utorok 9. februára 2016       Geofyzikálne meranie ERT - lom Kraľovany II. 
        na terase s vchodom do jaskyne Ľudmila 8. december 2015


            8 decembra 2015 meranie na terase lomu s vchodom do jaskyne Ľudmila kopírovalo predchádzajúce meranie.
          V utorok mi Ondrej Turský poslal výsledok merania a napísal k nemu toto:
          v příloze posílám vyhotovený profil z Ludmily. Profil vyšel velice pěkně. Na 32 m, na kterém začíná suťové pole
          (osyp velkých kamenných bloků), byla zachycena v hloubce 5m nějaká vysokoodporová anomálie. Dále na 74m,
          kde se skutečně nacházel vstup do jeskyně, je také zachycena zóna s velkými odpory, což by měla být Ludmila.
          V podzemí jsem nebyl, ale to už bys měl dobře vědět Ty, jestli to skutečně odpovídá průběhu jeskyni Ludmila.
          Jinak v připovrchové zóně je velmi hezky vidět vidět vliv solanky na uzemňování, pomocí které jsme snížili odpory.
          Dle mého tedy tento profil potvrdil Ludmilu. Odporové hodnoty také nejsou nijak závratně vysoké, což docela
          odpovídá i z profilových měření z našich končin v Beskydech či Jeseníkách. Poslední dobou se opravdu začínám
          přiklánět k tomu, že velmi vysoké odpory jsou reprezentovány kompaktními vápenci či dolomity. Ale chce to opravdu
          ověřit buďto kopáním nebo vrty.
          Ihneď odpovedám Ondrovi:
          Tam 10 m pod vchodom do Ľudmily vôbec nejde o Ľudmilu. Ide presne o to čo sme hľadali a čo signalizovala
          aj telestézia a o čom nám rozprával aj zamestnanec lomu. ide o ostatok jaskyne ktorá sa nachádza pod Ľudmilou
          o tú jaskyňu ktorú tam odťažili len čiastočne. Odpor je tam okolo 70 - 80 000 oh m. Mohlo a malo by to byť
          niečo významnejšie. Mohlo by ísť o väčšiu jaskyňu akou je Ľudmila. Ludmila klasá od vchodu len 2 m a potom ide
          vodorovne na juhovýchod a teda nemá s tým čo sme namerali žiadny súvis. Tak že Heuréka Ondrej výborné
          a vydarené meranie.Solankovanie sa vyplatilo. Jaskyňa o ktorej nám rozprávali pamätníci a ktorá bola odťažená
          v roku 1985 existuje a bude to väčšia jaskyňa, teda ak nejde o superkompakt zasa:-) Na prvom solankovom reze
          máme 100 000 oh m odpor. Tam to bezpečne overíme,
          Je veľmi pravdepodobné že toto meranie bude historické, lebo ho overíme a ak je to jaskyňa je to tá veľká a krásne
          vyzdobená jaskyňa "Veľká dvorana", na ktorú tu narazila ťažba v roku 1985
            Upravený rez dutinou pod Ľudmilou s bodovými výškovými údajmi. Dno dutiny je 17 m hlboko pod plošinou na ktorej
            je vchod do Ľudmily. Musíme zmerať výšku etáže ale už teraz je jasné že priestor je pod úrovňou plošiny pod Ľudmilou
            Vchod do Ľudmily sa nachádza vo výške 502 m a dno nameraného priestoru pod Ľudmilou je o 18 výškových metrov
            nižšie teda v nadmorskej výške cca 484 m. Priestory budú klesať nadol do masívu Kraľovianského meandra a je
            celkom pravdepodobné že sa môžu dostať až na úroveň plánovaného dialničného tunela Malá Fatra

          Je to tá anoimália vpravo a súvisí s s jaskyňou pod Ľudmilou. Vľavo máme v necelých 4 metroch ďalšiu dutinku
          tak že by sme sa mohli pokúsiť prekopať do niektorej z nich, ale najlepšie bude zvoliť prerážku do najväčšej anomálie
          od ktorej nás spod lomovej steny delí cca 6 -7 metrová vzdialenosť.
           Získali sme konečne Hipmanové rengenové oči:-)  Poloha Jaskyne nad  diamantovým vŕtaním je na výraznej poruche
           nameranej presne pod vchodom do Ľudmily....

          Oficiálny výsledok merania na profile Rieka1 metódou Schlumberger . Ondrej Turský mi k tomu napísal:
          Takže posílám vyobrazení toho profilu pomocí obou metod Schlumberger – rieka1 a Wenner alpha - rieka2.
          U obou metod, je ve spodní polovině (myšleno po svahu, ne do hloubky) viditelná nízkoodporová přípovrchová 
          struktura, která může být způsobená deštěm, navíc se v této části profilu nacházela i půda, která mohla spadlý 
          déšť zadržet a odpory se tak snížily. Naopak v horní, pravé části profilu, byla spíše suť, bez půdního profilu, 
          a proto se zde ukazují hodnoty s vyššími odpory.
          Při dalším porovnání obou metod je zřetelná kontrastní hranice na cca 60m profilu. Kontrast je tvořený levou 
          částí s vysokými odpory a pravou části s odpory nízkými. Takováto struktura může být interpretována jako 
          tektonické nebo litologické rozhraní. Nicméně, již na místě jsme se bavili, že litologie by byla viditelná i v terénu, 
          protože kousek od profilu se nachází etáž lomu s odkrytým jednotným masívem. Proto bych se spíše přikláněl 
          k tomu, že se jedná o tektoniku – pravděpodobně zlom. Podobně se nám to dříve podařilo zachytit i na Dubné 
          skále na profilu zilina3, kde ERT pravděpodobně zaznamenala Striečnianský zlom.

           Geofyzikálne meranie na celom profile plánovaného diaľničného tunela Malá Fatra. Najvyššie odpory sú tam na
           úrovni 9 000 ohm metrov, čo je veľmi zaujímavé je to tá šedá škála a mohla by indikovať zaujímavé závery. Tieto
           odpory úzko súvisia s nami nameranými odpormi na západnom úpätí (prostredník geológa ukazuje náhodne na tú
           anomáliu) tie sú však desiatky násobne vyššie... Na opačnom konci toto merania pravdepodobne zaznamenalo i Ľudmilu
           Meranie z 8 decembra 2015 ukázalo merné odpory na úrovni 5000 ohmm a predtým sme tam pri kratšom meraní
           zaznamenali merné odpory na úrovni 75 000 ohmm a na profile trasy budúceho tunela máme rozsiahle odporové
           anomálie na úrovni 9000 ohmm. Jazerná jaskyňa vykazovala merný odpar predtým ako sme sa do nej na základe ERT
           merania prekopali 10 000 ohmm a to už je celkom solídny priestor. Možno teda celkom legitímne predpokladať že
           i merné odpory namerané na veľkom profile prevedenom v predpokladanej trase tunelového telesa  poukazujú na
           výrazné krasové dutiny


            Stretnutie s pracovníkmi firmy BHV Enviromental spol. s r.o. 8 decembra v lome Kralovany II.
            Prezentácia našej správy pre NDS
             Spoločná fotografia pred zahájením prác v teréne....
            Autá sme zaparkovali hore v sedielku....
               Vybalovanie....
            Zamestnanec firmy BHV....
             Vybaľuje sa pre nás dôverne známa aparatúra....
             Káble a prístroj ARES
             A ide sa hore do terénu....

            Materiál je na mieste....
            Vytyčovanie geofyzikálneho profilu na terase v úrovni vchodu do jaskyne Ľudmila
            Potrebeujeme predĺžiť meraný profil aby sme lepšie zachytili odporovú anomáliu v smere ku Kraľovianskemu
            meandru.
            Profil vedie tesne okolo okraja sondy pod Jaskyňou udavačou...
            Naťahovanie káblov a kotvenie elektród.
            Pohľad na časť vytáčeného profilu južne za vchodom do Ľudmily.. Elektródy kotvíme pomocou  molitanových špongiíí
            a solanky
             Odpory na elektródach sú v norme napriek kamenistému terénu.....
            Zariadenie ARES už pracuje a zbiera dáta....
             Počas merania máme dosť času a tak Lukáš začal s povrchovými prácami
             Pretĺkali sme snáď len jednu elektródu.....
             V portáli s oknom do Jaskyne udavačov....
            na miestach kde sa našla vrtacia hlavica - presne nad miestom kde nám pán Piader z Turian ukázal kde narazil na
            veľký jaskynný dóm....
              Vykopalo sa tu množstvo krasovej výzdoby jazerných sintrov, syntrových kríh a kvapľov....
            Mgr. Katrin Brngalová zboera informácie o jaskyniach v lokalite.....
             Blok ktorý sa nám po nedávnych prietržiach zrútil do sondy.....
            Polievanie špongií na elektródach solankou....
             Odkrývacie práce v strmej lomovej stene....

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára