utorok 10. mája 2016     V tlame Levovej.
     Prebili sme sa cez tvrdú prekážku 
     do mäkkých sedimentov na 12-tom metri.....
        7 máj 2016 - 90 foto.
        Otázka Pravdy:
        Celý povrchový variant úseku Turany - Hubová vedie cez zosuvové oblasti.
        Evidentne bolo chybné rozhodnutie viesť diaľnicu týmito oblasťami. Bude niekedy za túto 
        chybu vyvodená zodpovednosť?
        Odpoveď ministra:
        Zodpovednosť už vyvodená bola. Vymenil som šéfa Národnej  diaľničnej spoločnosti.
        On bol zodpovedný za všetky tieto aktivity aj za zmenu trasovania. Považujem to za vybavené.
 http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/392340-brecely-obchvat-bratislavy-podpise-ma-vsak-dve-podmienky/
        Tak že sa zdá, že naše snaženie nebolo márne!!! 

            Nad jaskyňou Oravských drakov.....
            Spoločným úsilím sme prírodu i jazero uchránili             
            Poézia mladého lístia....
             Dorazili sme pred obedom.....
             Martin konečne preliezol k mäkkým sedimentom....do Levovej tlamy
             Sobota bolo nádherná.....
             Na druhej strane za poruchov. Sme tam už na 12.stom metri v masíve..... Už sa tu treba len postupne
             zakopať do sedimentu
             Jozef nás čakal už na stanici. Na základni sme dali pohárik.....
            Jožo Ridzoň ťahal vo vchode náklady. Tentokrát sme naškrábali len 7 prepraviek........
             V debate......
             Prieskum inšpekčnou kamerou ukazuje že spodný kanál je zasedimentovaný......

             Druhý kanál je priechodnejší.....
              Premiestňujeme sa od základne k lomovej stene nad jazerom
             Pohľad k Váhu....
              Pohľad k Hornej Rovni.....
             Malebné pastviny v podhorí Malej Fatry za Solinkami....
             Hoblíková hora v ktorej sme našli celkom novú jaskyňu.....
             Misteriózny Hoblík
            Jozef  vo štvrtok robil pod Udavačkou spolu s bráchom akciu a ide nám ukázať čo a ako to tam vyzametali....

             Výhľad na jazernú hladinu vždy upúta.....
             Nuž stojíme pred poriadnym kráterom.....
            Samota znamená slobodu. Je to kotva v prázdnote. Nebyť k ničomu pripútaný, to je moja definícia slobody....
            John Lilly
             Martin zoskočil do sondy a ide si to obzrieť.....
               Pôvodné dno zavaleného jaskynného priestoru.....
             Porucha smerom k Ľudmile..... Jaskyňa už má dĺžku 7 m.  Postupne sa tu bude dať predierať poruchou dopredu....
            Zrútení stena jaskyne s bohatou výzdobou......
            Chlapci to pojali ako archeológiu a očistili dočista pôvodné dno prasového priestoru s množstvom stalagnitových
             pňov....
              V Oravských drakoch je poriadna ľadnička tu sa dá chladiť pivo alebo čokoľvek iné....
            Vydolované kusy sintrov.....
            Jemný vánok čerí hladinu na celej ploche hladiny.....
            Toto dno bolo súčasťou Jaskyne udavačou.....
             Niekto z otužujúcich sa pokročilých pláva cez jazero.....
            No uvidíme čo sa tu postupne podarí, ale pri pravidelnej činnosti by mala dĺžka tejto jaskynky ešte narásť....
            Možno sa spojí s Jaskyňou udavačov a vzrastie nám metráž v systéme.....
             Kvaple ktoré rástli v nízkom priestore.......
            Parkujeme napokon pod Hlinenou stenou k tradičnéme rúbaniu do pieskov a tvrdej vápancovej horniny.....
             Najprv robíme prieskum cez optokábel.....
            Vo väčšom kaníle nám to kamsi pokračuje......
             No uvidíme máme to poriadne zasedimentované.....

             Po vyťahaní nákladov nás Jozef opúšťa.....
            Chvíľu ho sprevádzam pohľadom a fotím smerom ku jazeru.....
            Pomôže len trpezlivé prehrízanie sa dopredu.....
            Martin zväčšuje profil prieniku k sedimentom klesajúcim do masívu......
             Takto to pod zubom vypadá......
             Martin na striedačke.....
             Voda prežierala skalu v takomto meandry.....
            Na každej akcii sa čosi pohne dopredu. Ešte dve tri akcie a budeme zakopaný na druhej strane za poruchou.....
              Už sme sa tam dostali len aby to bolo pohodlnejšie musíme si tam vydobiť viacej priestoru....
              Bude že to tu ešte radosti.....
            až do Aleluja.....
              Z boku je tiež nasypané bude sa tu dobre ťažiť.....
             Martin sa ide na to hneď aj mrknúť......
            Pohľad dopredu.... sediment tu bol naplavený v rovine ako vidieť vľavo....
            Ešte to sprava viac otesať a bude to tam celkom pohodlné zatiaľ iba na ležiaceho strelca ale postupne
            sa tam bude dať aj pohodlne sedieť......
             Kto by to bol povedal pred mesiacom že sa tam prebijeme.....aj tu je dobre vidieť Leviu tlamu
            Cítim že mi na ruky ťahá chlad.....   potrebovali by sme ale aby to skôr nasávalo ako vrchný otvor.....
             Takto to vypadá pod tllamou Lava.....
             Teraz keď sa vie že dialnica nepôjde ponad jazero stratíme ťah na bránku a práce ustanú... toho sa dosť bojím
             Stred je makký a ide rozoberať sekáčom.....
             Na dnes stačilo cesta dopredu je otvorená..... Martina som s čelby ledva dostal.....
             Hranie sa s protisvetlom a modrým pozadím.....
              Rozmýšľal či sa ešte nevrátiť.....
            Pastelky.....
            Treba ísť aj do vody keď je tak krásne..... dtále sa v tom prachu válať  nie je najlepšie.....
             Treba chytať aj brondz.....
             Opať je nakopaných ďalších 7 náklov  čo bude treba vyťahať....
.            Do steny poriadne pečie dolu na jazere ale poriadne fúka......

            Martin urobil dnes pekný kus práce..... dôležitá akcia dnes...

           Pohľad ku Krpelianskej priehrade......
              Martin ako vždy vbehol do vody ako tank.....
.             Čerstvá zeleň nad jazerom.....
             Pohoda na jazere.....
            To mladé lístie bučiny je nádherné.....
            Ostávame teda len pri tomto samotárskom tréningu.....

             Dnes sa mi tá voda zdala studenšia ako naposledy.....
             To mladé lístie ma nadchíňa.....
            V studenej vode som stále úplne na zažiatku. Plávanie cez kaňon na Soči by som teraz nedal....
             Krajina za Solinkami....
            Pobudol som tentokrát  vo vode konečne dlhšie a zdržiaval som sa na hlbočine..... Tak že predsa len nejaký
            pokrok
             Zelený chrbát draka.....
             Hovoríme o ďalšom osude jazera.....
            Mráčky na oblohe robia krajnu plastitickejšiu.....
             Obláčikovo....
             Slnili sme sa v závetrá základne preto že poriadne fúkalo.....
             Na stanici sme stretli Jana Kleskeňa a prehovorili sme ho aby sa stal členom Aragonitu....
              A ešte jeden tradičný pohľad na jazero......
            Modré presvitanie cez mladú zeleň.....
             Techno krajina.....
             Opäť Hoblíková hora....
            "Pozri," povedala si, "nijaké steblo trávy nie je ako druhé. Váž si všetko, lebo nič sa nevráti." A ja som si to
           zapamätala.... Pam Brown

           "Kůň je nebezpečný zezadu, bejk zepředu.
            Blb je nebezpečný ze všech stran!
            Dokonce i za rohem!
            (Jan Weich)

Skutočný dôvod prečo Amerika zhodila atomovú bombu. Nebolo to skončenie vojny

6. srpna 1945 svět smutně vstoupil do atomového věku. Jediná jaderná puma shozená na japonské město Hirošima bez jediného varování okamžitě zabila asi 90 000 lidí a mnoho dalších zranila – ti pak umírali na nemoc z ozáření. O tři dny později zabil druhý atomový útok na město Nagasaki asi 37 000 lidí a zranil dalších 43 000. Ty dvě bomby dohromady nakonec zabily odhadem 200 000 japonských civilistů.
„Knihovna Kongresu přidává každoročně zhruba 60 milionů stran do své držby a ohromné množství informací pro veřejnost. Avšak vláda USA utajuje každoročně téměř desetinásobek tohoto množství – odhadem 560 milionů stran dokumentů. Pro badatele zapojené do politické, historické, vědecké či jakékoliv jiné archivní práce je chmurnou realitou to, že většina aktivit jejich vlády je tajná. – Richard Dolan historik, spisovatel (zdroj)
Výše uvedené je zde významné. Můžete se opravdu něco dovědět o americké historii, když její značná část zůstává utajená? Když jsme si to řekli, jak bychom opravdu mohli vědět něco o americké historii, když máme tolika příkladů nepoctivosti a dezinformací? A co řeknou historické knihy o 11.9? Budeme muset počkat a uvidíme, ale co nám historické knihy řeknou o atomových bombách a o tom, proč byly shozeny, se mi jeví jako naprostá lež, přinejmenším podle některých velice věrohodných zdrojů.
Často nás učili, že použití atomových bomb bylo nezbytné k ukončení války s Japonskem, co nejrychleji to jen šlo, ale soudíme-li podle prohlášení mnoha vysoce postavených politických a vojenských osob, pak tomu tak není.
Generál a prezident Dwight Eisenhower o tom diskutoval ve svých memoárech roku 1963 Roky v Bílém domě: Mandát pro změnu, 1953-1956 (str. 312-313). Když se uprostřed července 1945 od ministra války Henryho L. Stimsona dověděl o rozhodnutí použít atomovou bombu, byl hluboce znepokojen.
 • „Prožíval jsem pocit deprese, a tak jsem své hrozivé pochyby (Stimsonovi) vyslovil, nejdříve na základě svého přesvědčení, že Japonsko už bylo poraženo a že svrhnout bombu je naprosto zbytečné, a za druhé, protože jsem si myslel, že naše země by se měla vyhnout šoku pro světové veřejné mínění použitím zbraně, o jejímž nasazení jsem si myslel, že už není nutné jako opatření k záchraně amerických životů. Věřil jsem, že Japonsko bylo v okamžiku, kdy už hledá způsob, jak se vzdát s jen minimální ztrátou ‚tváře‘.“ (zdroj)
 • „Japonci už byli připraveni se vzdát a nebylo nezbytné zasáhnout je tak strašlivou věcí… Nenáviděl jsem pomyšlení, že je to moje země, kdo bude první, co takovou zbraň použije.“ (zdroj)
Vzhledem k tomu, co jsem uvedl na počátku tohoto článku, si myslím, že je také důležité uvést, že Eisenhower rovněž (ve své rozlučkové řeči) řekl, že:
 • „Ve vládních kuloárech se rovněž musíme střežit toho, aby nedošlo k získání nepatřičného vlivu vojensko-průmyslovým komplexem, ať už se o něj snaží, nebo ne. Potenciál pro katastrofální vzestup nemístné moci existuje a bude nadále trvat. … Pouze bdělé a obeznámené občanstvo může tomuto hroznému propletenci ohromné průmyslové a vojenské mašinérie obrany vnutit naše mírové poselství a úkoly.“ (zdroj)
Provedla to rozhodnutí shodit atomovou bombu ta „nemístná moc“? Není možno to říci s jistotou, ale připadá mi absurdní o takovéto možnosti neuvažovat.
 • „Od té doby, kdy jsem vstoupil do politiky, seznamoval jsem se převážně s názory lidí, které mi svěřili soukromě. Někteří z největších mužů v USA na poli obchodu a průmyslu mají strach z někoho a mají strach z něčeho. Vědí, že někde je moc tak organizovaná, tak rafinovaná, tak pozorná, tak provázaná, tak úplná, tak vše prostupující, že radši nemluvili jinak než šeptem, když ji proklínali.“ – Woodrow Wilson, z jeho knihy Nová svoboda (1913)
Další velký příklad pochází od generála Douglase MacArthura, který poslal 40 stránkové memorandum prezidentu Rooseveltovi, které jasně nastiňuje pět různých předeher před kapitulací ze strany vysokých japonských činitelů. Toto memorandum rovněž na titulních stranách 19. srpna 1945 odhalily noviny Chicago Tribune a Washington Times.
A opět i toto memorandum jednoznačně konstatuje, že Japonsko nabízí kapitulaci. Co ještě více otvírá oči, je fakt, že podmínky kapitulace byly prakticky identické s tím, co nakonec Američané akceptovali poté, co byla bomba svržena. Toto memorandum (zdroj) uvádí tyto podmínky:
 • Úplná kapitulace všech japonských sil a zbraní, doma, na držených ostrovech a v okupovaných zemích.
 • Okupace Japonska a jeho obsazení Spojeneckými vojsky pod vedením Ameriky.
 • Japonci se vzdají všech území zabraných během války stejně jako Mandžuska, Koreje a Tchaj-wanu.
 • Regulace japonského průmyslu, aby zastavil výrobu všech zbraní a dalších nástrojů války.
 • Propuštění všech válečných zajatců a internovaných.
 • Vydání všech určených válečných zločinců.
Japonsko rovněž učinilo četné pokusy ukončit válku prostřednictvím Švédska a Portugalska, které byly v té doby neutrální. Rovněž oslovili vůdce Sovětského Ruska „se stanoviskem, že by rádi válku ukončili, kdyby to bylo možné, do září.“ (zdroj)
Zde je citát od náměstka ředitele Kanceláře námořního zpravodajství Ellise Zachariase:
 • Zrovna, když se Japonci přichystali kapitulovat, vstoupili jsme do toho a předvedli světu tu nejzkázonosnější zbraň, jakou kdy viděl, a v podstatě jsme dali Rusům zelenou, aby se vyrojili do Východní Asie.
 • Washington se rozhodl, že Japonsko už dostalo svou šanci a teď nastal čas použít atomovou bombu.
 • Předkládám, že to byla špatné rozhodnutí. Bylo špatné ze strategického hlediska. A bylo špatné z humanitárního hlediska. (zdroj)
Podobně to později komentovali i admirál Leahy, personální šéf prezidenta Roosevelta a Truman:
 • Podle mého názoru bylo použití těchto barbarských zbraní na Hirošimu a Nagasaki napomáháním naší válce proti Japonsku… Japonci už byli poraženi a připraveni se vzdát v důsledku účinné námořní blokády a úspěšného bombardování konvenčními zbraněmi… Osobně jsem to cítil tak, že když jsme je použili první, tak jsme přijali etické standardy běžné u barbarů z Temných věků. Mně neučili vést válku tímto způsobem, a války nelze vyhrát vybíjením žen a dětí. (zdroj)
Docházelo i k znepokojivým poznámkám jako tyto:
 • 9. září 1945 byl veřejně citován admirál William F. Halsey, velitel Třetí flotily, jak prohlašuje, že atomová bomba se použila, protože vědci měli „hračku a chtěli si ji vyzkoušet…“.  Dále konstatoval, že „první atomová bomba byla zbytečným experimentem,“ a že „bylo chybou ji kdy shodit.“ (zdroj)
Toto řekli i přes skutečnost, že ti nejprominentnější vědci byli naprosto proti tomu. Vědci zapojení do projektu Manhattan dokonce napsali ministru obrany, aby se pokusili ho přesvědčit, aby tu bombu neházel.
Tak se sami zeptejte, proč byla ta bomba opravdu vržena? Navržena byla spousta teorií; history.com nastiňuje, jak mohla být vržena, aby předvedla novou zbraň hromadného ničení Sovětům, takže nakonec posloužila jako předvádění se s vojenskou silou. V roce 2005 dělal časopis New Scientist narážky na to samé, když tvrdil, že to provedli, aby nastartovali Studenou válku.
„Obecné mínění je takové, že atomová bomba zachránila miliony životů (i přes nesmyslnost takových čísel, jako uvedl Samuel Walker) je tak rozšířené, že většina Američanů se nad tím ani vteřinu nezamyslí, a radši zaútočí na kohokoliv, kdo by se vážně zabýval tím, že: Nejen vrcholní vojenští vůdci USA si mysleli, že bombardování bylo zbytečné a neospravedlnitelné, ale mnozí byli i morálně pobouřeni z toho, co považovali za zbytečnou zkázu japonských měst a z podstaty nebojujícího obyvatelstva. Navíc o tom mluvili zcela otevřeně a veřejně.“ – Gar Aplerovitz, profesor politické ekonomie University of Maryland, bývalý legislativní ředitel US Sněmovny reprezentantů a US Senátu a zvláštní asistent na ministerstvu zahraničí (zdroj)

Co sleduji já?

To, o co se já zde pokouším, je přimět čtenáře, aby se zamysleli. Když bylo svržení té bomby jasně zbytečné, když se to nemuselo udělat, tak jaké bylo ospravedlnění? I přes zuřivý odpor různých vojenských a politických vůdců a skutečnost, že Japonsko bylo připraveno se vzdát, stejně byla svržena.
Válka neslouží účelům v našem světě, skutečností však bohužel je, že existuje spousta lidí, kteří z konfliktů prosperují a kořistí z nich. Perfektním příkladem je 11.9 – tj. údajný ‚teroristický‘ útok využitý k ospravedlnění infiltrace na Střední východ.
Je na tom více divností, jako jsou informace naznačující, že obě strany války byly financovány tou samou skupinou. O tom se můžete dočíst více zde.
Poučili jsme se ze svých chyb? Už samotný fakt, že jaderné zbraně vůbec existují, je skličující a já jsme zahanben, že jsem součástí rasy, která jich vytvořila takové množství. Bylo by úžasné, kdybychom mohli využít své brilantní mozky a vědce k vlastnímu pokroku jako civilizace, a ne, abychom ji ničili.
Potřebujeme se poučit ze své historie a ne přijímat učebnicová vysvětlení, která líčí falešné obrazy historie. Říká se, že od roku 1945 je už hodně dávno; je jasné, že většina lidí na naší planetě žije radši v mírovém světě, tak proč je pořád nastavěno tolika překážek, které nám brání, abychom toho dosáhli?

 Janina 2016-05-09 22:44
Já si myslím, že to byla demonstrace síly a zastrašení SSSR.

Vždyť již na 1.6.1945 byly plány na první útok proti válkou zesláblému nepříteli-Rusku .
Od roku 1945-49 bylo rozpracováno 9 plánů atomového napadení.
Další plán Dropshop - překvapivý jaderný úder, mělo být shozeno 300 atomových bomb na 100 měst - naštěstí ještě neměli vyrobeno tolik bomb a pak SSSR uskutečnil 29.8.1949 první jaderný test.

V roce 1960 byly americké jaderné vojenské plány shrnuté do jediného rozsáhlého operačního plánu Single Integrated Operational Plan (SIOP).
Tento plán předpokládal masivní jaderný útok proti SSSR, Číně a Východní Evropě. Strategické bojové sily USA plánovali při bombardovaní svých cílů s nasazením 3500 jaderných hlavic.
Podle odhadů amerických generálů by útok způsobil smrt minimálně 285 miliónů a maximálně 425 miliónů lidí.
Někteří evropští spojenci SSSR by byli “kompletně vymazaní z mapy” - 425 miliónů obětí tak to přibližně odpovídá celkové tehdejší populaci SSSR plus celé Východní Evropy, t.j. USA plánovaly zabít VŠECHNY obyvatele východního bloku!
Kennedyho vláda zrealizovala v tomto plánu nejvýznamnější změny a trvala na tom, aby podle možností nebyla bombardována žádná sovětská města. V roce 1962 byl SIOP takto pozměněn, ale stále se pracovalo s jaderným útokem, který by stál život milióny lidí.

Tomu kdo dočetl až sem se omlouvám za obsáhlost, ale občas se vyplatí oživit si historii a zamyslet se nad těmi, kteří se dnes nazývají našimi partnery a přáteli.
Mějme na paměti, že zrůdnost jejich uvažování se nezměnila, mají stále stejného veslaře a stále stejné zájmy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # pozorovatel 2016-05-10 08:30
Tu je celý článok: Skutočné príčiny vzniku studenej vojny
ac24.cz/.../...

A tu trochu podrobnejšie o pláne Dropshot
a.disquscdn.com/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # pozorovatel 2016-05-10 08:31
A tu ešte ďalšie detaily z iných zdrojov:

---

1945 Operation Unthinkable
en.wikipedia.org/.../...
"...assumed a surprise attack on the Soviet forces stationed in Germany in order to "impose the will of the Western Allies" on the Soviets and force Joseph Stalin to honour the agreements in regards to the future of Central Europe. When the odds were judged "fanciful", the original plan was abandoned.

The hypothetical date for the start of the Allied invasion of Soviet-held Europe was scheduled for 1 July 1945.[1] The plan assumed a surprise attack by up to 47 British and American divisions in the area of Dresden, in the middle of Soviet lines.[1] This represented almost a half of roughly 100 divisions (ca. 2.5 million men) available to the British, American and Canadian headquarters at that time.[3]

The plan was taken by the British Chiefs of Staff Committee as militarily unfeasible due to a three-to-one superiority of Soviet land forces in Europe and the Middle East, where the conflict was projected to take place. The majority of any offensive operation would have been undertaken by American and British forces, as well as Polish forces and up to 100,000 German Wehrmacht soldiers."


1945-1946 Plan Totality
en.wikipedia.org/.../...
"...established by U.S. General Dwight D. Eisenhower on the direction of President Harry S. Truman after the end of Potsdam Conference.

The plan envisioned a nuclear attack on the Soviet Union with 20 to 30 atomic bombs. It earmarked 20 Soviet cities for obliteration in a first strike: Moscow, Gorki, Kuybyshev, Sverdlovsk, Novosibirsk, Omsk, Saratov, Kazan, Leningrad, Baku, Tashkent, Chelyabinsk, Nizhny Tagil, Magnitogorsk, Molotov, Tbilisi, Stalinsk, Grozny, Irkutsk, and Yaroslavl."


1948 Operation Dropshot
en.wikipedia.org/.../...
"...that would have used 300 nuclear bombs and 29,000 high-explosive bombs on 200 targets in 100 cities and towns to wipe out 85% of the Soviet Union's industrial potential at a single stroke"

A ďalšie plány

"Samozřejmě, že všechny protisovětské sabotáže, teroristické činy, provokace není možné uvést. Měli bychom zvláště zmínit angloamerický plán „Nemyslitelné“, který byl odtajněn před několika lety, a nezpůsobil žádný zájem v „demokratických “ médiích. Toto není překvapující, jelikož plánem bylo zaútočit společnými fašistickými, britskými a americkými vojsky na Sovětský svaz už v létě 1945. Jaký demokrat se tohle odváží říct? [.....] V té době Spojené státy, které měly monopol na jaderné zbraně, se začaly připravovat na preventivní válku, která měla být zahájena v roce 1948. Za prvních 30 dnů bylo naplánováno shození 133 atomových bomb na 70 sovětských měst, z nichž 8 na Moskvu a 7 na Leningrad a později se plánovalo shození dalších 200 atomových bomb. Nicméně, kontrolní výpočty ukázaly, že americké strategické letectví v letech 1949 - 1950 stále nemohlo zasadit smrtelný úder Sovětskému svazu, tak aby nebyl schopen odporu (plán „Dropshot“), takže „demokratizace“ byla odložena. [....] Dnes je již veřejně známo mnoho plánů na rozpoutání jaderné války se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi, „Chariotir“, „Trójan“, „Bravo“, „Offtekl“. Američané byli dokonce ochotni zaházet atomovými bombami své evropské spojence, aby poslední Rusové neměli kam běžet od jadernými zbraněmi zničeného Sovětského svazu. Nejvážnější obavy ze strany tehdejšího Sovětského svazu byly, jak se ukázalo později, zcela rozumné. V 70. letech byl odtajněn plán, který byl navržen rozvědkou už 3. listopadu 1945, podle kterého byl schválen atomový útok zároveň na 20 měst v SSSR. Byl naplánován „nejen v případě nadcházejícího útoku SSSR, ale i když úroveň vědeckého a průmyslového rozvoje země dá soupeři příležitost k útoku na Spojené státy nebo na obranu proti našemu útoku“... Ale hrdinské úsilí sovětského lidu, neuvěřitelné totální úsilí pracovníků a intelektuálů dovolilo ekonomický zázrak a zcela nečekaný vývoj jaderné zbraně pro USA. Američané, které promarnili správný okamžik k útoku ještě mnohokrát chtěli zasadit preventivní úder později v 50. letech, ale byli po celou dobu zastaveni strachem z odpovědí."

celý text tu: www.chelemendik.sk/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Piovarči 2016-05-10 10:23
Roky s tým zápasím na diskusiách v SME a inde. keď som v ostrom rozpore s obhájcami demokracie ktorí donekonečna ospravedlňovali zhodenie 2 atomových bômb tým že to zachránilo milióny životov....
A vždy som bol za blbca a konečne tento článok tieto odtajnené dokumenty potvrdili moje hlboké presvedčenie že to nebolo správne ani potrebné zabiť toľko civilistov jadrovou zbraňou.

Krkavec Luf a spol toto sú tie momenty keď sa vynára po dlhej dlhej dobe Pravda. Preto sme tu. Nie sme neomylní, nevieme všetko ani sa to nedá ale máme to potrebné sociálne cítenie i trochu nadhľadu. Toto nám bolo dávno jasné, len našim pravoverným oponentom obhajujúcim všetko čo vykoná západ to nesedelo a museli nás vždy siahodlho poučovať o tom ako to bolo potrebné zabiť toľko ľudí preto že sa tým vraj zachránili milióny. Tento argument teraz úplne padol po tom čo sa dozvedáme od Generála a prezidenta Eisenhowera nasledovné:


„Prožíval jsem pocit deprese, a tak jsem své hrozivé pochyby (Stimsonovi) vyslovil, nejdříve na základě svého přesvědčení, že Japonsko už bylo poraženo a že svrhnout bombu je naprosto zbytečné, a za druhé, protože jsem si myslel, že naše země by se měla vyhnout šoku pro světové veřejné mínění použitím zbraně, o jejímž nasazení jsem si myslel, že už není nutné jako opatření k záchraně amerických životů. Věřil jsem, že Japonsko bylo v okamžiku, kdy už hledá způsob, jak se vzdát s jen minimální ztrátou ‚tváře‘.“ (zdroj)
„Japonci už byli připraveni se vzdát a nebylo nezbytné zasáhnout je tak strašlivou věcí… Nenáviděl jsem pomyšlení, že je to moje země, kdo bude první, co takovou zbraň použije.“
(zdroj)

citát od náměstka ředitele Kanceláře námořního zpravodajství Ellise Zachariase:
Předkládám, že to byla špatné rozhodnutí. Bylo špatné ze strategického hlediska. A bylo špatné z humanitárního hlediska. (zdroj)


Krkavec tak toto sú tie chvíle prečo sme tu. Toto sa v maistréme tak rýchlo neobjaví.....
Následné USA plány na jadrový útok na ZSSR hovoria za všetko....
aragonit9.blogspot.sk/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | CitovatŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára