SSJ ústami koordinátora strážnej služby Paľa Staníka tvrdí, že konflikty medzi jaskyniarmi brzdia prieskum vo Veľkej Fatre a to si na SSJ myslia, že vydaním kľúčov od spomenutých jaskýň a porušením práva priority OS Veľká Fatra sa konflikt urovná?  A to SSJ nevadí že stará garda čo sa teraz prebudila z hlbokého spánku 20 rokov nič nerobila?

       Hľadajte iné cesty preto, že inak pokoj medzi speleológmi na Hornom Považí nikdy nebude. Ak porušíte právo priority OS Veľká Fatra, recipročne to spraví v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander aj ARAGONIT. Bude vám to stáť za to? Takto to chcete? 


       Preto žiadam aby táto záležitosť bola riešená na rozšírenom predsedníctve SSS nie jednostranným direktívnym nariadením úradníkov na SSJ. 

       OS Veľká Fatra nerobila nikdy problémy, čo sa týka návštevy uzatvorených jaskýň členmi Speleo Turiec. Pokiaľ Speleo Turiec požiadal o návštevu tej ktorej jaskyne, pokiaľ viem, nestalo sa, že by mu bolo nevyhovené. Ba naopak, keď Janko Obuch kontaktoval vedúceho OS Veľká Fatra kvôli sčítaniu netopierov v Javorine napriek tomu, že paralelne prebiehala akcia v Perlovke, bola Ferom Vacekom otvorená pre účely sčítania netopierov aj Javorina.  

       Stále tvrdím, že jaskyne sú najlepšie chránené keď majú jedného správcu veď ak to nie je pravda, tak potom môžem aj ja požiadať SSJ o kľúče od Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom, pretože som v nej pod Glóbusom pracoval ešte v roku 1982, dokonca som už ako vedúci dnes už neexistujúcej skupiny OS Terchová inicioval v roku 1986 opravu dlho vylomeného uzáveru do tejto vzácnej jaskyne. Jaskyňa bola pod mojim vedením opäť uzatvorená. 


       A teraz pozor priatelia: Od roku 1986 až do roku 2003 teda celých 17 rokov nikto jaskyňu neatakoval nepoškodil a nevylomil. A to ju nikto nechodil strážiť ako sa to robí dnes s uzatvorenými jaskyňami. Existovali 3 kľúče jeden u Pokrievku, jeden u mňa a jeden vo Varíne. Kľúče ale boli v držaní členov jednej skupiny.  V Kryštálke sa nepracovalo, ani sa moc často nenavštevovala a 17 rokov bolo všetko v poriadku.

       Jaskyňa bola teda v pohode dlhé roky a jej uzáver ostal nedotknutý, až dovtedy kým nezomrel môj starý priateľ Adam Vallo, s ktorým som zakladal novú jaskyniarsku skupinu Malá Fatra Sever v Terchovej v roku 1998. Po jeho úmrtí so mnou vyjednávali členovia z Terchovej prostredníctvom Dušana Púčeka pokladníka skupiny, aby som nekandidoval na post vedúceho skupiny preto, že vedeli, že by som bol bez problémov a bezprostredne zvolený. Musel som tvrdo presviedčať svojich ľudí, ktorých bola v skupine väčšina, preto že si vo vedení skupiny nevedeli predstaviť niekoho iného. Jožo, isto si to dobre pamätáš. Vysvetlil som všetkým cezpoľným, že nebudem pre pokoj a rovnováhu v skupine kandidovať na post predsedu JS Adama Vallu a navrhnem za predsedu rodáka z Terchovej dnešného vedúceho Ondreja Štefku preto, že členovia z Terchovej nechceli aby bol vedúci skupiny niekto, kto nie je Terchovčan.  Ponúkli mi na oplátku, že budem tajomníkom z rozšírenými právomocami, pošta a Spravodaj budú chodiť na mňa a aj v zozname skupín  bude uvedená moja adresa a kontakt.        No lenže pokoj napokon nebol. Vybuchla kopa problémov, bol som zlý lebo som vybavil skupine na KÚ ŽP napríklad výnimku ktorá stala veľa peňazí, atď. a napokon padli aj právomoci, ktoré mi sľúbili. Nebudem to rozvádzať, je to už za nami, ale niekedy v roku 2002 prišiel za mnou Dušan Púček s tým, že ho poslal Ondrej Štefko aby som mu poslal kľúč od Kryštáľovej jaskyne, že potrebujú spraviť kópiu. Nemal som dôvod mu neveriť a kľuč som mu odovzdal, Ondrejovi som dôveroval, ale vedel som, že ho prakticky odo mňa sťahujú ako predtým postupne aj tie právomoci, ktoré mi sľúbili výmenou za post vedúceho skupiny. Asi sa v Terchovej rozhodlo, že kľúč od Kryštálky nemôžem vlastniť, bola to doslovne prestížna a výsadná záležitosť, ktorej som už nebol hodný. Kľúč sa už ku mne nikdy nevrátil, to bol zrejme aj pôvodný cieľ celej operácie.  Ondrej dodnes tvrdí, že on za mnou Dušana Púčeka kvôli kľúču od Kryštálky neposielal, pretože on už mal kľúč z Varína a ten okopíroval, ale o tom som sa dozvedel až potom, keď bola Kryštálka poškodená a polícia začala vyšetrovať a napokon samozrejme nič nevyšetrila. 
       Radosť v srdci nás neobíde ak srdce horí Láskou .....

