streda 9. novembra 2016
      POCHMÚRNA NEDEĽA
      6. novembra 2016

            Je chladno vyrazili sme na jazero.... prší..... máme na základni dôležité rokovanie.....
            a dôležitú prácu v Ľudmile s poriadnymi blokmi.....
            Teraz v novembry voda začína mať tie správne grády..... a poriadne vyráža dych.....
             Najprv sme museli  hromadu skál rozobrať a opäť ju dôkladne zložiť s omnoho väčšách blokov
            Dorazili sme čosi po jedenástej..... Peťo nový predseda Hippocampusu nás už čakal....
             Nevesta v nedeľu to sa tu len tak nevidí
             Rokovanie sa točilo o ďalšom pôsobení Aragonitu na potápačskej základni.... trvalo asi hodinu.....
             Zdá sa že sme sa dohodli. Aby sa nestalo že po nás na základni ostane neporiadok stiahli sme odtiaľ kombinézy
             ktoré boli okrem iného často jeho zdrojom
            Ideme k Ľudmile dnes sa do sondy pod ňou asi nedostaneme..... máme málo času Peťo musí poobede do kostola
            vo Vrútkach....
             Na budúci týždeň ide Peťo do Prahy za kámošmi tak že nebude s kým vyraziť do akcie.....
             Ale nie je to ešte isté.... uvidíme.... možno niekoho zoženiem do ďalšej akcie....
             Vzácne neprší....
             Výšvyh na etáž ku jaskyni....
             S bleskom fotiť nemôžem na RX 100 vke sa už nedá nastaviť. Porucha E91.01 odstraánenie tejto softvérovej poruchy
             je príliš drahé aby sa oplatilo dať to opraviť.  Tak len dokumentačne nasvecujeme
            Po krátkej akcii v lomovej stene sme sa vrátili na základňu.....
             Naposledy sme len provizorne zahádzali presekaný vchod do jaskyne....
           Máme hodinu a pol do odchodu vlaku čo využijeme na otužovanie.....
              Potápači nám ponúkli cement ktorý majú na základni tak že v nasledujúcej akcii budeme môcť murovať....
             Na časy keď tu chodila parta Hipocampusáckych otužilcov môžeme už len spomínať....
             Najprv Peťo rozobral provizórne zatarasenie otvoru.....
            Nemáme teplomer. Prišiel mi na um Sväťo ktorý vždy hodil svoje hodinky s teplomerom do vody a vždy sme presne
            vedeli koľko voda má stupňov.....

              Moc som mu v tom nepomohol  nebolo dosť priestoru......
            Spomínam na tie časy keď sa tu vždy v sobotu alebo v nedeľu stretávala parta otužilcov z Hippocampusu a Aragonitu....
            Peťo odkladá bločky do príručného skladiska. Budú sa hodiť k novej odolnejšej provizórnej skladačke.....
            Spomíname s Peťom na staré dobré časy keď sme sa tu len nedávno stretávali kvôli studenej vode....
            A peťo vyrátaval kto všetko už nemôže prísť a prečo.... Mirka je v Bratislave, Katarína robí na smeny, Maja
            je na maródke s platničkami, Peťo sám nemá dosť času toľko je doma roboty, Sväťo má tiež svoje problémy...
            skrátka sa nám tá dobra parta nadobro rozpadla. Možno práve vtedy keď sme spolu o tom hovorili sa niekde
            v mori pri Egyptskom pobreží odohrávala tragédia o ktorej sme práve nemali ani potuchy....
            Stále nič netušíme a ani by sa nám nezdalo čo sa práve tisíce kilometrov od nás deje pod hladinou Stredozemného
            mora.... aká sa tam odohráva tragédia.....
             Rozhodol sa aj Peťo že pôjde tú vodu okúsiť.....
            Prerúbaný otvor jr volný... Peťo sa odhodlal že hu skúsi preplaziť.....
            Prší ideme do vody - teplota vzduchu 8 stupňov... dážď sa mi zdá príjemne teplý.....
             Peťo ide na vec a derie sa cez čerstvo prerazený otvor.....
            Fotí Peťo Lauko.... takto osamotene sa ide do vody ťažko.....
              Peťo prelieza otvorom celkom v pohode.....
            Vbehol som tam rýchlo... voda bola podstatne tvrdšia ako pred týždňom......
            Tak že v pohode tadialto mohol preliezť celý regiment.......
            Zbabelo sa držím len pri brehu..... voda by mohla mať tak okolo 5 až 7 stupňov
             Najlepšie by bolo prihodiť na dieru celý tento blok:-)
            Peťo má problém do vody vôjsť. Chce to vzdať ale prehováram ho aby to predsa skúsil....
            Ale časť z toho bloku do tej diery predsa len šprajcneme.....
            No nejde to na prvý krát voda poriadne bolí..... Peťo potrebuje viac času.....
            Ešte raz ak chce niekto do Ľudmily stačí zavolať na číslo 0904800082, alebo napísať na imeil jsaragonit5@gmail.com
             Teraz mi ide už len o čas koľko v tejto poriadne studenej vode vydržím.....
            Ešte treba zapriečené bloky zaťažiť zvrchu......
             Peťov ďalší pokus.....
            Tak máme to hotové. Toto len tak neprerazia.....
            Takto najďalej som sa odvážil na vodu..... vždy každú jeseň z vodou začínam odznovu.....
            Peťo si poriadne mákol....
               Voda dáva zabrať vôli a odhodlaniu...... tiež je to stredoveká mučiareň.....
             Zavrieme šatlavu a ideme von..... Uvažujeme že tie lášky sa cez tie preže zmestia a tak ten otvor riadne zabetónujeme....
            Skúšam starého kraula....
            Vyliezli sme do poriadneho dažďa.....
             Som asi 5 minút vo vode a chcem to dnes ešte pár minút potiahnúť ale voda ma vytláča....
            Peťo pôjde do tretieho pokusu......
             Tak mu držím palce aby to vyšlo....
             A už to bude....
             A má to vo vrecku.....
             Tá voda je naozaj plná žiletiek.....
             Po siedmych minútach som vyliezol z vody.... celkom stačilo.....
             A do vody sme šli ešte na chvíľu....
             Tá piecka je teraz dobrým útočiskom......


Řízená demolice WTC 11 - potvrzena vědci USA

25. ledna 2009 v 23:13 |  Dokumenty 

         ŘÍZENÁ DEMOLICE WTC 11. září 2001 v New Yorku                          potvrdzena vědci USA

Rubrika: Konspirace, terorismus (01.12.2008, 1684 přečtení)

   TRITIUM V TROSKÁCH WTC

Dr. Ed Ward je autorem zprávy o přítomnosti izotopu vodíku - tritia v prostoru WTC v New Yorku po 11. září 2001. Sepsal ji na základě analýz vzorků vody odebraných v odpadním kanále pracovníky Národní laboratoře Ernesta Orlanda Lawrence v Berkeley. První vzorek z 13. září 2001 vykázal hodnotu 0,174 nCi/l (nano curie na litr) vody, ale další vzorek od budovy 6 měl již hodnotu podstatně vyšší - 3,53 nCi/l a to i přesto, že byl odebrán až 21. září, tedy s odstupem 10 dnů po ředění 16-ti miliony litrů vody, kdy tři dny hustě pršelo, a po omývání konstrukcí 120-ti milióny litrů vody a dalšími litry z mlhy nad spáleništěm, která vznikla ihned po kolapsu obou věží. Hodnota tritia od budovy 6 je 27krát vyšší, než jaká je přirozená úroveň (0,13 nCi/l). Přímo na zbořeništi obou věží byl naměřen údaj dokonce 20krát vyšší. Nebyl dodržen ani časový postup při odběrech. Oznámení o aktivitě tritia bylo uváděno třikrát a vždy se zcela odlišnými odchylkami (0,074; 0,74; 74), což svědčí buď o velmi nekvalitní práci nebo o úmyslu. [1]Tato veřejně přístupná zpráva byla údajně vypracovaná pro potřeby vlády USA. Průzkum sponzorovaly Národní ústavy zdraví (National Institutes of Health). Práce Národní laboratoře (dohlíželi prof. Steven Jones s dr. Wardem) byla postoupena Konferenci americké národní chemické společnosti (American Chemical Society National Meeting), která 7.4 - 11.4 2001 potvrdila, že v prostorách WTC byla po 11. září 2001 naměřena zvýšená hodnota tritia, druhého izotopu vodíku - 3,53 nCi/litr vody! [2]
Zmiňované tritium je plynný, bezbarvý a radioaktivní izotop vodíku, jehož jediný gram obsahuje 104 curie (jednotka radioaktivity). Jediné curie je aktivita zářiče, kdy dochází k 3,7x10 miliard rozpadů za sekundu. Zvýšená radioaktivita narušuje odesílání signálu bolesti v lidském těle do mozku. Dr. Ward uvádí ve WTC 48 000 curie. Paprsky alfa v délce 1 mikrometru ohrožují lidské tělo pouze slabým ozářením, porušením oděvu, ale vdechnutím způsobují rakovinu plicního laloku, šedý zákal, leukémii, neurosvalové dysfunkce, nestálost genů, poškození buněk s náchylností k většímu poškození od jiných chemikálií. Dr. Cahill dokázal svými výzkumy po 11. září, že nejjemnější částečky alfa paprsků mohou procházet filtry záchranářů, kteří je většinou ani neměli. [3]


Paprsky beta, vyzářené z tritia, jejíž střední částice měly energii 5,7 keV, získaly rozložené štěpením již
18,6 keV. Těmito částicemi jsou porovnávány nukleární fyzikální experimenty. Vystupňování energie beta částicemi způsobilo vyvrhování dosud nerozdrcených částí konstrukce (na videu). Beta paprsky jsou indikátorem pro zjištění radioaktivity prvku v biologickém průzkumu po destilaci tritiové vody. Jsou dobře zjistitelné. V kapslích obklopených fluorescenční směsí (např. sulfid zinku), umožňuje tritium signální osvětlení bez dodávky elektřiny. [4]
Související obrázek


Tritium s poločasem rozpadu 12,32 roku se v přírodě vyskytuje vzácné. Je produkováno kosmickým zářením a v horních vrstvách atmosféry se slučuje s kyslíkem a na zemský povrch se dostává s dešťovou vodou, ovšem jen ve velmi malé koncentraci. Více tritia se vyrábí v reaktorech CANDU bombardováním lithia-6 [ 6Li(n, a) 3H] s neutrony. Vzniká také jako vedlejší produkt v těžkovodním reaktoru pohybem moderátoru, když neutrony dopadnou na přítomné deuterium.

Tritium může být shromážďováno a převáženo jako plyn a kovový vodík (např. titan) uzavřený v křemičité schránce (hydratovaný hliníkový silikát s jednotnou velikostí mezer v krystalické struktuře). Transportován je v ocelovém válci bez mikroskopických vad s limitem obsahu do 5,6 x 107 Gbq (1,5 Mci) tritiového plynu, je konstruován tak, aby odolal dodatečnému stupňování tlaku vyvíjenému rozkladem beta částic. [4]

Už jen samotný výskyt izotopu vodíku - tritia je důkazem o použití vodíkové mikronukleární nálože. Vzniká pouze výbuchem a také v reaktorech. Jako rozbuška se používá plutonium obklopené deuteriem. Zapalovačem bývá klasická konvenční výbušnina (ve WTC červená rtuť). Neutrony vzniknuvší při explozi přemění část deuteria na tritium, čímž se zažehne termonukleární reakce. Tato forma není závislá na kritickém množství a lze ji téměř do nekonečna zmenšovat. Mohou být velikosti třešně s typickou fúzí energetického vzorku. Na zbořeništi se našly poloroztavené skleněné obaly. Toto vše je známo od dr.Warda, který tyto informace poskytl vládě, ale také je zveřejnil s označením typu zbraně a domácím původu (USA). [5]
Důkazem je též EMP (elektromagnetický pulz) s Comptonovým efektem na celý dolní Manhattan, což potvrdilo seismické pracoviště Lamont Doherty v Palisades 34 km severně od WTC v NY. Také Ted Teitmayer prokázal pomocí snímků satelitu Lidar teplotní záblesk a použití mikronukleárního zařízení. Důkazem jsou spálená auta v okolí WTC, ale i zničení celé rozvodné sítě v dolním Manhattanu, což byl problém, který přetrval až do 15. prosince. [6] [7]

Zajímavý je souběh nárazů letadel, EMP a pozoruhodná koordinace obou - asi počítačem!
• WTC1 - náraz letadla AAFIT 11 - 8 hod.;46 min.;40 vteřin
- Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 8 hod.;46 min.;26 vteřin
• WTC2 - náraz letadla UAFIT 175 - 9 hod.;03 min.;11 vteřin
- Údaj seismografu (mikrovýbuch) - 9 hod.;02 min.;54 vteřin
[8]

Energetické rozdělení mikronukleárního zařízení bylo velice efektivní, 80% je v neutronech (17,6 MeV) a tepelném záření (vřelá ocel podpůrných sloupů byla roztavena do výšky 80 m), 15% energie připadá na tlakovou vlnu a zbylých 5% na různé formy záření, jež odejdou s větrem a zrychleně vodou a s kyslíkem. Zajímavý je typicky načervenalý kouř při testech nukleárních zbraní s červenou rtutí, což bylo srovnatelné při kolapsu WTC, avšak těsně po nárazu letadel mohlo dýmit předem navezené dřevěné uhlí. [1]


Podivuhodné výzkumy na Vysoké škole protipožární (Fire Protection Engineering, Worcester Polytechnic Institute), které vedl inženýr Jonathan Barnett, dokázaly spojit dva úkoly - použít palivo z letadel na přeměnu betonových i ocelových trosek na prach a písek (dle dr.Cahilla) i vzbudit dojem světové veřejnosti o jeho nezastupitelnosti pro kolaps věží. Asi 40 000 litrů leteckého paliva z každého letadla dopadlo výtahovými šachtami do suterénu, kde bylo zapáleno prvním mikrovýbuchem, vytvořilo ohromnou ohnivou kouli, žárem i ohromujícím burácením potom zahubilo mnoho prchajících, vyděšených a divoce gestikulujících lidí (popsal vrátný severní věže, když se šel podívat před budovu na důvod podivného hřmotu pocházejícího od nárazu Boeingu 757). Úkolem žáků bylo vypočítat potřebné množství kyslíku pro vznik výše popsané ohnivé koule i nezbytného paliva, jeho toky a úloha dřevěného uhlí pro vzplanutí. Inženýr Jonathan Barnett připravoval celou škálu postupů na cvičné budově, ale už nestihl provést kompletní test pro pevně stanovený termín útoku. Po zřícení věží byl velmi překvapen doplňováním výzbroje proti možné kontaminaci u lidí odvážejících lidské pozůstatky. Uvědomil si, že on nepatří mezi ty, kterým byla svěřena celá pravda a nebyl informován o použití zbraně, která toto způsobila. Ihned odjel do svého bydliště, kde provedl nutné omytí celého bytu vodou tak, jak to prováděli pracovníci britské firmy AMEC v prostoru WTC. (Dle Joan Killough-Millera.) [9]

FEMA, instituce zabývající se vyšetřováním podobných událostí, pověřila dr. Williama Deagleho výběrem vhodných odborníků v oborech, které se dají předpokládat pro zkoumání zbořeniště WTC. Sám patří mezi nejpřednější experty pro řešení podobných situací. Měl zkušenosti s operacemi s globalistickými plány přes vládní agenturu "Nový svět v nepořádku" (New World Disorder); byl výchozím vyšetřovatelem pro Speciální právní muniční tým, Operaci Dark Winter a Top Off Bioware Simulations aj. Vybrané odborníky vyškolil, vybavil pověřovacími listinami a zasvětil do řízení dalších pracovníků znalostmi a důvěryhodnými adresami. (Napsal Ed Ward.) [6]
1. Prof. Steven Jones, americký fyzik a filozof, vedl výzkum na lineárním urychlovači ve Stanfordu na Cornellově univerzitě a v Los Alamos fyziku lehkých elementárních částic. Měl zhodnotit vliv vysokých teplot na fyzické změny materiálů a ocelových podpěrných sloupů na WTC. Dohlížel s dr. Wardem na odběry vzorků a na jejich vyhodnocování. Dokázal, že byly použity termitové nálože. V okolí věží i v okolních domech našel v prachu milimetrové manganové kuličky vytvořené obrovskou teplotou. Je zakladatelem společnosti "Vědci pro pravdu a spravedlnost o 11. září" (Scholars for 9/11 Truth & Justice). [10], [11]

2. Tým fyziků z univerzity Brighama Younga (Brigham Young University, BYU), zjistil, že v nejnižších podlažích dosahovala teplota 1093°C po celých pět následujících dnů po zřícení budov. Na místě identifikoval přítomnost termátu a prokázal perforaci a síru na ocelových sloupech. Této skupině i profesoru Jonesovi byl nabídnut grant, jestliže zanechají výzkumů na WTC. Všichni odmítli a své poznatky zveřejnili. (Zaznamenal Jacob Hamblin. [12]


3. Dr. Thomas Cahill, profesor atmosférické fyziky, poukázal na totální přeměnu trosek WTC pomocí penetrace suterénů chlorovou emulzí. Po prvním mikronukleárním výbuchu vznikl působením vysoké teploty dioxin, který po tři měsíce působil na trosky budov. Cahill dokládá, že byly po celou dobu velice horké a mohly by zapálit papír. Dr. Levin tvrdí, že po dobu prvních tří měsíců byl ze spáleniště slyšet neurčitý pohyb a zvuk! [13]

Nejmenovaný finský vojenský odborník, který se v minulosti podílel na podobném projektu, popsal mnohé nejasnosti kolem toho, co následovalo po použití mikronukleárního zařízení ve WTC 11. září. První výbuch, který byl elektronicky odpálen v nejhlubším suterénu souběžně s leteckým úderem, vyvolal teplotu minimálně 10 milionů °C. Tato energie rožhavila celou konstrukci a zahřála vodu na 25-ti násobek původního objemu. Vzniklá pára postupovala nahoru se rozšiřujícím koridorem a na své cestě drtila vše na částečky o velikosti 70-300 mikronů. (Ještě po pěti letech se na střeše Deutsche Bank našli centimetrové kosti z lidských obětí.) [14]
Koridor stoupající páry pronikl až k vnějšímu okraji věže a začal obrovskou silou, trojnásobně zvýšenou štěpením beta částic, vyvrhovat i to, co do té doby tlak páry rozdrtit nedokázal, přestože počáteční příval neutronů 17,6 MeV, umožněný reakcí červené rtuti, byl obrovský, protože její úder vzedmutím dokáže vyrazit z jader většinu elektronů.

U vnějšího okraje - na úrovni podlaží, jež byly ve stejné chvíli odrhávány termátovými náložemi obsahujícími síru (2500°C během vteřiny) - byly vyvrženy i velké kusy oceli, mezi nimi i jeden 270-tunový kolos, jenž dvojnásobně převyšoval hmotnost Boeingu a letěl vzduchem 120 metrů, než se hluboko zaryl do fasády World Financial Center (WFC).

Části ocelové konstrukce byly buď vyvrženy do vzdálenosti 60 až 175 metrů, nebo byly taveny teplotou převyšující 1585°C (pod troskami vznikala jezera hořící minimálně 5 dní, v tekutém stavu byly 21 dnů). Vyšší teplota přeměnila ocel v páru a potom v déšť. Také hliník se tavil ještě pět dní. Hnědé odstíny mraků způsobené jadernými reakcemi se změnily na bílé vypařováním vody z věží i z vylitých 200 000 litrů z nádrží na střeše, ale i hustým třídenním deštěm. Načervenalá barva byla vyvolána červenou rtutí a volnými neutrony.[15]
Zřícení budovy způsobil druhý mikronukleární výbuch, který musel roztavit především silnostěnné ocelové sloupy v jádře i na obvodu. Urychlení desetivteřinového pádu věže napomohly termitové nálože s trhací silou 200 tun na 1 centimetr, které byly umístěné lineárně a exploze směřovaly šikmo rychlostí 8 km/s. Nálože byly nejdříve radiem odblokovány a poté postupně elektronicky odpalovány (jak dosvědčují záchranáři na videozáznamech) z nízko letícího objektu (na fasádě WTC byl viděn stín). Při pozorném zkoumání videa je před nárazem letadla vidět bílý záblesk svědčící o použití prorážející protibunkrové výbušniny. Dalším úkolem exploze bylo stabilizovat odklánějící se horní patra jejich totálním rozdrcením. [16]

Instalace deseti tisíc termitových náloží na jednu věž probíhala v utajení (v době pracovního volna, dovolených aj.), protože záměrem iniciátorů nebylo jen zničení budovy, ale i usmrcení lidí, kteří věděli o dokumentech prokazujících nezákonné machinace zde sídlících firem (Mobil Ropa and James Giffen; Alan Greespen, Morgan & Company, Goldman Sachs - stanovování cen zlata). Mnohé prchající úředníky však pohltila obrovská burácející ohnivá koule vzniklá ze stékajícího leteckého paliva Boeingu, což viděl vrátný vyběhnuvší se podívat před budovu. Chtěl zjistit, co bylo příčinou otřesů.

Phil Schneider, inženýr specializovaný na tajné vojenské objekty, geolog a specialista na konvenční výbušniny, měl plnou důvěru vlády a prezidenta USA. Za své mlčení dostal 1 milion dolarů. Na vojenské základně, kde byl nucen pobývat, si zapamatoval speciální identifikaci zařízení, které potom rozpoznal v suterénu WTC před prvním pokusem o stržení v roce 1993, kam byl také přizván na posouzení. Protože pomáhal fotografovi zachytit hrozné následky účinků této zbraně, kde ocel byla obnažena a vytažena ven z železobetonu, začal se zajímat o původu a nezákonném monitorování Izraelci z Diamony. Začal upozorňovat veřejnost na následky svými videonahrávkami a fotografiemi, napsal i knihy. Celých devět měsíců posluchačům sděloval, že armáda je neseriozní, bez kontrol a tím ničí ústavní demokracii. Musel vrátit záruku mlčenlivosti. Pořídil si ochranku, která mu pomohla přežít více než deset pokusů o zabití. Tím, že takto informoval veřejnost, zabránil FBI ve vraždění záchranářů - případných svědků. Své poznámky se pokusil publikovat, chtěl varovat všechny Američany. Tým bezpečnostních služeb ho usmrtil v lednu 1996. Nikomu již nebylo dovoleno vidět jeho tělo, ani nejbližším příbuzným. [8]


Také informátor FBI a bývalý egyptský důstojník Emad A. Salem (43 let) dostal 1 milion dolarů, aby naučil arabské teroristy použít zmiňované zařízení před jeho první aktivací v roce 1993, ale demolice se nepodařila pro malý výkon kompletu, zahynulo 6 lidí a 1000 jich bylo zraněno.

V době útoku 11. září 2001 probíhalo v této oblasti nejméně 10 vojenských cvičení! Všechna letadla monitoroval létající bezpilotní robotický systém Global Hawk (Globální sokol), ale nabízí se otázka, proč v téže době letící letadla "teroristů" nerozpoznal? Tyto dopravní prostředky byly vybaveny nejmodernější technologií, majitelem letecké společnosti byl Jeb Bush, z jím spoluvlastněných letišť stroje startovaly. Letadla ovšem vysílala potřebné kódy, takže je robotický systém nevnímal jako hrozbu a neinformoval o nich NORAD, který by jinak vyhlásil poplach. [17]

Takto si počínala skupina lidí, které byla ve volbách svěřena vláda nad osudem normálních lidí. Aby byli perfektní, použili taktiku z Evropy roku 1933, kdy bylo spálení Říšského sněmu připisováno bulharským komunistům. Jak je to snadné a přesvědčivé! Budou si počínat stejně "přesvědčivě" i u nás při správě RADARU????

Výsledek obrázku pro 9 11 wtc 7
 

Můžeme vsadit na počínání administrativy, která spolu s vojensko-průmyslovým komplexem připravila tak hroznou smrt svým nic netušícím občanům? Jenže to byl jen začátek utrpení milionů dalších lidí v později okupovaných zemích(Afghánistán, Irák - popsáno v článku Drsný výčet úspěchů západní civilizace), protože světová veřejnost byla balamucena údajným útokem arabských pilotů (kde asi vzali mikronukleární zařízení?) Šéf FBI David Gundersen prohlásil: "Terorismus je technika vypracovaná k ovládnutí mas, jejího mínění a prosazení našich záměrů." (Čí terorismus měl na mysli? Jak výmluvné.)
 http://svetylko.blog.cz/0901/rizena-demolice-wtc-11-potvrzena-vedci-usa
http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9768-11-zari-trump-bomba-dvojcata
http://kamuflazeiniciatoru.blogspot.sk/2011_06_01_archive.htmlV správe NIST je zobrazený len jeden obrázok každej oceľovej vzorky a ani jedna z nich nezaznamenáva skutočnú mieru tavenia. Obe oceľové vzorky boli vyrobené z kusov pôvodne s hrúbkou 1 palca a teraz sú obidva najmenej o 75% tenšie, v niektorých oblastiach úplne roztavené s krehkými okrajmi. NIST vo svojej správe lakonicky tvrdí, že sa topenie javí len ako izolovaná anomália, napriek tomu že existuje množstvo svedectiev i dokumentáciao natavenej ocely pod troskami WTC.

 
  Tavenina pod troskami WTC tu na videu: https://www.youtube.com/watch?v=BI_EFMTLNwc 
Toto video už nie je k dispozícii, pretože účet YouTube, spojený s týmto účtom, bol ukončený. Takto končia nenápadne všetky materiály ktoré dokazujú vinu USA establišmentu na masovej vražde američanov
Zmyzla mi odtiaľto aj fotka zvlneného nataveného skal na okne oproti zrúteným dvojičkám čo mohla spôsobiť len kyselina dusičná.
 
Tavenina v troskách WTC je jednoznačným dôkazom toho že šlo o sifistikovane pripravenú demolíciu. A keďže existuje toľko nejasností rozporov aj nevyvratiteľných dôkazov je evidentné že vo svetle týchto faktov a skutočností je oficiálna verzia udalostí len zjavným a cieľeným ignorovaním a zakrývaním pravdy, ktorá poukazujú na to, že zločin nemohol byť vykonaný bez podpory vnútorných štruktúr podliehajúcich priamo vláde USA. 
 Požár mrakodrapu v Madridu. Obyčejná výšková budova vydržela 20-ti hodinový požár. Budovy WTC byly proti této budově gigantickou pevností.
 


Dobre sa pozeraj Krkavec a tuho rozmýšlaj o sebe:

Pozri sa a modli sa za svoju judášsku dušu


The source of Sample 2 is a 3 piece set of the outer steel columns which provided structural support and were covered by the building’s silver aluminum face.
Pozri sa na to ty buržuazné pr.asa a zradca ľudskosti:

If a real investigation was done, a cold saw would have been better for preserving the original conditions. An example of what can happen amazingly can been seen just inches away from where the second sample was cut. None of this damage was significantly analyzed.
theantimedia.org/.../

Kde sa tam zobrala tá vysoká teplota pri ktorej sa tavili tieto oceľové traverzy?
Na to nám mudrlanti ako Marek Krkavec neodpovedia a budú to zahovárať alobalovými čiapočkami.
Toto je ich experiment ako ďaleko môžu zájsť s oblbovaním ľudí.

Krkavec karma dostihne každého

NIST engineer, John Gross, denies the existance of Molten Steel.

 
Podľa záverov NIST (2005) tento kus nebol vyššie ako na 53. poschodí v jednej z veži na základe konfigurácie stĺpcov. Ako by sa diery úplne roztavili cez tieto vonkajšie stĺpy, ak palivo lietadla oslabilo vnútorné jadro ocele minimálne o 30 poschodí vyššie? 
 http://theantimedia.org/911-truth-nist-no-molten-metal-guy-melted-steel/
Toto vide treba vidieť: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=RAl3vubzSQw
  Toto by mohla byť bomba ak si Číňania nechali nejaké trosky z WTC a previedli ich forézny prieskum

Zaujímavé je, že v tom istom rozhovore bolo spomenuté aj to, že Čína si ponechala mnoho vzoriek trosiek z 11. septembra 2003 a testovala ich na prítomnosť termitu a rádioaktívneho žiarenia, popri mnohých ďalších forenzných faktoroch. Ak a keď bude prezident Donald Trump pripravený podporiť nezávislé vyšetrenie útokov 9/11, zdá sa, že Číňania sa budú môcť podeliť o relevantné informácie na úrovni dôkazov.”

Je to teraz veľmi dôležité, pretože minulý týždeň sudca SŠA odmietol pokus saudskoarabskej vlády o zamietnutie súdnych sporov proti nej v súvislosti s útokmi z 11. septembra (odkaz).

Zdroje z Pentagonu už skôr vysvetlili, že taktika žalovať Saudskú Arábiu mala odhaliť skutočných páchateľov týchto útokov – chazarskú mafiu. Mlyny spravodlivosti melú pomaly, drvia však na prach a k týmto vrahom sa neúprosne blížia.

K tomuto frontu zdroje Pentagonu uviedli, že celkový počet zapečatených obvinení proti chazarským satanským mafiánom sa blíži k 25 000 a „tí, ktorí boli základňou Guantánamo (Gitmo) odmietnutí, môžu byť nájdení mŕtvi, ako Peter Munk.“

Peter Munk bol kanadským banským magnátom, ktorého spoločnosť „Barrick Gold bola použitá na presun veľkého množstva neregistrovanéh o zlata. To bol hlavný účel spoločnosti“, uviedli zdroje CIA v Ázii. Munk bol obžalovaný na súde v Nevade pre kriminálnu účasť na útokoch 11. septembra, ktorá zahŕňala pranie ukradnutého zlata. Ďalšími obvinenými osobami boli „Richard Cheney, John Brennan, John Ashcroft, Robert Mueller, George W. Bush, George H.W. Bush, Kevin Spacey, Barack Obama, John McCain, James Baker, Edgar Bronfman Sr., Paul Wolfowitz, Richard Perle, Condoleeza Riceová, George Soros, John Kerry, Bandar Bin Sultan, David Rockefeller, Brent Snowcroft, Zbigniew Brzezinski, and Hillary Rodham Clintonová.”
Píše o tom Benjamín Fulford ale kľudne by to mohla byť pravda
prekladyodlesa.sk/.../
Konspiracni teorie......:) je to jen spicka ledovce
zdravim vsechny . verit nebo neverit ???... reknu neverte nikomu jen sobe !!  na mistech kde by se meli vyjadrovat k takovym jako je konspiracni teorie at je jakakoli je jich opravdu hodne at je to 11. zari , chemtrails ,voda jidlo kosmetika styl zivota ufo globalni oteplovani atd atd ....k tomu by mela neco rict vlada ne?? ...ale vlada vsech zemi mlci.....
..Materializmus a konzumni styl zivota nas zavedl z te spravne cesty EVOLUCE je jedno kdo tuhle planetu ovlada at jsou to iluminati ( rod 13 rodin pres 200 let stary nekdo mluvi i o tisicich letech ) ufo (reptilians ) nebo vlada USA (no co vym vlada reptalians a iluminati jsou vlastne to same :)................

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC
Explózia obrovskej intenzity a energie. Samokolaps toto rozhodne nie je. Dá sa to poznať veľmi dobre. Je pozoruhodné že obvodové oceľové oplášnemie budov pri zemi ostalo stáť do pomerne veľkej výšky po masívnom oceľovom jadre však v strede základov budov nie je ani stopa.

BOLA TO NUKLEÁRNA DEMOLÍCIA - SOM O TOM PRESVEDČENÝ

Najprv mi to prišlo scestné až keď som si raz všimol rozdiel medzi seizmografickým záznamom prírodného zemetrasenia a výbuchu podzemnej jadrovej nálože bolo mi všetko jasné.
Přibližně deset sekund před kolapsem věží zaznamenaly seismografy vzdálené 34 kilometrů severně od Manhattanu otřesy o síle 2,1 a 2,3 Richterova stupně. Samotný náraz údajných letadel se na přístrojích téměř neukázal, stejně jako dopad trosek nebo“pád“ budovy WTC 7. Odborníci se shodli, že otřesy byly s největší pravděpodobností způsobeny podzemními výbuchy. Nemohla je však způsobit konvenční trhavina – určitě ne s následujícími efekty. Teorie s termitem (stavbařská a demoliční trhavina), ač byly jeho prvky v troskách také nalezeny, nejsou správné. Můžeme se bavit o jaderném výbuchu o síle od  250  tun TNT až maximálně několika kilotun TNT (Hirošimu zasáhlo 15 kilotun TNT), který se odehrál pod městskou infrastrukturou v hloubce od 70 – 100 metrů. Zní to šíleně? Následující poznatky však vše potvrzují. Na většině videozáznamů otřesy nenalezneme, až na minimálně jeden (https://www.youtube.com/watch?v=ijdC391veGI) . Kamera byla zřejmě umístěna na některé z dalších výškových budov v dostatečné vzdálenosti na stativu. Na videozáznamu, zaměřeném na hořící vršek mrakodrapu, jsou vidět silné záchvěvy trvající asi 2 vteřiny. Pak se stane něco, co lze jen stěží normálně vysvětlit. Po několika sekundách (viz. obrázek) věž přijde asi o 4-6 metrů výšky, aniž by byl viditelný nějaký pohyb v  poškozené oblasti. A okrem toho si všimnite neobvikle veľký výron čierneho dymu, horúceho prúdu ktorý dorazil spod základov budovy až k jeho vrcholu. Najprv poklesáva anténa budovy v dôsledku tavenia jadra budovy v obrovskej teplote ktorú vyvinula jadrová explozia pod základmi budovy.


Výbuch měl u těchto termonukleárních zbraní vytvořit teplotu minimálně 1 330 000 °C, kdy již začíná štěpení jader atomů deuteria a lithia, jak zjistil profesor Golovin na Tokamaku. Ale specialista profesor A. K. Dowdney Phd z Kanady, určil výpočtem potřebný neproudící žár pro každý stropní nosník ve tvaru I a velikosti 70/45 cm na 3 700 °C až do výšky roztavené ocelové konstrukce budovy 80 m. Pater tam bylo 20 a nosníků nejméně 30, takže minimálně vychází na teplotu vyšší, než 2 220 000 °C, takže ale ještě nemáme teplotu potřebnou k roztavení ocelového jádra budovy, které obsahem oceli bylo ještě 2 x větší, tedy teplota 4 440 000 a celkem je 6 660 000 °C! Byl to žár bez proudění vzduchu, neboť budovy byly uzavřené hliníkem s drátěnou výztuhou, a i výtahové šachty byly neprodyšně uzavřené! Znie to šialene ale je to možné.
Roztavená ocel v kráterech byla ještě 21 dní!
Roztavená oceľ tam evidentne bola. Spochybňovať výpovede svedkou je teraz jednoduché.
Ale dôkazy stále existujú. Napr. v online vydaní New York Magazine vyšiel pozoruhidný článok s nadpisom "Rudy Tuesday" od Stevena Rodricka, ktorý v ňom cituje priamo starostu Gulianiho ktorý okrem iného povedal:
"Vieme na čom tam stáli, hovrí Guliani pred stavebnými robotníkmi ktorí pred Ground zero vyťahujú vlajku na stožiar... "...Stáli na kotli na 2000 stupňov horúcom požiari, ktorý, zúril 100 dní. A oni riskovali svoj život...."
Aj Rudy Guliani 25. 2. 2007 hovorí o 100 dní zúriacom požiari s teplotou 2000 stupňov. Ako by tam potom nemala byť roztavená oceľ o ktorej však existuje množstvo nezávislých svedectiev i video a fotodokumentácia. Ostrí jadrový výron priamo na Menhetnu a ľudia nič netušili, mysleli si že im teroristi zhodili dvojičky

 Neuveriteľné zábery na “sklovinu” v jame po WTC, teda na mieste, kde bola kedysi hustá infraštruktúra (od cca 2. minúty) Naozaj stoji za to si to videu pozrieť: https://www.youtube.com/watch?v=a_UsC6GvKf0
a aj toto:
https://www.youtube.com/watch?v=t3pBM5TAboI


Kaldera z ktorej vyrazili k povrchu horúce plyny a žiar z komory ktorá vznikla pod základmi dvojičiek po odpálení nukleárnej nálože? Táto žiara mohla taviť oceľ jadra budovy ako maslo. Ako vznikol tento obrí hrniec. Aká sila ho vymiesila? Ten zjavne vymiesený obrí hrniec je pozoruhodný. Hornina tam musela byť v polotekutom stave pod veľkým tlakom a teplotou inak si to vysvetliť neviem.... Ide len o impakrný kráter?Tadialto stekala a tu sa hromadila roztavená oceľ z mohutného jadra budovy? Iste nie.Čo teda vytvorilo tento kráter a vyhladilo steny.... Vedecká štúdia hovorí že útvar vznikol v glaciálnom období doby ľadovej vodnou eróziou je to dno vodného slapu vodopádu.....


A následných 50 druhov rakovín ktoré postihujú všetkých čo sa podielali na záchranárskych prácach pri odpratávaní trosiek je dostatočným dôkazom že šlo o termonukleárnu demolíciu... samozrejme pripisuje sa to len azbestu a iným škodlivým látkam v prachu pyroklastického mraku, ktorý sa velil Manhetnom.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC

       Tisíce lidí byly z doutnajícího pekla evakuovány. Jejich výpovědi jsou neméně zajímavé, než další osud ,,dvojčat“. Přítomní lidé uvedli, že menších výbuchů již předtím bylo více. Například William Rodriguez pracoval dvacet let jako údržbář v budovách Světového obchodního centra. Po útocích na WTC zachránil v budovách zhruba dvacet lidí a opustil je jako jeden z posledních přeživších. Jeho svědectví nikdy nebylo oficiálně uveřejněno. Po jeho přečtení jsem poznal proč.
„Byl jsem tam v 8.46 a najednou rána – výbuch tak silný, že nás to odhodilo. Než jsem stačil promluvit, tak za šest vteřin další rána, tentokrát seshora. A ve chvíli, kdy jsem si říkal, panebože, objevil se chlapík z jedné kanceláře a křičel exploze, exploze, exploze. Tenhle chlapík měl roztažené ruce a kůže z obou paží mu visela, jako kdyby se svlékala. Uvědomil jsem si, že mu chybí část obličeje,“


    Kráter pod jednou z veží má vpravo viditeľné vyzdvyhnuté okraje. Ako vznikol v žulovom podloží priamo pod vežou? Určite nevznikol zrútením veží ani požiarom... Podla vedcov je to impaktný kráter z glaciálneho obdobia.
11. 9. 2001 bol spáchaný priamo beštiálny zločin vládnucích elít USA na občanoch New Yorku. Na následky rakoviny do roku 2014 už zomrelo už 1000 ľudí, ktorý sa podielali na záchranárských akciách.


 Aká sila tu prúdila čo vytrorilo tento výrovitý reliéf? Hornina ako keby tu bola v plastickom stave. Výrili tu žeravé plynové častice? Toto neurobila voda toto nebol slap ako tvrdí podplatená veda  Táto hornina bola myxovaná v plastickom stave žeravými plynmi pod veľkým tlakom
     Následkem uvolněné energie nukleárneho výbuchu zde navíc působily i velmi vysoké teploty a exotické sloučeniny. Sprška, které se snesla na dolní Manhattan obsahovala – mimo jiné – kyselinu dusičnou a vypařující se kov. Kyselina dusičná nemůže vzniknout ,,jen tak“ při pádu budovy.

                                         Čo vytvorilo tieto okruhliaky, čo tvárnilo tento terén?

Tato kyselina působí při styku s kovem okamžitě korozi. 1200 aut v okolí mělo rozleptanou karoserii, vypařené kotouče, rozteklá skla apod. – část z nich přitom nebyla zasažena ani plamenným hořením.  Na záběrech z blízkosti (neostrých, neboť kameraman utíkal pryč) je vidět, jak z rozžhavené konstrukce stoupá pára.


Mnoho svědků uvedlo, že před pádem věží se ozvalo mohutné dunění pod zemí, přičemž měli pocit, že se jim ,,hýbe silnice pod nohama“. Poškození okolních budov by tomu odpovídalo. Budovy na celém bloku měly poškozenou statiku a metro bylo zničené.

             Veľmi zaujímavá fotografia horninového reliéfu. Škoda že nie je k dispozícii viac detajlných záberov viacerých častí krátera vytvoreného v masívnych granitových pegmatitoch....Žulový pegmatit alebo granitový pegmatit je veľmi hrubozrnná svetlá vyvretá hornina, ktorá vznikla z žulovej magmy. Granitové pegmatity patria medzi typické žilné horniny. Väčšinou ide o relatívne  jednoduché  telesá s prevládajúcim kremeňom, živcami,  muskovitom  a  almandínovým  granátom  ako najbežnejším akcesorickým minerálom.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC

     Nejenže se uvolnilo extrémně obrovské mračno pyroklastického proudu, navíc zůstala část budovy, přibližně o velikosti 200 krát 30 metrů, stát. Ne však na dlouho. Ocelová konstrukce s 80 cm silnými nosnými trámy se během chvíle rozplynula ve vzduchu a v proudění žhavých částic (https://www.youtube.com/watch?v=maq6B-JYhZ4).  Není absolutně nic, co by tento jev vysvětlilo, tedy kromě teorie o použití nukleární zbraně.
Súvisiaci obrázok

     Vzniklá mračna byla odborníky klasifikována jako pyroklastický proud, tedy sloučenina extrémně žhavých částic vznikajících při extrémní reakci. Tento jev byl dosud zaznamenám jen u dvou událostí: výbuchu sopky a výbuchu jaderné bomby.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC

      Pověřená vědecká instituce USGS, zjišťovala následky kolapsu, shromážděním odebraných vzorků 15  cm tlustého prachu z 35 míst Dolního Manhattanu, kam dolétl v obrovském pyroklastickém proudění ve formě aerosolu. V něm našli mnoho chemických prvků, ale i dost toxických a vzácně se vyskytujících, jako baryum, stroncium, thorium, cesium, lanthanum, ytrium. Rovněž nějaké, pouze se vyskytující v radioaktivní formě po výbuchu. Nejvíce vypovídající byl odběr ve vzdálenosti 250 metrů na pozemku WTC 01-16. Zde bylo naměřeno 3,67 gramů barya /kg prachu, 3,08 g stroncia/kg prachu. Ostatní odběry vykázaly 0,4 až 0,8 gramu barya/kg prachu, stroncia zase méně. Povolená úroveň je 0,015 gramu barya/kg prachu. Životu nebezpečná hodnota je již nad 0,4 gramu barya/kg prachu! Stroncium vytlačuje z kostí a zubů kalcium a tak je zeslabuje až k rakovině, která se na Manhattanu zvýšila po roce 2001 několikanásobně. Ještě 21 dní po útoku stále hořely požáry a tekla roztavená ocel, řekl 5. října 2001 na Národní konferenci statiků Leslie Robertson, jeden ze stavebních inženýrů WTC. Tiež zomrel na rakovinu.


 Jadrový podpovrchový výron

PEKELNÁ FONTÁNA

Útok na věže WTC v New Yorku 11. září 2001
To je explózia. Nikdo nikdy také niečo ešte nevidel. Takto nemôže spadnúť žiadna budova. Veža WTC je drtená neuveriteľnou a nepredstaviteľnou silou na prach... A z celej obrovskej budovy ostane len takáto kôpka trosiek. Kde sa podela všetká ta ocel jadra? Kde sa vyparila? Roztavila a odparila sa v obrovskom žiare jadrového podzemného výronu.


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ground zero roztavená oceľ
 Nejenže se uvolnilo extrémně obrovské mračno pyroklastického proudu, navíc zůstala část budovy, přibližně o velikosti 200 krát 30 metrů, stát. Ne však na dlouho. Ocelová konstrukce s 80 cm silnými nosnými trámy se během chvíle rozplynula ve vzduchu a v proudění žhavých částic (https://www.youtube.com/watch?v=maq6B-JYhZ4).  Není absolutně nic, co by tento jev vysvětlilo, tedy kromě teorie o použití nukleární zbraně.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC

Dimitrij A. Chalezov je bývalý sovietsky štátny príslušník a bývalý dôstojník takzvanej „Vojenskej jednotky 46179“, známej aj ako „Špeciálna kontrolná služba“ 12. hlavného riaditeľstva sovietskeho ministerstva obrany. Špeciálna kontrolná služba,  známa aj ako atómová tajná služba (neskôr „nukleárna“ tajná služba) Sovietskeho zväzu, bola tajnou vojenskou jednotkou, ktorá mala na starosti odhaľovanie atómových, nepriateľmi Sovietskeho zväzu uskutočnených výbuchov (medzi nimi aj podzemných atómových testov); ich kontrole podliehalo aj dodržiavanie rôznych medzinárodných zmlúv o testoch atómových zbraní a jadrových výbuchoch na mierové účely.
Po 11. septembri Chalezov udalosti dôkladne skúmal a dokázal, že dvojičky Svetového obchodného strediska ako aj budova č. 7 boli demolované troma podzemnými termonukleárnymi explóziami – čo miestu ich pádu dalo meno „ground zero“. Okrem toho dosvedčuje, že už počas svojho pôsobenia ako vojak v sovietskej Špeciálnej kontrolnej službe v osemdesiatych rokoch vedel o „núdzovom systéme na atómovú deštrukciu“, ktorý bol počas stavby integrovaný do dvojičiek.


Ja si myslím že s konšpiráciami prišli UFÓNI. Zamorili s tým celú Ameriku, sypali to na nich z oblohy ako DDT prášok. A Puťo tomu velil cez stroj času...:o)
 Proč by si to někdo komplikoval a riskoval, že se na to přijde? Proč vůbec ty baráky musely spadnout? Pokud se podařilo použít nějaký laser či jinou exotickou energetickou zbraň, aniž by si toho někdo všiml, a přesvědčit velkou část veřejnosti, že to všechno způsobil náraz letadel a chyby v architektuře, [b]pak tato událost nemusí až tak nutně souviset jen s "oprávněním" roztočit velkou válku proti terorismu, ale i samotným experimentem, jak moc lze s lidmi manipulovat.[/b]
Prostě dokonalý zločin.

[b]V troskách (zejména vodě) bylo nalezeno ve větším množství tritium (prvek běžně přítomný u jaderných reakcí)[/b]

 https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/241096.pdf
 Study of Traces of Tritium at the World Trade Center

 T.M. Semkow, R.S. Hafner, P.P Parekh, G.J. Wozniak, D.K. Haines, L. Husain, R.L. Rabun, P.G. Williams

 This article was submitted to 23rd American Chemical Society National Meeting, Orlando, FL, April 7-11, 2002
 October 1, 2002

[img]https://u.smedata.sk/blogidnes/article/1/48/488391/488391_article_photo_ZeyprzC0_600x.jpeg?r=27bm[/img]

 Considering the jet fuel explosion and high-temperature fires at the WTC, T2 was efficiently oxidized to HTO, based on weapons-testing data (37), as well as laser heating experiments (38). This oxide immediately vaporized due to the intense heat. Most of the HTO would be transported in the vapor phase with the wind, since the weather was dry on 9/11/01 (18)

 There is evidence that weapons belonging to federal and law-enforcement agencies were present and destroyed at the WTC. Such weapons contain tritium sights by design.

[b] Ve výše uvedené vládní zprávě se píše, že dle výpočtů cedule na letadle a jiné předměty nevysvětlují tak vysokou přítomnost tritia. Nicméně zpráva hovoří o tom, že "existují důkazy", že v budově měly federální úřady a policie zbraně, které v sobě záměrně tritium ve větším množství obsahují, čímž vysvětlují tak velké množství tritia. Dle zprávy tam muselo být takových zbraní celkem 120.
Ak je trítium faktom budú faktom aj ostatné exotické prvky ako báryum stroncium, cézium ktoré sa našli vo vysokých dávkach v prachu na zborenisku, tak sme hneď bližšie k riešeniu tohoto rébusu a Dimitrij Chalezov vo svojej práci Tretia pravda bude mať najskôr pravdu preto že ani báryum ani stroncium a cézium sa nemohli nachádzať v policajných zbraniach.[/b]

[b]Marek Krkavec si dá ale na hlavu hliníkovu čiapočku a bude sa robiť aj ďalej sprostý a trítiu, céziu, baryu astronciu nájdených v prachu a vo vode v oblasti pádu dvojičiek sa bude vyhýbať ako čert krížu a bude ignorovať aj ochorenie z ožiarenia npr. kriminalistu Johna Walcotta. Jeho poškodenie kostnej drene bolo vyvolané výlučne ionizujúcim žiarením.[/b]
Více informací o analýze Dr. Judy Wood zde: http://www.drjudywood.com/

 Zdroj: https://mika.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=488391


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC
Kusy roztavené ocele, jejíž fotografie (zbytečně) předložil novinář Bollyn profesoru Eagarovi z MIT
Na tomto videu je ďalší kus roztavenej ocele na 1, 26 minúte dokumentu:
https://www.youtube.com/watch?v=H3UpCvBbafQ

Dolu ďalší meteorit z WTC s označením F 0007 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC

Svedectvo Rudolpha Gulianiho o tekutej oceli v troskách VTC

Tento  zdravý  ľudský  rozum  však  moţno  opäť reaktivovať a prekonať tak  ilúziu 9/11. Ako najlepšia  medicína  na  to  poslúţia  staré  anglické slovníky  vytlačené  pred  11.  septembrom s pôvodnou  definíciou  pozoruhodného  nukleárneho odborného pojmu „ground zero“.
Okrem pôvodných anglických slovníkov možno na ten istý účel použiť aj nasledujúce fotografie. Ukazujú  roztavenú  horninu  v podzemných, jadrovými výbuchmi pod troma budovami Svetového  obchodného strediska  vzniknutých  dutinách, keď tieto nakoniec ochladli a boli z nich odstránené rádioaktívne pozostatky:

V online  vydaní  New  York  Magazine  vyšiel pozoruhodný  článok  s nadpisom  „Rudy Tuesday“.(Rodrick, Steven: „Rudy Tuesday“ na NYmag.com, 25.02.07; http://nymag.com/news/features/28517/)  Tento článok  je pozoruhodný nielen tým, že pojem „ground zero“ používa vo vzťahu ku „Ground Zero“ v Manhattane vo svojej čistej forme –  čiže  bez úvodzoviek  a písania  veľkými písmenami,  ako  by  bol  uvádzaný  aj  v každej príručke civilnej obrany – ale aj kvôli komentárom  bývalého  starostu  New  Yorku  Rudolpha Giulianiho. Toto stanovisko považujem  spomedzi všetkých ostatných dôležitých dôkazov uda-
lostí  9/11  za  klenot,  a aj  z psychologického  pohľadu  za  tak  významnú  svedeckú  výpoveď,  že by  som  chcel  na  tomto  mieste  uviesť  úryvok v plnej  dĺžke  a v  nezmenenej  forme.  Závažné veci, ktoré by ste nemali prehliadnuť, som zvýraznil  kurzívou.  Všimnite  si,  že  starosta  New Yorku bezprostredne po bezpríkladnom kerozínom  spôsobenom  páde WTC  bez  zjavného  dôvodu prešiel na „atómovú nôtu“ a svoj príhovor začal  hlúpymi  tvrdeniami  o jadrových  reaktoroch, po ktorom nasledovali tvrdenia, že vie, na
čom  vraj  pomocníci  na  Ground  Zero  (ktorých tam  predtým  poslal  spratúvať  trosky  bez ochranného  výstroja  podobného  mesačnému skafandru) skutočne stoja:
„Ach áno, 9/11. Potom čo boli podávané šaláty, vonku  v jedálni  si  poslanec  za  štát  Delaware Mike  Castle  berie  mikrofón.  Hovorí  o  Rudym [Rudolph  Giuliani]  a o čističoch  okien. Blackberry neprestávajú  skrolovať. Potom však Castle  informuje  o prehliadke  ground  zero, ktorú  pre  neho  a ďalších  poslancov  kongresu starosta  usporiadal  v dňoch  po  teroristických útokoch.  A  ľudia  začínajú  pomaly  ožívať. ,Zúčastnil  sa  na  mnoţstve  pohrebov;  bol  prítomný v každom mysliteľnom ohľade, pokračuje Castle.  ,Nemyslím si, ţe mu niekedy budeme môcť dostatočne poďakovať za to, čo urobil.'
Rudy  teraz kráča na pódium. Publikum  sa dvíha. Obleky  sediace  za  lacnými  stolmi  to  dvíha zo stoličiek, a istý chlapík vyzerajúci ako bankár si strčí prsty do úst a hlasno zahvízda. Giuliani  si  najskôr  vychutnáva  priazeň.  Sem a tam dá  k dobru  štipku o  imigrácii. Poznamená,  že  Čína  postavila  viac  ako  30  jadrových reaktorov,  odkedy  [Američania]  postavili  posledný. Možno  by  sme mali  ísť  rovnakou  ces-
tou, ako Čína.' Ako prosím? Nad hlavami poslucháčov doslova vidno  vystupovať  bubliny  s myšlienkami:  Je  to skutočne  ten  istý  človek,  ktorého  sme  videli v telke? Ten, ktorý sa správal ako skutočný prezident zatiaľ čo ten skutočný sa niekde zašil? Potom sa však Rudy vydá na známu pôdu. Spoločne  s  McCainom  a  Mitt  Romneym,  svojimi dvoma  najznámejšími  republikánskymi  kolegami  kandidátmi  na  prezidenta,  sa  odváži, v zmysle  kurzu  prezidenta,  vstúpiť  na  tenký, poddajný ľad zvýšenia počtu vojenských jedno-
tiek  [v  Iraku].  Rudy  však  s touto  témou  zaobchádza  spôsobom,  ktorý  McCain  ani  Romney vôbec nezvláda, o Hillary a Barackovi Obamovi uţ ani nehovoriac. A presne to robí aj teraz: Za udalosťami 9/11 stojí Irak, čo z neho robí ikonu pred  stavebnými  robotníkmi, ktorí nad ground zero vyťahujú vlajku na stožiar.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ground zero

,Viem, na čom tam stáli, hovorí Giuliani.  ,Stáli na kotle. Stáli na 2 000  stupňov horúcom požiari,  ktorý  zúril  sto  dní.  A oni  riskovali  svoj život, keď túto vlajku vztýčili na stožiar.'

