pondelok 10. apríla 2017


          Foto k článku pre Spravodaj - širší výber

          1. Spoločné foto účastníkov veľmi efektívnej jesennej akcie na Istrii
          Z ľava doprava Magdaléna Puškášová, Michal Božek, Dominika Staníková, Jenda Kapusta, Janka Faksová, 
          Jakub Šlimar, Gabika Vávrová, Jozef Riegel, Andrea Pěkná, Vojtech Višňovský, Peter Sliačan a Matúš Rýček. Dolu 
          Eduard Piovarči a Silvio Legovič. Foto: M. Danč
          2. Od včasného rána všetci pracujeme v jaskyniach a poobede sa slníme na morskom pobreží - úžasné to jaskyniarčenie...   Foto: M. Puškášova
           3. Priepasť Baredine 2 celkom iste skrýva v sebe veľký potenciál. Pracovať sme v nej spolu s Martinom Hullom začali 
           už v roku 2015  Foto. E. Piovarči
            4. Baredine 2 pred zostupom do prítmia.... Foto: E. Piovarči
            5. Dóm tesne nad dnom priepaste....  Foto: E. Piovarči
             6. Na hrane priepasti Baredine 2.  Foto: E. Piovarči
             7. Suťovisko k hlinitému dnu priepasti Baredine 2   Foto: E. Piovarči
            8. Kopanie sondy na dne priepasti v hĺbe 15 m   Foto:  D. staníková
            9. Sonda v tretí deň intenzívnych prác. Nebolo dosť dreva ani času na paženie. Foto: M. Ryček
            10. Tu je práca rozhodne najťažšia a najmenej záživná teda zatiaľ....
            11. V posledný deň objavený komín.... Môžme len dúfať že nám sondu nezavalia a nezanesú prívalové dažde. Silvio 
            slúbul že hore od poľa navezie zo skál barieru aby sa zabránilo splavovanu pôdy do priepasti.... Foto: M. Ryček
            12.  Treba len prekonať túto zátku na dne priepasti. Tam dolu sú obrovské priestory.... Foto: M. Ryček 
            14. Naša jednotka rýchleho nasadenia pri jedinom dôležitom orientačnom bode ktorý nám vždy pomáha nájsť 
            Vergotinskú  jaskyňu  Foto: E. Piovarči
            15. Vstup do Vergotinskej pečiny zaliaty predpoludňajším slnkom... Foto: M. Ryček
              16. Tunelový profil chodby  s dunami hlinitých sedimentov....  Foto: E Piovarči
            17. Charakter tunelovitej chodby   Foto: E. Piovarči
             18. Stalagnátový stĺp Slovenská sienka - Vergotinská jaskyňa... Foto E. Piovarči
            19. Letný prieskum v severnom cípe Slovenskej sienky nám úspech nepriniesol....Foto: E. Piovarči
            20. Stropné korytá smerujú do tohoto kúta tak sa snažíme to tu preskúmať....Foto: E.  Piovarči
            21. Porada nad mapou jaskyne priamo v Slovenskej sienke.... na jeseň sa budeme musieť zakopať dolu v hlavnej chodbe.
           Foto: E. Piovarči
            22. Presne tu na tomto mieste vpravo sa budeme musieť zakopať a po pravoboku preveriť či chodba pokračuje popod 
            sedimentom ďalej
            23. Toto kľúčové miesto jaskyne pohľad spredu zhora....
            24. Kompozičné fotografovanie pri stalagnátovom stĺpe v Slovenskej sienke.... Foto: E.  Piovarči
            25. Zarovnaný hladký strop Slovenskej sienky so stropným korytom.... Foto: E. Piovarči
             26. Strapec kvaplov je v malej sienke je celkom impozantný.... Foto: E. Piovarči
            27. Pendanty vytvorené stropnými korytami..... Foto: E. Piovarči
            28. Posledný letní kopáčsky team v jaskyni sa skladal z dvoch potápačov od Hippocampu a jedného Aragoniťáka Foto: E.  Piovarči
         29. Jesenná výprava bola vybavená klubovými tričkami s logom Aragonitu, Hipocampu a Jama Baredine  Foto E. Piovarči
            29B. Naše baby pred vchodom do Vergotinského "tunelového komplexu"  Foto: E. Piovarči
            30. No a na jeseň som doviedol na lokalitu čerstvé sily jaskyniarov z Moravskej skupiny Dagmar....
            31. A začali sme sa zakopávať rýchlosťou 60 prepraviek za deň....Foto: M. Ryček
             32. 10 metrov smerom ku vchodu sme si v priehlbni zriadili sklad vyťaženej terra rosy   Foto: E. Piovarči
            33. Začíname sa posúvať po pravoboku chránený klenutou stenou dopredu.... Foto: E. Piovarči
            34. Pri kopaní nachádzame keramiku z rímskej doby.... Foto: E. Piovarči
            35. Na čelbe tvrdo pracoval Peťo Sliačan z Ružomberskej jaskyniarskej skupiny....dokonca tam máme prievan Foto: E. Piovarči
             36.  Torpéda na čelbe často striedame a zásobujeme potrebným palivom.....Prvý krát máme dostatok jaskyniarov 
             a pravidelný pracovný režim   Foto: E. Piovarči
            37. Druhý nájdený črep ležiaci plytko v sedimente.....
             38. Heuréka - v tejto polohe už vidíme že takmer zanesená niekoľko metrov široká chodba pokračuje a mierne klesá 
             do neznáma. Na čelbe Peťo Sliačan jeden z najefektívnejších makačov v našej pracovnej skupine
             39. Na foťáku odyšiel blesk tak fotím len na svetlá našich čeloviek...
            40. Pohľad dopredu do chodieb po jazvecoch 4 m pred nami visia zo stropu nejaké kvaple za nimi pokračuje priestor
             41. Vergotinská pečina je jednou z mála horizontálnych jaskýň v oblasti Poreča. Muselo ísť v minulosti o mohutný tok 
             vôd ktorý vytvoril túto tunelovitú jaskyňu s odhadovanými profilom hlavnej chodby 5x4 m 
            42. Ešte tento balvan a máme fajront skál tu nie je veľa len dobre odpočinutá sypká a úrodná terra rosa.... Peťo Sliačan 
            jeden z neunávných a produktívnych makačov v našom teame....
            43. Profil tunelu v mieste kde sme sa zakopali ku predpokladanému pokračovaniu hlavnej chodby jaskyne, ktorá akoby 
            klamala neznalého svojim tvarom
            44. Naša smena pre Vergotinu na konci akcie v Slovenskej sienke.... na fotenie som na jesennej akcii čas nemal. Preto 
           chýbajú lepšie kompozície. Také fotenie chce trpezlivosť a svoj čas...
            45. Sušenie výstroje pred jamarskou základňou na Baredine poli....
            46. Naša letná výprava ktorá pôsobila na Istrii na prelome júla a augusta takmer dva týždne počas ktorých sme 
            odpracovali v jaskyniach celkom 4 akcie Foto: M. Piovarčiová
            47. Krasové eldorádo sa nachádza aj nad jazerami lesy sú doslovne posiate hlbokými a veľkými krasovými závrtmi 
            širokými 20 do 100 m
            48. Jelenia priepastka na okraji jedného zo závrtov.....veľmi perspektívna... a nie jediná....
            49. Nad jazerami
             50. V Jelenej priepasti občasne pracujeme, ale zvyčajne len veľmi krátky čas na konci únavného dňa na Plitviciach....
            51. Pod dolnými Plitvickými  jazerami
            52. Najväčšie jazero Koziak na ktorom premávajú lode.....
            53. Plitvické jazerá nemôžeme s programu vynechať odkedy sme ich začali navštevovať.
            54. Zákutia jazier sú nádherné.....
            55. Spodné jazerá na Plitviciach
            56. Strategická výšina nad Modrým Jadranom s výhľadom na ostrov Pag. Vlchol Basača 1080m n.m., v Oštarijských 
            vrátach nad Karlobagom má umelo zarovnaný vrchol s delostreleckými palpostami a vojenským bunkrom.
            57. Vrchol Basača pohľad na Sever - zapisujeme sa do vrcholovej knihy.
             58. Ostrovy na jadrane....
            59. Pohľad k usadlosti Pripici a skalným hrebeňom nad ňou s najvyššími vrcholmi Kyza a Laginac
            60. Na výhľadovej hrane nad Jadranom....
            61. Krasová planina vo výške okolo 1000 m n.m. Pohlad z vrcholu Basača smerum na juh na cestu po ktorej sme prišli...
           62. Velebit - Velké kvaple vo svahu zárezu cesty pri usadlosti Prpici svedčí o bohatosti tunajšieho krasu
           Cesta tu musela preťat nejaké priestory našli sme tu veľa ďalších mohutných sintrových kôr
             63. Čo skrývajú tieto nugetové hory?
            64. Človek by tu čakal už len dostavník...
            65. Len pár krát sme sa dotkli Velebitu a sme ním doslova uchvátení a ako fotograf som vo vytŕžení.... Netušíme 
           čo sa skrýva hore na hrebeni pred nami....
            66. Skrátka malebné vŕšky nad morom.... Vpravo umelo zarovnaný vrchol Basača 1080 m n.m.
            67. Obrovský závrt a možno rovno priepasť medzi vrcholmi Kyza a Laginac. Na prieskum nebol čas došla nám 
            v tom pekelnom teple voda
             68. Fantasticky divoký terén nás uchvacoval. Takéto škrapy som videl len vo filme o Madagaskare....
             69. Predvrchol Kyza 1260 m n.m.....
            70. Vrchol Kyza 1280 m n.m.
            71. Krasový kráter nás fascinuje... je tu čo bádať a fotografovať a to sme na hrebeň sotva nahliadli....
            72. Takéto vysoké škrapové rebrovanie tu nevidno hocikde.....
            73. Takéto fotenie ma nadchýňa...Vysočina nad Jadranom - Opevnená kóta Basača 1080 m n.m.
           74. Prekrásna krasová krajinka...
             75. Výrazná skupina brál a skalných veží severne od našej pozície na hrebeni pod Kyzou
            76. Expedičné vozidlo našej výpravy na ceste do Karlobagu....
             77. Slnečný Karlobag pod Velebitom...
            78. Portál jaskyne Juránska pečina bol našim najvýznamnejším cieľom....Foto: E. Piovarči
            79. Veľký čierny tunel
             80. Suťovisko strmo klesajúce k súčasnému dnu...
              81. Ťahanie prepraviek v mimoriadne lepkavom ťažkom íle je tu poriadna zaberačka. Foto: P. Lauko
            82. Čistý hladký a kompaktný zaobkený profil obrovskej chodny Juránskej peciny
            83. Na čelbe, ktorá je oveľa perspektívnejšia ako tá naša domáca v Hlinenej stene pod Ľudmilou. Odtiaľto treba
            kopať okolo steny nadol možno len pár metrov.... Keby sme tu investovali len desatinu času čo sme investovali
            v Hlinenej stene už dávno by sme museli byť v obrovskom jaskynnom systéme.
            84. Náladovka z výkopu....
            85. Bez dosák si tú ťahačku prepravky ani nevieme predstaviť....
            86. Sedimenty tu majú mocnosť aj desiatky metrov....
            87. Pohľad do ústia chodby. Dúfame že výkop vydrží dokiaľ opäť dorazíme... Foto E. Piovarči
            88. Íl aký u nás nepoznáme, ťažký a lepkavý ako loctit. Prepravky v ňom dokázali celkom uviaznuť...  
            Foto: E. Piovarči
            89. To takéhoto blatka len tak niekto nevytiahne fotoaparát každý dokumentačný záber je tu preto vzácny....
             90. Ďalšia plastická náladovka vo výkope....

            91A. Portál Juránskej jaskyne po akcii ťaháme dosky na na povrch aby nám do nasledujúcej akcie nesprhli..... Foto: E. Piovarči

            91B. Na konci blativej akcie  Foto: E. Piovarči
          92. Účastníci jedinej našej akcie v Juranskej pečine v lete 2016. Zľava doprava P. Lauko, E. Piovarči a M. Hulla. 
          Foto T. Hulla
            93. Zelená lagúna - Poreč - západ slnka
   

1 komentár:

  1. Výborné foto pane Piovarči. Připomínám se ohledně slíbené odezvy. E-mailovou adresu jsem sem už napsal.

    OdpovedaťOdstrániť