       Dušan a Ondrej si aj potom vzájomne protirečili. Dušan však nemohol odškriepiť, že kľúč odo mňa prebral mal som na to očitých svedkov. Takže ako náhle sa začalo čachrovať s kľúčmi a vodiť do Kryštálky exkurzie záujemcov o speleológiu stalo sa čo sa stalo. Na výročnej schôdzi v roku 2002 som ešte vystúpil v diskusii s pripomienkou, že exkurzie do Kryštálky by sa nemali prevádzať v takej frekvencii v akej sa konali. Nepáčilo sa mi to. Bolo to už však mimo mňa. Nemal som na to žiadny vplyv a dosah. Bolo to už čiste v kompetencii domácich jaskyniarov. A asi dva mesiace na to bola jaskyňa vylomená a devastovaná. Koncom roku 2003 som potom zo skupiny s 21 ľuďmi odišiel. Lokalpatriotizmus sa takto stal postupne príčinou vzniku dvoch nových skupín v Malej Fatre Aragonitu /2004/ a Žilinského jasknyarského klubu /2009/

       Poučme sa z toho. 


       V prípade Perlovky ide o Prírodnú pamiatku a malo by sa tu práve preto postupovať veľmi opatrne, aby sa nestalo, že sa nebodaj budú tajne rozmnožovať kľúče, netvrdím že by to niekto chcel robiť, ale sme len ľudia, a stalo sa to v prípade Kryštálovej jaskyne, ktorá na našu nezodpovednosť doplatila. 

       Anička si za svietenie zaslúžila pochvalu....

       Paľo Staník mi povedal, že sme predsa jaskyniari, a teda že sme zodpovední. Nie je to tak celkom pravda! Spomeňte si na prípady, keď jaskyniari vykrádali vzácnu aragonitovú výzdobu. Na SSJ o týchto prípadoch dobre viete.  Za každého nemožno položiť ruku do ohňa. Jaskyňa je najlepšie chránená vtedy, keď má len jedného správcu, zodpovednosť je potom priama a adresná.


       Zhrniem to ešte raz. Ak má dostať pár rokov dozadu založený Speleo Turiec kľúče od inkriminovaných jaskýň, v ktorých má dlhodobo právo priority OS Veľká Fatra, žiadame si aj my od SSJ kľúč od Kryštálovej jaskyne, preto že tam máme záujem pracovať nech sa s nami JS A. Vallu podelí o pracoviská v tejto jaskyni. Presne tak sa vyjadril náš koordinátor strážnej služby zo SSJ. Pracoviská si vraj musia v týchto jaskyniach OS Veľká Fatra a Speleo Turiec podeliť. Toto už je hotová diktatúra zo strany SSJ. To si po tomto na SSJ myslia že keď objavíme ďalšie jaskyne a budene ich chrániť uzávermi že im odovzdáme od týchto jaskýň po takomto čine kľúče? Nuž vonkoncom nie. Budeme uzatvárať vchody do nami objavených jaskýň na vlastné náklady tak ako to urobil Braňo Šmída v Mesačnom tieni i iní vedúci jaskyniarskych skupín. Už nebudeme chcieť od vás peniaze za uzávery. Autonómia v prieskume je pre nás cennejšia ako takéto inštitucionalizované poručníctvo. Nevážite si ani trochu naše úsilie a prácu, ktorú v jaskyniach zadarmo vo svojom voľnom čase odvádzame a vy čo ste štátom platenými profesionálmi o výsledkoch našej práce arogantne a bezohľadne len tak mirnix-dirnix rozhodujete proti Stanovám SSS ako by sme boli iba hračkami vo vašich rukách. Toto je hanebné a odsúdeniahodné. Spamätajte sa !!

      V Malej Fatre pracujeme aktívne už od roku 1979, tak prečo by sme na ten kľúč nemali právo, keďže sme aktívne jaskyniarčili na lokalitách Malej Fatry a vo Vrátnej a jej okolí dávno predtým, ako začal jaskyniarčiť dnešný predseda JS A. Vallu. Dokonca, našim pričinením bola Kryštálka znovu uzatvorená a 17 rokov v bezpečí a bez akejkoľvek ujmy a poškodenia.


       Ondrej nech sa na mňa nehnevá, ja to uvádzam ako príklad absurdistanu do ktorého sa dostaneme ak SSJ odovzdá kľúče od jaskýň v ktorých desiatku rokov pracuje OS Veľká Fatra novozaloženému subjektu Speleo Turiec. 

       V skutočnosti nemám záujem sa tlačiť Terchovcom do Kryštálky. Je to ich srdcovka, plne to chápem a rozumiem im, ale ak prejde tento precedens budem nútený o kľúče s princípu požiadať tiež, pretože potom máme také isté právo aj my v Aragonite a v Terchovej to budú musieť prehryznúť ak by niečo podobné musela prehryznúť aj OS Veľká Fatra

        Dúfam, že v Perlovke nie som posledný krát....či?

       Ak máme v SSS raz zakotvené právo priority v Stanovách SSS ako to, že ho chcete v tomto prípade opäť flagrantne negovať? Preto, že sa objavitelia naverbovaní do Speleo Turiec po 20.tich rokoch prebudili? A čo robili celých tých vyše 20 rokov čo o jaskyne nemali pražiadny záujem? Proti objaviteľom v podstate nikto nič nemá, len spôsob ktorý tu nanucuje druhej strane predseda Speleo Turiec je nechutný, násilnícky a tým aj antiproduktívny.


       Verím, že existujú aj iné riešenia, ktoré neporušia ani práva priority OS Veľká Fatra ani práva jednotlivých objaviteľov. Hľadajme preto iné riešenia, nie direktívne inštitucionalizované  nariadenia, ktoré pošliapavajú práva a dlhoročnú kontinuálnu obetavú prácu jedných pre profit tých, čo viac ako 20 rokov spali na vavrínoch.


       Eduard Piovarči vedúci JS Aragonit PS: Možno ak by mal Speleo Turiec v čele menej popudlivého a agresívneho lídra vedela by si aj druhá strana predstaviť nadviazanie spoločnej  férovej spolupráce.


nedeľa 17. marca 2013


     PERLOVKA
       Najkrajšia jaskyňa Velkej Fatry

       Nádherné speleotémy jaskyne sú identické so sintrovou výzdobou v Javorine
        16 marec 2013, zima ako na Clondajku. Pili sme Obuchovicu zahriala a bola výborná bylinková. Jano Obuch šiel s priateľom sčítať 
        netopierov do Javorinky. My sme mali dôležitú prácu v Perlovke. Na pozvanie OS Veľká Fatra sme prišli pomôcť 
        rozšíriť zablokovaný vstup do Perlovky. Mladá Zuzka Vacekovie mala pravdu že ja sa cez užinu nedostanem, 
        ale bolo to preto že som nemohol prejsť   pre objem hrudníka..
         Prehliadku jaskyne sme si však museli vybojovař. Niekoľko hodín sme strávili rozširovaním kľúčovej užiny tesne za uzáverom 
         jaskyne. Mišo Božek poriadne zabojoval a vyčistil priestor za užinou vypáčil pár zaklínených blokov ktoré sa zosunuli 
         pri poslednej návšteve jaskyne vedeckými pracovníkmi. Pri práci mu spadla na chrbát väčšia skala. 
         Našťastie ho nezranila.  Dvoma pyropatrónmi som potom odčesol tretinu veľkého skalného     
         bloku ležiaceho v užine vchodu, tak že som napokon mohol prejsť. Prístup do jaskne sa tým stal oveľa bezpečnejší.
           Sám autor dobrej Obuchovice
          Bol som vo vytŕžení jaskyňa je skutočne krásna
         Zrub ako na Clondajku
         Ochutnávka Obuchovice. Ej veru táto akcia sa dobre začína:-)
         Doštná 4-ka, ktorú Harániovci koristnícky zabrali. OS Veľká Fatra v nej dovtedy dlhodobo pracovala.. Takýto čin
         je precedensom. Právo priority je už bezpredmetná záležitosť.


        Aj my by sme teraz mohli vpadnúť do Kraľovianskych jaskýň a začať tam pracovať... Ako by sa to asi páčilo predsedovi 
        SSS? Veď o tých jaskyniach písal už náš rodák Vojtech Bukovinský, ktorý dlhodobo pôsobil v krase Malej Fatry
          Traverz v zamrznutom prudkom zráze padajúcom do kolmej skalnej steny bol držkopádny....
          Aragoniťácka úderka konečne v úvodných priestoroch Perlovky....
          Štveráme sa k jaskyni
          Väčšie chodby po úvodnej nízkej prístupovej časti jaskyne 
        Sme na mieste tu na malej plošine sa rozložíme a pripravíme do akcie. Fero otvorí jaskyňu a bude uháňať za Obucom
        ku Javorine. My so Zuzkou Vacekovou ideme popracovať na užine hneď za úzáverom. Neskôr sa k nám pripojí

        aj Fero keď sa vráti z Javoriny
         Veľká sieň sintrových pendantov je fascinujúca. Jaskyňa si zaslúži samostatnú monografiu
         Fero otvoril Perlovku a hnal sa hore za Obuchom otvoriť Javorinu
          Fero bol dosť skeptický či sa mi do jaskyne podarí dostať, ale napokon to predsa vyšlo....
        Naši fešáci idú do jaskyne....
         Testujem HS40, foti celkom dobre nabudúce ju možno zoberiem dovnútra jaskyne....
         A ide sa na vec....
          Najprv sme vykopali ryhu pred uzáverom aby nás strop tak netlačil do sute a bolo viac priestoru na prácu
          Poháňala nás vidina najkrajšej jaskyne vo Veľkej Fatre.....
         Mišiak potom preliezol užinou a z druhej strany uvolnil niekoľko zavadzajúcich blokov a celkovo tam spravil 
         aký taký poriadok. Ja som doloval suť spoza uzáveru a posúval ju nižšie kde ju Zu a Martin odpratávali polnou 
         lopatkou. Na zábere vidieť balvan, ktorý značne sťažuje prelezenie do jaskyne. Keďže je viac ako 1,5 m dlhý a čiastočne 
         stabilizuje zosúvajúci sa sutinový svah nad ním, pozdĺžne a šetrne som z neho odčesol po vrstevnatosti tretinku, 
         čo stačilo aby sa dalo bezpečne preliezť vstupnou užinou do jaskyne.
        Jaskynné perly....
          Kijovité sintrové pendanty sú fantasticky fotogenické....
         Mlží sa mi objektív a rozbieham sa s fotením dosť ťažkopádne.... Práca nám zabrala hodne času a tak robím len rýchli 
         fotoprieskum
         Fantastický svet možností pre fotografa.
         Jazierka sú trochu zafŕkané....
         Stálo to za to prebiť sa do tejto nádhery.... a to som nevidel celú jaskyňu.
        To najkrajšie ma ešte len čaká... jaskyňa nasáva vzduch. Ide o spodný otvor väčšieho systému
        Ak použijem dve svetlá a dvoch až troch figurantov naraz bude to ešte zaujímavejšie. Svetla sme mali dosť, ale Fero nemal 
        vhodnú kombinézu a Martin mal službu pred vchodomi...
        Žlté jazierka pod sintrovými pendantami....
        V podstate som sa zaoberal lej jednou témou
        Chalani ma odbiehali a tak som urobil menej záberov ako by som mohol keby sa mi plne venovali, ale Mišo chcel 
        vidieť jaskyňu a tak ho to poháňalo dopredu a ja som sa spakruky snažil robiť pohľady na jazierka
        Jednokopytovské zábery, ale som rád že sú.Čo najskôr sa musím do jaskyne vrátiť a vysledky by už mohli byť podstatne 
        lepšie, preto že sa budem môcť sústrediť len na fotografovanie.
        Ťažko aj komentovať tú nádheru
        Keď tu nabehneme dobre organizovaní dokážeme tu naotografovať úžasné scenérie...
        Prehliadka jaskyne s rýchlym fotoprieskumom prekročila moje očakávania....
        Fotenie trvalo asi hodinu a do Volejbalového dómu som už ani nenaliezol. Potrebujem sa aklimatizovať..
         Detajl pendantov len tak zrýchlika nabudúce sa budem detajlom venovať viac....
        Ferino lezie z Basketbalového dómu. Tieto tesné prielezy v novom prostredí ma dosť brzdia.... Napriek dobrej kondícii 
        potrebujem postupnú aklimatizáciu. V Ľudmile máme omnoho horšie plazivky v ktorých už fungujem v pohode    
        tak že dúfam že to bude v pohode aj tu....

         Nie je to najlepší záber, ale na druhýkrát to už pôjdeo hodne lepšie
        Prechod z Volejbalového....Prepálený záber no Mišo už nemal náladu na dolaďovanie svetla a ďalšie pózovanie 
        v dinamických polohách. Ani sa mu nečudujem užil si toho až až hlavne pri rozširovaní vstupu...
        Všade prítomné jazierka a sintrové hrádze....
        Valíme von....
        Pekne sfarbené sintre
         Dosť bolo...:-)
         Pred pascou mravcoleva...
        Mravcolev - Nepríjemné miesto v jaskyni treba zbezpečniť.... Spriechodnili sme ho, ale to nestačí Vchod stále 
        ohrozujú veľké zaklínené bloky a strmý nestabilný sutinový svah, ktorý bude treba čiastočne odťažiť a zastabilizovať. 
        Bezpečnosť za to naozaj stojí. OS Veľká Fatra sa aj kvôli pripravovanému podujatiu SSS vo Veľkej Fatre 
        bude snažiť vstup do jaskyne zastabilizovať tak ako to kvaliikovane urobila aj v uzávere jskyne Javorina 
        v čom radi pomôžeme....

         Akciabola úspešná a už teraz sa tešíme opäť....
         Pred zrubom na jaskyniarskom Clondajku vo Veľkej Fatre
          Studené vody nás lákajú....
         Experimenty
         A nedali sme si pokoj v nedeľu a juchli sme na jazero omočiť krpále....
         Speleotémy
        Martinesku zobral vodu útokom a vbehol do nej ako do periny....
        Jeden z najlepších záberov
         Martin si tam dobre podžemoval...
        Na obuchovicu nezabudneme
        Najlepšie je na slniečku 
        Mišo sa snažil
         Základňa:-)
         Námet pre budúce kompozície....
        Voľná hladina je ako zrkadlo
         Chlapci sú to veselí....:-)
        V noci zo 17 na 18 marca namerali na Slovensku najnižšiu teplotu tejto zimy - 29 stupňov....
         Od studenej vody som si akosi odvykol bude treba začať s tréningom....
         Suť na dne jaskyne je pokrytá mäkkými sintrami....
         K jazeru sme vyrazili poobede a do vody sme šli 16,15  
        Šoková terapia za takej to pohody je OK
          Ešte jeden výrez....
        Plávať sa mi nechce....
         Priestor sa dá krásne vysvietiť....
        Znovu sa treba učiť v tej studenej vode plávať. Naša akcia v Perlovke mala dohru na speleologickej scéne 
        žalobou J. Harániho v inštitúciách SSJ, SMOPaJ a SSS  http://aragonit9.blogspot.sk/2013/03/normal-0-21-false-false-false.html