      Čo to tam je tak rozžeravené a vyvrhnuté mimo základy dvojičiek, hliník by už takto na ulici dávno stuholCelá  sála mlčí. Žiadna  vidlička nepadne na  tanier, žiaden zlatý náhrdelník nezaštrngá.
,Vztýčili  vlajku,  aby  povedali:  Nemôžete  nad nami zvíťaziť, pretože sme Američania.'
Starosta  sa odmlčí, a ako na povel počuť dychčať nejakú starú ženu. A pokračuje.
,A  to hovoríme nie plný arogancie alebo  s vojenským  podtónom,  ale  spirituálne: Naše  predstavy  o hodnotách  sú  lepšie,  ako  tie vaše.'“
Nie  som  si  istý,  či naše predstavy o hodnotách sú skutočne lepšie, ako tie ich, pretože v mojich očiach  to nie  je nič moc, uprostred husto osídleného veľkomesta  strhnúť mrakodrapy  termonukleárnymi  náložami,  z ktorých  každá  bola osem  razy  silnejšia,  ako  bomba  v  Hirošime. V podstate  však  s pánom  Giulianim  súhlasím. Tí  chudáci  prví  pomocníci  na  „ground  zero“ stáli  skutočne  na  kotle  a skutočne  riskovali svoje životy – čo možno aj očakávať, keď  ľudia v dobrej  viere  bez  ochranného  výstroja  vstúpia na  miesto,  na  ktorom  sa  nedávno  uskutočnil jadrový výbuch.
Tým by si mal čitateľ vytvoriť viac menej kompletný obraz o udalostiach – o tom, čo presne sa na  „Ground Zero“  v Manhattane odohralo  a čo vlastne  pojem  „ground  zero“  pred  udalosťami 9/11  v anglickom  jazyku  znamenal. A to  všetko podmurované  aj  dôležitou  svedeckou  výpoveďou.

 
 Teplota materiálu dvýhaného čelusťou žeriavu bola okolo 1700 až 2000 stupňov

Kopa trosiek bola žeravá ešte 2 mesiace po tom, ako veže spadli.Podľa sfarbenia vidieť aké teploty mala rozpálená oceľ a ako bola doslovne vyliata do beztvarej žeravej hmoty z ktorej trčia chladnejšie kusy oceľových trosiek....

Kde sa zobralo v troskách toľko oceľovej taveniny? Podľa mnohých svedectiev oceľ bola v tekutom stave a doslovne vytekala z trosiek jadrových stĺpov konštrukcie. Trollovia obhajujúci v diskusiách oficiálnu verziu však vehementne popierajú to že by v troskách bola tekutá oceľ. A práve na týchto svedectvách i svedectve samotného Gulianiho celá oficiálna verzia padá. V zrútených vežiach nemala byť prečo roztavená oceľ lenže existujú nezvratné fakty že tam oceľová tavenina bola. Trollovia obhajújúci oficiálnu verziu majú jednoducho smolu.... tvrdia že to bol len roztavený hliník Nuž ale ten by nevydržal tak dlho v tekutom stave a nemohol by tak dlho rozpaľovať trosky do teplôt okolo 2000 stupňov o ktorých hovorí i Guliani ale i vedci s univerzít..

William Langewiesche, jediný novinár ktorý mal neobmedzený prístup na Ground Zero počas odstraňovacích prác.
William Langewiesche, the only journalist to have unrestricted access to Ground Zero during the cleanup operation, describes, "in the early days, the streams of molten metal that leaked from the hot cores and flowed down broken walls inside the foundation hole."

William Langewiesche
American Ground: Unbuilding the World Trade Center. New York, NY: North Point Press, 2002
William Langewiesche, jediný novinár ktorý mal neobmedzený prístup na Ground Zero počas odstraňovacích prác hovorí vo svojej knihe: "počas úvodných dní, prúdy roztaveného kovu ktoré vytekali z horúcich jadier a stekali dolu po poškodených stenách do jamy kde boli základy" 
Leslie Robertson, jeden z hlavných štrukturálnych inžinierov WTC.
Leslie Robertson, the structural engineer responsible for the design of the WTC, describes fires still burning and molten steel still running 21 days after the attacks.

Leslie Robertson
Williams, James M. 2001. "WTC A Structural Success." SEAU News VI, iss. II. October.
Leslie Robertson, štrukturálny inžinier WTC zodpovedný za návrh konštrukcie, opisuje horiace požiare a roztavenú oceľ, 21 dní po útokoch.

Profesor fyziky Steven Jones o roztavenom kove

Download, 16 MB, pochádza z Improbable Collapse

Úryvok z 911 Mysteries, roztavený kov v troskách WTC

Download, 23 MB

Inžinier NIST, John Gross, spochybňuje existenciu roztaveného kovu vo WTC

Dôkazy sú však neúprosné. [zdroj]
Download, 14MB, 4 min, 320x240

Pozri aj

Dôkazy o použití termitových zmesí vo WTC (alebo kde sa vzal roztavený kov vo WTC)


Poškodenie kostnej  drene  
je  vyvolané  výlučne  ionizujúcim žiarením.


     Chcel by som začať úryvkom zo správy, v ktorej ide  o jedného  z hrdinov  udalostí  9/11  –  kriminalistu  Johna  Walcotta,  jedného  z prvých  pomocníkov  na  „Ground  Zero“,  ktorý  na  mieste pádu  WTC  strávil  veľa  času  tým,  že  odnášal trosky Svetového obchodného strediska. Bol tak dlho na mieste, až sa u neho rozvinula zvláštna choroba:  akútna  myeolidná  leukémia v smrteľne  prebiehajúcej  forme.  Stačia  iba  dva odseky  zo  strach  naháňajúceho  článku s nadpisom  „Death  by Dust“1  (Smrť  spôsobená prachom), na priblíženie a pochopenie prakticky všetkých  tých  „nevysvetliteľných“ vecí,  súvisiacich s prachom a žiarením – čo čitateľ potrebuje  ako  základný  predpoklad  na  zachytenie hlavnej výpovede nasledujúceho textu: „Ako  kriminalista  strávil  Walcott  svoj  päťmesačný  zásah  nielen  na  Ground  Zero,  ale  aj  vo
Fresh  Kills,  tak  sa  nazýva  skládka  odpadu,  na ktorej  boli  likvidované  trosky WTC.  Aj  keď  sa mu  v Dolnom  Manhattane  ťažko  dýchalo,  z haldy odpadu na Staten  Island mal oveľa väčší strach. Walcott  vedel,  že  všetko,  čo  sa  vo  vežiach  nachádzalo,  muselo  byť  strhnuté  dole spolu s vežami – písacie stoly,  lampy, počítače. Odhliadnuc však od niekoľkých oceľových nosníkov tu a tam trosky, ktorými sa brodil, pozostávali  iba  z jemných  prachových  častíc  –  neexistovali  žiadne  trosky nábytku,  žiadne držiaky lámp, nenašiel ani len počítačovú myš.
       Niekedy hľadal tento policajt úkryt v niektorom z drevených barakov,  aby  „unikol  z toho pekelne zlého vzduchu“, ak sa Walcott vyjadril. Jedného  dňa  sedel  spolu  so  svojimi  kolegami  pri čokoládových  tyčinkách  a softdrinkoch v jednom  takom  baraku,  keď  vošlo  niekoľko agentov FBI. Mali na sebe celotelové ochranné obleky s helmami, zapečatené lepiacou páskou aby  ich utesnili  proti  výparom. Keď  si Walcott premietal  túto scénu a dobre chránených úradníkov FBI  porovnával  s policajtmi  a ich  dýchacími maskami, kládol si otázku: Čo len na tomto obraze nesedí?“2
       Áno, pán Walcott, na tomto obraze žiaľ skutočne  niečo  nesedelo,  dokonca  niečo  celkom  zásadné. Títo úradníci FBI, ktorí sa vôbec neostýchali objaviť sa pred očami nechránených „obyčajných  smrteľníkov“  v kompletných  a naviac lepiacou páskou zapečatených ochranných odevoch,  poznali  pravdu.  Preto  dnes  netrpia  leukémiou  ani  nejakou  inou  smrteľnou  formou rakoviny.  Títo  úradníci  FBI  budú  viesť  podľa všetkého dlhý, naplnený život, napriek ich krátkej vizite na „Ground Zero“.
Ak by si John Walcott nalistoval moderný slovník  na  zistenie  skutočného  významu  tohto  podivného  pojmu,  túto otázku by  si  vôbec nekládol;  vedel  by  ihneď,  čo  na  „Ground  Zero“  tak veľmi nesedelo:
       Pôvodný  význam  „ground  zero“,  uvedený  v „New  International Webster's  Comprehensive Dictionary  of  the  English  Language“  (Deluxe Encyclopedic  Edition,  1999),  ISBN:  978-1888777796,  str. 559:  „Bod na zemi zvislo pod alebo  nad miestom  detonácie  atómovej  alebo termonukleárnej bomby.“
       Za  zmienku  stojí  ešte  informácia,  že  John Walcott  to  nakoniec  predsa  len  prežil,  na  rozdiel od mnohých svojich kolegov, ktorí boli tiež nasadení na  „Ground Zero“  a mali menej  šťastia. 17. decembra 2007 sa na jednom internetovom  spravodajskom  portáli  objavila  stručná zmienka,  že  sa nakoniec podrobil  zriedkavej  (aextrémne  bolestivej)  operácii  –  transplantácii kostnej drene.3
       Všetkým,  ktorí  nevedia,  čo  taká  transplantácia kostnej  drene  je,  by  som  to  chcel  stručne  vysvetliť:  Transplantácii kostnej drene je potrebná u pacientov,  ktorí  boli  vystavení  vysokým  dávkam prenikajúceho žiarenia alebo  ionizujúceho zvyškového  žiarenia  (alebo  obom)  a ktorých kostnú dreň  (ktorá má na  starosti  tvorbu krviniek)  táto  vysoká  dávka  žiarenia  úplne  zničila. Toto  je špecifickým príznakom žiarenia – bunky  kostnej  drene  poškodzuje  oveľa  viac  ako ktorékoľvek  iné  bunky  v ľudskom  tele.  Preto väčšina  obetí  ožiarenia  dostane  aj  leukémiu  – čím  vyššia  dávka  žiarenia,  tým  viac  kostnej drene  sa  zničilo  a tým  ťažšia  leukémia.  John Walcott  trpel  zjavne  tou  najťažšou  možnou formou – obdobie pred transplantáciou kostnej drene prežil iba vďaka transfúziám krvi, pretože jeho telo vlastnú krv nedokázalo viac tvoriť. Ionizujúce žiarenie dokáže nielen priamo zapríčiniť  smrť  alebo  ťažko  poškodiť  kostnú  dreň  – ak sa vdýchne vo  forme rádioaktívneho prachu alebo  rádioaktívnych  výparov  alebo  prehltne, dokáže vyvolať aj rôzne druhy rakoviny doslova v každej oblasti  tela, ak nie vo viacerých naraz.
       Nečestní doktori a zdravotnícki úradníci si však poľahky  nájdu  logicky  znejúce  vysvetlenie  takýchto  foriem rakoviny. Tvrdia, že  ich príčinou je  napríklad  azbest,  toxické  výpary,  jedovaté čiastočky prachu alebo podobné. Ak  však  ide  o poškodenie  kostnej  drene,  vtedy sú títo podvodníci bezradní. Pretože poškodenie kostnej  drene  je  vyvolané  výlučne  ionizujúcim žiarením.
       Z rovnakého dôvodu mali na sebe úradníci FBI pri  svojej  obhliadke  „Ground  Zero“  celotelový ochranný  odev  s  helmou,  ktorý  bol  dokonca utesnený  lepiacou páskou, aby  ich chránil pred výparmi.
Myslím  si,  že  niektorí  čitatelia  budú  šokovaní práve  týmto odhalením a mohli by sa prikláňať k tomu, že mi nebudú veriť – pretože si myslia, že  šírim  špekulácie  o neistých  skutočnostiach.
Skôr uvedený príbeh Johna Walcotta a agentov FBI  v ochranných  odevoch  na  „ground  zero“ však nie je môj výmysel – je to skutočnosť, ktorá existuje nezávisle od mojej maličkosti, autora týchto  riadkov.
       Rovnako  nezávisle  existuje  aj samotná,  oficiálna  definícia  „ground  zero“, ktorá pred udalosťami 9/11 znela takto:
      „Bod  na  povrchu  zeme  alebo  vody  priamo pod,  priamo  nad,  alebo  presne  na  tom mieste, na ktorom exploduje atómová alebo vodíková bomba.“ Citované z: „The New International  Webster's Comprehensive Dictionary  of  the  English  Language“
                                                                                           Dimitrij Chalezov - Tretia pravda

Úplný príbeh o Johnovi Walcottovi a jeho transplantácii kostnej drene nájdete na adrese: http://tinyurl.com/3yw5n7v; ďalší hrôzostrašný príbeh bol zverejnený na tejto adrese: http://abcnews.go.com/US/Story?id=24o8o66&page=i.

Súvisiaci obrázok
Tento záber je zaujímavy vpravo na okennom ráme je tak poskrúcané sklo? Tak to by bol pekný dôkaz   pôsobenia kyseliny dusičnej, ktorá vznika pri odparovaní kovu. Obrázok zmyzol z internetu takto postupne myzne všetko čo svedčí o tomto neľudskom zločine establišmentu vo vnútri Spojených štátov.

Poškodenie kostnej  drene  
je  vyvolané  výlučne  ionizujúcim žiarením.
V teroristickém činu zahynulo 341 hasičů, 60 policistů a 8 záchranářů

Likvidátory 11. září zasáhla záhadná epidemie rakoviny krve

Záchranáři, kteří hasili požáry a následně rozebírali trosky Světového obchodního centra v New Yorku, mají nezvykle často rakovinu krve, píší lékaři v článku, který byl publikován v magazínu JAMA Oncology.
„Odhalili jsme, že mnozí záchranáři a jejich dobrovolní asistenti se ukázali být nositeli monoklonální gamapatie, která předchází rakovině krve, přičemž to bylo charakteristické dokonce i pro mládež. To hovoří o tom, že požárníci se budou častěji stávat oběťmi myelomu ve srovnání s ostatními obyvateli města," prohlásil Amit Verma z Lékařské univerzity Alberta Einsteina v New Yorku.
Vědci již dlouho mají podezření na to, že hašení požárů není ani zdaleka bezpečná činnost, a nejen kvůli ohni, vedru a dýmu, což může požárníka zabít, ale i proto, že pobývání v takové atmosféře může napomáhat rozvoji rakoviny.
Například před deseti lety Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) přišla s tvrzením, že práce hasiče může mít vliv na pravděpodobnost rozvoje rakoviny. Tuhle hypotézu následně potvrdily americké lékařské služby, které sledují zdraví záchranářů. Před rokem kanadští lékaři odhalili mechanismus rozvoje nádorů v organismu hasičů. Verma a jeho kolegové se už dávno zajímají o to, jak hašení požáru a rozebírání trosek na místě teroristického činu v New Yorku mohlo ovlivnit zdraví záchranářů a jejich sklony k onemocnění rakovinou.
Jedná se o to, že při pádu věží bylo do vzduchu vrženo obrovské množství azbestového prachu a dalších rakovinotvorných látek. Většina z toho se usadila či zůstala ve vzduchu v oblasti trosek, které byly rozebírány po dobu deseti měsíců.
Vědci si myslí, že tak dlouhý kontakt s nebezpečnými látkami se musel vážně odrazit na zdraví záchranářů. Jejich podezření se po provedení analýz potvrdilo. Ti, kdo se účastnili rozebírání trosek, trpěli přibližně dvakrát častěji rakovinou krve ve srovnání s ostatními obyvateli New Yorku.
Poškodenie kostnej  drene  
je  vyvolané  výlučne  ionizujúcim žiarením.
 https://cz.sputniknews.com/svet/201804277239278-likvidatori-11-zari-rakovina-krev-zahada-epidemie/

Rakovina súvisí s pádom dvojičiek, uznavajú v Amerike

Po jedenástich rokoch na dôsledky teroristických útokov z 11. septembra zomierajú ľudia.
 
Nad New Yorkom sa už týči veža One World Trade Center, ktorú majú dokončiť v roku 2014.(Zdroj: SITA/AP)
NEW YORK, BRATISLAVA. Newyorskí policajti či požiarnici stále pochovávajú kolegov, ktorí pomáhali pri 11. septembri.
A to si Spojené štáty dnes pripomenú jedenásť rokov od teroristických útokov na New York a Washington, pri ktorých zahynulo takmer tritisíc ľudí. Zoznam obetí stále nie je konečný.

Ako epidémia

Za posledných sedem týždňov zahynuli na choroby spôsobené počas záchranných prác podľa Reuters traja policajti, dvaja požiarnici a jeden pracovník v stavebníctve.
„Epidémia pokračuje,“ povedala pre agentúru Nancy Carbonová z mimovládky Priatelia požiarnikov.
Celkovo sa odhaduje, že na choroby, ktoré spôsobil azbest a iné kovy v sutinách trosiek mrakodrapov, ktoré dýchali požiarnici či policajti počas dlhých mesiacov pri záchranných prácach, zahynulo tisíc ľudí.
Ochoreniami z 11. septembra trpí asi 20­-tisíc ľudí.
A tento počet zrejme ešte narastie. Národný inštitút pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku má v pondelok pridať na zoznam ochorení, ktoré spôsobil 11. september, asi 50 druhov rakovín.


A teraz zdanlivo z iného súdka. O nejakom údajne podzemnom jadrovom výbuchu v tajných podzemných základniach som počul, ale znelo tom moc fantasticky a oficiálne sa ale o ničom nevedelo, žiadne spravodajstvo neprinieslo žiadnu informáciu o niečom takom. Tak som si myslel že zasa nejeké hoaxy s tajnými podzemnými základňami, ktoré boli dokonca spájané s ufónmi no mal som dosť a celkom som túto onformáciu vynechal.
Ale dnes som sa dostal v jednej s diskusii k tomuto na oko šialenému príspevku:

Zardoz 2016-11-13 12:34 Vyhlášení letů na Měsíc mělo několik důvodů.
Jedním z nich bylo pozvednout upadající nadšení a sebevědomí Američanů ve víře ve stát a jeho zřízení, když Sověti v té době měli už za sebou v dobývání vesmíru jeden úspěch za druhým.

A tím hlavním důvodem bylo, po shození atomových pum na Hirošimu a Nagasaki, začít v tajnosti budovat podzemní města pro elitu světa právě pro případ budoucí globální atomové války, kde by byli schopni přežít i desítky let.
Něco takového by tehdy nikdo oficiálně z rozpočtu nepovolil, aby je za to vlastní občané nekritizovali, protože kapacity byly omezené a na všechny by se nedostalo.
Tak se zneužilo letů na Měsíc, kde celý kosmický program financoval právě tuto činnost a maskovaly to praktiky uvedené ve zmiňovaném filmu Kozorh 1
.

A největší legrace je, .....že před pár lety, jestli si ještě pamatujete, jak se před Bílým domem objevila z ničeho nic obrovská díra, když se tam propadla zem, a v té chvílí i o několik desítek killometrů dál u jiného města, bylo také zaznamenáno silné zemětřesení..., že to zemětřesení nebylo!

Tehdy se vzbouřila hrstka generálů z Pentagonu a se slovy k elitám - "Když chcete rozpoutat jaderný konflikt a vyhladit lidstvo, tak se nebudete schovávat ani vy!".... Dopravili do těchto dvou podzemních měst dvě atomové pumy a ty tam nechali odpálit.
Proto všechny seismické stanice po celém světě tvrdily, že to nebylo zemětřesení, ale spíše to odpovídalo jadernému výbuchu.


Generálové potom byli zajati a zmizeli na věky ze scény. Čest jejich památce!
Tyto dvě největší města jsou už ale nepoužitelné a mocní musí hledat jiné možnosti.
Tak toto ma šoklo. Samozrejme pravda to nemusí byť ale i môže. Program Apollo má problém s Mesačnými fotografiami abloha na Mesiaci je desne tmavá bez toho aby na nej bol čo i len jediný pixel iného odtieňa šedej ako pixel s barvou 160 - čo je čistá čierna.

Z jednej diskusie - zaujímavý postreh:
Martin Jirousek 76558
Ale oni je nefotili. Prošel jsem si fotku z povrchu Měsíce v rozlišení 6932 x 3982 x 24BPP. Je technicky nemožné, podle mě, aby černá obloha obsahovala JEN pixely s barvou 160. Čistá černa. Ani pixel jiného odstínu. Ta fotka je upravená, nechci říkat, že je to padělek.
Michal Tesař 48201
Tohle Vaše tvrzení je v příkrém rozporu s tímhle
imagebam.com/.../...
odkazem, který jste sem sám dal. Asi problematice rozumíte, ale očividně schválně hrajete hloupého.
Martin Jirousek 76558
Ne, není. Při dlouhé expozici v řádu minut by vše, co je jasné bylo přepálené do bílé a jelikož tam není atmosféra, která by světlo rozptylovala, fotka by vypadala tak, jak jsem ji vytvořil. Ale i při krátké expozici by musel být alespoň jeden pixel té černé oblohy v jiném odstínu, než #160.
No, není tam atmosféra, takže by to vypadalo při dlouhé expozici asi takto:
imagebam.com/.../...
Petr Hanáček 37414
Expozici, tedy čas a clonu lze přizpůsobit fotografování hvězd, nechápu, proč tak neučinili a na tiskovce na tento dotaz nedokázali odpovědět.
Jan Pavelka 37141
Film je omezený efektivními zrny. Dnes u kinofilmu se uvádí kolem 5M zrn.
Martin Jirousek 76558
Ano, je. Přesto v době, kdy nebyly digitální fotoaparáty s větším rozlišením vznikly KRÁSNÉ fotografie noční oblohy.
Martin Vajsar 59366
Bude nejlepší doletět na Měsíc a natočit a nafotit to znova:
www.youtube.com/.../
;-D
Jiří Černý 14404
Jenze clovek nebude mit technologie jeste padesat len se tam dostat. To by museli znova do studia.
Petr Hájek 40214
technologie ano, prachy ne...

No na vojny a vzájomné vraždenie je vždy prachov dosť hlavne v JUESEJ. Len vojna vo Vietname stála niekolko násobne viac ako celý program Apollo. Ten stál cca. 200 mld $. Vietnam stál USA 730 miliárd dolárov. Vojny v Iraku a v Auganistne stáli USA vyše 900 miliárd dolárov. 341 miliárd stála USA Kórejská vojna. Vojna proti terorizmu stála USA okolo 1 až 9 biliónov dolárov
Náklady na program Apollo sú proti každoročným vojnovým výdavkom USA zanedbateľnou položkou.
 Porovnanie seizmického záznamu nukleárneho podzemného testu z 11. mája 1998 a zemetrasena zo 4. apríla 1995 v Pakistane

 Podívejme se nyní s tímto na paměti na seismický podpis DC zemětřesení, jak by publikován na NBC17:

 am4

        A teraz seizmografický záznam New Yorské seismologické stanice.


          Tak toto je veľmi zaujímavý záber, niečo ako obrí hrniec vznikajúci výrenim. Ako keby tu roztavenú horninu miesila
          obrovská energia...

Toto je ten Gulianiho kotol na ktorom stáli požiarnici keď na troskách vstyčovali vlajku. K teorii o nukleární demolici se přiklání celá řada faktů od záznamů New Yorské seismologické stanice, přes konstrukci přeměněnou na prach, vypařenou ocel a exotické a jedovaté sloučeniny až po kráter vyplněný skeletem, který po budovách zbyl.

         Aká sila modelovala reliéfy a akoby krasové korytá a obrie hrnce na dne a stenách kráteru.....? Je to čerstvé a prečo sa to betónovalo? Prečo sa to nevyužilo ako atrakcia pod Manhatanom? Aby sa navždy zakrayli všetky stopy?
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC

Tento kráter je naozaj pozoruhodný

Takže tu si môžete stiahnuť slovenský preklad fascinujúceho článku Dimitrija Chalezova: Tretia pravda vo formáte pdf.
Predtým však odporúčam pozrieť si veľmi poučnú prednášku Roberta Steina, Megarituál 9/11.
Pôvodný článok v nemčine, ktorý iba nedávno vyšiel v nemeckom magazíne  NEXUS, sa ako pdf dá stiahnuť tu. Všetky ostatné zdroje sú uvedené v článku.

Preklad z nemčiny ďurino, máj 2011.
 http://www.auria.sk/blog/911-tretia-pravda
Voda dokáže stlmiť dosah niektorých druhov ionizujúceho žiarenia (pozri nem. článok):
To je náhoda, v mieste ground zero postavili dva obrovské bazény. Prehľad o tom, akú obrovskú časť v najdrahšom centre Manhattanu nezastavajú (prečo asi?), je zrejmý z nasledujúcej animácie…
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC
Powerful September 11 Memorials Around the World Photos ...
Architectural Digest900 × 600Hľadať podľa obrázka
Powerful September 11 Memorials Around the World Photos | Architectural Digest


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt foto pádu dvojičiek WTC


Důkazy - zemětřesení v Denveru a Virginii způsobena nukleárními explozemi

Důkazy - zemětřesení v Denveru a Virginii způsobena nukleárními explozemi
Sterling D. Allan, Pure Energy Systems News, 18.9.2011, zdroj

Seismografické záznamy Denverského i DC zemětřesení z 22-23. srpna odpovídají podzemní jaderné explozi. Nedávné interview Davida Wilcocka s Benjaminem Fulfordem odhaluje určité dalekosáhlé možnosti o protiakci „světlých“ skupin v rámci Pentagonu a jinde a naději pro uvolnění potlačovaných energetických technologií.

Dnes mi volalo a psalo mnoho lidí, upozorňujíc na interview které nedávno vedl David Wilcock s Benjaminem Fulfordem, který tvrdí, že nedávná zemětřesení v Denveru a DC byly podzemní jaderné exploze, které vymazaly z povrchu (pod)zemského dva z bunkrů NWO – vládnoucí kabaly a byly provedeny „white hat“ elementy z Pentagonu, a jsou singnálem, že dny nadvlády temné kabaly, která měla moc v rukou po tisíciletí, jsou u konce. Interview končí diskusí na téma, jak vítězství nad těmito temnými silami vyúství v odhalení mnoha dlouho potlačovaných energetických a jiných technologií (Fulford mluví o 6000 pantentech, které mají potenciál naprosto změnit svět, p.p.)
Není lehké tomu uvěřit a ani bych se tím pravděpodobně nezabýval, kdyby neexistovalo mnoho nezpochybnitelných faktů, které verzi o podzemních nukleárních explozích potvrzují. Tato dvě zemětřesení mají shodný seismologický podpis, jaký je pozorován u podzemních (několik km pod povrchem) nukleárních explozích.

Zde jsou vládní stránky, které poskytují srovnání jaderného výbuchu a přírodního zemětřesení na seismografu. Toto je srovnání pokusného jaderného výbuchu z 11. května 1998 a zemětřesení ze 4.dubna 1995 v Pákistánu:

Stránky vysvětlují:
Seismolog Bill Water vysvětluje, jak rozdíl mezi seismickými P- a S-vlnami poskytuje nástroj, jak odlišit přírodní zemětřesení od podzemní exploze. P-vlny jsou tlakové vlny, podobné propagaci zvuku v médiu. S-vlny jsou příčné vlny, jako ty, které se pohybují podél lana, když je s koncem zatřeseno. Protože podzemní exploze jsou kruhově symetrické, vyvolávají efektivní P-vlny. V kontrastu s tím, při zemětřesení vyvolaném třením zemských vrstev (desek) o sebe jsou pozorovány hlavně S-vlny. Proto při explozi očekávame silné P-vlny a slabé S-vlny, a při zemětřesení naopak – silné S-vlny a slabé P-vlny, jako je to vidět na obr.2.
(viz také česká Wikipedia – typy seismických vln)
Podívejme se nyní s tímto na paměti na seismický podpis DC zemětřesení, jak by publikován na NBC17:
seismograph
Ukazuje seismograf přírodní zemětřesení, nebo zěmětřesení vyvolané explozí?
Může to být více do očí bijící?
Je to stejně zřejmé, jako je zřejmé, že budova WTC 7 byla 11. září 2001 stržena kontrolovanou demolicí.
Zde je záznam Denverského zemětřesení z 23. srpna, jak byl publikován v Denver Post :

Seismický podpis je opět v souladu se zemětřesením vyvolaným explozí, nikoliv s přírodním zemětřesením.
Při hledání informací jsem narazil na článek z 24.srpna z kanadského PressCore, s titulkem: Seismické důkazy odhalují odpálení podzemní jaderné nálože jižně od Washington, DC. Autor říká, že byl na tuto možnost upozorněn podivným emailem, který dostal od někoho, kdo byl zjevně whistleblower („informátor“, ale v pozitivním smyslu – informování veřejnosti např. o tajných projektech, ne ve smyslu „donašeč“, p.p.):
Byl jsem na tento zašantročený důkaz upozorněn někým, kdo o sobě tvrdil, že je u letectva.(USAF). Vypadalo to jako mail zaslaný omylem, protože obsah zprávy byl prázdný. Namísto smazání emailu mě napadlo použít starý trik, který jsem se naučil v roce 1989. Označil jsem myší prázdný obsah zprávy a zvolil „kopírovat“. Pak jsem v poznámkovém bloku zvolil „vložit“. Logicky se nemělo nic objevit, ale jak jsem napůl očekával, objevil se tam odstavec textu. V textu stálo, že odesílatel zastává pozici v letectvu spojených států (USAF). Řekl, je zemětřesení 5.8 stupně na jih od Washingtonu DC „nebylo obyčejné zemětřesení, ani HAARP zemětřesení“. Řekl abych si obstraral jeho seismografický záznam a porovnal ho s jinými zemětřeseními. Pak řekl, abych si v google vyhledal DUMB či Deep Underground Military Bases (hlubokopodzemní vojenské základny). Text končil varováním, že „ABC hrozby jsou skutečné“. Zkusil jsem vystopovat IP adresu odesilatele, ale ta neexistuje.

Stroj razící tunely spojující podzemní základny napříč USA, ve vlastnictví U.S. Air Force
Fulford v interview s Wilcockem říká, že tato dvě zemětřesení (DC a Denver) byla nejen způsobena jadernými náložemi, ale že byly použiti na zničení dvou podzemních bunkrů (měst) NWO – vládnoucí temné kabaly, ve kterých mohlo být až 30.000 lidí v každém. Wilcock říká:
-začal jsem kontaktovat mé vlastní zdroje, a byl jsem absolutně ohromen, když každý koho jsem se na to zeptal, s jednou výjimkou, potvrdil, že se tyto útoky odehrály.
Jsem obeznámen se systémem podzemních měst a bunkrů, které tajné (černé) skupiny budovaly. Nejlepší dokument na toto téma je od Jesse Ventury v jeho cyklu „Konspirační teorie“. Vytvořil jsem stránku o 2012 epizodě, ve které je polovina času věnována podzemním bunkrům, které byly v tichosti budovány temnými prvky ve vládě USA, za účelem jejich vlastního přežití, aniž by se starali nebo měli v úmyslu informovat zbytek populace.
Zde je nějaký materiál shromážděný mým vědoucím přítelem, Fredem Burksem, který byl tlumočníkem několika americkým prezidentům:
* * *
Porovnání seismogramů přírodních zemětřesení a nukleárních testů

https://www.llnl.gov/str/Walter.html – porovnání nukleárního testu a zemětřesení na vládních stránkách.
http://www.iris.edu/hq/programs/education_and_outreach/animations/17 – porovnání údajů seismografů rozličných událostí

Washington, DC, 5.8 zemětřesení 23 srpna, 2011, 13:51 místního času:
http://www2.nbc17.com/news/2011/aug/23/13/59-earthquake-rocks-virginia-ar-1324668
nejvíc do očí bijícíc seismický záznam na NBC
http://www.news.cornell.edu/stories/Aug11/SneeEarthquake.html – záznam z Cornell University, velmi přesvědčivý
http://www.geol.vt.edu/outreach/vtso/2011/0823-louisa – různé další záznamy DC zemětřesení

Denver, 5.3 zemětřesení 22. srpna, 2011, 23:43 (asi 12 hodin před DC zemětřesením):
http://www.denverpost.com/news/ci_18737351 -
Denver Post seismograf jasně ukazuje na jadernou explozi
http://www.iris.edu/cgi-bin/wilberII/wilberII_EnO_page4.pl?evname=20110822_233020.4.spyder – stovky seismografických záznamů

Některé ukázky toho, jak vypadají záznamy přírodních zemětřesení:
http://www.iris.edu/cgi-bin/wilberII/wilberII_EnO_page4.pl?evname=20110818_153740.0.spyder
http://www.iris.edu/cgi-bin/wilberII/wilberII_EnO_page4.pl?evname=20110902_110325.7.spyder


Denverské i DC zemětřesení byly velmi mělká, oficiální místa oznámili pro DC zemětřesení hloubku 3.7 mil (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/se082311a.php) a 2.5 mil pro Denver (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0005idz).
To je naprosto v dosahu dnešním vrtných technologií (http://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Superdeep_Borehole).

Docházím tedy k závěru, že existuje dostatek důkazů, že tato zemětřesení nebyla přirozeného původů.
* * *
Souhlasím s Fredem, že definitivně je dostatek důkazů, abychom tato dvě neobvyklá zemětřesení považovali za podzemní nukleární exploze. Otázka, která je zajímavá, je důvod, proč, kdo a jak to udělal. I když je tomu těžké uvěřit, myslím, že všechny věci, které probírá Wilcock-Fulford interview, rozhodně stojí za naši pozornost, a to zejména v případě, kdy by uvolnění dosud potlačených patentů na volnou energie bylo jedním z důsledků této nedávné protiakce (v angl. je „anti-coup“, neboli proti-převrat = akce na zabránění uchvácení moci temnými elementy (nwo, kabala, … ), pozn. překl.).
Wilcock a Fulford předestírají, že útoky byly prací dobrých (světlých – white hats) elementů v Pentagonu, kteří mají plné zuby toho, jak temná kabala používá USA armádu k prosazování jejich tyranie, a jejichž konečným plánem je redukce obyvatelstva Země na „zvladatelných“ 500.000.000 lidí.

Osobně jsem velmi povzbuzen možností, že exituje odpor na tak vysokých místech, která byla vždy pevně v sevření vládnoucí kabaly. Je to povstání zevnitř samotných struktur, které byly dosud pevně v jejich moci.
Dvě podzemní města byla pravděpodobně dvěma klíčovými bunkry, kam se temná elita plánovala schovat, zatímco by na povrchu planety přivodili masivní destrukci. Teď jim ale bylo sděleno: „Jsme všichni na jedné lodi, co uděláte druhým, uděláte i sobě, zastavte destrukci.“
další zdroje [anglicky]:
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases - David Wilcock's interview with Benjamin Fulford
Komentář
O tom, že se jednalo o podzemní jaderné exploze nemůže být pochyb, o tom, kdo a za jakým účelem je uskutečnil, se lze dohadovat, já považuji výše zmíněnou variantu za celkem pravděpodobnou.
Pokud jste to ještě nečetli, doporučuji "všeho nechat" a přečíst si knihu Utajovaná pravda od Stevena Greera. Používá jiné "nálepky" (pojmenování), ale jeho svědectví se shoduje s tím, co píše NL - že planetu mají ve spárech sociální parazité, či tajná vláda / kabala / nwo ... (termínologie Greera).
V interview Fulford-Wilcock opět mluví o tomtéž, jen používají jiné pojmenování. Všichni tito mluví, aniž si to uvědomují a pravděpodobně aniž znají práci Levašova, jednoduše o sociálních parazitech nebo jejich jednotlivých "chapadlech".
Interview Wilcock-Fulford pravděpodobně překládat nebudu (je toho jednoduše moc), možná se toho ujme někdo jiný, dobrodruzi mohou zkusit google překlad (ten je ale divoký, je třeba hodně důvtipu a intuice...). To hlavní, co se v něm říká, je následující: vládnoucí temné kabale (terminologie Fulforda) byl útoky na bunkry z 22-23 srpna zasazen finální úder, byl to pro ně šok, bylo jim dáno najevo, že už nejsou nikde v bezpečí - a zbývají možná týdny, možná měsíce, ale nanejvýš rok, než budou definitivně poraženi a celý svět se o tom všem dozví.
Tady bych viděl spojitost s predikcí WebBotu, který na blízkou budoucnost indikuje událost významu "... k jaké tady nedošlo za posledních 12-13000 let, možná ani nikdy v lidské historii", a na podzim 2011 indikuje 3 významné události.

11. září 2001: nukleární demolice

am1Oficiální verze je ,,konspirační teorie“. ,,Věže spadly následkem nárazu letadel“, zní v oficiálních materiálech.  Opak je pravdou.  Budovy měly velkou rezervní nosnou kapacitu. Při návrhu WTC se s nárazem velkého dopravního letadla počítalo.

Typ letadla, se kterým návrháři počítali, byl Boeing 707. Hmotnostně, rozměrově i kapacitou své palivové nádrže je Boeing 707 přibližně stejný jako Boeing 767 – typ letadel jaký do věží údajně  narazil. Inženýr, který zkoumal trosky WTC (World trade centrer – Světového obchodního centra) řekl: ,,Samotný náraz letadla té budově neudělal vůbec nic. Věže by vydržely i náraz několika letadel“.  Jak se mělo několik Bin Ladinových zbojníků, kteří neuměli pilotovat ani jednomotorovou práškovací cessnu, dostat nad Manhattan, je stejně zajímavé jako jak mohly dvě letadla poslat k zemi tři mrakodrapy. Když unesete letadlo, podle všech směrnic a nařízení jste do čtvrthodinky de facto mrtví. Jak je možné, že únosci 11. září dostali celkem hodinu a půl? Pokaždé, když se něco takového stane, následuje stejný rutinní postup. Středisko letového provozu kontaktuje NORAD a do pár minut jsou ve vzduchu stíhačky, které se pokusí navázat spojení s kokpitem. K letadlům, která se vychýlila z kurzu a místo do Los Angeles si to namířila na New York, měly i v těchto případech okamžitě vzlétnout stíhačky a útokům zabránit. Jen od září 2000 do června 2001 stíhačky NORAD, které se nacházejí na 16 leteckých základnách po celých Spojených státech, takto vzlétly celkem sedmašedesátkrát. Ve vzduchu přitom byly pokaždé za šest až deset minut. Nikdy v historii se ale nestalo, že by nereagovaly hodinu a půl. Systém kompletně selhal – samozřejmě poprvé až 11. září toho roku. A hned čtyřikrát.
Pak přišla ,,vylepšená“ vyšetřovací verze ,,budovy spadly kvůli vysokým teplotám“. To je ještě větší nesmysl. Například mrakodrap s daleko horší nosnou konstrukcí Windsor Tower v Madridu byl vystaven obrovským plamenům po 20 hodin – tedy asi dvanáctinásobnou dobu. Tvrzení o ,,vysokých teplotách a hořícím pekle“ snadno vyvrací i fakt, že na fotografiích jsou přímo v kráteru, údajně způsobeném nárazem letadla, zachyceni lidé opírající se o stěny ocelových nosníků, svědectví hasičů, kteří byli uvnitř, či tisíce lidí, kteří byli z horních pater evakuováni po schodech. Modely podlah se navíc při zkouškách nezřítily, i když byly dlouhou dobu vystaveny vysokým teplotám v pecích! Letadla měla mít v době nárazu do WTC nádrže plné pouze na úrovni asi 40% své kapacity. Většina leteckého paliva by při úvodním nárazu shořela mimo budovy a zbytek by shořel během několika úvodních minut požáru. Primární příčinou pádu WTC by tedy měl být podle oficiální verze běžný kancelářský požár, který náraz letadla inicioval.
am2
Požár mrakodrapu v Madridu. Obyčejná výšková budova vydržela 20-ti hodinový požár.  Budovy WTC byly proti této budově gigantickou pevností.

Jak to bylo doopravdy
Všechny pravdoláskaře asi podráždí ještě fakt, že na nepravděpodobnější teorii přišel jako první  ruský odborník. Bývalý sovětský expert  na odhalování jaderných výbuchů Dimitri Khalezov velmi výmluvně popsal celou scénu nehorázného postnacistického zločinu, který se odehrál na většině televizních obrazovek, aniž by si toho diváci všimli. Všechno, co popsal, plně koresponduje s tím, co se tehdy stalo. Až na pár výjimek, které zkreslili mediální manipulátoři, k čemuž se vrátím později. Už před odborníkem bývalého Sovětského svazu se vyslovily i tisíce západních odborníků, že to co jim oficiální verze 11. září podsouvá je nekonzistentní se vším, co jako vědci znají. Média však mají ,,vždy pravdu“ a proto ,,konspirační“ vědce odsunula a davy ukřičela propaganda a bušení do válečných bubnů. Málokdo pomyslel, že skuteční nepřátelé pohodlně sedí ve Washingtonu. Na svých grafech Khalezov ukázal to, na co se třináct let bezvýsledně ptají nejen miliony Američanů, ale také miliony pozůstalých po agresích paktu NATO, který pod hlavičkou 11. září spáchal sérii nekonečných válečných intervencí a zločinů, které dále eskaluje až do hrozby světové války. Pakt NATO poté bez servítek přešel z ,,protiteroristické“ na protiruskou rétoriku, ačkoli takový záměr byl od počátku – blízký východ byl jen předkrm, to Rusko a střední východ má být hlavním chodem ,,korporátního menu“ Západu.
am3
Ruský jaderný analytik přišel s na první pohled bláznivým tvrzením. Ale jen na první pohled. 11. září 2001 označil za ,,nukleární demolici“. Sám jsem si mnohokrát jeho tvrzení ověřoval, ale jiné zkrátka neodpovídá. Není to sen ,,bláznivého“ Rusa, který prožil mnoho let v Sovětském svazu a Západ obviňuje z ,,moru a cholery“. Je to vědecký názor, na který navázalo mnoho dalších odborníků, včetně Německých a Amerických. My jsme se z korporátních masmédií nedozvěděli nic – samozřejmě. ,,USA obětí zlých teroristů“ a ,,slavná“ věta nekonzervativního trockisty Bushe ,,buď jste s námi nebo s teroristy“ – to bylo základní poselství ,,války pro mír“ a vhodná záminka pro imperiální mobilizaci před hospodářskou  krizí. Zákony, které byly po 11. září uzákoněny velmi připomínaly vznik SS v Německu. Novely byly navíc připraveny dávno před útokem. K teorii o nukleární demolici se přiklání celá řada faktů od záznamů New Yorské seismologické stanice, přes konstrukci přeměněnou na prach, vypařenou ocel a exotické a jedovaté sloučeniny až po kráter vyplněný skeletem, který po budovách zbyl. Vezmeme to ale popořadě.
am4
Přibližně deset sekund před kolapsem věží zaznamenaly seismografy vzdálené 34 kilometrů severně od Manhattanu otřesy o síle 2,1 a 2,3 Richterova stupně. Samotný náraz údajných letadel se na přístrojích téměř neukázal, stejně jako dopad trosek nebo“pád“ budovy WTC 7. Odborníci se shodli, že otřesy byly s největší pravděpodobností způsobeny podzemními výbuchy. Nemohla je však způsobit konvenční trhavina – určitě ne s následujícími efekty. Teorie s termitem (stavbařská a demoliční trhavina), ač byly jeho prvky v troskách také nalezeny, nejsou správné. Můžeme se bavit o jaderném výbuchu o síle od  250  tun TNT až maximálně několika kilotun TNT (Hirošimu zasáhlo 15 kilotun TNT), který se odehrál pod městskou infrastrukturou v hloubce od 70 – 100 metrů. Zní to šíleně? Následující poznatky však vše potvrzují. Na většině videozáznamů otřesy nenalezneme, až na minimálně jeden (https://www.youtube.com/watch?v=ijdC391veGI) . Kamera byla zřejmě umístěna na některé z dalších výškových budov v dostatečné vzdálenosti na stativu. Na videozáznamu, zaměřeném na hořící vršek mrakodrapu, jsou vidět silné záchvěvy trvající asi 2 vteřiny. Pak se stane něco, co lze jen stěží normálně vysvětlit. Po několika sekundách (viz. obrázek) věž přijde asi o 4-6 metrů výšky, aniž by byl viditelný nějaký pohyb v  poškozené oblasti.
am5
Každému člověku, který se tématu věnoval, nemohlo ujít, že budovy se proměnily prakticky v prach. Statisíce tun oceli a betonu byly během pár vteřin pryč. Ruský odborník rozdělil věže do tří zón. Vrchní 1/6 byla nepoškozená (či lépe řečeno nepoškozená v hlavní konstrukci – požár ji jen trochu přičoudil zevnějšek), další část byla rozlámaná a většina konstrukce byla rozdrcená  podzemním výbuchem. To je důvod dosud nevysvětleného jevu, nad kterým odborníci kroutili hlavou. Nikdo totiž nedokázal vysvětlit, jak mohla vrchní část padat rychlostí 30-40 metrů za sekundu skrze zbytek konstrukce letadly nezasažené. Když se bavíme o WTC, mluvíme doslova o pevnosti.
Tisíce lidí byly z doutnajícího pekla evakuovány. Jejich výpovědi jsou neméně zajímavé, než další osud ,,dvojčat“. Přítomní lidé uvedli, že menších výbuchů již předtím bylo více. Například William Rodriguez pracoval dvacet let jako údržbář v budovách Světového obchodního centra. Po útocích na WTC zachránil v budovách zhruba dvacet lidí a opustil je jako jeden z posledních přeživších. Jeho svědectví nikdy nebylo oficiálně uveřejněno. Po jeho přečtení jsem poznal proč.
„Byl jsem tam v 8.46 a najednou rána – výbuch tak silný, že nás to odhodilo. Než jsem stačil promluvit, tak za šest vteřin další rána, tentokrát seshora. A ve chvíli, kdy jsem si říkal, panebože, objevil se chlapík z jedné kanceláře a křičel exploze, exploze, exploze. Tenhle chlapík měl roztažené ruce a kůže z obou paží mu visela, jako kdyby se svlékala. Uvědomil jsem si, že mu chybí část obličeje,“
Jeden z takových výbuchů se odehrál i ve ,,zlomovém“ bodu věže Severní věže. Krátce před kolapsem z jednoho patra doslova vytekl kubický metr roztavené ocele. To by odpovídalo výbušnině termit, která k přepalování nosných konstrukcí využívá až 3 tisícové teploty. Pokud by aktéři demolice neodpálili pomocné nálože, je dost možné, že by vše skončilo obrovským skandálem. Vše muselo být připravováno měsíce či spíše roky dopředu. Jakmile pod budovou explodovala termonukleární nálož, muselo vše jít rychle. Statisíce stupňů celsia olizující pod zemí rozlámané základy věže by způsobily rozpad budovy, tak jako tak. Bylo potřeba ale vyvolat dojem, že kolaps započal v místě údajného nárazu letadla. Píši údajného, neboť první svědci jasně popsali výbuch. Až PR agentury a reportérský ,,presstituti“ přišli s nárazem letadla. Druhý náraz byl sice zfilmován, nutno dodat, že ale pochybně. ,,Letadlo“ nebylo k rozeznání od střely s plochou dráhou letu. Kráter, který mělo letadlo vytvořit, byl přinejmenším přitažený za vlasy. Křídla z ultra-lehkého hliníku nemohla prorazit 80 cm silné ocelové nosné trámy. Křídlo boeingu se přerazí o telegrafní sloup. I tak ale byla operace pozoruhodně maskována. Hitlerovi nacisté se sirkami v kapsách by se u hořícího Reichstagu asi červenali – doba prostě pokročila.
am6
Vzápětí se vrchní část věže jakoby ,,vyvrátila“  a začala padat až pod úhel  náklonu 21 stupňů. Za ,,normálních“ okolností by se musela odtrhnout od zbytku konstrukce. Zbytek konstrukce  se však začal prstencově tříštit a do okolí se vymrštily stovky kusů  polámaných ocelových nosných trámů ( nutno dodat, že jeden váží jako osobní auto). 40 metrů dlouhá mnohatunová anténa ze střechy nebyla nikdy nalezena. Jakoby neexistovaly přírodní zákony. Tato matricová soustava desetitisíců kusů až 80cm širokých ocelových vzájemně pospojovaných nosníků, navíc zalitých betonem v podlahách, těchto 500 000 000 kg oceli a betonu se zhroutilo během cca 10 sekund (v podstatě rychlostí volného pádu), jako by přestala existovat jakákoli vazba mezi jednotlivými díly budovy, jako by jinak velmi pevný beton byl během vteřiny ve všech patrech rozdrcen na prach a ocel se vypařila. Jednotlivá patra WTC byla trojrozměrnou sítí ocelových trámů, která měla asi 65 x 65 metrů a tisíce spojů skrz naskrz. Na to, aby patro mohlo spadnout, by se musely přerušit tisíce spojů v jediném okamžiku. Toto je v přímém rozporu se základními zákony fyziky (zákon zachování hybnosti, zachování energie). Podíváte-li se na jakékoli fotografie či televizní záběry, je z nich jasně patrné, že po mrakodrapech na místě zvaném Ground Zero zbyly jen polámané ocelové nosníky a malé kusy betonu (https://www.youtube.com/watch?v=lKYW89xEYg0). A údajně také pas jednoho z únosců, jak na CNN 12. září hlásil ministr spravedlnosti John Ashcroft. Jinak ale nezůstal ani jeden stůl, počítač či kovový věšák, nemluvě o 1100 tělech obětí, která se prostě někam „vypařila“ – všechno bylo rozdrceno na prach. Ze zbylých obětí se našlo přibližně 20 000 kousků.V dubnu 2006 dokonce proběhla deníkem New York Times nenápadná, o to však více šokující informace – na střeše nedaleké, 75 metrů vysoké budovy Deutsche Bank bylo nalezeno 700 nanejvýš centimetrových úlomků kostí obětí z WTC. Myslím, že oběti byly ale rozprášeny po celém Manhattanu, společně ve vrstvě toxického prachu. To vše potvrzuje verzi ruského odborníka.
am7
Khazelov tvrdil, že bylo pět sedmin budov rozdrceno. Tomu odpovídají i fotografie doslova sypoucích se budov.
(https://www.youtube.com/watch?v=jyWoWWX6YtA, https://www.youtube.com/watch?v=dueVm1UGvXo)
Následkem uvolněné energie výbuchu zde navíc působily i velmi vysoké teploty a exotické sloučeniny. Sprška, které se snesla na dolní Manhattan obsahovala – mimo jiné – kyselinu dusičnou a vypařující se kov. Kyselina dusičná nemůže vzniknout ,,jen tak“ při pádu budovy. Tato kyselina působí při styku s kovem okamžitě korozi. 1200 aut v okolí mělo rozleptanou karoserii, vypařené kotouče, rozteklá skla apod. – část z nich přitom nebyla zasažena ani plamenným hořením.  Na záběrech z blízkosti (neostrých, neboť kameraman utíkal pryč) je vidět, jak z rozžhavené konstrukce stoupá pára. Mnoho svědků uvedlo, že před pádem věží se ozvalo mohutné dunění pod zemí, přičemž měli pocit, že se jim ,,hýbe silnice pod nohama“. Poškození okolních budov by tomu odpovídalo. Budovy na celém bloku měly poškozenou statiku a metro bylo zničené.
am8
Ve většině televizních záběrů jsme však viděli něco poněkud jiného. V televizi byly odvysílány jen některé záběry zapadající – alespoň částečně – do oficiální verze. V mnoha záběrech byla upravená barva, kontrast nebo odstín, jak upozornil německý publicista Robert Stein. A tak je logické, že lidé neviděli ani pyroklastické mraky, ani to, jak dvě stě metrů ocele rozfoukal vítr. Jedná se o mimořádně provedený zločin, do jehož infrastruktury spadala i ,,oficiální správa“. Stopy nevedou do afgánských hor k Usámovi a jeho zbojníkům, kteří byli najati CIA v roce 1979, ale do nejvyšších míst americké státní správy a byznysu (v USA totéž) a celou ,,akci“ musela provést profesionální organizace s nejmodernějším vybavením (CIA?) s kooperací na FBI (která hlídala údajně do pole spadlý unesený letoun č.4  a zajistila ,,zmizení“ kamerových záznamů z Washingtonu DC, kam letadlo č.3 nikdy nenarazilo). Zatímco poslední dva ze čtyř útoků se podařilo poměrně dobře zahalit tajemstvím, na Manhattanu nešlo uhlídat takové množství svědků. Vzniklo mnoho kvalitních fotografií a videozáznamů, které by Washington asi nejradši spálil v kamnech. Asi nejvýznamnější z nich obsahují sekvenci, u které jsem myslel, že mám mžitky před očima. Demolice věže č.2 asi podle plánu neprobíhala.
Nejenže se uvolnilo extrémně obrovské mračno pyroklastického proudu, navíc zůstala část budovy, přibližně o velikosti 200 krát 30 metrů, stát. Ne však na dlouho. Ocelová konstrukce s 80 cm silnými nosnými trámy se během chvíle rozplynula ve vzduchu a v proudění žhavých částic (https://www.youtube.com/watch?v=maq6B-JYhZ4).  Není absolutně nic, co by tento jev vysvětlilo, tedy kromě teorie o použití nukleární zbraně. Ačkoli je to velmi pravděpodobné, stále musím používat slovo ,,teorie“, neboť to žádná oficiální zpráva detailně nezpracovala. S klidem však můžeme vypustit přídomek ,,konspirační“, neboť je dost věcných důkazů i hlasů odborníků.
am10
Vzniklá mračna byla odborníky klasifikována jako pyroklastický proud, tedy sloučenina extrémně žhavých částic vznikajících při extrémní reakci. Tento jev byl dosud zaznamenám jen u dvou událostí: výbuchu sopky a výbuchu jaderné bomby. Pověřená vědecká instituce USGS, zjišťovala následky kolapsu, shromážděním odebraných vzorků 15  cm tlustého prachu z 35 míst Dolního Manhattanu, kam dolétl v obrovském pyroklastickém proudění ve formě aerosolu. V něm našli mnoho chemických prvků, ale i dost toxických a vzácně se vyskytujících, jako baryum, stroncium, thorium, cesium, lanthanum, ytrium. Rovněž nějaké, pouze se vyskytující v radioaktivní formě po výbuchu. Nejvíce vypovídající byl odběr ve vzdálenosti 250 metrů na pozemku WTC 01-16. Zde bylo naměřeno 3,67 gramů barya /kg prachu, 3,08 g stroncia/kg prachu. Ostatní odběry vykázaly 0,4 až 0,8 gramu barya/kg prachu, stroncia zase méně. Povolená úroveň je 0,015 gramu barya/kg prachu. Životu nebezpečná hodnota je již nad 0,4 gramu barya/kg prachu! Stroncium vytlačuje z kostí a zubů kalcium a tak je zeslabuje až k rakovině, která se na Manhattanu zvýšila po roce 2001 několikanásobně. Ještě 21 dní po útoku stále hořely požáry a tekla roztavená ocel, řekl 5. října 2001 na Národní konferenci statiků Leslie Robertson, jeden ze stavebních inženýrů WTC.
„Běžte tam dolů a uvidíte roztavenou ocel, jak stéká místnostmi dolů. Jako v nějaké slévárně. Jako láva,“
Zamoření radiací bylo silné, avšak nikoli akutní, protože samotný výbuch pohltila zem a kráter byl prolit stamiliony litrů vody. Především dlouhé požáry si však vybraly krutou daň. Požár hluboko pod povrchem trval 100 dní a uvolňoval množství radioaktivity a toxických látek. První 4 týdny museli požárníci měnit vybavení každý den, protože se jim rozlepovalo. I po 100 dnech stále vytahovaly buldozery ze země roztavený kov. Proto má drtivá většina požárníků leukémii a jiné druhy rakoviny. A pár ,,vyvolených“ má rakovinu kostní dřeně, kterou dostaneme výlučně po silném ozáření.
am11
O přítomnosti extrémně vysokých teplot v ulicích také svědčí popáleniny lidí zasažených pyroklastickým proudem nebo roztavené části automobilů. Žhavá kyselina dusičná, která se snesla na nedaleká parkoviště, zapalovala auta jako pochodně. V místech dál, kde nevybouchly nádrže automobilů, rozleptala kyselina okna a zničila karoserii. Mnohé vozy nehořely, tudíž argumentovat vysokou teplotou požáru nelze. 1100 těl obětí nebylo nikdy nalezeno, stejně jako všechno vybavení odstřelných budov.  Zatímco zuřily požáry, tavila se ocel a nebylo vidět nebe, všude okolo poletovaly sněhově bílé papíry (viz. fotografie). Papíry ležely na žhavých vracích aut, vedle požárů, létaly skrze plameny a nebyl vidět ani jeden hořící!  Je známo, že síran hořečnatý spolu s kyselinou mění vlastnosti papíru a váže se na jeho vlákna. Všechny tyto složky byly nalezené ve vrstvě prachu na Dolním Manhattanu. Baryum, cesium,  stroncium, kyselina dusičná a další exotické prvky nemohou vzniknout při běžném požáru ani při pádu budovy. Požárníci a záchranáři ze Světového obchodního centra trpěli a stále trpí stejnými příznaky jako jejich kolegové z Černobylu nebo 300 000 vojáků postižených ,,syndromem války v zálivu“ – americké agrese. ,,Syndrom války v zálivu“ není nic jiného, než otrava radiací z munice, která užívá ochuzený uran. Všechny čeká pomalé čekání na konec.
Více než 10 000 obyvatel Manhattanu onemocnělo rakovinou (především štítné žlázy a leukémií) během několika let. 14 ze speciálně vycvičených psů, kteří pomáhali prohledávat trosky, zemřelo do několika týdnů. To je příliš rychlé i na rakovinotvorný azbest, který budovy též obsahovaly a na který americké úřady svádí vinu. Oficiální správu totiž ani exotické sloučeniny, ani roztavená ocel, nezajímaly.  A o skeletu, který vznikl v kráteru, se radši nemluvilo vůbec. Skelet může vzniknout pouze při teplotách v řádu desítek tisíc stupňů a o sopečné oblasti se nebavíme, tudíž zbývá skutečně jen jedna možnost…
Vláda USA je vládou masových vrahů a vrahů vlastních občanů. Ne nadarmo varují bývalý náměstek Reaganovy vlády Paul C. Roberts a republikán Ron Paul s dalšími osobnosti (včetně slavného levicového režiséra Olivera Stonea nebo válečného reportéra z Vietnamu Johna Pilgera)  před smrtelným nebezpečím  pro svět ze strany USA. Oni ví, o čem mluví, na rozdíl od našich havlistických pomatenců, kteří ekonomicky, duchovně i morálně ožebračili český národ a v amerických válečných zločincích se vzhlíží.
Tento skelet je definitivní rakví americké ,,demokracie“
Je mi poněkud úzko, když slyším v Česku halasné obhájce americké politiky, ač ani s ní většina samotných Američanů nesouhlasí. Když tito fanatici a oblbnutá mládež dávají červené karty našemu prezidentovi, jakoby dávali zelené imperialismu, všem nemravnostem a válce. To není ,,válka za demokracii“ atd. Tuto válku vede nadnárodní kapitál, který představují především monopoly USA, proti lidstvu. Pomocí ,,velké trojky“ (masmédia, finanční trhy a nadnárodní korporace) je moc nad miliardami lidí koncentrovaná v rukou několika set až několika tisíc oligarchů, kteří prakticky rozhodují o osudu světa.  Jsou to také zčásti  ty samé korporace a banky, které financovaly Hitlera (včetně Westinghousu, který má zálusk na dostavbu elektrárny Temelín ). Jejich sen je jedno velké tržiště,  odbourání ,,zbytečných“ bariér jako národní státy, zdravotní normy, mezilidské vztahy, práva národů a jednotlivců na sebeurčení, zničení křesťanských, rodinných a morálních hodnot bezduchým kosmopolitismem, propagací LGBT atd. Takhle si představují demokracii oni. Co vy?
 http://www.nwoo.org/2014/12/10/11-zari-2001-nuklearni-demolice/

Petr Pravda napsal:
Je úžasné,kolik lidé vydají energie na popření reality je obklopující. A ještě úžasnější je kouzlo nechtěného.Dnes jsem jako vždy prima náhodou chytil na čt2 úžasný kousek vámi objevovaného puzzle.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1175127725-nuklearni-dynamit/.Opakují to v úterý a pak ještě 21.12.Ale nejdůležitější kousek toho všeho je zde k mání na Tytrubce
https://www.youtube.com/watch?v=708_fQYfbRI
v čase od 1:59 po 3:00.
Co vy na to nemytí Trollalové ?
P.S.Ten zmiňovaný Rus je zde
https://www.youtube.com/results?search_query=dimitri+khalezov

 DOKUMENT ČT
Film Nukleárny dynamit sa nedá nikde prehrať dosť podivné skúste to: https://sledujuto.cz/nuklearni-dynamit/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1175127725-nuklearni-dynamit/.Opakuj%C3%AD
Originální názevNuclear Dynamite
Stopáž52 minut
Rok výroby 2000
 ST 4:3

Obrovská ničivá síla jaderných výbuchů se dá využít, nejen teoreticky, pro mírové účely. Ve druhé polovině padesátých let minulého století vědci obou jaderných supervelmocí začali experimentovat s menšími podzemními nukleárními explozemi, které měly sloužit pro přesuny velkého množství zeminy při stavbě průplavů, kanálů, v hornictví…
Ve Spojených státech byl v roce 1957 za podpory federálních úřadů zahájen projekt „Radlice“. Jeho duchovním otcem a propagátorem byl jeden z tvůrců vodíkové pumy Edward Teller. Jaderná energie se měla využívat nejen v pozemním stavitelství, ale počítalo se s ní i pro pohon motorů kosmických lodí. Praktické pokusy, které se připravovaly na Aljašce, veřejnost značně zneklidnily. V Sovětském svazu se plánovalo využití jaderných výbuchů při budování zavlažovacích nádrží a kanálů. Zůstalo naštěstí jen u jedné větší realizované stavby. Prokazatelná ekologická a zdravotní rizika „nukleárního dynamitu“ /a v USA navíc i odpor veřejnosti/ přiměla nakonec americkou i sovětskou vládu k ukončení podobných experimentů.
 https://www.youtube.com/watch?v=a_UsC6GvKf0

Zničenie WTC jadrovým odstrelom
Autor  týchto  riadkov  je  bývalým  dôstojníkom sovietskej  vojenskej  jednotky  46179,  známej  aj ako  „Špeciálna  kontrolná  služba (Sonderkontrolldienst)  12.  hlavného  riaditeľstva  ministerstva  obrany ZSSR“.  12.  hlavné riaditeľstvo samotné bolo organizáciou, ktorá v Sovietskom  zväze  zodpovedala  za  bezpečnú úschovu,  kontrolu  výroby,  technickú  údržbu atď.  celého  štátneho arzenálu atómových  zbra-
ní. Osobitná  kontrolná  služba mala na  starosti odhaľovanie atómových výbuchov, a jej kontrole podliehalo aj dodržiavanie všetkých medzinárodných dohôd  týkajúcich  sa  testov atómových zbraní.  To  je  dôležité predovšetkým  v rámci „Peaceful  Nuclear  Explosions  Treaty“  [Zmluva o podzemných jadrových výbuchoch pre mierové účely], uzatvorenej v roku  1976 medzi ZSSR a USA. Podľa  tejto zmluvy boli zmluvné strany povinné,  vzájomne  sa  informovať  o všetkých nevojenských  jadrových výbuchoch. Počas  svojej  vojenskej  služby  u spomínanej  organizácii koncom osemdesiatych rokov som sa dozvedel, že počas výstavby dvojičiek Svetového obchodného  strediska  v  New  Yorku  bol  integrovaný „núdzový  systém  na  atómové  zničenie“.  Tento bol  založený  na  veľkých  termonukleárnych náložiach (z ktorých každá zodpovedala sile asi 150  kilotony  TNT),  ktoré  sa  nachádzali  asi  50 metrov pod základom oboch veží.
To mi pripadalo zvláštne, a aby som bol úprimný,  ťažko sa mi verilo  tomu, že americké úrady by boli sku- točne  tak  paranoidné,  strhnúť  budovy  uprostred husto obývaného mesta podzemnou jadrovou  explóziou.  Ako  som  však  pochopil,  nikto nemal  v úmysle,  Svetové  obchodné  stredisko skutočne  strhnúť  takýmto  spôsobom.  Išlo  iba o úskok, pomocou ktorého  sa obišiel  istý byrokratický  problém:  Takýto  bláznivý  núdzový systém  na  atómové  zničenie  nemusel  byť  primárne  integrovaný  do  dvojičiek  preto,  aby  ich zničil, ale kvôli tomu, aby stavebník na ne vôbec dostal  stavebné  povolenie.  Vtedajšia  stavebná vyhláška  New  Yorku  (rovnako  ako  Chicaga) totiž  stavebnému  úradu  zakazovala  vydávať
povolenie  na  výstavbu  mrakodrapov,  ak  stavebník  zároveň  nemohol  preukázať  –  pre  potreby  budúcnosti  alebo  v prípade  katastrofy  – uspokojivý spôsob na strhnutie budovy. Pretože tento  druh  stavby  s oceľovým  skeletom v neskorých  šesťdesiatych  rokoch  (kedy  sa o stavbe dvojičiek prvý raz začalo hovoriť) predstavoval  úplne  novú  koncepciu,  nikto  celkom nevedel,  ako  by možné  strhnutie malo  prebiehať. Zvyčajné demolačné metódy  sa dali uplatniť  iba  v prípade  budov  starého  spôsobu  konštrukcie, a preto bolo potrebné, pre neuveriteľne  stabilné,  oceľové  dvojičky  vymyslieť  niečo úplne nové, aby zo stavebného úradu vymámila stavebné povolenie. A také  riešenie sa aj našlo: odstrel atómovou náložou.  

Dokument o žáru v budovách WTC 11. září 2001.

          http://gabrielpetrgabriel.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=502265
9. 04. 2016 17:20:01
Byl vytvořen termonukleárními náložemi, sestavenými z deutheria a lithia, jejichž působení bylo v 80 % v tavení konstrukční oceli, 15 % vyvolalo poryv a 5 % záření. Oheň nikde nebyl, zato neproudícího žáru v milionech stupňů.

Dokument o žáru v budovách WTC 11. září 2001.
V prostoru těchto budov působil vysokoenergetický EMP, v ten den naměřený vojenskými odborníky armády USA již na území Ground Zero, jak bylo možné zhlédnout na jejich zprávě i v originále, 10 let zveřejněném na jejich FASU internetovém zpravodaji, který tak vyhověl požadavku federálního státu. Naměřili hodnoty 105V/m na vrcholu elektrického pole a druhou hodnotu 4 000 A/m na hrotu magnetického pole. Vrchol hrotu elektrického pole a EMP je vymezen bodem nejvyšší voltáže minimálně 10 000 voltů/m. Tohoto vrcholu dosahuje ve výškách od 60 do 300 km nadmořské výšky, ale rozdílně podle typu zbraně.
Tento hrot je velmi hlučný od prudkých nárazů elektromagnetického pole, a vydává temné, krátce přerušované dunění druhu dum, dum (Wikipedie). Jejich úrovní vytvořili podmínky pro vznik EMP, pro který bylo nutné použít velikost termonukleární nálože minimálně 1 Mt TNT! Výsledná energie každého výbuchu však musela být zmenšená, neboť by město Nový York bylo smeteno z povrchu zemského. Výpočet konečné ráže se provádí podle magnitud: WTC1= 2,3, podle tabulek 9 tun TNT; WTC2=2,1-3 tuny TNT. Dohromady 12 tun TNT. Zde se ale nejedná o záznam pádu hmoty věží, která ale byla upravená paprsky HAARP molekulárním rozkladem padající hmoty ve 2/3 výšky věže a ze 2/3 odvedená aerosolem do ovzduší ulic Nového Yorku
Podle zmíněného originálu na FASU, jejich energie vznikla detonací blízko zemského povrchu-v suterénu každé věže, jeho cíl neměl být lokalizován vzdáleným elektromagnetickým polem, ale spíše dosadit elektromagnetickou indukci na region. V tomto režimu elektrického a magnetického pole není dlouhá svislá vzdálenost, ani ke každé další její pomyslné vlně v elektromagnetickém poli. Radiace v tomto EM poli spadne prudce tím více, čím je vzdálenější od bodu zdroje a EMP mohl být prý vyrobený 3-8 km od Ground Zero. Povrch země je také vodičem elektřiny a zásobuje ji vracením elektronů na krajní část regionu směrem k bodu výbuchu. (Ve shodě se 3. vydáním knihy Efekty od nukleárních zbraní podle S. Glastona a P. Dolana). Tam mohlo být vybíjecí pole na zmenšení hodnot obou výbuchů (jako v Karagandě v roce 1957), které zde činilo u každého 7 kt TNT, ale jejich časovou blízkostí 27 minut bylo snížené i eliminací také na 12 kt TNT podle Williama Tahila Ba.
Výbuch měl u těchto termonukleárních zbraní vytvořit teplotu minimálně 1 330 000 °C, kdy již začíná štěpení jader atomů deuteria a lithia, jak zjistil profesor Golovin na Tokamaku. Ale specialista profesor A. K. Dowdney Phd z Kanady, určil výpočtem potřebný neproudící žár pro každý stropní nosník ve tvaru I a velikosti 70/45 cm na 3 700 °C až do výšky roztavené ocelové konstrukce budovy 80 m. Pater tam bylo 20 a nosníků nejméně 30, takže minimálně vychází na teplotu vyšší, než 2 220 000 °C, takže ale ještě nemáme teplotu potřebnou k roztavení ocelového jádra budovy, které obsahem oceli bylo ještě 2 x větší, tedy teplota 4 440 000 a celkem je 6 660 000 °C! Byl to žár bez proudění vzduchu, neboť budovy byly uzavřené hliníkem s drátěnou výztuhou, a i výtahové šachty byly neprodyšně uzavřené!
Roztavená ocel v kráterech byla ještě 21 dní!
Štěpením uvedených látek vznikl druhý izotop vodíku tritium, z jehož dvou paprsků, byla beta s 3 x vystupňovanou energií předurčena pro vyhazování neroztavených částí ocelové konstrukce, ale alfa působila rakovinu plicního laloku a město bylo ohroženo jen poněkud jinak než Hirošima. Energetické rozdělení bylo proto z 80 % v neutronech (14 MeV) pro teplotní radiaci a určeno pro tavení konstrukce, proto věže musely pospíchat dolů, aby neutrony zakryla suť a neodnesl je poryv, také plný radioaktivity. Směřování padající budovy umožnily pásy termitové výbušniny na obvodových sloupech. Otevření obvodového pláště pro výhoz neroztavené ocelové konstrukce a neroztrhaných lidských těl v horní části věží provedly termátové nálože. Na hromadě trosek záchranáři ještě hrdě vztyčovali vlajku Unie.

Autor: Petr Gabriel | sobota 9.4.2016 17:20 | karma článku: 24.83 | přečteno: 1562x
Zdroj: http://gabrielpetrgabriel.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=502265

Major americké armády: „Mám důkaz, že Pentagon zasáhla 11. září řízená střela, ne letadlo“

Armádní major: „Mám důkaz, že Pentagon trefila 11. září řízená střela“
Major americké armády, který je nyní v důchodu, říká, že má důkaz, že Pentagon byl 11. září zasažen řízenou střelou a ne letadlem jak se oficiálně uvádí.
Albert N. Stubblebine III v rozhovoru říká, že může jednoznačně potvrdit, že Pentagon nezasáhl Boeing 757. 
Consciouslifenews.com píše:
Všechny senzory okolo Pentagonu byly vypnuty, kromě jednoho. Tento jeden senzor zaznamenal obrázek objektu, který zasáhl Pentagon. Vypadal jako raketa. Ale poté co se dostal na veřejnost, byl pozměněn, aby vypadal jako letadlo.
Zhroucení dvojčat byl způsoben kontrolovanou demolicí - ne leteckým benzínem.
Larry Silverstein, pronajímatel celého WTC komplexu, připustil, že budova WTC 7, která nebyla zasažena letadlem a byl v ní pouze malý oheň, byla úmyslně „strhnuta“ - což je fráze, která se používá pro řízenou demolici. 
Veškeré jejich vzdušné systémy okolo Washingtonu DC byly ten den mimo provoz.
11. září zde také probíhali cvičení za účelem právě případného útoku na věže WTC letadly. 
Pokud si spojíte souvislosti, tak se ukáže, že to co nám předkládají média, nebyl skutečný příběh.
Stubblebine, viditelně rozrušený, popisuje jak se cítil, když si uvědomil pravdu ohledně své vlády, ve kterou vkládal svou víru již od dětství:
„Moje víra byla tak silná již od mých 5ti let, kdy si pamatuji, jak jsem stál na cvičišti v pozoru, bez toho, aniž by někdo cokoliv říkal - ve West Pointu.“
Dole uvádíme nějaké poznámky z rozhovoru, který zahrnuje částečný přepis. (Přečtěte si ho až do konce, kde můžete zaznamenat hlubokou bolest, kdy si znovu připomněl moment, že jeho vláda, které sloužil přes 30 let, nebyla tou vládou, o které si myslel, že byla:
5:15 Stubblebine se doslechl o útocích 11. září: „Jsme ve válce.“
6:00 Stubblebine řekl, že zde musela být zpravodajská informace, která věděla, že útoky přicházejí a přitom jsme neviděl signál. Někdo to promeškal.
6:35 Od počátku věřil, že šlo o teroristický útok vytvořený cizími silami: „Ne mojí vládou.“
7:45 Stubblebine poté viděl foto Pentagonu, které ukazovalo díru v Pentagonu údajně vytvořenou Boeingem 757. „Něco je špatně. Na téhle fotce je něco špatně...“
8:30 „No, něco bylo špatně. A tak jsem to zanalyzoval, nejen podle fotografie. Udělal jsem si výpočty... Ověřil jsem si letadlo, délku trupu, a kde byla křídla... Udělal jsem si výpočty Pentagonu – tloušťku díry poničení v Pentagonu.“
9:05 „Výsledek: letadlo tuhle díru nezpůsobilo.“
9:10 „Vyšel jsem s tím ven. Myslím, že jsme nejvýše postavený úředník, který to kdy udělal... Oficiální příběh není pravda.“
9:25 „Byl jsem velmi opatrný, abych neříkal co to bylo, protože jsem to nemohl dokázat. Byl jsem opatrný, abych říkal, že to nebylo letadlo, co to udělalo, protože mohu dokázat, že to nebylo letadlo.“
9:45 „V díře byla nicméně turbína, která vypadala jako turbína z rakety... Nemohu to dokázat, nevím. Ale bylo tam něco, co nevypadalo jako motor z letadla, ale vypadalo to jako turbína z rakety.“
10:10 „Později jsem viděl další fotografii, kterou zaznamenal jeden ze senzorů na vnější straně Pentagonu. Všechny tyto senzory byly vypnuty, což je trochu zajímavé, ne? Proč byly v ten den všechny senzory vypnuty? To je zvláštní. Je mi jedno, co si vymyslí. Je to zvláštní. Stalo se, že tam byl jeden, který zřejmě nebyl vypnutý. A na tomto obrázku můžete spatřit objekt, který vlítá do Pentagonu a evidentně zasahuje Pentagon. Když se na něj podíváte, tak to NEVYPADÁ jako letadlo. Později, když se to dostalo na veřejnost, byla tato scenérie změněna. Viděl jsem to s jiným pláště, ale když ten plášť sundáte, vypadá to spíše jako raketa - než jak letadlo.“
11:30 „Pojďme dále k dalším velmi důležitým informacím. Množství energie, které by bylo potřeba pro roztavení nosníků - ocel ve WTC věži - nemohla být roztavena palivem obsaženým v letadlu. To není možné! Takže, k žádnému tání nemohlo dojít v důsledku nárazu tohoto letadla. Říkám tomu BOD. BOD. Ok? Tečka.“
12:10 „Když se podíváte na to, jak šla věž k zemi, tak uvidíte na každém patru po sobě jdoucí oblaky kouře: puf, puf, puf... až dolů. Co jsou ty závany kouře, které odsud vycházejí? Dobře, uvádí se, že jsou z těch kolabujících pater. Ne. Ne. Ne. Tyto závany jsou kontrolované demolice. Přesně to jsou, protože přesně tak to funguje. A tak, faktem zůstává, že to jakým způsobem letadlo to budovy narazilo, nemohlo způsobit takový kolaps budovy. Zhroucení budovy bylo způsobeno řízenou demolicí.“
13:05 „Fakt: Budova 7 – Silverberg, myslím že se nazývá podle vlastníka...“ (jeho jméno je ve skutečnosti Larry Silversterin)“... byla na videu a mohli jste vidět Budovu 7. V Budově 7 probíhal požár, o tom není pochyb. Žádné letadlo ji nezasáhlo. Uvádí se, že oheň způsobil nějaký úlomek, ale nejsem si tím jistý. V pravém dolním rohu budovy byl požár - ne přílíš velký požár. Ale pak je slyšet na videu jak říká „vytáhněte to.“ Poté se budova zhroutila. Co to „vytáhnutí“ znamená? Řeknu vám to. To je příkaz ke kontrolované demolici. Je to fráze, která se používá, když chcete něco odpálit.“
CLN editorská poznámka: Stubblebine zmiňuje fakta, která odkazují na Silversteinovo video, které můžete vidět zde:
Ve videu je je rozhovor televize PBS se Silversteinem, který byl natočen někdy po 11. září. Záběry hroutící se Budovy 7 jsou historické, nejsou živě během rozhovoru. Nicméně, Silverstein říká, že dal příkaz „to shodit.“
15:00 Všechny letecké obranné systémy v této části země byly vypnuty. Všechny letecké obranné systémy byly vypnuty... Proč by jste vypínali letecké obranné systémy v tento konkrétní den, pokud by jste nevěděli, že se něco stane? Je to bod. Je to informace. Ale je zvláštní, že vše bylo v ten den vypnuto. BOD. 
15:50 Probíhalo zde cvičení, které bylo připraveno pro vzdušnou obranu a úkolem bylo nacvičit, kdyby došo k útoku na věže pomocí letadel. Není zvláštní, že probíhalo cvičení, které simulovalo to, co se ve skutečnosti stalo? A tak byla v ten stejný čas vzdušná obrana vypnuta. Nepřijde vám to divné? Mě velmi. BOD. Jen informace.
16:50 „Ale jak to souvisí se vším ostatním? Tady, vidíte jednotlivé body. Máte všechny tyto body. Je to jen trochu informací. Ale přesně tak funguje svět zpravodajů. Získáte trochu informací tady. Trochu tady a trochu tady. A brzo získáte obrázek. Co mi ten obrázek osobně říká? Obrázek říká, že to co je nám předkládáno v novinách a médiích není skutečný příběh. Existuje zde spoustu pochyb, že oficiální příběh nesouhlasí s tím co se skutečně stalo. Vykresluje to jiný obrázek, než ten daný od médií.“
17:45 „Jak jednoduché je změnit váš systém víry z "totálně věřím své vládě“ na "Pane bože! Co se to děje?" Přesně tím jsem si prošel. Moje víra byla tak silná již od mých 5ti let, kdy si pamatuji, jak jsem stál na cvičišti v pozoru, bez toho, aniž by někdo cokoliv říkal - ve West Pointu. Udělal jsem to, protože jsem to chtěl udělat - protože jsem věřil! A poté šel do vojenské akademie, a sloužil, bránil...
18:30 Opravdový příběh byl, že mám nejspíš otázku. Opravdový příběh pro mě je: kdo byl opravdový nepřítel? Kdo v tom byl zapletený? Kdo plánoval tento útok? Proč byl plánovaný? Byli opravdoví teroristé lidé v arabském oblečení? Nebo skuteční lidé co to plánovali, jsou lidé co sedí jako autority v Bílém domě?


AJ TRUMPA POHLTIL HLBOKÝ ŠTÁT
Povezana slika

11. září naplánovaly určité živly ve Washingtonu a v Tel Avivu, tvrdí americký vědec

11. září naplánovali určité živly ve Washingtonu a v Tel Avivu, tvrdí americký vědec

Teroristické útoky z 11. září nebyly plánovány a řízeny z Afghánistánu, jak tvrdí prezident Donald Trump, uvádí americký vědec a žurnalista Dr. Kevin Barrett.
Dr. Barrett, který je zakládajícím členem Vědeckého panelu pro vyšetřování 11.9, řekl Press TV, že ty útoky byly zrežírovány určitými živly ve Washingtonu DC a v Tel Avivu. Barrettovy komentáře přichází po prohlášení proneseném Trumpem během jeho politického proslovu o Afghánistánu.
„Ten sionistický puč z 11. září byl v součinnosti Izraelců a neokonzervativců v Americe spolu s pravičáky tvrdé linie v establishmentu Amerických ozbrojených sil a zpravodajského aparátu, kteří tento puč v Americe spustili,“ řekl Barret.
Press TV hlásí:
Trump promlouvající z Fort Myer ve Virginii odhalil svou dlouho předjímanou agendu pro Afghánistán.
Trump ve své řeči řekl, že „Důsledky rychlého odchodu z Afghánistánu jsou jak předvídatelné, tak nepřijatelné. 11. září byl nejhorší teroristický útok v naší historii a ten byl plánovaný a řízený z Afghánistánu, protože tato země byla pod vládou, která poskytovala pohodlí a útočiště teroristům. Překotný odchod by vytvořil vakuum, které by teroristé včetně ISIS a al Kaidy okamžitě zaplnili, zrovna tak jako se to dělo před 11. zářím.“

Povezana slika

Trump posílá Spojené státy na hřbitov impérií

„Donald Trump právě Spojené státy uvrhl do nekonečné šlamastyky Afghánistánu – na hřbitov impérií. A Trumpovo zdůvodnění je přitom to samé, jaké platilo posledních šestnáct let, což znamená, že Afghánistán nějak mohl za útoky na New York a Washington z 11. září 2001,“ řekl Dr. Barrett.
„Je ohromující, jak se ta pohádka o 11. září nadále vypráví a Trump je poslední člověk, od kterého bych normálně čekal, že něco takového udělá,“ konstatoval.
„Když Trump kandidoval do úřadu, tak byl skeptický k zahraničním válkám a k zapojování do něčeho s otevřeným koncem. Uznával, že války v Iráku a Afghánistánu zničily americkou ekonomiku a infrastruktury,“ řekl.
 Slikovni rezultat za 9/11a Trump

Trump býval skeptikem 11. září

„A Trump byl navíc skeptikem 11. září. Dokonce v samotného 11. září Trump okamžité říkal, že při tom se musely určitě použít výbušniny. Říkával, že není myslitelné, aby takovou budovu shodilo jen samotné letadlo. A měl pravdu, jak dokázali i architekti a inženýři z Pravdy o 11. září. Zaznamenány jsou tisíce architektů a inženýrů, kteří ohrozili svou kariéru a živobytí i reputaci, kteří prohlašují, že to, co se 11. září s těmi třemi mrakodrapy stalo, včetně budovy sedm, byla jasná řízená demolice,“ říká Dr. Barrett.
„Takže ta oficiální povídačka o únosu lidmi, kterým údajně velel chlapík na dialýze z afghánské jeskyně, je už naprosto zesměšněná a úplně ji vyvrátily stovkami a stovkami zdůvodnění,“ konstatoval.
„A teď s tím přišel Donald Trum, který se o tom všem vždy vyjadřoval skepticky. V minulosti vyšoupl (Jeba) Bushe z prezidentské nominace útoky na jeho bratra (George W.) Bushe, jako na pravděpodobného pachatele nebo přinejmenším někoho, kdo je nějak za 11. září odpovědný, a teď Trump, o kterém jsme všichni doufali, že by mohl být prostořekým vyzrazovačem pravdy, který vyzvoní neuvěřitelně podvratnou pravdu o tom, se v Americe dělo od útoku pod falešnou vlajkou z 11. září všechny tyto naděje zabil,“ uvedl.

Slikovni rezultat za 9/11a Trump

Trump je pod kontrolou Hlubokého státu

Dr. Barrett teď už řekl: „Trump je jasně pod kontrolou těch živlů v Hlubokém státu, které při skutečné velezradě zavraždily 11. září 2001 tři tisíce Američanů.“
„Takže ti z nás, kterým na pravdě záleží, kterým záleží na těch základních hodnotách, které svého času byly v první řadě tím, co učinilo Ameriku velikou, teď už budeme muset na Trumpa pohlížet na jako na zbytek amerického vedení, tj. jako na zrádné nepřátele,“ uzavřel to.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10937-11-zari-zivly-washington-tel-avivNo určite by som netvrdil že je to mikročip, ale je to predsa len pozoruhodne sofistikovaný kúsok niečoho patriaceho nejakej vyspelej kultúre, alebo ešte prozaickejšie môže to byť aj výtvor prírody....


Objev, který přepíše dějiny? V Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip

Napsal Svět kolem nás dne . Kategorie Záhady Počet zobrazení:: 73693

Výzkumníci učinili v ruském Labinsku další neuvěřitelný objev, který podle učenců znamená začátek zcela nové historie, o jakém mnozí zastánci starověkých mimozemských teorií hovoří už celá léta. Má se za to, že předmět, jenž výzkumníci našli, by mohl být nějaký druh starověkého mikročipu a podle výzkumníků se jejich zrod datuje miliony let nazpět. Po bezpočtu testů došli výzkumníci k závěru, že tento starověký kousek se v dávnověku využíval jako nějaký druh mikročipu.
Podle testů je však problémem jeho stáří, které se odhaduje na 225 až 250 milionů let. Někteří výzkumníci věří, že datování tohoto artefaktu není zcela přesné, neboť nemůžete datovat kámen a testy byly založeny na stopách organického materiálu nalezených kolem záhadného „čipu.“
Otázka za milion zní: Kdo a jak používal mikročip, který se datuje 250 milionů let zpátky? Existuje možnost, že se ve skutečnosti jedná o pozůstatek starověké technologie? Technologie, která patřila vysoce pokročilé civilizaci, jež obývala Zemi před miliony let? Nebo je zde možnost, že tento artefakt nemá původ na Zemi, ale na jiné planetě obývané mimozemskou rasou?
A co víc, Rusko je v tomto ohledu velmi unikátní zemí, neboť v uplynulých letech zde bylo objeveno velké množství podobných artefaktů.
Tento „starověký mikročip“ byl nalezen v krasnodarském regionu a ufologové už tento objev označili jako úlomek technologie, který byl vědě dříve neznámý. Jako mnoho jiných objevů byl tento pozoruhodný artefakt nalezen náhodou místním rybářem jménem Viktor Morozov, který svůj nezvyklý objev daroval učencům z Platovovy jihoruské státní polytechnické univerzity, kteří provedli několik testů a dospěli k závěru, že do kamene je vtisknuto podivné „zařízení“, které nápadně připomíná moderní mikročipy.
Výzkumníci se nepokoušeli domnělý mikročip vyjmout z kamene, aby jej nepoškodili.
Geologové a výzkumníci nejsou schopni vysvětlit původ tohoto fantastického nálezu a existuje mnoho možností vysvětlujících čím tento předmět ve skutečnosti je.
Mimozemskou technologií, důkazem sofistikované starověké společnosti nebo jedním z podivných výtvorů matky přírody.
Někteří výzkumníci poukazují na to, že se může jednat o část stonku rostliny jako je lilie, skeptici tato zjištění rovnou vyvracejí a naznačují, že to ani nestojí za řeč stejně jako mnoho dalších objevů, které nelze vysvětlit, takže nejlepší odhad zní... „nejde o nic důležitého,“ avšak původ tohoto artefaktu, stejně jako mnohých dalších objevených v Rusku nebyl dosud objasněn.
Čím myslíte, že je tento artefakt? Je to jen další kámen, hříčka matky přírody? Nebo je to předmět, mikročip, který patřil mimozemské rase, jež navštívila Zemi v dávné minulosti?
Zdroj: 1, 2

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára