utorok 18. marca 2014

Otvorený list výboru Slovenskej speleologickej spoločnostiOtvorený list výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti (aktualizované 22. apríla 2014)

Vážení kolegovia jaskyniari

     Koncom roka  2013 požiadala JS Aragonit KÚ ŽP v Žiline o predĺženie výnimky na prieskum jaskyne Ľudmila a jej priľahlého okolia v lome Kraľovany II. a v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander. Deň pred Vianocami priamo pod stromček sme dostali z úradu telefonické vyrozumenie, že SOP ŠR v Banskej Bystrici žiada aby sme v danej lokalite  pracovali podľa hraníc na výnimku, ktorú už má OS Orava, teda podľa hraníc starej rajonizácie po okresných hraniciach.
       Rozhodovanie vo veci bolo z tohto dôvodu KÚ ŽP v Žiline odložené do 20.2. 2014. Na situáciu sme reagovali písomným stanoviskom zo dňa 3. 1. 2014, v ktorom trváme na samostatnom a autonómnom výskume na lokalite a teda predĺžení výnimky tak ako nám ju KÚ ŽP už dvakrát  zo zákona udelil.
       Naše vyjadrenie a podrobne vysvetlené dôvody si môžete pozrieť tu: .http://aragonit9.blogspot.sk/2014/03/k-predmetnemu-stanovisku-odbornej.html
       21. januára bolo zvolané vraj pracovné rokovanie vo veci našej žiadosti ohľadne rozhodnutia súhlasu na speleologický prieskum a výskum  jaskyne Ľudmila v Lome Kraľovany II. a priľahlého územia PP Kraľoviansky meander v zasadačke SSJ v Liptovskom Mikuláši, kde sa hovorilo o uzatvorení zmluvy o vzájomnej spolupráci.
       Na stretnutí nás vedúci OS Orava obvinil z nedodržiavania podmienok výnimky. Konkrétne, že do jaskyne chodia aj ľudia, ktorí nie sú napísaní na zozname priloženom k výnimke. Vysvetlil som všetkým, že počas našich pracovných zrazov sa na jazere schádzajú a táboria v rámci reciprocity aj naši priatelia jaskyniari z OS Veľká Fatra, JK Varín a so Žilinského jaskyniarskeho klubu i naši rodinní príslušníci a čakatelia na členstvo i pracovníci iných ochranárskych organizácií. Nie všetci však navštevujú jaskyňu a využívajú skôr jazero ako rekreačnú zónu a príležitostne nám pritom pomáhajú pri povrchových sondážnych prácach. Do jaskyne chodí len obmedzený počet ľudí nutný k prieskumu, dokumentácii a meraniu. Jaskyňa je pomerne obtiažna a na jednotlivé akcie sa stretajú skalní členovia JS Aragonit často len v dvojiciach či v trojici.
       Čo je však horšie o dodržiavaní zákona v tomto pustom lome kde pred našim príchodom nič nebolo nám kážu jaskyniari, čo sami trestuhodne zanedbali zákon a ochranu Kraľovianskych jaskýň, ktoré sú dodnes neuzatvorené a ponechané napospas devastácii a sú aj totálne zdevastované. Starý uzáver Hornej Kraľovianskej jaskyne je už desiatky rokov vylomený  a výzdoba v jaskyni vyrabovaná a vylámaná a OS Orava je na lokalite absolútne neaktívna.
       Aj napriek invektívam OS Orava sme súhlasili s uzatvorením dohody o spolupráci. Pri osobnom rokovaní s Vladom Mikulom som však zažil šok:
       Spýtal sa ma prečo nechceme pracovať na lokalite na ich výnimku a bez toho aby si počkal na odpoveď jedným dychom mi povedal, že ak mu mienim na lokalite konkurovať tak ma radšej zabije.
       Tak toto ma prekvapilo, lebo sa pritom vôbec netváril vľúdne. Nuž prehryzol som to s tým, že uvidíme čo Orava navrhne v znení zmluvy.
       Namietal som však aby sa uzatvorenie zmluvy neviazalo na vydanie výnimky preto, že kompromisné znenie sa možno bude rodiť ťažko a možno jedna zo strán nebude chcieť zmluvu podpísať.
       Nuž a čakali sme 29 dní kým nám poslali zmluvu s ktorou sme zásadne nemohli súhlasiť. Poslal som svoje bezprostredné námietky obratom predsedovi SSS s tým, že sa k zmluve oficiálne a písomne vyjadríme. Toto sme predniesli aj na sedení s pánom Geisbacherom na KÚ ŽP v Žiline, ktorý tvrdil že začiatkom marca bude musieť rozhodnúť. Ale že si ešte počká týždeň na vyjadrenie SSJ a SSS. Predseda SSS ale nečakal a okamžite zmluvu upravil a vymazal z nej najspornejší bod a OS Orava nám zmluvu okamžite poslala bez tohto bodu už podpísanú po pracovníkovi KÚ ŽP v Žiline, že ak ju podpíšeme ihneď nám vydajú výnimku.
       S tým sme však nesúhlasili preto, že taká zmluva by OS Orave slúžila iba k nášmu ďalšiemu šikanovaniu a možno aj k našej  strate práva priority (Čo už je žiaľ v SSS celkom bežná prax, že právo priority sa direktívne porušuje a odníma aj aktívnym skupinám) a po spoločnom stretnutí 7. 3. 20014 sme zaslali orgánom SSJ, SSS, KÚ ŽP a OS Orava naše komentáre námietky a návrh skutočne férovej dohody ktorú sme už aj podpísali.
       Na KÚ ŽP v Žiline keď sme svoje námietku a novú už podpísanú zmluvu oficiálne odovzdávali nám bolo povedané, že za rozhodne až po 21 marci po zasadnutí výbor SSS. Takže ďalšie odloženie do neurčita.
Mysleli sme si, že sa výbor zvoláva kvôli našej kauze, ale napokon sme zistili že sa výbor stretá kvôli návrhu na vylúčenie Braňa Šmídu z SSS, čo sa nám zdá absurdné samo o sebe. Ale na absurdistan v SSS si už dlhšiu dobu zvykáme.
       Zdá sa nám stále viac, že sa s nami jedná ako s gaunermi napriek tomu že sme územie lomu Kraľovany II zhodnotili novými objavmi a sme na prahu ďalších, cítime sa byť  zbytočne šikanovaní, a veľmi pravdepodobne zámerne zdržiavaní v ďalšom prieskume.
       Žiadame preto výbor SSS aby nám ako aktívnym jaskyniarom a objaviteľom už 4 jaskýň v lome Kraľovany II doporučili bezpodmienečné a okamžité vydanie výnimky (aspoň na 5 ročné obdobie), (aby sme takto neboli držaní v šachu niekoľko mesiacov, vždy každé dva roky). Päťročné predĺženie už pre nás doporučil aj Národný park Malá Fatra.
       Bezpodmienečné, preto že inú zmluvu ako tú ktorú sme navrhli a podpísali už s OS Oravou nepodpíšeme, hlavne preto nie, že OS Orava resp. jej vedúci používa neustále nátlakové metódy, vyhrážky a zastrašovanie najhrubšieho zrna, aby nás na lokalite kde je už desaťročia pasívny, dostal do podriadeného a nevýhodného stavu.
       Zároveň  navrhujeme prehodnotiť starú rajonizáciu, kvôli ktorej vznikla aj kauza Ľudmila. Ak sa do jaskýň vcelku aktívnych skupín direktívne nominujú iné subjekty a novovzniknuté skupiny aby sa skvalitnil ich prieskum a odovzdávajú sa im kľúče od jaskýň na ktoré mala pôvodná skupina práva priority, čím sa právo priority oficiálne  porušuje nič nebráni tomu, aby sa celkom neaktívnym subjektom v SSS odobrala aj časť územia a pridelila sa aktívnejším a progresívnejším jaskyniarom v danom prípade JS Aragonit s preukázateľným výskumníckym prínosom s veľkým praktickým významom o.i. pri posudzovaní vplyvov povrchovej trasy diaľnice  D1 Turany -Hubová na životné prostredie a územia sústavy Natura 2000.  OS Orava nemá predsa dané územie na svojom liste vlastníctva, ale správa sa tak, len žiaľ nie vtedy keď treba jaskyne skúmať a aj chrániť pred devastovaním, čoho dokladom je dnešný stav Kraľovianských jaskýň
S pozdravom
      
V Žiline 18. 3. 2014

Eduard Piovarči                                                      
Vedúci JS ARAGONIT
E-mail predsedovi SSS Bohuslavovi Kortmanovi a členom výboru SSS datované 2 aprílom 2014
ako reakcia na požiadavku predsedu SSS aby sme sa vrátili k pôvodnej zmluve navrhnutej OS Orava mierne modifikovanej predsedom SSS, preto že OS Orava s našim návrhom kde sa požiadavky stanovujú obojstranne na základe reciprocity a vzájomného rešpektovania s prvkami spolupráce a oteplenia vzťahov, nesúhlasí.


Ahoj Bohuš

Potreboval som trochu času aby som sa poradil s právnikom i s priateľmi jaskyniarmi a teraz odpovedám
Nami navrhnutá zmluva je seriózna a k pôvodnému návrhu sa už nebudeme vracať. Keď všetci skáču do studne my skákať nebudeme. Nemáte žiadne právo nás k tomu nútiť a znásilňovať.  Ak Orave ide o našu výhradnú podriadenosť a buzeráciu nech zabudnú - také niečo nikdy nepodpíšeme.
Chcete nás za každú cenu poškodzovať a brzdiť?
O ten prašivý lom pokiaľ tam nič nebolo nemal nikto záujem a zrazu takéto vymáhanie podpisu pod vazalskú zmluvu?
Nie sme v stredoveku Bohuš.
Buďte radi že sme podpísali to čo sme podpísali.
K pôvodnej zmluve sa nevrátime a BODKA.
S človekom ako je Vlado ktorý sa vyhráža na oficiálnom jednaní protistrane zabitím kvôli tomu že mu konkurujeme inú zmluvu za žiadnych okolností nepodpíšem už zo zásady..
Berte to prosím všetci na vedomie. .
Akékoľvek ďalšie jednanie pod nátlakom pre dlhodobé zlé skúsenosti s OS Orava odmietame a žiadame aby výbor SSS situáciu neodkladne riešil a doporučil čo najskôr KÚ ŽP v Žiline vydanie predĺženia výnimky zo zákona JS Aragonit na prieskum jaskyne Ľudmila a jej priľahlého okolia v lome Kralovany II., v PP Kraľovianský meander.
Podla právnych noriem platných k dnešnému dňu v SR pre predĺženie našej výnimky zo zákona  názor Mikulu resp. OS Orava NIE JE záväzný!!
Opakujem zmluva ktorú sme už podpísali je korektná, vyvážená a solídna. OS Orava sa správa ako rozmaznané decko. Nimi navrhovaná dohoda by otepleniu vzťahov ani spolupráci nijako nepomohla.
Vedúci OS Orava to s tým vyhrážaním pekne prehnal a nedával si dosť pozor - máme na to aj dvoch svedkov. Predpokladal som že toto nebudeme musieť vyťahovať, ale už nám dochádza trpezlivosť.
Ak nám výbor SSS resp. Ty ako predseda nedoporučíš do 7 dní bezpodmienečné predĺženie výnimky na prieskum, máme pripravený návrh (adresovaný výboru SSS) na disciplinárne konanie voči predsedovi OS Orava Vladovi Mikulovi za vyhrážanie zabitím a zvážime i podanie trestného oznámenia pre trestný čin vyhrážania sa.
Žiadame preto Teba a výbor SSS aby vyhrážanie sa vedúceho OS Orava Vlada Mikulu protistrane zabitím za konkurovanie na lokalite nebral na ľahkú váhu a dohovoril druhej strane, že bude lepšie keď prijmú nami navrhovanú dohodu  a ak nechcú, nech ďalej nebránia predĺženiu výnimky pre JS Aragonit.
Ak nám do 7 apríla nebude predĺžená výnimka na prieskum, posielame výboru SSS návrh na disciplinárne konanie voči vedúcemu OS Orava za vyhrážanie sa protistrane zabitím a obrátime sa následne v danej veci aj na orgány činné v trestnom konaní.
S pozdravom

Eduard Piovarči
vedúci JS Aragonit
e-mail zasielam všetkým členom výboru SSS. Ak sa do 7 apríla v tejto kauze nič nezmení e-mailovú korešpondenciu zverejníme spolu s podaním návrhu na disciplinárne konanie NÁŠ NÁVRH NA DISCIPLINÁRNE KONANIE

Jaskyniarska skupina Aragonit, Osiková 2., Solinky 010 07 Žilina e-mail: jsaragonit5@gmail.com


Výboru
Slovenskej speleologickej spoločnostiNa základe článku č. 18 v Stanovách SSS podávame návrh na disciplinárne konanie.


        Dňa 21. januára 2014  sme sa zúčastnili rokovania v zasadačke SSJ v Liptovskom Mikuláši vo veci uzavretia dohody medzi skupinami JS Aragonit a OS Orava o speleologickom pôsobení na lokalite Prírodnej pamiatky Kraloviansky meander.
       V závere rokovania sa ma Vlado Mikula predseda OS Orava spýtal prečo nechcem pracovať na lokalite na ich výnimku a nečakajúc na moju odpoveď dodal, že ma radšej zabije ak by som mu mal na lokalite konkurovať. Táto vyhrážka je o to závažnejšia, že táto osoba je majiteľom strelnej zbrane.
       Toto vyhrážanie môže dosvedčiť aj člen JS Aragonit Peter Kozoň.. O týchto úmysloch  (zabiť ma  v prípade konkurovania na danej lokalite) sa zveril aj objaviteľovi jaskyne Ľudmila Mariánovi Hýllovi.
       Z tohto dôvodu takéto konanie predsedu OS Orava považujeme za nezlučiteľné z hodnotami a cieľmi SSS i s členstvom v spoločnosti.
Z vyššie uvedených dôvodov podávame návrh na začatie disciplinárneho konania voči predsedovi OS Orava Vladovi Mikulovi.
       Ak výbor SSS v dohľadnej dobe neprijme príslušné primerané opatrenia zvážime podanie trestného oznámenia pre trestný čin vyhrážania.

S pozdravom


Eduard Piovarči, Predseda JS Aragonit

Marián Hýll, objaviteľ jaskyne Ľudmila

Peter Kozoň, člen JS Aragonit

V Žiline 7. apríla 2014"Bojovníci sa pokladajú za mŕtvych preto nemajú čo stratiť. Preto že si uvedomujú prítomnosť smrti, bez ktorej nie je žiadna sila ani žiadne tajomstvo. Bojovníci práve z poznania smrti čerpajú odvahu postaviť sa čomukoľvek...."
(Toltécky indián Juan Matus)

          Informujem o situácii po Valnom zhromaždení

          Členovia výboru nám pred valným zhromaždení sľúbili, konkrétne Peter Holúbek,že vec sa vyrieši zasadnutím výboru tesne pred valným zhromaždením. Aby sa problém nerozmazával na valnom zhromaždení.
No napokon sa tak nestalo a členovia výboru mi oznámili, že vec vyriešia zasadnutím nového výboru po Valnom zhroomaždení a tak sme vec nevyťahovali na stôl.
          Na programe valného zhromaždenia bolo vylučovanie Braňa Šmídu. Atmosféra bola otrasná, vykrikovanie a nenávistné bliakanie na  Šmídu naháňali aj mne husiu kožu na tele. Človek mal dojem, že sa schyľuje k masovému linču.My čo Braňa poznáme ako dobrého jaskyniara sme sa zmohli pri hlasovaní o jeho vylúčení len na zbabelé zdržanie sa hlasovania. Jediný člen SSS a člen výboru RNDr. Zdenko Hochmuth zahlasoval proti vylúčeniu a mal prejav na jeho obhajobu v zmysle, že aj Jána Husa upálili tiež po hlasovaní. Atmosféra bola poriadne hustá. Predseda Bohuš Kortman si svojou plamennou rečou zgustol na Braňovi ako spravodlivo rozhorčený stredoveký inkvizítor. Možno si to mohol odpustiť, ale asi mal Braňa v zuboch už dávno predtým ako sa stal tento incident.
          Braňo Šmída robil 10 rokov v prieskume jaskyne Mesačný Tieň a jaskyňu mapoval. Je spoluobjaviteľom tejto jaskyne. Jaskyňa je dlhá viac ako 30 km aj jeho obrovskou zásluhou. Pôsobil v TOP teame ako vedúci zahraničných akcií na Stolových horách vo Venezuele. Jeho mapovanie Mesačného Tieňa sa však nepozdávalo viacerým machrom v tomto obore a obviňovali v posledných dvoch rokoch Braňa, že jaskyňa nie je zameriavaná dôsledne. Nastali ohováračky a nenávistné kampane na veboch a tlaky premapovať jaskyňu, ktorá je ešte stále v prieskume. Bez toho aby Braňa ktokoľvek informoval začali jaskyňu premapovávať dvaja jaskyniari. Braňo im v afekte schoval batohy, ktoré mali pred vchodom čím ich údajne ohrozil na životoch a bol navrhnutý na vylúčenie. Možno však stačilo pokarhanie. Čiernymi ovcami sa zrejme stali hneď aj všetci tí čo sa zdržali hlasovania.
          Braňo teda poškodil dobré meno SSS a musel byť vylúčený z jej radov, ale dal niekto na misku váh aj to, koľkokrát Braňo reprezentoval a šíril dobré meno SSS?
          Odsúdiť človeka je ľahko
          Opakujem mám Braňa rovnako rád ako Igora Papa. Keby sa niečo obdobné náhodou stalo Igorovi reagoval by som rovnako. Tým však neschvaľujem to čo Braňo urobil prieči sa to tímovej práci aj keď do určitej miery tak trochu rozumiem prečo to urobil. Vysvetlím ďalej.
Potom nasledovala voľba nového predsedu. Náš kandidát Lukáš Vlček prehral hlasovanie s rozdielom 1 hlasu a vypadol z výboru. Vyhral Peter Holúbek, ktorý mi sľuboval, že sa naša vec bude riešiť na výbore ešte pred valným zhromaždením a potom mi bolo povedané, že budú zasadať až po valnom ale nestalo sa tak.
          Pripadne mi to ako cielené odkladanie tohoto problému, falošné sľuby. Na druhý deň som sa napokon dozvedel od bývalého predsedu Bohuslava Kortmana, že výbor nemôže o veci rozhodnúť lebo o tom rozhoduje Správa slovenských  jaskýň.
          Je to paradox lebo úradníčka z KÚ ŽP v Žiline, ktorú do veci zainteresoval náš dobrý priateľ a ktorá sa o kauzu zaujímala volala v tejto veci s riaditeľom SSJ pánom Zuskynom, ktorý jej povedal že je to vec výboru SSS.
          Všetci sa vykrúcajú ako hadi. Pritom mi do očí tvrdia, že nás podporujú, že oni chcú podporiť aktívnych jaskyniarov, ale nie je to tak, pretože RNDr. Zeno Hochmuth mi po valnom povedal, že sú vo výbore nabrúsení aj proti mene. Takže sme zrejme dlhodobo považovaní za škodnú v rajóne neaktívnej OS Orava. Nič viac a nič menej.
          Takže vidím to tak, že vyvolení sú na Orave a my sme ten odpad na druhej strane.
          Pritom mi na KU ŽP doporučovali zalobovať u členov výboru SSS. Ale zdá sa, že Bohuš stále ťahá za povrázky aj keď už nie je predsedom, má tam zrejme svojho koňa. Výbor sa znovu zíde až o mesiac. Ukecávali ma aby som upravil nami navrhnutú zmluvu. Nový predseda mi sľúbil, že sa pokúsi Mikulu presvedčiť aby ju podpísal ale nezaručoval to. Rozhodol som sa nami navrhnutú zmluvu mierne upraviť a skúsim ju poslať novému predsedovi, ale predpokladám, že Mikula ju nepodpíše.  Nezaručoval to ani nový predseda Holúbek. Zdá sa mi že je to súčasť plánu. Takže už teraz viem, že nami navrhnutá zmluva po vypustení dvoch bodov alebo ich úprave, nebude akceptovaná. Dokonca mi Kortman povedal, že návrh na disciplinárne konanie zatiaľ Mikulovi ani neukazovali aby ho zrejme nenaštvali ešte viac. Možno by som to už nepredýchal....
          Takže pán Mikula musí byť riadne eso keď ho všetci tak chránia a chodia okolo neho po špičkách. Jeden z jaskyniarov mi povedal že to vypadá tak, že Mikula všetkých týchto ľudí čo rozhodujú obrazne a vulgárne povedané, pekne drží pod krkom, buď na nich niečo vie, alebo sú mu za niečo veľmi zaviazaní.
V časti členskej základne nie je dobrá nálada mnohí z toho čo sa deje nemáme dobrý pocit a zazneli hlasy, že by mohla vzniknúť nová organizácia, niekoľko vedúcich skupín túto myšlienku hneď po Valnom zhromaždení podporilo.

           Nedá sa už teraz veriť nikomu a ničomu. Výnimka zrejme len tak ľahko nebude. Tak si ju zožerte Páni čo si myslíte že máte v rukách nad nami všetku moc.
          Ak nás zastavia budeme aj naďalej trvať na disciplinárnom konaní a ak ani to nepomôže budeme sa musieť obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Oni si myslia, že to neurobíme. Už teraz Mikulu hája, že to povedal v afekte. Lenže v afekte aj Braňo Šmída skryl chlapcom batohy a vylúčili ho za to, lebo ich tak ohrozil na životoch.
          Ja sa obávam toho, že dopadnem presne ako Braňo Šmída - preto že naše aktivity, snahy a objavy nie sú žiadúce a sú tŕňom v oku niektorých ľudí v SSJ aj SSS. Jedných za objavy až príliš často odmeňujú a iných trestajú pozastavením činnosti, čím sa vyvoláva dlhodobé emocionálne napätie a stres a predpokladá sa, že následkom toho v afekte urobíme chybu za ktorú nás potom vylúčia zo spoločnosti.

Ediard Piovarči vedúci JS ARAGONIT          PS: O nezáujme riešiť podmienky v ktorých jaskyniari pracujú svedčí aj článok Milana Štéca.
          Ako kopáči sme skutočne tí poslední nielen vo vlastnej organizácii. Napriek tomu že lokalite na ktorej aktívne pracujeme a prevádzame prieskum hrozí povrchová varianta diaľnice D1, orgány SSS a SSJ sa tvária ako keby tu prieskum ani nebol potrebný a žiadúci.  Náš prieskum je tu brzdený už štvrtý mesiac. V koho záujme?
          Tvária sa a konajú tak, ako keby im bolo jedno či diaľnica na tomto úseku prevalcuje zatiaľ najkrajšiu jaskyňu v Malej Fatre i ešte neznámu jaskyňu nachádzajúcu sa pod ňou. V tomto prípade sa nám zdá že je dôležitejšia vynútená zmluva Aragonitu s Oravou ako záchranný prieskum a ochrana jaskýň v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander. Zdá sa že úzkoprsé záujmy na lokalite neaktívnej skupiny OS Orava sú nadradzované nad všeobecný záujem poznať a chrániť.
          Všeobecne už všetci vieme že systém je chorý a pred zrútením. Žiaľ systémová porucha je už hlboko vžitá a zakorenená aj vo vnútri dobrovoľníckych organizácii akou je i SSS. O tých štátnych organizáciách si už nerobíme ilúzie. Všetko a všade podlieha lobizmu a korupcii. Vzťahy aj medzi ľuďmi sa čoraz viac zužujú len na ekonomicky výhodné prepojenia bez ohľadu na to, čo to spôsobí iným a aké škody to zapríčiní spoločnosti, teda nám všetkým. Slová Milana Štéca sú preto v tomto ohľade burcujúce a presne vystihujú situáciu v Slovenskej speleologickej spoločnosti a v spoločnosti vôbec.

Slovo do vlastných radov

Ako je dobrovoľným jaskyniarom všeobecne známe, zmierlivý postoj predsedníctva SSS a jej predsedov voči direktívnemu protijaskyniarskemu zákonu č. 543/2012 Z.z. o OPaK nepriniesol žiadne ovocie. Ba skôr naopak. Štátna správa prináša stále nové bezohľadné nariadenia ako by nás ochranári v kanceláriách skúšali, koľko ešte toho unesieme. V týchto ťažkých časoch, keď pracujúci ľudia začínajú štrajkovať v zásade za vyššie platy, akoby sa naše požiadavky vytrácali v éteri, lebo psí brechot do neba neletí. Ja si ale myslím, že dobrovoľní jaskyniari nie sú mukli zbavený občianskych práv a za ich dobrovoľnú objaviteľskú a ochranársku činnosť si zaslúžia dôstojný prístup štátnych úradníkov a zákonodarcov.

A to všetko preto, lebo nie sme jednotní... Jedny sa jednoducho boja, iný nehodlajú bojovať proti tzv. kamarátom, ktorí aby sa zapáčili vrchnosti a zabezpečili si blahobyt do konca svojho biedneho života zriadili stanovy SSS a dokonca navrhli potupné protijaskyniarske zákony. Mnohým je to ale jedno, lebo si myslia, že aj tak v tejto skorumpovanej ríši zla nič nevybojujeme. A práve tým sú určené tieto riadky...

Bohužiaľ, až po uzávierke Spravodaja SSS sa mi dostala do rúk stará kniha v ktorej posledné riadky akoby kopírovali náš útlak zložkami MŽP. V dobe feudalizmu si negramotní drevorubači vďaka jednote a vytrvalosti vydobyli svoje práva a my dobrovoľní jaskyniari prehrávame 20 ročný márny boj... Ozaj, a bojujeme vôbec za svoje práva?

Úryvok z knihy Alberta Stránskeho: Drevorubači na Čiernom Hrone z r. 1969
...dlhý boj drevorubačov breznianskej oblasti o zachovanie starého handelského práva veľmi rozrušil predtým pokojný život na území Čierneho Hrona. Nízke mzdy, bieda ako dôsledok drahoty, poplatky za breznianske záložné pozemky a veľká neúroda čoraz krutejšie doliehali na drevorubačské osady. Bola potrebná len iskra, aby nespokojnosť prepukla v otvorenú vzburu. Touto iskrou boli nové pracovné predpisy, ktoré zavádzali nové rozmery pri ťažbe kluftového dreva. Nové smernice nariadil Hlavnokomornogrófsky úrad v Banskej Štiavnici 6. apríla 1820 v zmysle dekrétu viedenskej dvorskej komory a reskriptu budínskej kráľovskej komory. Účelom nariadenia bolo zjednotiť lesnú ťažbu vo všetkých komorských lesoch. Handelský drevorubači sa jednotne postavili proti novým lesným mieram a húževnato sa bránili proti novej regulácii hovädzieho dobytka a chovu oviec na Handloch. Robotníci žiadali, aby bol ponechaný starý spôsob chovu dobytka, ktorý v minulosti každému povoľoval chovať toľko kusov dobytka, koľko mohol cez zimu vyživiť, lebo chov dobytka tvoril základ výživy rodín pracujúceho robotníctva. Dobytok zachránil Handle od hladomoru v posledných rokoch neúrody a drahoty, keď ceny požívatín stúpali do nepamätanej výšky. Podobne sa stavali proti regulácii stavu oviec na 5 kusov, lebo robotníctvo pracuje cez celú zimu v lesoch prebýva aj cez noc v chatrných kolibách a potrebuje teplý odev, a vlna z 5 oviec by na to nijako nestačila.

Robotníctvo sa veľmi ostro stavalo proti vyrábaniu 6-stopového kluftového dreva namiesto staršieho 5-stopového. Rozhodne odmietalo vyrábať klufty za staré ceny. Vyhlásilo, 6-stopové kláty, zvlášť bukové, sú veľmi ťažké, nemožno ich dvíhať a približovať na väčšie vzdialenosti ku šmykom. Zvlášť odzemky sú veľmi ťažké a svojou váhou by poškodzovali rizne pri spúšťaní dreva. Robotníctvo je následkom biedy v posledných rokoch veľmi zoslabnuté. V Štajersku, kde užívajú nové miery sú robotníci lepšie platení ako na Handloch. Tam nepracujú s takým ťažkým drevom, lebo sú to lesy novo narastené, kým na Handloch sa pracuje v pralesoch so stromami obrovských hrúbok a výšok. Pri plavbe by ťažké kusy padali na dno. Na Handloch sa najlepšie uplatňovali staré miery odzemkov, ktoré merali 4 stopy a 10 palcov. Vyhlásili, že sú ochotní miesto sekier i pílami rezať kmene, ale pri ponechaní starých mier a zvýšení miezd. Sťažujú sa, že už dva roky nedostali prídavky, hoci ceny životných článkov sú vysoké, ba stúpajú. Predtým cent soli zaplatili za mzdu od jedného miliera dreva, teraz musia vyrobiť 4 miliere. Žiadajú zvýšenie miezd, a to v konvenčnej mene, a rýchlejšie vyúčtovanie robôt, aby nemuseli čakať rok, ba i poldruha roka. Robotníctvo na dôraz svojich požiadaviek zastavilo prácu v lesoch celej breznianskej oblasti. Štrajkujúci drevorubači odmietli výzvu breznianskeho lesného pojazdného k nastúpeniu do práce, dokiaľ nebude ich požiadavkám vyhovené. Štrajk sa začal v máji, keď robotníctvo malo rúbať stromy vo vyznačených rúbaniskách. Hrozilo nebezpečenstvo nedostatku dreva pre banskobystrické banské a hutné podniky.
Hlavnokomornogrófsky úrad v Banskej Štiavnici aby urovnal nespokojnosť robotníctva, zvolal do Hronca schôdzu, na ktorú povolal 59 vedúcich dingov... zo strany komorskej vrchnosti schôdzu viedol správca banskobystrickej komory gróf Ján Serényi a prísediaci boli banský sudca Bulla, lesmajster Jozef Dekrét a brezniansky lesný pojazdný Ján Juračka a iní. Komorská komisia sa rozhodla pre čiastočné ústupky. Vyhlásila sa za nekompetentnú meniť nariadenú reguláciu dobytka. Žiadala, aby robotníctvo prijalo nové lesné miery a sľubovala podporu žiadosti o vyplácanie mzdy v konvenčnej mene. Tým ktorý pristúpia na výrobu 6-stopového dreva, sa bude vyplácať 50% prídavok k mzdám z roku 1805 a 50% záloha na predpokladané mzdy. Okrem mzdového prilepšenia na rok 1820 dostanú 25% prídavok na mzdy, pol centa soli a zvýšenie mzdy za vyrobený šindeľ. Po tomto vyzvali robotníctvo, aby začalo s výrobou 6-stopového dreva.

Robotníci sa však zdráhali zmieriť s reguláciou dobytka a výrobou 6-stopového dreva a keď komorná komisia zástupcov drevorubačov vyzvala na prísahu vernosti, robotníctvo sa postavilo do hrozivého odporu a chcelo svojich zástupcov odviesť. Odmietlo začať prácu v lesoch... (jednotný) Odpor drevorubačov trval do polovice júna... Čas ubiehal a hrozilo, že drevorubači, aby si zabezpečili potrebné chleboviny, odídu na žatevné práce na juh a komorné huty ostanú bez potrebného paliva.
...Komora nakoniec navrhla kompromis a robotníctvo koncom júna opäť nastúpilo do rúbanísk a začali pracovať podľa novoprijatých mier. Hneď dostali aj 25% mzdový prídavok a pol centa soli.

Komisionálne rokovanie komory v júli 1820 schválilo Dekrétovu úpravu miezd. Pripustilo, že robotníctvo bolo núdzou prinútené k zaujatiu tvrdého postoja a nemožno mu odoprieť zlepšenie miezd, keď sa mu ukladajú zvýšené pracovné výkony. Preto tiež neboli potrestaní iniciátori a organizátori štrajku, čo je pri vtedajších feudálnych poriadkoch a bezpečnostných opatreniach iste obdivuhodné. Až do vypočítania nových platobných noriem bol im navrhnutý 125% mzdový prídavok v konvenčnej mene a boli im povolené ďalšie ústupky.

Štrajk handelských drevorubačov roku 1820 predstavuje prvé masové bojové vystúpenie lesného robotníctva na Horehroní na obranu svojich spravodlivých požiadaviek, ktoré vďaka ich zomknutosti bolo ukončené víťazstvom robotníctva.
Milan Štéc 2014


List novému predsedovi SSS 
Petrovi Holúbkovi 28. 4. 2014 tesne pred zasadnutím výboru SSS 30. 4. 2014


       Ahoj Peter

       Napriek tomu, že som Ti sľúbil, že Ti pošlem upravenú nami koncipovanú zmluvu a hovoril som o tom ja Bohušovi, napokon som ju neposlal z niekoľkých dôvodov.
       Ale úpravu pripravujeme asi v dvoch alebo troch bodoch. Budeme ochotní poslať OS Orava výročnú správu o činnosti v konkrétnom termíne po ukončení kalendárneho roka s tým, že nami vykonané činnosti, objavy a akcie nemôžu uvádzať vo svojej správe o činnosti a nebudeme od nich požadovať aby nás informovali o svojich akciách na lokalite, prípadne vyhodíme aj bod o spolupráci aby sa necítili zaviazaní nás niekde pozývať na spoločnú akciu.
       Toto však urobíme až vtedy ak SSS odhlasuje a doporučí vydať nám predĺženie výnimky na prieskum. Pod nátlakom už viac jednať nebudeme a nemienime. Nesprávajte sa k nám ako ku zločincom. Objavili sme a skúmame doposiaľ najkrajšiu jaskyňu v Malej Fatre a nehodláme sa ďalšieho prieskumu vzdať, len preto že to niekomu, kto o lokalitu neprejavoval dlhodobo a systematicky žiadny záujem odrazu vadí.
       Peter Ty veľmi dobre vieš aké ťažké sú pre speleológov podmienky v Malej Fatre. Sám si tam so mnou pracoval a vieš ako ťažko vydreté boli všetky tamojšie malometrážne jaskyne na ktorých objavovaní sme spolu pracovali vo Vrátnej a v Stratenci.
       Čo je tam okrem toho čo sme objavili dodnes nové?
       Okrem Jaskyne Medvedia II a objavov v Stratenci sa tam už nemá kto čím pochváliť. A teraz keď stará malofatranská garda konečne zasa niečo skutočne krásne objavila (Ľudmila) a je na prahu ďalších nových objavov chcete nás zastaviť, zadupať do zeme a podriaďovať neaktívnej OS Orava?
       Čo sme málo pracovali celé tie desiatky rokov keď nás takto buzerujete a brzdíte v práci?
       Málo sme obetovali? Málo sme sa snažili?
       Všetci ste vtedy z Malej Fatry ušli do lepších lokalít, pamätáš si to iste veľmi dobre, Kleskeň, Varecha, Raichel atď. aj Paľo Pokrievka s celou skupinou preskupil pole pôsobnosti postupne s pôvodnou OS Terchová do Veľkej Fatry hoci skupinu premenovali a majú v názve SK Malá Fatra a nás idete cepovať za to, že sme vybočili 200 metrov za hranice nejakého rajónu privilegovaných?
       Prestaňte sa tu hrať na dôležitých a trestajúcich.
       V Malej Fatre sa nikomu doposiaľ nepodarilo urobiť dieru do sveta. Preto odtiaľ všetci utekali.
       Čo sa teraz čudujete nám, že sme sa chytili prvého čo sa nám ponúklo a to sme ostali stále v hraniciach Malej Fatry.
       Alebo prosím prideľte aj nám nejaké perspektívnejšie územie pretože v Malej Fatre je už tlačenica napriek tomu, že je tam kras veľmi veľmi chudobný.
       V Malej Fatre pôsobí 5 klubov či skupín a žiadne výrazné objavy tam doposiaľ nikto nezaznamenal. V Malej Fatre v posledných dvadsiatich rokoch zahviezdila jedine Ľudmila.
       A to si myslíte, že sa dáme z tohoto malého kúska zeme vykopať a prenecháme všetko tým čo sa o nič nezaslúžili?
       Ruku na srdce.
       Urobil by to niekto z Vás keby ste boli v našej situácii?
       Čo sa týka strážnej služby trváme na plnom znení ktoré sme do navrhovanej zmluvy uviedli preto, že nemôžeme dôverovať dnes už nikomu. Obávame sa najmä toho aby neboli strážnej službe OS Orava vydané kľúče od nami objavenej jaskyne Ľudmila. Opakujem nechceme aby dopadla tak ako Kraľovianske jaskyne.
       Peter Strečanský z Kontrolnej komisie ma upozornil na to, že Právo priority je v SSS konkrétne v stanovách SSS už zrušené, že ohľadom toho volal aj s Bohušom Kortmanom.
       Ja som preto zavolal Zdenovi Hochmutovi a ako člena výboru som sa ho spýtal či vie o tom že Právo priority je zrušené. Rázne to poprel a o ničom takom nevie a v stanovách SSS uverejnených na stránkach SSS tento článok stále figuruje.
       Treba si v tejto veci spraviť jasno. Nechápem prečo sa šíria takéto fámy, alebo je to pravda?
       A ak je to pravda, kedy a kto Právo priority zrušil? Čo vlastne platí v SSS? Je znenie našej zmluvy správne, keď sa opiera o Právo priority, alebo nie. Ak by už neplatilo Právo priority aký by to malo vplyv na našu doterajšiu 5 rokov trvajúci činnosť a objavy na lokalite PP Kraľoviansky meander?
       Ako nového predsedu SSS Ťa žiadam aby nebolo vydanie predĺženia na náš prieskum na lokalite podmieňované podpisom nevýhodnej zmluvy a zmluvy vôbec. Jednu sme už podpísali. Bohuš Kortman tvrdí že výbor SSS o tom nemôže rozhodnúť. Dajte nám to teda na papieri pekne potvrdené že výbor nemôže doporučiť vydanie predĺženia výnimky na náš ďalší prieskum a uveďte adekvátne dôvody tohoto vášho počínania.
       Je výbor SSS ešte nezávislý orgán SSS, alebo je len podriadenou zložkou SSJ?
       Ak nám nedoporučíte predĺženie výnimky na prieskum na lokalite  PP Kraľoviansky meander, trváme na našej žiadosti na disciplinárne konanie voči Vladovi Mikulovy podľa Stanov SSS tak ako sme to uviedli v našom  návrhu zo 7. apríla 2014.
       S pozdravom

       Eduard Piovarči
       predseda JS ARAGONIT

 Korešpondencia s predsedom Kontrolnej komisie SSS:


Eduard Piovarči <jsaragonit5@gmail.com>

2. máj.


komu: Peter
Ahoj Peter

       Áno Bohušom upravenú dohodu už Mikula podpísal my ale nepodpíšeme a uviedli sme aj dôvody prečo nie a navrhli sme našu verziu a podpísali sme ju tiež, ale tú nechce podpísať Mikula tak teraz tú našu dohodu upravujeme a teraz Ti ju posielam pod tymto textom a nami podpísaná doporučene pôjde na Oravu do SSJ a osobne ju doručíme na KÚ ŽP pánu Geisgacherovi
       Dopredu viem že ani túto upravenú dohodu Mikula nepodpíše.
       Ale o to ide neustále nás vydierať a brániť nám v ďalšom príeskume prípaden prispieť k morálnemu  rozloženiu a znechuteniu členov JS Aragonit a tým spôsobiť oslabenie a postupnú likvidáciu našej skupiny, alebo podriadenie sa diktátu  OS Orava.
       Peter nie radšej nás postrieľajte ako psov.
       Chcem sa spýtať prečo výbor nerieši naš podnet na disciplinárne konanie voči Vladovi Mikulovi ktorý sa vyhrážal v súvislosti s prieskumom Ľudmily zabitím. Poslali sme žiadosť podpísanú troma svedkami výboru SSS. Máš ju v e-majlovej podobe aj ty.
       Zajtra  máme sedenie s právnikom a budeme podnikať ďalšie právne kroky v tejto veci, lebo som sa od Hochmutha dozvedel že Bohuš Kortman toto vyhrážanie zabitím kvôli prieskumu jaskyne Ľudmila bagatelizoval ako myslené len zo srandy. Ale ani zo srandy by sa nám nemal nikto z jaskyniarov takto vyhrážať. Lenže on to povedal s plnou vážnosťou aby nás zastrašil. NEtancoval pritom ani sa nerehotal
       Žiadam Ťa ako vedúceho Kontrolnej komisie aby si sa v tejto veci riadne vyjadril. Ak toto vyhrážanie sa zabitím priamo na oficiálnom rokovaní nebude disciplinárne riešené podnikneme ďalšie nevyhnutné právne kroky. Vahrážal sa dva krát raz pred Hýllom a raz priamo mne do očí a počul to aj kolega. Zo srandy to rozhodne nebolo. Skôr som mal dojem že je chorý a mal by sa dať liečiť na psychiatrii.
       Tlačiť k múru nevýhodnými zmluvami ktoré nám budú len sťažovať prieskum sa Peťo nedáme.
A členov SSS ktorí sa jeden druhému vyhrážajú kvôli prieskumu zabitím treba disciplinárne riešiť.
       Ak sa to riešiť nebude pôjdeme s tým na políciu a to bude mať pre Mikulu ďaleko tvrdší dopad ako len disciplinárne konanie v SSS.
       Žiaľ necítime vo výbore SSS žiadnu podporu až na RNDr. Zdena Hochmutjha. Naopak výbor SSS uprednostňuje pred aktívnymi jaskyniarmi a objaviteľmi najkrajšej jaskyne v Malej Fatre  pasívnych jaskyniarov ktorých vedúci používa dokonca vyhrážky smrťou ak sa mu na lokalite nepodriadime.
       Je to forma toho najhrubšieho nátlaku. Mikula je navyše vlastníkom zbrane čím je situácia ešte závažnejšia.
       Podpísal by si niečo s niekým kto by sa Ti predtým vyhrážal do očí že Ťa zabije?
       Braňa Šmídu ste vyhodili za ohrozenie životov jaskyniarov preto že im schoval batohy a Mikula sa priamo vyhráža zabitím aby nás prinútil podriadiť sa nevýhodnou zmluvou neaktívnej OS Orava..
       Toto je normálna prax  v Slovemnskej speleologickej spoločnosti?
       Toto podporujete? Takéto "srandovanie"?
       Ak nie, tak konajte preto že inak Mikula dopadne oveľa horšie keď sa s tým obrátime na orgány činné v trestnom konaní z dôvodu že výbor SSS vo veci nechcel urobiť nič.
       Jedného viete vylúčiť zo spoločnosti a druhého priamo sa vyhrážajúceho zabitím chránite a zľahčujete jeho hrubé zastrašovanie protistrany s tým že len sranduje?
       Konajte, podnet máte, lebo inak budú konať orgány činné v trestnom konaní. Ak je toto lepšie pre Mikulu tak my to spravíme.
       S pozdravom
       E. Piovarči

Tu je upravené znenie nášho návrhu zmluvy, ktorú posielame podpísanú OS Orava, SSJ a KÚ  ŽP v Žiline:

Dohoda o speleologickom pôsobení
Zmluvné strany:
1-OS ORAVA
Predseda –Mikula Vladislav, Pelhřimovská 1191/5,026 01 Dolný Kubín
2-JS ARAGONIT
Predseda- Piovarči Eduard, Osiková 2, 010 07 Žilina
V súlade s pojednávaním konanom v Liptovskom Mikuláši dňa 21.1.2014, zvolaného vo
Veci žiadosti JS ARAGONIT o predĺženie výnimky na vykonávanie speleologického
Prieskumu v prírodnej pamiatke Kraľoviansky  meander časť Kraľovany Rieka lom č.II, v
zmysle zákona č.543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany OS ORAVA a JS ARAGONIT uzatvárajú túto dohodu o pôsobení na tejto
Lokalite po dobu platnosti výnimky. Jedná sa o lokalitu so stupňom ochrany III, ktorá patrí
pod správu CHKO Horná Orava. Táto dohoda o pôsobení JS ARAGONIT sa nevzťahuje na
územie mimo lokalitu Kraľovany Rieka lom č. II.
Členovia JS ARAGONIT a OS ORAVA sa vzájomne zaväzujú:
1. Obe strany si na dobrovoľnej báze v prípade potreby prieskumu  navzájom recipročne vymenia pre prieskum potrebné nevyhnutné informácie  JS Aragonit poskytne OS Orava vždy po ukončení kalendárneho roka výročnú správu o činnosti JS Aragonit. Na lokalite dosiahnuté výsledky JS Aragonit však nesmú byť uvedené  a citované vo výročnej správe OS Orava
2. Na lokalite vzájomne rešpektovať práva priority.
3. Obojstranné rešpektovať činnosť strážnej služby.  (Strážna služba Aragonitu si vyhradzuje právo aj v prípade uzatvorenia zmluvy o strážnej službe so SSJ strážiť vchody a uzávery jaskýň ktoré na  lokalite vybudovala a jaskýň ktoré objavila.)
4. Vzájomne sa informovať o svojich plánovaných akciách na lokalite formou ktorá bude  najlepšie vyhovovať každej strane (telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom odkazov na webových stránkach. Nie je záväzné pre OS Orava)

V Žiline 1.5.2014
   Predseda JS ARAGONIT                                                      Predseda OS ORAVA
   Piovarči Eduard                                                                     Mikula Vladislav
Peter Strečansky <peter.strecansky@gmail.com>

2. máj.


komu: mne
Ahoj Edo,
pozorne citam tvoj meil, a podla doteraz mnou precitanych sprav ci podkladov od teba,  mate za sebou peknu objavitelsku cinnost. To co pises nie je dobre.
Mam pripravit navrh dohody ktory obaja podpisete priamo na sekretariate SSS. Predbehol si ma a napisal dohodu a teraz zalezi na podpisoch. Ja tiez si prajem aby vsetko dopadlo v tvoj prospech a dobre. Myslim si ze Kortman pri tom vyhrazani bol a bol som na vybore a pocul som co povedal Kortman. A nemyslim si ze to povedal tak aby vas zastrasil.
Vybor suhlasil a osobne si myslim ze mate podporu vyboru. A ked pises ze len od Zdenka mate podporu, hej viem co povedal aby ste dostali predlzenie platnosti rozhodnutia bez dohody a pretoze Mikula je v cinnosti neaktivny tak by ste mali dostat vynimku ihned. Ale aj SSJ ziada stanovisko o dohode. Preco sa nemozete dohodnut na nejakej dobrej dohode. Jeden ci druhy nechcete ustupit. Tato dohoda od teba je dobra.
Osobne si myslim, ze kazdy si dvakrat rozmysli ci chce niekto niekoho zabit a dostat sa do vezenia a tak si celkom znicit este zivot pred sebou. Ak to Mikula myslel vazne, co si aj nemyslim, pretoze nasledky by si tiez dobredu uvedomil. To ze je drzitelom zbrane je este horsie ak by to urobil a myslim si ze je plne vedomy svojho cinu ak by nieco urobil a plne vedomy buducich nasledkov za svoj cin.
Smida a jeho vyhodenie z SSS. Ano aj od Zdenka mal Brano podporu, ale Brano sa pred VZ neobhajil ani nevedel to zdovodnit preco sa to stalo a hlavne ako. Osobne si myslim ze keby sa neozvali  a nezasahovali do toho poniektori clenovia jednotlivych skupin, ktori urcite tam vzadu popijali alkohol, boli tam najdene flase od alkoholu, tak Brana sme mohli riesit inak.
Brano je dobry ma bohate jaskyniarske  skusenosti, objavil toho velmi vela, ale ma alebo mal problemy v rodine, ale to chce cas. 
Mozno na dalsom VZ budeme Brana znova prijimat do SSS , aj v pripade I. Pappa to bolo tak.
Nikoho nechranime, viem ze Mikula mozno nevykonava ziadnu jaskyniarsku cinost, mozno nema ani ludi na  prieskum v jaskyniach, viem ze Mikula ani spravy o cinnosti neposlal, asi ma na to svoje dovody ze ich neposlal. Do duse mu nevidim.
U nas v Handlovej tiez nema uz kto kopat mam tu starych dochodcov a ja tiez uz budem dochodca, mam invalidov, mam clenov s malymi platmi a tiez si dvakrat rozmyslia ci si v dnesnej dobe  mozu z rodinneho rozpoctu dovolit vydavky na jaskyniarstvo. ale to je iny problem.
Moj nazor a tiez si myslim ze vsetci clenovia vyboru ale aj clenovia SSS si myslia  ze toto co pises nie je tak v nasej jaskyniarskej spolocnosti.
Ja ti drzim palce a vsetci chcu aby ste dostali konecne vasu vynimku trebars aj na tri roky.
Tvoj meil ak s tym pravdaze budes suhlasit poslem clenom vyboru a KK ak si uz neposlal skor.
Tak isto budu oboznameni aj s mojou odpovedou tebe, pravdaze len s tvojim suhlasom.
Prajem ti dnesny pekny vecer.
Peto


Eduard Piovarči <jsaragonit5@gmail.com>

4. máj.


komu: Peter
Ahoj Peťo

"Mam pripravit navrh dohody ktory obaja podpisete priamo na sekretariate SSS. Predbehol si ma a napisal dohodu a teraz zalezi na podpisoch."
Nemám chuť cestovať a podpisovať niečo slávnostne na sekretariáte SSS. Nieto dosť prostriedkov ani času preto náš návrh zmluvy posielam už podpísaný. Ak druhá strana bude chcieť nech dohodu podpíše tiež u seba doma a pošle nám ju v jednom origináli poštou, tak ako im ju posielame my.

"Myslim si ze Kortman pri tom vyhražani bol a bol som na vybore a pocul som co povedal Kortman. A nemyslim si ze to povedal tak aby vas zastrasil"
.
Kortman asi počul len to, čo povedal Mikula Marianovi Hýllovi a ten si o tom myslí to, že Mikula je psychopat a mal by sa dať liečiť. Marián to nevnímal ako srandu. To čo povedal Mikula na inom mieste v tej istej miestnosti mne, to Bohuš nepočul, ale počul to Peter Kozoň a to sa mi díval priamo do očí a povedal to s plnou vážnosťou. Nepovedal výraz zastrelím, ktorý sa paušalizuje ako for, ale ja ťa radšej zabijem ako by si mi tam mal konkurovať. Priznám sa, že ma to priam obarilo. Vôbec som nečakal niečo také tvrdé. Ale prehltol som to a robil som sa, že to na mňa neurobilo dojem a pokračoval som v komunikovaní ďalej. Ignoroval som to čo povedal ale zapamätal som si to..... to nejde si nezapamätať. To ti rezonuje v hlave dlho takéto nevyberané slová.


"Osobne si myslim, ze kazdy si dvakrat rozmysli ci chce niekto niekoho zabit a dostat sa do vezenia a tak si celkom znicit este zivot pred sebou. Ak to Mikula myslel vazne, co si aj nemyslim, pretoze nasledky by si tiez dobredu uvedomil."
Uvažuješ logicky nemyslel to vážne ale povedal to tak, aby nás tým zastrašil. Malo to mať tento účinok a počítal s tým, že v prípade, že by sme to napadli tak sa vyhovorí, že to myslel len tak zo špásu. Ono sa zabíja často v afekte vtedy si človek neuvedomuje aké to bude mať preňho následky. skrátka nezvládne nával agresivity a zabije, ale to ho neospravedlňuje možno je to poľahčujúcou okolnosťou ak vražda nebola chladnokrvne naplánovaná.
Načo by si Mikula škodil, ale nebolo to tak že by sa neovládol a vybehlo to z neho mimochodom, ale povedal to premyslene dvakrát najprv Hýllovi za stolom a potom po niekoľkých minútach zasa mne. Mal to premyslené. potreboval aby to malo účinok povedal to aj objaviteľovi jaskyne a aj mne. Je to forma nátlaku.Dopredu premyslená. Je to vyhrážka a ja mu radím nech podpíše zmluvu ktorú sme navrhli a zabudneme na to. Iba tak sa vec bude dať vygumovať. Ak podpíše prvú zmluvu ktorú sme navrhli tá je tiež dobrá má v sebe zapracované aj prvky spolupráce a je už mnou podpísaná stiahneme návrh na disciplinárne konanie a nepôjdeme s tým ani na políciu. Ak podpíše len druhú upravenú zmluvu nepôjdeme na políciu ale náš návrh o disciplinárne konanie z výboru SSS nestiahneme. Mikula si mal dobre zvážiť čo komu hovorí. Rozhodne by nemal voliť takúto arogantnú taktiku. My nie sme ovce zo salaša na ktoré keď sa zašteká bečia a utekajú
Ale Peťo poviem Ti ešte jednu vec poznáme sa dlho všetko hovorím na rovinu a nešpekulujem a neuhýbam. Nátlak na nás vyvinul tak nenápadne aj Paľo Staník keď povedal že zmluvu treba rýchlo podpísať lebo sa môže stať že OS Orava sa nám medzitým prekope z druhej strany do Ľudmily. Vieš aký to bol červík ktorým nám zavŕtal do hlavy? Tam sa tlačilo rôznymi spôsobmi na rýchle podpísanie zmluvy len preto aby sa dosiahla rýchla a absolútna dominancia OS Orava nad našim prieskumom. OD začiatku to bolo všetko dohodnuté a pripravené. Som tu už nejaký rôčik na tomto svete a všímam si maličkosti, ktoré to presne indikovali. Aj pri viacerých stretnutiach na KÚ ŽP. To by sme vraj mohli prehryznúť radili nám. Nuž ale ako by sme asi dopadli keby sme podpísali Bohušom upravenú zmluvu?

Naše výsledky by si písala do svojej výročnej správy OS Orava. Ak by strážili nami vybudovaný uzáver do Ľudmily mohla by im potom SSJ vydať od jaskyne kľúč tak ako sa to urobilo vo Veľkej Fatre, keď sa klúče od jaskýň ktoré uzatvorila a v ktorých dlhodobo pracuje OS Veľká Fatra dali novozaloženému subjektu Speleo Turiec. Oni to môžu urobiť aj tak, ale na základe zmluvy ktorá by im dovolila strážiť jaskyne ktoré sme uzatvorili a objavili my, by celkom legitímne ich strážna služba nafasovala kľúč od Ľudmily a to nechceme dopustiť  Napokon by sa stalo že by sme zmluvu nedodržali a bol by dôvod nám nevydať ďalšie predĺženie výnimky. Toto nechceme dopustiť. Toto by si nechcel ani y ak by si bol v našej koži. A dôvod že by sme ju nedodržali by sa našiel každí urobí chybičku a je to v háji.A keby sme ju aj neurobili niečo by na nás našili. Skrátka máme dôvod im neveriť. Udávajú, žalujú a vyhrážajú sa. V živote som takého jaskyniara ešte nestretol Peto a nepriateľov som mal v jaskyniarstve za 35 ročnú históriu dosť. Nikto z nich sa mi ale takto nikdy kvôli prieskumu nevyhrážal. S Paľom Pokrievkom sme si napokon podali ruky opili sa a Palo priznal že ma vtedy v OS Terchová chceli zničiť odpísať a vytlačiť z prieskumu a povedal mi, že si ma váži práve preto, že som to ustál a jaskyniarčim ďalej. Odvtedy s Paľom Pokrievkom nemám problém. A bol to jeden z mojich najťažších súperov ale nikdy sa mi nevyhrážal zabitím.
Ak Mikula podpíše túto druhú upravenú zmluvu neudáme ho na polícii ale budeme ďalej trvať na disciplinárnom konaní nie vylúčení z SSS ale dútke ktorá by mu mala byť zo to udelená, lebo toto sa medzi jaskyniarmi nerobí.
Ešte je tu jedna možnosť ak v poslednom bode našej druhej upravenej zmluvy vynecháme to čo je v zátvorke (Nie je záväzné pre OS Orava) stihneme návrh o disciplinárke konanie z výboru SSS

"Smida a jeho vyhodenie z SSS. Ano aj od Zdenka mal Brano podporu, ale Brano sa pred VZ neobhajil ani nevedel to zdovodnit preco sa to stalo a hlavne ako. Osobne si myslim ze keby sa neozvali  a nezasahovali do toho poniektori clenovia jednotlivych skupin, ktori urcite tam vzadu popijali alkohol, boli tam najdene flase od alkoholu, tak Brana sme mohli riesit inak."
Tu máš absolútnu pravdu Braňa bolo treba riešiť inak a vôbec nie na Valnom zhromaždení. Myslím si že to Spoločnosť poškodilo tak či tak. Chybu urobil aj Kortman s plamenným  rečnením. Toto sa nám všetkým ešte môže vypomstiť.Braňo mal dostať napomenutie a keby sa skôr konalo, tak že by to dostali do rúk nestranný mediátori spomedzi členov čo obe strany dobre poznajú, myslím si že by sa to podarilo udobriť, alebo aspoň zmierniť. Ale skôr sa mi zdá že niekomu tento spor vyhovoval a tak sa to nechalo vyeskalovať do krajnosti. Keby som mal  viac času ako som ho kvôli našej kauze nemal bol by som Šmídu presvedčil aby sa poškodeným ospravedlnil ešte pred Valným zhromaždením a dali by sa možno ešte tie tými dohromady.. Toto čo sa stalo vôbec nevrhlo dobré svetlo na SSS.

"Brano je dobry ma bohate jaskyniarske  skusenosti, objavil toho velmi vela, ale ma alebo mal problemy v rodine, ale to chce cas. 
Mozno na dalsom VZ budeme Brana znova prijimat do SSS , aj v pripade I. Pappa to bolo tak"
Toto všetko sa malo vziať do úvahy a nekonať zbrklo. Braňa naštvalo že ho začali premapovávať a tiež to čo urobil urobil v afekte pod silným emočným tlakom. Prijať späť by ho bolo treba skôr ako na ďalšom VZ.


"Nikoho nechranime, viem ze Mikula mozno nevykonava ziadnu jaskyniarsku cinost, mozno nema ani ludi na  prieskum v jaskyniach, viem ze Mikula ani spravy o cinnosti neposlal, asi ma na to svoje dovody ze ich neposlal. Do duse mu nevidim."
Veď ty ho nechrániš ja viem, ale aj Zdeno Hochmut je toho názoru, že je to celé z Bohušovej strany dosť osobné. Dianiu v SSS sa čudujú sami ochranári z NP Malá Fatra, že by nikdy neverili čo sa to v tej našej spoločnosti deje, keby toho sami neboli svedkami. Chodia s nami na jednania aj v Mikuláši boli. Úplne vykolajení sú z toho enviromentalisti z Botanickej záhrady v Blatnici - vysunutého pracovisko UK Bratislava. Do veci je zaangažovaná aj neziskovka SOS bird life Slovensko. Potrebujú aby náš prieskum pokračoval práve kvôli povrchovej trase dialnice D1 na trase Turany Hubová. V parlamente sa bojuje o tunelovú variantu odtiaľ stále vyvoláva na KÚ ŽP a na SSJ a SSS poslanec za OLANO Igor Hraško, ktorý je členom výboru ktorý sa snaží v parlamente presadiť tunelovú variantu na tomto úseku. Ale hrozí že vyhrá povrchová varianta. Ak by sa tam objavili ďalšie a ešte zaujímavejšie jaskyne mohlo by to pomôcť tunelovému variantu dialnice a jaskyne v PP Kraľoviansky meander by mohli byť zachránené. Takto môžu byť čiastočne alebo celkom zničené. Takto sa robí medvedia služba dialničnej betonárskej loby.


"U nas v Handlovej tiez nema uz kto kopat mam tu starych dochodcov a ja tiez uz budem dochodca, mam invalidov, mam clenov s malymi platmi a tiez si dvakrat rozmyslia ci si v dnesnej dobe  mozu z rodinneho rozpoctu dovolit vydavky na jaskyniarstvo. ale to je iny problem."

Nie máš pravdu, to nie je iný problém to je integrálna súčasť tohoto problému. Dobre že o tom takto píšeš. Veď aj my máme podobné problémy, ja sám som nezamestnaný už dlhé roky a živým sa brigádami po stavbách a zárobky sú biedne. Aj u nás je málo ľudí na robotu a aj tu malú hŕstku pracovitých ľudí týmto celým cirkusom humberto odrádzame a znechucujeme od ďalšej činnosti. Tieto 4 mesiace stresov a čakania riadne oslabili našu skupinu.Veď ti naši chalani sú tak znechutení že by najradšej odišli zo spoločnosti. Sú sklamaní tým ako dlho sa to už naťahuje. Každá akcia v teréne je nákladná len cestovné aké je drahé, výstroj výzbroj, potraviny všetko je dnes drahé. Napriek mnohým ťažkostiam a prekážkam tam tvrdo pracujeme a odmenou nám za to je brzdenie činnosti.Mne to tak pripadne ako keby niekto chcel aby sa ten Aragonit rozpadol, lebo niekomu prekáža v jeho zámeroch. Veď je to horšie ako politický boj..
Hazardujeme s vlastnými silami s vlastnými ľuďmi, ktorí obetavo chodia na akcie  a pracujú pre spoločnú vec a nové objavy. Dnes je veľmi ťažké zohnať nových mladých ľudí do tímu. Spoločnosť nám v podstate okrem spravodaja nič nedá a ešte nás aj trestá za to že sme aktívni My to vnímame ako kolektívne trestanie celej skupiny. Takto to v spoločnosti nemá fungovať.. .Už od Vianoc sme pod tlakom a v strese. Bol to od SSS krásny darček pod Vianočný stromček. Ďeň pred Vianocami nám oznámili že štátny orgán trvá na tom aby sme pracovali na výnimke OS Orava a podľa hraníc starej rajonizácie. Keby s tým počkali a oznámili nám to až po Novom roku nepoviem nič, ale oni nám pokazili aj najkrajšie sviatky v roku. Ja v tom vidím dobre premyslený psychologický zámer nás deptať a čo najviac zasiahnúť do živého. Na minuloročné Vianoce skutočne len tak nezabudneme. Vôbec neboli šťastné veselé a kľudné k čomu do značnej miery prispela aj SSS. Pripomenulo nám to staré Eštebácke praktiky a psychologické operácie ako vo vojne. Raz som napísal humoristickú poviedku JASKYNIARSKE HORORY, ktorá bola publikovaná aj v spravodaji.  Asi dozrel čas aby som napísal Jaskyniarske horory II. A táto výnimková story bude do nich rozhodne patriť. Neviete si predstaviť aké ste nám spôsobili škody a zbytočné náklady, tým že sme sa museli začať brániť. Zbytočne sme zabili mnoho času vypisovaním telefonovaním a behaním po úradoch. Stratili sme veľa finančných prostriedkov vymeškávaním v práci, stratili sme veľa dôležitej energie. Ale ja viem že to bolo mienené ako dobrý "výchovný" prostriedok. Len mesiac sme čakali na návrh OS ORAVA, ktorý mal byť už dávno pripravený, ale čas sa naťahuje zámerne a cieľavedome. Vedia aké nám to spôsobuje škody a straty preto sa to bude naťahovať aj ďalej. My to však nikdy nezabudneme. Pozri sa čo sa deje okolo nás všade bieda, problémy. Upaľovanie ľudí na Ukrajine, hrozí nám vojna ekonomická kríza, nezamestnanosť, sme v permanentnom strese a ešte k tomu nám vlastní kladú polená pod nohy

"Moj nazor a tiez si myslim ze vsetci clenovia vyboru ale aj clenovia SSS si myslia  ze toto co pises nie je tak v nasej jaskyniarskej spolocnosti."
Ja Ti verím že Vám sa zdá že je všetko v SSS v poriadku, hlavne pokiaľ nemáte sami nejaké problémy a všetko je v pohode, ale z nášho pohľadu to tak istotne nie je. A svedčí o tom aj unáhlené a nestrategické vylúčenie Braňa Šmídu z SSS, a  aj to že SSJ vydala kľúče od jaskýň v ktorých dve desiatky rokov pracovala OS Veľká Fatra novej skupine Turiec čím sa hrubo porušilo ich právo priority, bez akejkoľvek možnosti sa hájiť.A len preto že skupina nemala výraznejšie úspechy napriek veľkému pracovnému nasadeniu a neobjavila tam výraznejšie priestory aj keď sa to na začiatku tohoto roku zlomili a v Javorine po náročnom pracovnom nasadení prenikli do 60 m nových priestorov a dosiahli spojenie z Medveďou jaskyňou. Toto sa jednoducho nerobí. Takto sa to jednoducho nerobí. Treba rešpektovať všetkých nie len tých silných. A predovšetkým treba dôsledne rešpektovať právo priority pokiaľ platí. Tu bolo v tomto prípade hrubo porušené samotnou štátnou organizáciou akou je SSJ samozrejme zo súhlasom SSS s tým že tak chceli skvalitniť prieskum v tých jaskyniach. Teraz sa v tých jaskyniach maju obe skupiny deliť o pracoviská. Povedz mi kde sa to takto ešte praktizuje na Slovensku.
Samozrejme je tu ešte neochota legalizovať prácu s pyropatrónmi napriek tomu že túto metódu použili záchranári SSS pri záchrane ľudského života. Potom môže vedúci Turca Haráni využívať situáciu a bonzovať ma listom na SSS a SSJ že som dvoma odpalmi po jednom pyropatróne uvoľnil dlhodobo zatarasený vstup do PP Jaskyne Perlovka a vytĺkať z toho politický kapitál očierňovať mňa a OS Veľkú Fatru čo napokon vyústilo k vydaniu kľúčov od týchto jaskýň novovytvorenému subjektu do ktorého boli síce naverbovaní všetci bývalí objavitelia týchto jaskýň ale treba dodať, že 25 rov sa o jaskyne už nezaujímali a nestarali, preto že v nich nebolo také jednoduché postúpiť ďalej a dokonca vystúpili a poodchádzali z pôvodnej OS Veľká Fatra, ktorá sa o jaskyne celý ten čas ale dôkladne starala. Postupovalo sa proti článku 10 stanov SSS bez toho aby si to vôbec niekto všimol a upozornil na to. Pekne potichu sa to urobilo a OS Veľká Fatra bola silou donútená to akceptovať.Všetko preto lebo sa presadzuje princíp Veľký pes.... čo je Peťo nesprávne. SSS nie je jednoducho dostatočné pružná a spravodlivá v takýchto prípadoch a chýba vôla robiť aj čosi naviac ako to čo už je zabehnuté a beží to skoro samo. Pozri si Štécov článok Do vlastných radov. Musím sa žiaľ s Milanom Štécom stotožniť, má v mnohom pravdu.. SSS potrebuje novú pružnejšiu koncepciu, ktorá viac podporí členskú základňu a legitimizuje aj nové technológie v prieskume a zalobuje aj vo vláde a bude tlačiť aj na legislatívu v prospech jaskyniarov

"Ja ti drzim palce a vsetci chcu aby ste dostali konecne vasu vynimku trebars aj na tri roky!
NP Malá Fatra doporučil vydať výnimku na 5 rokov. Je to paradoxné že ochranári nám doporučujú a doprajú viac času na prieskum ako vlastná organizácia. Prečo nám nedať výnimku na 4 roky a prečo by to po prípadnom podpísaní dohody ktorú sme navrhli nemohla SSS veľkoryso doporučiť, veď sme vaši členovia nie cudzí ani nie nejaká škodná, veď ide o zdevastovaný lom, ktorý bude po ukončení ťažby ťažko aj rekultivovať. Ťažba tam dokonca už prevádza odstrely priamo pod Ľudmilou . Na jaskyne a jaskyniarov tu každí zvysoka ....Dokonca sa ukazuje že i NP Malá Fatra je na podnikateľov prikrátky, Pričom v lome je už banským úradom zakázané prevádzať odstrely kvôli zosuvu, monitorujú to tam už aj policajti no nedokážu to ustrážiť. My máme zviazané ruky lebo okamžite ako by sme proti ťažbe niečo podnikli stopne nám povolenie na prieskum obec Kráľovany, ktorá dala do dohody podmienku že náš prieskum nesmie obmedzovať ťažbu v lome. Všetko je tu previazaní financiami. Peťo neidealizujem si situáciu ani v SSS.

"Tvoj meil ak s tym pravdaze budes suhlasit poslem clenom vyboru a KK ak si uz neposlal skor.
Tak isto budu oboznameni aj s mojou odpovedou tebe, pravdaze len s tvojim suhlasom.
Prajem ti dnesny pekny vecer."
Kľudne pošli a pošli aj túto moju siahodlhú odpoveď na Tvoj e-mail. Pohľady na vec sú vždy subjektívne a veľmi záleží z akého uhla sa na to kto pozerá, z akej pozície a z akého pola pôsobnosti. Kto sa narodil a jaskyniarči a pôsobí  v bohatom krasovom území možno takéto problémy nepozná a zdajú sa mu banálne...
Keď Jožo Haráni napísal list SSJ predsedovi SSS a na SMOPaJ
http://aragonit9.blogspot.sk/2013/03/normal-0-21-false-false-false.html
o tom že som v PP Jaskyňa Perlovka použil dva pyropatróny aby som uvoľnil dlhodobo zavalený vstup, povedal že len využil príležitosť a moju otvorenosť. Ja rovnako ako on využívam len príležitosť ktorú mi poskytla druhá strana keď sa pokúsila nás zastrašiť vyhrážkami zabitím. A môžete ho ospravedlňovať ako chcete a koľko chcete, nič nezmeníte na fakte že sa premyslene vyhrážal aby nás zastrašil.. Toto sa jednoducho nehovorí na takých fórach kde to Mikula povedal ani zo srandy. Povedal to ale preto, že si bol vedomí že má nad sebou dobré krytie a môže si takúto nemiestnu a arogantnú frajerinku dovoliť. On si dobre uvedomoval, že za ním pevne stojí výbor, predseda SSS a ľudia v SSJ a možno i niekde vyššie. Inak by si to nebol býval dovolil povedať vôbec. Žiaľ takto to skutočne je. Či sa ti to páči alebo nie.
Ber to takto. Budeme ďalej tlačiť na výbor všetkými dostupnými právnymi prostriedkami, aby Mikulu v tejto veci disciplinárne riešil až kým nepodpíše túto variantu nami navrhnutej zmluvy. Určite sa mu to nebude páčiť tak ako sa  nám nepáči, že podmieňujete podpísanie zmluvy predĺžením výnimky.:
Prajem pekný deň


Peter Strečansky <peter.strecansky@gmail.com>

4. máj.


komu: mne
Ahoj Edo.pozorne som si vsetko az precital a splna ti davam za pravdu.tvoj meil poslem clenom vyboru. V mnohom mas pravdu. Este sa ti ozvem. Budem tlacit na podpisanie od Mikulu.  Dakujem ti zatial za vsetko. Pises dost podrobnejsie o celej problematike a to je dobre. Zajtra poslem vsetky meily clenom vyboru . Maj sa a pekny vecer
Peto
Dňa 4.5.2014 12:13 používateľ "Eduard Piovarči" <jsaragonit5@gmail.com> napísal:


Dohoda o speleologickom pôsobení


Zmluvné strany:
1-OS ORAVA
Predseda –Mikula Vladislav, Pelhřimovská 1191/5,026 01 Dolný Kubín
2-JS ARAGONIT
Predseda- Piovarči Eduard, Osiková 2, 010 07 Žilina
V súlade s pojednávaním konanom v Liptovskom Mikuláši dňa 21.1.2014, zvolaného vo
Veci žiadosti JS ARAGONIT o predĺženie výnimky na vykonávanie speleologického

Prieskumu v prírodnej pamiatke Kráľoviansky  meander časť Kráľovany Rieka lom č.II, v

zmysle zákona č.543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany OS ORAVA a JS ARAGONIT uzatvárajú túto dohodu o pôsobení na tejto
Lokalite po dobu platnosti výnimky. Jedná sa o lokalitu so stupňom ochrany III, ktorá patrí
pod správu CHKO Horná Orava. Táto dohoda o pôsobení JS ARAGONIT sa nevzťahuje na

územie mimo lokalitu Kráľovany Rieka lom č. II.


Členovia JS ARAGONIT a OS ORAVA sa vzájomne zaväzujú:

1. Obe strany si na dobrovoľnej báze v prípade potreby prieskumu  navzájom recipročne vymenia pre prieskum potrebné nevyhnutné informácie  JS Aragonit poskytne OS Orava vždy po ukončení kalendárneho roka výročnú správu o činnosti JS Aragonit. Na lokalite dosiahnuté výsledky JS Aragonit však nesmú byť uvedené  vo výročnej správe OS Orava.

2. Na lokalite vzájomne rešpektovať práva priority.

3. Obojstranné rešpektovať činnosť strážnej služby.  (Strážna služba Aragonitu si vyhradzuje právo aj v prípade uzatvorenia zmluvy o strážnej službe so SSJ strážiť vchody a uzávery jaskýň ktoré na  lokalite vybudovala a jaskýň ktoré objavila.)

4. Vzájomne sa informovať o svojich plánovaných akciách na lokalite formou ktorá bude  najlepšie vyhovovať každej strane (telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom odkazov na webových stránkach.)V Žiline 1.5.2014
   Predseda JS ARAGONIT                                           Predseda OS ORAVA
   Piovarči Eduard                                                           Mikula Vladislav

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára